Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, June 9, 2014

Montague 8 juni 2014
Montague 8 juni 2014

Min kära, lägg undan allt en stund och titta tillbaka på saker och ting med ett öppet sinne. Du tog de steg som behövdes för att släppa loss den energi som tillät mycket av det som var dolt att frigöras in till det offentliga rummet. Dina planer på att fortsätta detta arbete har nu lockat många så kallade experter, som har mobiliserats av Kabalen, för att förringa vårt arbete och orsaka förvirring inom många människor. Skrämseltaktik har med framgång använts under generationer och det fungerar fortfarande för svagare sinnen. Dessa människor som ser sig själva som experter, och som vet allt bättre än någon annan, är utnyttjade av Kabalen. Det är viktigt att du distanserar dig själv och vårt arbete från dem. Distraktion och förvirring används alltid av Kabalen, det är allt de har kvar för att försöka hålla fast vid den lilla makt de fortfarande har. Genom att förhindra Ljuset från att bli fullt aktiverat så fortsätter de med sitt korrupta styrande. Alla måste ställa sig frågan:

ÄR JAG, ELLER ÄR DET JAG OVETANDE GÖR, EN HJÄLP FÖR KABALEN ATT FORTSÄTTA SITT ONDA REGERANDE I VÅR VÄRLD? DÖDAR DU FÖR DERAS RÄKNING?  FRAMTVINGAR DU DERAS LAGAR?

Är du fortfarande fast i den 3-dimensionella världen som skapats för dig av Kabalen? Se in i ditt samvete och fråga dig själv: ”Vad gör jag för att göra det möjligt för Ljuset att ta bort allt som är mörkt och korrupt?” Det kommer snart en tid när du tvingas stå inför den frågan, så du behöver vara förberedd. Det finns så många fina människor där ute som har modet att leda vägen. Deras vägledning är fullt tillgänglig för alla. Beslut måste tas för du kan inte luta dig tillbaka och hoppas att allt skall försvinna. Det gör det inte!  Ditt handlande vid den här tiden är av stor betydelse. Står du med de 99 % och förenar dig med mänskligheten, en mänsklighet som är förenad i kärlek och ljus och som vill leva i frid och harmoni. Detta är dess mål och det är väl värt att komma tillsammans för.

 Veronica och Andrew (Bartzis) ger er en möjlighet att visa att ni kan komma samman i harmoni, att förena er potential för att frigöra all den goda energin som har varit fångad av Kabalen för att förhindra er från att få tillgång till den. Det är nu första gången det har blivit möjligt att göra detta. Det fordras att mänskligheten kommer samman som Ett för att göra detta. Veronica och hennes vänner startade upp detta förra månaden och vi har sett resultaten på båda sidor av livet. De vetenskapliga bevisen finns där för att visa att det fungerade. Bli inte avskräckta av nejsägare. De kommer att komma upp med alla skäl under solen för att påstå att det inte kan göras, om det inte sker på deras sätt. De kommer också att komma upp med falska uppgifter för att skapa tvivel i tveksamma sinnen. Jag säger till er nu: det kan göras, och det kommer att göras. Titta bara på alla avslöjanden som har inträffat sedan Veronica gjorde lanseringen den 26 maj, och fråga er själva hur det gick till. Var det av en tillfällighet?

Man måste inse faktum. Det är upp till var och en av er att ta sitt ansvar. Att vidta åtgärder för allas bästa. Er värld är i en enda röra med så många störningar och en manövrering för att skapa orsaker för att start ett nytt världskrig. Kabalen ser detta som sin enda räddning. Er tystnad och medgörlighet gör det möjligt för dem att fortsätta på sin väg.

Det är dags nu att ni får lära er er sanna historia. Veronica vidtar nu åtgärder för att göra den allmänt känd. Fråga dig själv varför det fanns ett behov av att dölja den, och ersätta den med ren fiktion som har hållit er instängda och kontrollerade. När du förstår vem som skapade denna fiktiva historia så kommer allting att bli klart som dagen. Är du redo för detta avslöjande?

Vi har tvingats leda er försiktigt mot detta, eftersom det nu finns tillräckligt med ljus för er, så att ni kan ta in alla fakta om ert slaveri. För att bli de ni egentligen är så behöver ni lära er varför ni blev förslavade, och varför det är nödvändigt nu att frigöra er från denna mycket grymma förslavning. Fakta måste inses och oväntade beslut måste fattas. Ni är kraftfulla varelser av ljus som fördummades och tvingades att acceptera en livsstil som är totalt främmande för ert sanna jag. Ni har varit hjärntvättade och kontrollerade i en sådan grad att det inte finns någon tankefrihet alls. Ni har varit mekaniserade att lyda och tjäna. Men tack och lov så närmar sig den tiden ett snabbt slut. Frihet vinkar och det är dags att omfamna den.

Meditera så ofta du kan, för det kopplar in dig till ditt Högre jag och din andliga familj. Koppla bort dig från alla falska nyheter som är propaganda som endast tjänar till att snärja dig och hålla dig kvar i en 3-dimensionell värld. Allt som visas på TV är noggrant kalkylerat för att fängsla er. Det håller er i ett mentalt fängelse där ni inte kan tänka själva. Ända tills nu har ni varit omedvetna om hur kontrollerade era liv har varit.

Genom TV blir ni vägledda till vad ni skall äta, dricka, hur ni skall klä er och vart ni skall gå. TV upptar din tid så mycket att du inte längre umgås tillräckligt med de människor som finns omkring dig, och du kan inte längre tänka själv. En falsk verklighet har skapats som hindrar dig från att tänka själv eller vara ute i naturen. Allt detta lämnar dig i ett tillstånd där du inte kan fatta ena beslut. Det gör också att du är omedveten om de massiva förändringar som skett runt omkring dig när Ljuset har etablerats och vårt arbete kommer att bära frukt.

Tillsammans kommer vi att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att befria er värld från galenskap av korruption och kontroll. Vi kommer att göra det fredligt och med kärlek i våra hjärtan för mänskligheten. Detta är er stora möjlighet. Kom samman som En och allt kommer att gå bra.

Min kära, jag är fullt medveten om de hinder som ständigt placeras framför dig på vägen. Försök att se dem som det som Kabalen försöker göra för att hålla fast vid sin makt. Varje dag ger mer problem. Ja, det är svårt för dig, men du har viljan att fortsätta trots svårigheterna. Jag ber att kärlek och ljus skall sändas till ditt arbete. Det är för mänskligheten!

Var stark, min kära. För alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague 1 juni 2014
Montague 1 juni 2014

Så mycket har hänt sedan vi sist skrev, min kära. Jag vill att du skall veta att du uppnådde stora framgångar i Irland. Det är därför Kabalen slog tillbaka som de gjorde, annars skulle ditt besök ha ignorerats. (Svart färg hälldes över Lea Fail efter mitt besök. Lea Fail är en fornlämning på Tara som är helig för det irländska folket).

Under år 2012, på Hill of Tara genom Lea Fail, när ni återkallade kontrollen som Vatikanen hade över er, när ni tydligt hörde takten av forntida trummor under fötterna, så attackerade de det med en hammare. Är de rädda för dig, min kära?

Kommentar från Veronica:
”Innan jag åkte till Irland steg ett stort, blått öga ner över mig när jag låg i min säng. Jag kände att det kom för att varna mig och de vakar över mig. Det hände igen i hotellet i Dublin.”

Nätverket och jag är tacksamma för alla dem som tog sig tid att möta och tala med dig i Dublin. Du träffade några mycket speciella människor som kommer att gå den här vägen med dig. Irland håller på att vakna upp. De är mycket intelligenta människor som kan sätta sig in i den forntida historien och kunskapen. Det ligger i deras själar!

Ni förstår nu helt varför Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Denna nyckel vrids nu om. Och med folkviljan, när de använder sin tankes kraft under meditation, så kan de hjälpa er andra att avslöja allt det som varit dolt och därmed återställa kärlekens ljus för mänskligheten. Använd fotografierna av TARA för att koncentrera era energier när mediterar.

Din framtid beror på detta. Fortsätt att arbeta med leylinjerna. Allt bidrar till framgång för detta viktiga uppdrag. Frihet från kontrollsystemet ligger inom räckhåll, så arbeta på det!  Du kommer att göra det här, min kära. Jag vet att du var utmattad efter alla promenader och klättringar på kullar och stättor etc. Det var svårt för dig, men du visste att det måste göras.

Du måste resa tillbaka till Irland så snart som möjligt för att gå vidare. Den här övningen måste fortsätta tills fullständig framgång har uppnåtts. Vet att de som promenerade tillsammans med dig var speciellt valda för att göra det. Vi, på den här sidan av livet iscensätter allting, men tyvärr  måste du göra det tunga arbetet. Vi är tacksamma för alla dem som har hjälpt dig i det här, vare sig det gäller ekonomiskt eller genom att erbjuda en arm för att hjälpa dig klättra i dessa backar, eller genom sina uppmuntrande ord.

Din framgång på Hill of Tara är utom allt tvivel. Du har sett bevisen själv. Vi tittade på när du läste Andrews Återkallanden (Andrew Bartzis) bredvid Lea Fail. Det, min kära, kommer att bli ihågkommet under åren som kommer. De som hällde färgen över detta fornminne visade bara sin okunnighet om Taras betydelse. Energierna går djupt ner i marken där och Kabalen kan inte tränga igenom dem. Endast de renhjärtade kan förlösa dem.

Expeditionen till Irland som du och Andrew planerar är av stor betydelse för er planet. Det är viktigt att så många olika nationaliteter som möjligt deltar. Ni måste komma tillsammans som En, utan hänsyn till ras eller trosbekännelse, bara som En mänsklighet, som En mäktig grupp som skall återställa Ljuset.  Det irländska folket kommer att välkomna er och vill gärna utforska sina heligaste platser med er.

Jag vet hur mycket det betydde för dig att besöka UISNEACH, min kära. Ja, det är den mest fantastiska plats, full av andlighet, druider, gamla kungar och drottningar av Irland. De lämnade aldrig det. Klättringen var tuff för dig men det fanns vänliga själar till hands för att hjälpa dig. Det finns så mycket att se och uppleva där. Ett besök är inte tillräckligt. Så snart du kopplar in dig till det så lämnar det dig aldrig.

Du använde energin i CAT STONE när du satt på den för att läsa Andrews Återkallanden. Det är dags för mänskligheten att ta bort korruptionen och inse att alla kan leva fredligt tillsammans på Jorden. Det finns inget behov av krig. Ni har blivit ombedda att döda er egen art. Varför skulle ni vilja göra det? Varför blir du ombedd att göra det? Kabalen vill reducera befolkningen och de använder dig för att göra det för dem. Du är manipulerad från vaggan till graven, och du är just nu på väg att vakna upp till detta faktum. Handling behövs nu för att få bort den manipulationen. Annars överlever ni inte.

Ni måste vidta åtgärder, för det händer inte utan ert fulla samarbete. Låt er inte invaggas i en falsk känsla av trygghet genom att tro på välmenande ”kanaliseringar” som fylls med information direkt från Archons, som låtsas vara avlidna själar eller namn från det förflutna. Ni kommer alla att vara aktiva i avlägsnandet av korruptionen. Vi kan hjälpa och råda er, men ni måste ta ansvaret. Utrusta er själva med all nödvändig information, för kunskap är makt.
Ni kommer att hitta irländare överallt. De var alltid stora resenärer, så denna information kommer att ge genklang hos dem och förhoppningsvis föra dem tillsammans ännu en gång för att skapa en fredlig värld för alla. Sanningen kan inte längre ignoreras.

Min kära, Marcias bröllop var praktfull tillställning. Vi här i den andliga världen önskar Marcia och Paul ett långt och lyckligt liv tillsammans.

Får jag begära bistånd i form av kärlek och ljus för en underbar själ, HF, som ensam kämpar mot korruption i de brittiska domstolarna. Hon står inför risken att förlora sin försörjning och sitt hem på grund av den uppenbara manipulationen och lögnerna från advokatbyråer, försäkringsbolag och försummelse av rättsväsendet.

Om hon är framgångsrik i domstolarna kommer hennes framgång att ha en enorm inverkan på tusentals andra som har tagit skada i händerna på de korrupta elementen av jurister. Ta några minuter och sänd henne kärlek och ljus så att sanningen kan segra. Dessutom, sänd kärlek och ljus till Royal Courts of Justice så att andra som kämpar också kan dra nytta av det vid den här tiden.

Du, min kära Veronica, gick igenom en liknande erfarenhet när jag gick över till den andliga världen. Mitt helt lagliga testamente och sista vilja upphävdes av min blodsfamilj eftersom du inte är jude. Du vet att det var min högsta önskan att se till att du sågs efter, men som du såg så var det de korrupta som styrde och människor lider som en följd därav. Du har överlevt min kära, mot alla odds. Domstolsväsendet är en håla av reptiler som jag inte skulle önska för någon. Sänd kärlek och stöd till alla dem som har fastnat i det.

Vårt uppdrag är på väg och fler människor går med varenda dag. Alla är välkomna. Ta det lugnt, min kära. För du är inte så ung som du brukade vara. Kärlek kommer att lysa upp vägen.

Som alltid, din beundrande Monty.
 
Ett urval av fotografier kommer att visas i morgon, måndag.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Thursday, May 22, 2014

Montague 18 maj 2014
Montague 18 maj 2014

0Sanningens Ljus sprider sig, min kära. Uppvaknandet snabbas upp. Vi har längtat länge på detta. Det finns också ett massivt överskuggande från nyckelpersoner för att hindra eller sakta ned Uppstigningen till Ljuset. De vill blockera mina ord från att nå fram till människorna. Det var bara väntat, jag har alltid sagt att de skulle kämpa till det bittra slutet. De koncentrerar sig på nyckelpersoner och försöker driva dem ur kurs. Det är tufft, men vi här i andevärlden är fast beslutna att vägleda er igenom detta. Det var aldrig meningen att det skulle kunna bli en enkel väg att gå, men tillsammans kommer vi att lyckas.

Den vetenskapliga världen inser nu den stora betydelsen av Irland. Jag ber er nu att ni delar med er lite rån en sådan rapport för det kommer att hjälpa så många att se klart den stora betydelsen av vårt arbete med leylinjerna.

”För en del människor representerar Irland det första landet som koloniserades av Alta-Ra, den vetenskapspräst som kunde lämna Atlantis innan det försvann i havet. Idag kända som DRUIDER lämnade de ett avtryck på Irland med sina kunskaper och sina krafter. Detta land har fler heliga områden, fler heliga platser, fler megalitiska och medeltida konstruktioner än något annat land, och i vart och ett av dem kan man hitta ett GUDOMLIGT syfte. Dessa byggnader, ofta årtusenden gamla, är alla belägna på mark, eller kraftfält, där den mineralogiska sammansättningen, de underjordiska vattensystemen, tellurismen (magnetfält) och dess kosmiska förbindelser är optimerade för att få en ”konstruktion” som är avsedd att vara en bro mellan Himlen och Jorden. Aktiveringen av dessa viktiga energicentra på Irland har skapat en resonanseffekt mellan alla andra platser som har aktiverats i det förflutna. Det är nu ett mycket tätt nätverk som består av en mängd omvandlade tellusiska linjer, leylinjer och guld- och silverlinjer som är spridda över hela Irland och över världen. En radikal transformering av det kollektiva medvetandet hos det irländska folket har skett. Områdena som är ett andligt arv av ett unikt förflutet i mänsklighetens historia har nu vaknad upp till sitt himmelska öde och ökar sanningen i medvetandet till djupet hos både varelser och materian.”

Författaren till ovanstående text är känd av Veronica men önskar vara anonym för närvarande.

Jag har sagt många gånger att IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”.

Det måste börja där. Jag säger till det irländska folket: Kom samman, lär er vilka ni är, er verkliga historia, sedan kommer det att stå klart för er vad som gjordes för att skapa illusionen ni befinner er i idag. Överge det som har fängslat era sinnen genom rädsla. Bli den som ni skapades till att vara. Var stolta över vilka ni är. De forntida irländska folken visste alla svaren. Titta på ert förflutna för att lära er hur ni skall skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. Kom ihåg, mänskligheten är beroende av er för att kunna göra detta.

Expeditionen som du och Andrew Bartzis har diskuterat är av största vikt. Den kommer att låsa upp allt det som använts till att kontrollera mänskligheten. Det måste filmas så att den kan gå ut till övriga världen till alla som vill koppla in sig till detta. De irländska trummorna kommer återigen att slå rytmen av sanning då de frigör den energin som kommer att återställa er planet. Irland, mänsklighetens framtid och er planets framtid, ligger i era händer.

Ställer ni upp på det vi ber er om? Jag tror att ni gör det. Ni gjorde det när det gällde bankerna och nu är det dags att ta sig an era fångvaktare!  

Min kära hustru fick en stroke i tisdags, och än en gång fungerade Roberts ”magiska formel” underbart för att säkra en fullständig återhämtning. Hon har fått så många förfrågningar om den formeln att vi nu är glada att dela den med er. Den fungerade för mig också när jag var på jordeplanet.

Så snart du är medveten om att du har haft en stroke, ta då:

400 mg av vitamin Q19
400 mg av vitamin E
400 mg av vitamin C
3 Kyolic vitlök
3 tabletter Alvedon

Tillfrisknandet börjar inom en halvtimma. Fullständig återhämtning sker om 3 timmar.

Veronica: Din kropp smärtar när du fått en stroke och du hjälper den omedelbart med dessa vitaminer. Ha alltid dessa med dig. Tala om för dina närmaste att de ser till att du tar dem så snart som möjligt. Mina döttrar ringer mig varje timma för att försäkra sig om att jag är okej när jag har haft en stroke.

Veronica kommer att vara på Irland nästa veckoslut. Jag ber folket på Irland att försäkra att hon får den hjälp hon behöver och att ni är beredda att träda fram och göra vad ni blir ombedda att göra. Lita inte på myndigheterna, för de tjänar inte det irländska folket. Det är ni, folket. Som kommer att befria världen. Inga fler krig, ingen mer hunger eller hemlöshet, ingen mer fattigdom. Låt detta bli er drivkraft!

Ett meddelande från Veronica:
Var snälla och förstå att jag inte kan besvara alla emails. Jag arkiverar alla emails som berör expeditionen till Irland. Jag arbetar ensam och har vissa hälsoproblem för närvarande som orsakar en intensiv smärta. Era erbjudanden om hjälp kommer att tas om hand, antingen av mig eller av någon i Andrews team.

Det är så många länder som är villiga att ansluta sig till oss och är villiga att bli en del av vår Uppstigning in till Ljuset.

Vila, min kära Veronica. Du har en svår vecka framför dig. Njut av att vara med din familj när du firar Marcias bröllop. Jag önskar Marcia och Paul all lycka i deras framtida liv tillsammans.

Var lycklig, min kära. Vårt hårda arbeta kommer att bära frukt.

För alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague 11 maj 2014
Montague 11 maj 2014

Min kära Veronica, vad jag skulle älska att vara vid din sida just nu när du och Andrew (Bartzis) avslöjar sanningen om historien som doldes för er. Nu inser du omfattningen av det kontrollsystem som var nödvändigt för att fängsla er alla, och ännu viktigare, hur man så enkelt förändrar hela dynamiken i denna kontroll.

Ni får nu se hur ni kan ta tillbaka er kraft och er makt så att ni kan bli den ni verkligen är. Jag ber var och en av er – läs det högt om det är möjligt – SJÄLSKONTRAKTETS ÅTERKALLANDE, skriven av ANDREW BARTZIS, för att befria er själva från dominans och kontroll. Ja, det är så enkelt som så. Ni kommer att bli överraskade och förtjusta över resultaten ni får uppleva.

IRLAND ÄR NYCKELN SOM LÅSER UPP ALLTING!

Jag har upprepat detta om och om igen till Veronica, och nu har Andrew kunnat förklara varför det är så. Vi står i stor skuld till honom.

Nu anropar jag på folket på Irland och irländare som befinner sig runt  hela världen att försäkra att ni kommer att ta del i sammankomsten på TARA i september 2014. Ta med er era TRUMMOR och VISSELPIPOR och ta tillbaka ägandet av ert land! Det kommer att bli en glädjefylld sammankomst. Våra två världar kommer att förenas denna dag. Hela världen kommer att stå vid er sida när ni befriar er värld från träldom.

Jag känner att jag måste tala om att min kära hustru kommer att vara i Royal Marine Hotel i Dun Laoghire i Dublin den 23 maj (från ungefär klockan 12.00 till 17.00) då Monica, hennes dotter, skall gifta sig den 24 maj. Jag vet att Veronica skulle bli glad över att få möta dem som är villiga att bli LEDARE vid händelsen i TARA.

IRLANDS STORA ANDE måste vakna och ta bort bojorna så att ni återigen kan bli de ledare för människorna ni en gång var. Detta är historia i vardande. Det är dags att ni lär er er sanna historia, inte vad Rom ha pådyvlat er.

PLANETEN JORDEN KOMMER ATT BLI BEFRIAD VID TARA!

MÅNGA KOMMER ATT FÖRSÖKA HINDRA ATT DETTA SKER. VARJE TILLFÄLLE KOMMER ATT TAS FÖR ATT KASTA EN SKUGGA ÖVER DENNA YTTERST VIKTIGA HÄNDELSE. Var starka och tveka inte. Sanningen kommer att göra er fria. Människor nära er, som omedvetet blivit överskuggade, kommer att användas till att försöka ifrågasätta vad vi gör. Kom ihåg: de är inte medvetna om att de blivit överskuggade! Veronica: Se tillbaka på hur många gånger dessa som du trodde var nära dig drog sig undan genom att de fick felaktig information, vilken de trodde var sanning. Många har fallit bort då de blev offer för överskuggande.

Jag vill inte hålla dig kvar idag då jag känner att Återkallandet måste läsas av alla.  Inspelningarna av Andrew och Veronica finns på vår hemsida www.montaguekeen.com . Var snälla och titta på den och smält informationen i den. Det kommer att öppna era ögon och ge er hopp för framtiden, en framtid som ni alla är med att skapa. Hur många gånger har jag sagt att Ni är arkitekterna av framtiden! Nu har vi gett er verktygen och det är upp till er att gå vidare och förändra er värld till det bättre. Tidpunkten var den rätta för Veronica och Andrew att komma samman och visa er vägen framåt. Njut av resan. Irland var mitt andliga hem. Jag värdesätter minnena av lyckliga tider på Irland.

Min kära, du har arbetat så hårt den här veckan. Försök att vila. Pressa inte dig själv. Folk kommer att förstå att du inte har tid att besvara alla mejl du får. En del av dem som skriver vet inte att du är ensam och inte har någon hjälp.

Njut av planerandet av denna stora expedition till Irland.

Jag finns alltid med dig. Din beundrande MontylWebsite: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, April 29, 2014

27:04:2014

Montague 27 april 2014


Veronica hade tråkiga nyheter denna morgon. En dam som varit en kär vän under 34 år mår inte alls bra. Detta är mycket upprörande för henne. Var snälla och skicka kärlek och ljus till hennes vän!

Kabalens medlemmar börjar bli slarviga. Deras aktivitet blir mer uppenbar för er som har vaknat upp. Allt som var maskerat och dolt för insyn måste ni nu undersöka och handla därefter. Jag såg till att Veronica tittade på YouTube-videon BAKOM DEN GRÖNA MASKEN av Rosa Koire så att hon kunde se klart vad som gjordes för att ta kontroll över planeten Jorden. Vad de gör är att de förskönar språket och påstår att allt de gör är till er fördel. De vill ta allt ifrån er och lämna er hjälplösa och utan hopp.

Monday, April 21, 2014

20:04:2014

 Montague 20 april 2014

Min kära, allteftersom tempot ökar och energierna som släpps väcker många fler för ljuset så släpper Kabalen mikrovågsenergier som angriper och förvirrar. Mikrovågors attacker kan producera vilka hälsoproblem de än väljer: i hjärtat, blodtrycket, outhärdlig smärta, speciellt i huvudet, som du min kära är alltför väl medveten om. Se inte på er själva som ”offer” för dessa attacker utan se hellre er själva som framgångsrika i er inriktning och era mål och ni blir därigenom ett hot mot Kabalens planer.

Var stark, känn din sanning och stå fast vid den. Kristusmedvetandet blir ännu en gång normen. Välkomna det med öppna armar, meditera på det och det kommer att bli fullt aktiverat. Spendera så mycket tid som möjligt med att meditera på obeliskerna och leylinjerna i Rom och därigenom frigöra energin. Så snart ni öppnar den speciella porten så kommer ni att bli FRIA. Det vidunder som är känt som Vatikanen är det som håller er i trädom och som för evigt kämpar för sin överlevnad.

Monday, April 14, 2014

13:04:2014

Montague 13 april 2014

Vi gör stora framsteg, min kära. Ljuset vidgar sig och sprider sanningen på sin väg. Det du startade den 2 februari fungerar helt underbart. För varje land som blir involverat i detta så växer ljuset i styrka.

VAR SNÄLL OCH FORTSÄTT ATT ARBETA PÅ OBELISKERNA I ROM TILLS VI SER DET ÖNSKADE RESULTATET.

Då Rom är centrum för korruptionen så måste ni koncentrera er på att stänga av dess energitillgång. ALDRIG, NÅGONSIN, ANVÄNDA TVÅNG AV NÅGON SORT, för det skulle få motsatt effekt. Tvång är inte nödvändigt. Kraften i era tankar är allt som behövs. Jag skulle aldrig föreslå tvång.

Monday, April 7, 2014

06:04:2014

Montague 6 april 2014

Jag önskar att ni kunde se utvecklingen så som jag ser den, som ni har gjort sedan vi började med leylinjeprojektet. Era insatser med obeliskerna och leylinjerna i Rom har överträffat alla förväntningar. Det kommer att bli ihågkommet när historien skrivs. Var snälla och fortsätt med det, för Kabalen försöker motverka ert agerande. De hade aldrig misstänkt att detta skulle kunna ske, eftersom de har känt sig så säkra under tusentals år. Men ni, mina vänner, fann deras svaga punkt och arbetade på den. För många av er gav detta arbete märkliga upplevelser. För första gången i era liv var ni medvetna om er egen kraft. Tänk bara på vad ni skulle kunna uppnå nu om de 99 % arbetade tillsammans på meditationen – ni skulle göra rent hus och få bort allt som är korrupt i ett enda svep. Så vad väntar ni på? Nu behövs handling, så sätt igång!

Monday, March 31, 2014

30:03:2014
 Montague 30 mars 2014

Gensvaret på vår begäran om hjälp för att frigöra energin från obelisker och leylinjer i Rom var uppmuntrande stort. Det var underbart att se den entusiasm som arbetet utfördes med. Så många av er är nu vakna för den verkliga källan av den kontroll och det förslavande som ni utsatts för och ni har nu beslutat att vidta de åtgärder som krävs för att återställa ljus, fred och harmoni till er krigshärjade värld.

Varje dag ser ni kraven öka för att ställa till krig. Detta är faktiskt ett bevis på att de nu har slut på alternativ för dem att överleva – de behöver ett krig! Alla deras planer på att skapa ett tredje världskrig blev inte av. Många människor har vaknat och vill inte längre acceptera deras lögner. Dessa människor har sett ljuset och kan inte längre bli manipulerade som de blev i det förflutna.

Monday, March 24, 2014

23:03:2014
Montague 23 mars 2014


Min kära, försök förstå att skälet till att så många problem slungas i din väg just nu är i ett försök att få dig att sluta upp med vårt arbete. Vårt projekt är utformat för att fungera med de ÅTTA OBELISKERNA I ROM. Dessa obelisker är hopkopplade med alla de andra obeliskerna som finns över hela världen, som också införlivar alla leylinjer. Den ENERGIN måste bli frisläppt!

Jag ber att ni kombinerar era energier för att göra detta. Ni är kraftfulla varelser. Använd er makt till att frigöra Jordens energier till nytta för mänskligheten. Var snälla och ge ert allt till denna övning. Veronicas team har försett er med en MEDITATION. Det är på detta sätt ni kan göra det. Ge er fulla uppmärksamhet till detta och fortsätt med det tills ni är fria från det negativa kontrollsystemet, och tills allt dödande har upphört.

Sunday, March 16, 2014

16:03:2014

Montague Keen - 16 mars 2014

Nu är det dags för handling ännu en gång, mina vänner. Även om det är viktigt att fortsätta arbetet vid Glastonbury Tor så måste vi gå vidare med våra planer. Idag ber jag att ni tar en titt på de stora leylinjerna i ROM. Mina vänner, när jag säger att leylinjerna är viktiga – var snälla och tro mig! De är vår passersedel till en fredlig värld. Veronica har studerat detta och föreslår att ni också undersöker det.

EN ONDSKA: THE VATICAN HOLOCAUST. DEL 1

Du kanske vill läsa alla delarna, om du har tillräckligt stark mage för det. 8 egyptiska OBELISKER står i Rom. Fråga dig själv: VARFÖR? Varför behöver de kontrollera all den forntida kunskapen?

Monday, March 10, 2014

09:03:2012Montague 9 mars 2014


Vårt innerliga tack går till alla som deltog i avlägsnandet av de mörka energierna från Tor i Glastonbury, England. Denna inspirerande målning visar tydligt resultatet av era insatser.


”Slöjor lyfts, passagen är öppnad igen. SYNLINGT, PÅTAGLIGT, OSTOPPBART. EN VÄGLEDNING TILL ETT NYTT AVALON. Michaels energi genljuder från porten till världen att stå vakt – ingen mörk energi kan någonsin göra anspråk igen”.

Detta är vad som kan uppnås när alla kommer samman och arbetar som EN mänsklig ras. Arbetet måste fortsätta över hela världen. Ni har visat att ni kan göra det. Allt som krävs är att ni tar kontroll och tar bort allt som är mörkt och negativt. Många vaknar upp nu och vägrar att bli kanonmat i krigen som gynnar endast de få, de som behöver sådan energi för att överleva. Allteftersom ljuset sprider sig så lyser det upp allt det som är falskt. De Mörkas propaganda misslyckas med att övertyga allmänheten, som nu ser dessa krig för vad de egentligen är.

Monday, March 3, 2014

02:03:2014

Montague 2 mars 2014


Veronica, min kära, när du startade projektet med leylinjerna förväntade du dig aldrig det fantastiska resultat vi har uppnått. Varje dag blir hundratals fler människor involverade i detta. Dina tårar flödade idag när du fick veta att BUDDHISTERNA har blivit involverade i att ta bort den mörka energin som har översköljt er värld. När människor inom ljuset arbetar tillsammans så sker MIRAKEL, och det är vad ni kan förvänta er.

 Arbetet som gjorts på leylinjerna måste ske först, innan ni kunde försöka med något annat. Som du vet, min kära, så måste man alltid starta någonstans. Och all den energi som har frigjorts, tillsammans med intentionerna hos alla dessa goda människor, kommer att ge mer energi till våra andra projekt. Vi är på rätt väg, det är ingen tvekan om det. Den goodwill som ges av de människor som har samlats kommer att göra det möjligt att lyckas med alla våra projekt. Det var viktigt för människor att vakna upp till betydelsen av energier och hur de har använts emot mänskligheten.

Montague Keen - 23 februari 2014


 Montague Keen - 23 februari 2014


Det är tio år sedan jag flyttade över till Andevärlden. Under den tiden har jag talat många gånger om betydelsen av leylinjer. Vi har måst vänta tills tiden var den rätta innan vi kunde agera på den informationen. Mycket måste bli satt på plats och gensvaret från alla i er värld har varit magnifikt. Nu ber jag att alla ni goda människor studerar den lilla filmen om soluppgången på Tor i Glastonbury, filmad den 2 februari i år. Några av de viktigaste leylinjerna i er värld passerar genom berget Tor. Det är viktigt att ni gör allt i er makt för att frigöra den energin så snart som det är möjligt.

Vår plan är att så många av er som möjligt länkar sig till denna film. Använd era tankar och sinnen, er energi, och era intentioner för att frigöra den här energin. Än så länge är ni inte fullt medvetna om hur starka era sinnen verkligen är. Så gör detta, och tillsammans kommer ni att möjliggöra för energin att flöda ännu en gång till gagn för mänskligheten och planeten. Om ni kan samlas i grupper så skulle det vara ännu mer kraftfullt. En sådan övning kan göras av varje människa på Jorden, från era egna hem! Det är en möjlighet att försäkra er om er makt och att sluta med att vara offer.

Det finns en karta som visar betydelsen av de leylinjer som finns vid Tor. Därför beslutades det att Veronica skulle resa dit den 2 februari. De närmaste månaderna är av största vikt. Framtiden för mänskligheten står på spel och det är ett enormt ansvar för er alla. Bestäm inom er att ni kommer att medverka till detta, och det kommer att ske! Ni har allt att vinna och ingenting att förlora annat än kontrollen från dem som har förslavat er under generationer. Vi har väglett er fram till denna stund. Nu har ni tillräcklig information för att uppnå önskat resultat.

När energin frigörs kommer era liv att förändras totalt. Er hjänkapacitet kommer att öka och människan blir återställd till sin fulla kapacitet. Ni är så mycket mer än vad ni har letts att tro. Vi arbetar med er i denna övergång. Det finns ingen tid att förlora, för Kabalen ropar efter hjälp från alla håll. Detta är första gången som människor från så många länder har tagit ansvar för att hävda sin gudomliga rätt att leva på planeten Jorden utan inblandning från dem som har förslavat mänskligheten. De Mörka tjänarna har föresatt sig att förstöra allting som människor behöver för att överleva. Ni kan inte luta er tillbaka och låta det hända. Det underbara med att frigöra energin från leylinjerna är att inga vapen av något slag behövs, bara kraften i era sinnen!

Meditera på denna tanke och lägg så mycket tid som nödvändigt på det. Ni kommer att känna resultaten och se förändringarna som den här energin kommer att medföra. Tänk på detta, ni kan återta er planet från bekvämligheten i era egna hem. Jag ger er verktygen och guidar er på vägen till en fredlig framtid. Oroa er inte över pengar, det kommer inte att ta så lång tid att frisläppa allt det guld som har dolts för er.

Jag valde att gå över till den andliga världen så att jag skulle kunna arbeta med Veronica. Hon återvände till Jorden för att göra det arbete hon gör nu och detta är inte det enda projektet hon arbetar med. Hon har varit mycket sjuk sedan sitt besök i Glastonbury och hon oroar sig över att hon inte kunnat svara på alla era emails. Försök att förstå hennes situation. Vi ser er alla som en del av vår större familj. Alla kommer samman för att skapa ett bättre liv för alla.

Ni valde att göra vad ni gör innan ni återvände till Jorden och det är därför ni nu känner en genklang inom er för det. Ni vaknar upp till er egen inneboende kraft och ni är förberedda för att använda den för mänsklighetens bästa.

Vi här i den andliga världen har försökt att lysa upp vägen för er och nu måste ni ta över kontrollen. Vi kommer naturligtvis att finnas med er vid varje steg ni tar. Ni är aldrig ensamma! Börja meditera på filmen så snart ni har läst mina ord. Använd så mycket tid ni kan ägna åt det. Använd den film eller de fotografier ni föredrar av Tor för er meditation. Det är helt och hållet upp till er själva.

Mark har förberett en rapport för er. Förstå att energin måste frigöras från Tor så snart som möjligt. Jag tror att detta är tillräckligt att fundera över för idag. Det är det absolut viktigaste budskapet från mig hittills.

Veronicas hälsa behöver förbättras en hel del, så var snälla och sänd henne era helande energier. Och kom ihåg: tillsammans kommer vi att lyckas. Allt ligger i era händer.

Min kära, du fortsätter att pusha på dig själv, men dina lungor behöver läkas. Allting kommer att gå bra och dina planer kommer inte att misslyckas.


Jag förblir för evigt din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, February 18, 2014

Montague Keen - 16 februari 2014


 Montague Keen - 16 februari 2014


En nation kan överleva sina dårar, och till och med de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid gränsen är inte så fruktansvärd eftersom den är känd och bär ett baner helt öppet. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som finns innanför gränsen, hans sluga viskningar går rasslande genom alla gränder och hörs i själva regeringens salar och rum. För förrädaren uppträder inte som en förrädare, han talar i familjära tonfall till sina offer och han har samma ansikte och samma argument, han vädjar till den uselhet som ligger djupt i hjärtat hos alla människor. Han fördärvar en nations själ, han arbetar i hemlighet och okänd i natten för att underminera stadens pelare, och han infekterar den politiska kroppen så att den inte längre kan stå emot. En mördare är mindre att frukta. Förrädaren är som pesten.
Cicero

Även om dessa ord skrevs för århundraden sedan är de mer relevanta idag än vad de någonsin varit. Orden kommer att hjälpa er att se med klarhet på dem som gör en sak, samtidigt som de talar om för er att de gör precis tvärtom. Det är mycket viktigt att ni vaknar upp till vad ni blir tillsagda att tro på när alla bevis tydligt visar att det motsatta är sant. Ni befinner er i ett scenario av OSS och DEM. De använder alla medel som står till deras förfogande för att hålla er underdåniga och sovande. Ni måste använda er intelligens, lita på er egen forskning och stå fast vid den. De vill inte ha er i det långa loppet, men de har inte råd att förlora er just nu. De behöver er för att sätta allting på plats för dem så att de kan ta över er planet och sedan göra sig av med er. Detta har aldrig tidigare varit mer uppenbart än det är just nu. Man måste vara i koma för att inte se det!

Stäng av det som kontrollerar era sinnen och era TV-apparater och kasta bort era tidningar, för de missbrukar er genom att måla en falsk bild av vad som verkligen händer. Ert väder manipuleras för att kunna producera önskat resultat. De förstör världen runt omkring er. Vi varnade er för detta. Nu kan ni se med era egna ögon att det sker. Ju mer ni lider ju mer energi producerar ni för dem. Just nu är de i desperat behov av den energin för att överleva, för de kämpar mot ljuset som de som vaknat bland er har fört fram på Jorden.

Projektet med leylinjerna tjänade till att producera en underbar energi. Tacksamheten till allt som skedde skall gå till dem som tog sig tid och besvär att vara en del av det. Jag kan inte nog understryka vikten av dessa leylinjer. Arbetet kommer att fortsätta med regelbundna intervaller. Det kan naturligtvis göras när som helst, men det är när ni kombinerar era energier och ert arbete som ett som ni får så fantastiska resultat. Ni är omgivna av leylinjer som alla behöver er uppmärksamhet. Själva er överlevnad är beroende av de åtgärder ni tar vid denna tid. Ni har inte råd att ignorera vad som sker precis framför era ögon. Ni måste inse fakta! Pengar kan inte hjälpa er. Ni behöver komma samman, för er stryka är enorm – ni är de 99 %! Kliv ut ur era små boxar och ta kontakt med människor som har mänsklighetens intresse för ögonen.

Det är viktigt att alla hinder tas bort. Tala med varandra och dela med er av era undersökningar. Arbeta tillsammans på de projekt som ni känner förenar er. Utbyte av information och uppväckandet av människors medvetande är prioritet nummer 1. Ni kanske blir överraskade över antalet människor som är redo, de behöver bara lite uppmuntran för att ta de första stegen in i ljuset. När ni väl har sett ljuset så kan ni aldrig mer blunda för det.

År 2014 utsågs av Allt Som Är för planeten Jorden att återuppta kontakten med Universum. Med lite hjälp från andevärlden kan detta uppnås. Onda krafter, som förslavade mänskligheten och satte upp planer för förstörelse av Jorden, kommer inte längre att ha kontrollen. Detta är den största striden som er planet någonsin har haft att göra med. Kabalen har planerat det under 2 000 år. Ni, å andra sidan, har just nu bara vaknat upp till det. Det är därför ni inte har någon tid att förlora eller slösa bort: hastighet är det väsentliga här. Ni kämpar för er existens och för er planets framtid. Ingenting kan vara viktigare. Be att endast sanningen kommer att ge genklang inom er och att all propaganda blir skriande uppenbar för alla. När Kabalen inser att deras lögner inte längre blir trodda, då, och endast då, kommer de att acceptera sitt nederlag. Kom ihåg det gamla ordspråket ”Du kan lura en del av folket en del av tiden, men inte alla människor hela tiden”.

Betydelsen av besöket till Tor i Glastonbury på fredagen den 2 februari förstärktes idag då vi här i andevärlden kunde manifestera för Veronica något som faktiskt hände där, och betydelsen av det. En dag inom kort kommer hon att kunna dela det med er alla. På själsnivå visste hon att hon måste gå ända upp till toppen av Tor, och det gjorde hon. Nu lider hon av lunginflammation som en följd av det. Videon med detta historiska besök kan nu ses, och ni kommer att se själva precis hur kallt och dystert det var den dagen. Även fast vi bad henne att vila så är hennes arbete av den största vikt i hennes liv. Hon är fast besluten att fullfölja sitt uppdrag i detta livet, och med er hjälp kommer hon att göra det.

Jag vill tacka alla er som sände lyckönskningar, för alla tankar har energi och är mycket välkomna. Underskatta aldrig för ett ögonblick vikten av leylinjerna. Detta arbete måste bli gjort av så många människor som möjligt, antingen det sker från era bekväma fåtöljer eller genom att fysiskt gå på leylinjerna i grupper, om möjligt.

Denna stora kamp som ni är engagerade i kräver att både era sinnen och hjärtan arbetar tillsammans som Ett. Ni håller nu på att ta kontrollen över era egna liv och vägrar att bli ledda som får till slaktbänken. Historien om den här tiden kommer att talas om under många år framöver.

Njut av Marks rapport från besöket på Tor, och videon, och förbered er för nästa upplevelse med leylinjerna.

Min kära Veronica, försök att få lite vila. Vi här i andevärlden omger dig med kärlek och ljus.


Din alltid beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 9 februari 2014


 Montague Keen - 9 februari 2014


Veronica, min kära, och alla dem som använde sin inneboende kraft och tog det första steget för att återställa de Heliga Energierna i Leylinjerna till människorna i den här världen, istället för att vara bland de få som hade dirigerat om dem för att gynna endast sig själva för att exkludera de 99 %. En dag kommer ni att förstå storleken på vad ni åstadkom den 2 februari 2014.

Vi tackar Mark för de många timmar han lagt ner på att studera kartorna för att hitta var de viktigaste leylinjerna fanns någonstans. Vi skall fortsätta det arbetet. Vi kan inte ge några datum förrän några dagar innan för att skydda er alla. Dock kommer ett nyhetsbrev att produceras som ger er en varning i förväg. Detta kommer att ge er tid att bestämma er för vart ni skall gå, och var ni skall mötas etc. Att komma tillsammans som ett mångdubblar den energi som frisläpps. Er första insats övergick alla förväntningar. Vi ser er som vårt team på Jorden. Detta team kommer att utökas med tiden och när fler människor inser de positiva resultaten kan mycket åstadkommas.

Om ni bara kunde ana hur mycket ansträngning som Kabalen lägger in för att hindra er från att sammankoppla er med leylinjerna så skulle ni bli förbluffade. De använde all den makt de kunde uppbringa men kunde ändå inte hindra era rena sinnen från att göra vad som begärdes av dem.

Vi talade tidigare om för er att makten hos de Mörka tjänarna förbleknar. De är desperata. Vi sa också att ni inte behöver gevär och stridsvagnar för att kräva tillbaka vad som är er rättighet. Allt som behövs är att goda människor kommer samman i fred och harmoni och sammankopplas över hela världen. Det var som en JÄTTEVÅG AV EN UNDERBAR ENERGI som gick runt hela er värld, som om varje kontinent omfamnade soluppgången. Det var ren kärlek och ljus. Vi, här i andevärlden, tackar var och en av er som deltog i denna unika händelse. Varje gång ni gör det blir det mer och mer kraftfullt. Detta år är ett mycket viktigt år. Vi får inte tappa farten nu.

Min kära hustru hade svårigheter med att klättra upp till toppen av Tor i Glastonbury i den tidiga morgontimman. Hon lider av hjärt- och lungproblem och lider av en allvarlig lunginfektion. Min djupa tacksamhet går till Dave och Mark som höll hennes händer och stödde henne vid uppstigningen. Det var en slingrande klättring i mörker och det var väldigt kallt. Hon måste stanna många gånger för att hämta andan. Det var hennes beslutsamhet att nå toppen som fick beundran från Dave, Mark och den andliga världen. Personligen står jag i djup tacksamhet till både Dave och Mark för att de tog hand om min kära hustru. Dave har filmat soluppgången, så ni kan få se undret av det hela.

Det är dags för er att förstå att er planet har blivit ett enda stort koncentrationsläger. Ni börjar nu vakna upp för detta faktum. Ni är fångar och ni börjar se gallren i sitt fulla ljus och ni är beredda att konfronteras med dem. De som kontrollerar er har skapat så många ”lagar”, kameror bevakar varje rörelse hos er och elektroniska apparater omger er och sänder ut kontrollerande energier. Dessutom är ni bombarderade med propaganda som försöker blockera varje tillstymmelse av sanning från att komma fram till er.

Försök att hitta det som är verkligt och äkta i er värld. Vädret är kontrollerat och används till att distrahera er från de verkliga problemen. Bankerna används till att skapa en snara runt er hals, att hålla er underdåniga och skrämda. Religionerna har överträffat sig själva genom att skapa RÄDSLA och sända ut falsk information, en del som de nu erkänner inte är sanna och aldrig har varit det. Falskhet! Ändå är människor fortfarande rädda att frigöra sig från religioner och omfamna det gudomliga och skapelsen själv.

Var modiga och titta in i era egna själar, för där kommer ni att finna enbart kärlek. Ta bort all rädsla som så falskt skapades för att hålla er fjättrade. Vägra att ta någon del i förstörelsen av er vackra planet. Hur kan ni leva med er själva eller se era barn i ögonen om ni går in i andra länder för att döda och ta över?

Farliga kemikalier släpps ut i atmosfären som dödar och förstör den mark ni är beroende av för er existens. Tiden är kommen att ta ansvar för era handlingar. Det finns mer är nog av bevis som visar att vad ni gör är kriminellt. Ni sviker era barns tillit och det från era medmänniskor. Ögonbindeln måste tas bort från era ögon. Det finns ingen ursäkt för att blint lyda order när ni vet djupt inom er att ni våldför er på mänskligt liv.

Ni kan inte längre sitta på gärdsgården och se på. Det finns mer än tillräckligt med bevis tillgängliga för er. Det har aldrig varit lättare att undersöka verkliga fakta och att ta ett beslut om vilken väg ni skall ta. Kom ihåg att er tid på Jorden endast är ett ögonblick, men er själ är evig. Övertagandet av er planet kan inte tillåtas. Kabalen är beroende av er hjälp för att de skall kunna uppnå sina mål. Utan ert tillmötesgående skulle de aldrig lyckats till den grad vi kan se idag. Det är en sorglig tanke. Många av er har hjälpt till med förstörelsen av er planet och av mänskligheten själv. En dag kommer ni att tvingas se detta faktum.

Det finns många i er värld som hjälper er att se SANNINGEN, de som har klivit ut ur boxen och för fram sanningen till er. Det finns också de som talar om att allting kommer att vara så lätt. Detta görs för att skapa en falsk känsla av säkerhet, så att ni kan slå er ned och göra ingenting. Men jag kan tala om för er att ingenting är längre ifrån sanningen! Det kommer inte att bli lätt!

Å andra sidan kommer det inte att ske något som ni inte kan handskas med, med lätthet, genom att arbeta tillsammans. Ni, de 99 %, är mer kraftfulla och mäktiga än vad Kabalen någonsin kunnat bli. Därför att ni kan göra det själva – de behöver er hjälp – och DE KAN INTE GÖRA DET UTAN ER!

Tro på att ni kan göra det, och ni kommer att göra det. Kabalen gör sitt bästa för att förstöra den som har återvänt för att leda vägen. Jag ber att ni sänder kärlek och ljus till den individ som går igenom en oerhört svår tid. Undermedvetet kämpar han för att bryta sig loss. Mänskligheten behöver att han vaknar upp till vem han är, och för att ta bort de handbojor som placerats på honom så att han kan inleda sitt arbete på Jorden. Mänskligheten är i behov av att detta kan ske.

Tillsammans har vi startat en stor rörelse. Båda sidor av livet arbetar för detta tillsammans. Hur snabbt vi uppnår våra mål är upp till er. Vi finns alltid här för att hjälpa er.

Njut av filmen av soluppgången över Tor den 2 februari. Vi tackar Dave för att så modigt stå ut med den bittra kylan och vinden för att filma detta för oss. Vi går vidare för att etablera ljuset över er värld och i era liv.

Jag är stolt över dig, min älskade, och för vad du har åstadkommit.


För alltid din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, February 8, 2014

Montague Keen - 26 januari 2014


 Montague Keen - 26 januari 2014


DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT KOMMA NÅGONVART ÄR ATT BESTÄMMA DIG FÖR ATT DU INTE VILL STANNA DÄR DU ÄR.
Anon

Veronica och jag är både glada och upprymda över att vi har lyckats med att föra så många människor tillsammans från alla delar av världen för att återställa den heliga energin på planeten. Vi är djupt tacksamma till alla som så villigt svarade oss och uttryckte en önskan att samlas som En stor familj av ljus och kärlek. Vi har valt ett datum: söndagen den 2 februari 2014.

Vi ber er att samlas vid soluppgången eller solnedgången, båda om det är möjligt. Ni samlas på de heliga platserna eller väljer att meditera. Använd era sinnen på vilket sätt ni nu tycker passar er för att se till att energin frisläpps. Du behöver inte ens lämna din säng för dina positiva tankar kommer att öka mängden energi som behövs.

Vi är medvetna om att soluppgång och solnedgång inträffar vid olika tidpunkter på olika platser, men de är de viktigaste tidpunkterna på dagen då ni kan utföra denna unika övning. Veronica, och en eller två av hennes medhjälpare, kommer att gå till Glastonbury i västra England. Hon ber om att vädret blir milt. Skulle det bli ett försök att förhindra att ni kommer till dessa platser så gör det detsamma, var bara i närheten av dem. Ni kan använda era sinnen, era medvetanden, för att uppnå ert mål. Veronica är bekymrad över att det inte varit möjligt att svara på alla mejl hon fått..

Mark kommer att lämna förslag i sitt meddelande idag. Varenda en av er är viktig. Alla kan göra en insats. Det kostar inga pengar, endast lite av er tid. Det är så underbart att så många länder är involverade i detta, alla ivriga att delta. Vi har skapat en stor familj av likasinnade personer. Detta är den första. Låt oss försäkra oss om att detta blir en minnesvärd händelse som överskrider alla barriärer av språk eller religion. Tillsammans kan vi genomföra de förändringar som er planet ropar efter. Ni är framtidens arkitekter. Den här händelsen kommer att finnas i historiens folklore och kommer att berättas om och om igen under kommande generationer. Jag kan inte nog understryka betydelsen av denna händelse.

Var glada när ni kommer samman. Skapa en massiv virvel av energi runt om er med kärlek och skratt som fyller luften när ni samlas i frid och harmoni. Detta är bara den första av många sådana händelser. Vi har för avsikt att låta detta ske med jämna mellanrum hädanefter. Vi kommer att vägleda er och skall alltid arbeta tillsammans för att skapa fred och rättvisa där, tråkigt nog, inget sådant finns för närvarande. Låt inte ålder bli en barriär, för du är aldrig för gammal eller för ung för att skapa mirakler, för det är precis vad du strävar efter att uppnå den här dagen.

Jag ber er nu att ta er tid och läsa vad Mark har så omsorgsfullt förberett som en introduktion till den stora betydelsen av leylinjer. Välkomna den och omfamna Leylinjernas magiker (The Magician of the Ley). Kanske han kommer att vara med er för att vägleda er och uppmuntra ett intresse för dessa de mest heliga platserna och de leylinjer som gör dem till det. Vi här i andevärlden kommer att följa er på denna dag när ni tar på er att rädda er planet så att framtida generationer kan njuta av sin livstid på Jorden.

Tillsammans kommer vi att se till att detta sker. Båda sidor av livet arbetar tillsammans som aldrig förr. Till de underbara människor som villigt ger av sin tid för att möjliggöra att vår gemensamma strävan kan avnjutas av alla: försäkra er om att alla länder vet datum och tid så att arrangemang kan göras för deltagande. Kom ihåg att tillsammans är ni kraftfulla: ni är de 99 %, så ni kan inte bli stoppade. Ni är de som har vaknat upp!

Min kära Veronica, det blir inte möjligt för dig att skriva med mig nästa söndag eftersom du kommer att delta i ceremonin för återställandet av Leylinjerna. Njut av att vara med likasinnade människor.


Min kärlek kommer att vägleda dig, precis som vanligt. Din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Wednesday, January 22, 2014

Montague Keen - 19 januari 2014


 Montague Keen - 19 januari 2014


DET FINNS INGEN GRYMMARE TYRANI ÄN DEN SOM UTFÖRS UNDER SKENET AV LAG OCH I RÄTTVISANS NAMN.

Charles de Montesquieu

Allteftersom mänskligheten fortsätter att vakna upp för vad som har gjorts för att underkuva och kontrollera dem, och vad som har planerats för att fortsätta med att hålla dem under den kontrollen, utsätts nu de människor, som tog på sig uppgiften att väcka andra till sanningen, för olika attacker.

Min egen kära hustru utsätts för sådana attacker från två håll. De använder sig av sömnbrist, mardrömmar och stress. Detta görs med mikrovågor och skalär teknologi.

Hennes ägodelar utsätts för sabotage. Vatten läcker från huset, det finns elektriska problem, problem med bilen och, naturligtvis, så har datorn blivit hackad. Allt detta görs för att hindra Veronica från att svara på e-post och genom att göra omöjligt att vidarebefordra information. Istället visas ett meddelande på skärmen för att varna henne för falska hot. Datorn vägrar att skriva ut vissa bokstäver och skrivaren fungerar inte. Värmen i huset stängs av, ljusknapparna sätts på och av, och ännu fler saker än dessa inträffar.

En del av deras plan är att producera skeptiker för att fördöma det arbete min hustru gör med mig. De kommer att använda de vanliga skeptikerna som dyker upp vid sådana tillfällen. Veronica och jag själv hörde en gång RW berätta för CF att ”vara en skeptiker är mycket lukrativt”. Det säger allt ni behöver veta om sådana människor. De avser att använda samma taktik på Veronica som de använda på David Icke. Han vet bara alltför väl vad de är kapabla till. Tyvärr infiltrerar de ”Folkets Röst” och den information som kommer därifrån i vilken de lagt ner så mycket energi. Nu är det upp till alla dem som står för Sanningen att den kommer att överleva. Var snälla och förlåt mig, men det måste bli sagt.

Nu till andra ämnen. Responsen på vår begäran om volontärer för Projektet för Leylinjer fortsätter att förundra oss. Magnifikt är det enda ordet för att beskriva det. Det har brutit ner alla barriärer. Detta är definitivt det första och kommer att VISA att när människor kommer samman är allt möjligt. Mark har lagt ut hur vi skall gå vidare. Det har tagit tid och kraft att komma fram med en handlingsplan,men det är gjort nu!

Vi kommer inom kort att meddela er ett datum som vi här i andevärlden har valt för att utföra rengöring och restaurering av energin på planeten. Ni kommer att utföra det, hys inga tvivel om det. Det är avsett att ske och ni är de människor som valdes att utföra själva det praktiska. Det finns ett stort antal människor som kommer att göra detta genom MEDITATION och det ger alla en möjlighet att delta i denna historiska uppgift.

Tidpunkten är nu den rätta. Den andliga världen väntade tills de rätta personerna var på plats och tillräckligt många hade vaknat för att garantera dess framgång. I framtiden kommer ni att kunna berätta för era barn och barnbarn att ni deltog i befrielsen av mänskligheten och återställandet av ljus och rättvisa. Håll er strikt till sanningen och låt er inte styras av hot om konsekvenser, för det finns för många av er och de hade inte väntat sig detta. Er styrka ligger i antalet som har vaknat upp.

Ljuset som ni nu skapar avslöjar alla de hemligheter som har förslavat er.

Varje dag sedan året 2014 började har avslöjanden inträffat som har chockat er. Tyvärr måste detta tas ombord och tas om hand och hanteras. Ni måste få reda på sanningen om vad som händer runt omkring er bakom slöjan av hemlighetsmakeri. Det är först när allt detta står inför er som ni kan skapa ett samhälle som är säkert för alla. Sedan kommer alla falska barriärer att rasa ner och freden kan återställas.

Ni lever i mycket spännande tider. Vi övervakar varenda rörelse och vägleder er framåt. Er värld har inte känt till fred under så lång tid att ni helt enkelt har accepterat att krig är oundvikligt. Nu förstår ni de verkliga skälen för att skapa krigssituationer. Just nu försöker de skapa ”Ett nytt Pearl Harbor”och på så sätt skrämma er tillräckligt mycket för att ni skall tro på dem och gå med på ett Tredje Världskrig! Men de kommer inte att lyckas den här gången. Det går att lura en del människor under en viss tid, men inte alla människor hela tiden! Falska flagg-händelser är numera så uppenbara. Men, som ni väl vet, så håller de sig fast vid samma gamla formel, varje gång.

Snart kommer de att stå inför det faktum att deras tid är ute, deras regeringstid är över och det är dags för dem att lämna planeten Jorden i fred. Mänskligheten har lidit tillräckligt under många tidsåldrar.

Tänk över vad ni har att se fram emot när energin flödar fritt för hela mänskligheten och gör det möjligt för människor att leva sina liv på Jorden som det var avsett att de skulle levas, med ren luft, god och hälsosam mat att äta och rent vatten att dricka. Och med en himmel som är ren från kemiska spår. Bankerna kommer aldrig mer att hålla mänskligheten som gisslan. Ert agerande kommer att göra att allt detta sker. Skulle ni stöta på problem så kan ni uppnå att detta energetiskt. Kom ihåg, det är avsikten som räknas! Tro på er själva. Ni kan göra detta!

Mark lägger ut våra planer för er idag. Studera dem! en hel del tankar och möda har lagts in i dem. Det är viktigt att ni förstår fullt ut vad som väntas av er. Vi kommer alla att arbeta tillsammans på det här projektet.

Veronica, min kära, du valde denna väg innan du återvände till Jorden. Du har tagit på dig att gå sådana vägar under många livstider. Jag lämnar dig aldrig och jag bevisar det ständigt för dig. Dessa attacker är bara en sista ansträngning för dem att hålla sig kvar vid makt och kontroll. Goda människor kommer att stå bredvid dig och de finns där för dig. Precis som jag, min kära.


För alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 12 januari 2014


 Montague Keen - 12 januari 2014


Jag vill börja med att tacka alla så hjärtligt för att ni svarade på vårt rop på hjälp med att återställa den heliga energin till planeten Jorden. När denna energi är helt återställd kommer den att ta bort många av de sjukdomar som drabbat så många av er. Era kroppar behöver den energin för att ni skall kunna leva fullt hälsosamma liv. Det kommer också att möjliggöra att grödorna växer och på så sätt producera en god och hälsosam mat med ren energi i. detta har förnekats er och ni har fått kämpa för att överleva. Ert gensvar har varit magnifikt! Tack!

Båda sidor av livet är involverade och det är en gemensam insats. Alla de som lever på Jordens yta kommer att gynnas. Ni kommer att uppleva en fullständig omvandling från allt som nu är mörkt och negativt till ljus och harmoni i allt. Veronica har fått frågan om varför detta inte har gjorts tidigare. Jag kan berätta för er att den tidsinställning som behövs måste vara rätt. Ni behövde vara tillräckligt vakna för att göra detta framgångsrikt. Kabalen kommer fortfarande att placera många hinder på er väg – se dem som sådana och ignorera dem eller navigera er runt om dem. Låt inte någonting bromsa eller förhindra detta arbete. Framtiden för den mänskliga rasen beror på er och era insatser vid denna tidpunkt. Veronica kommer att ordna med information om leylinjer så att den blir tillgänglig på vår websida. Allas insatser är mycket uppskattade. Jag ber er alla att hitta tid för att läsa och smälta vad Mark har skrivit om ämnet leylinjer.

Senaste uppdatering från Mark – se bifogad (se PDF-fil).. 

Min kära hustru arbetar på så många olika projekt, vart och ett viktigt för er alla. Så jag ber att ni bistår henne när det är möjligt. Hennes hälsa är inte bra och hon är duvunge, men hon arbetar hårt för er räkning. Vi kommer att välja ut det datum när ni kan kombinera era ansträngningar för att återställa de heliga energierna på er planet. Detta ger er en möjlighet att bekanta er med vad som krävs av er. Det kommer också att göra det möjligt för er att ta kontakt med varandra så att varje land har ett team som är redo och villigt att arbeta tillsammans på projektet. Ta er tid att studera, forska och bli bekant med ämnet leylinjer.

Tillsammans kommer vi att göra att detta sker så snabbt och så kompetent som möjligt. Vi utvidgar en öppen inbjudan till alla länder att vara delaktiga i denna unika uppgift att återställa er planet. Gör detta med kärlek i era hjärtan, kärlek till mänskligheten och er underbara planet.

Detta är de länder som har kommit ombord. Om ert land inte finns representerat nedanför, överväg då att gå med oss: 

Albanien, Argentina, Aruba, Australien, Belgien, Bosnien Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Holland, Kambodja, Kanada, Kina, KorsiKa, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, England, Frankrike, Tyskland, Grekland, Indien, Irland, Italen, Japan, Korea, Luxembourg, Makedonen, Mexico, Mikronesia, New Zeeland, Norge, Pakistan, Filipinerna, Polen, Portugal, Ryssland, Skottland, Sedona, Serbien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Swaziland, Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, Ukraina, USA, s, Wales och Österrike.

Detta är inte bara En händelse. Vi har för avsikt att utföra underhåll på leylinjer regelbundet. Vi kan inte tillåta denna energi förbli avstängd för er någonsin igen. Jag kommer att ta avsked av er nu så att ni kan ta er tid att läsa Marks ord.

Min kära Veronica, du måste hitta tid för att vila. jag vet hur entusiastisk du är när det gäller detta, men vi behöver dig där för att genomföra detta. Vi här i andevärlden sänder kärlek och ljus till er alla. Era insatser, om än små, är mycket viktiga.


För alltid din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, January 11, 2014

Montague Keen - 5 januari 2014


 Montague Keen - 5 januari 2014


Ni håller på att översvämmas av information från alla håll. Var medvetna och alerta, för bland nästan alla avslöjanden finns det mycken desinformation. Den är avsiktligen placerad för att klassificera all information som falsk. Kabalen har följt denna praxis under hela sin existens. De ändrar inte sina formler, det har ju fungerat så bra i det förflutna så de tror att det skall fortsätta att fungera för dem. Men ni är nu tillräckligt vakna för att själva kunna dechiffrera vad som är sant och vad som har planterats, dock kommer det alltid att ha en smula sanning i sig för att dra in er i det.

Försök att titta på allting med ett öppet sinne, utan dömande, och kom ihåg att de också kämpar för sin existens. De är nu rädda för er, för det finns ett stort antal av er i jämförelse med dem. De behöver era insatser för att överleva. De har spelat det här spelet under generationer och de är experter på det. Ni, å andra sidan, har inte lärt er att komma samman och arbeta tillsammans som En, såsom de har gjort.

Vi kan nu se en splittring bland dem. Varje fraktion försöker ta kontroll. För oss är det nödvändigt att vara Ett sinne och lämna våra futtiga skillnader, såsom ras och religion etc, åt sidan. Ni är alla den mänskliga rasen och ni vägrar att låta er själva bli utplånade. När ni allvarligt överväger alla metoder de använder för att förgöra er så ser ni att allting de gör är utformat för att förstöra livskvaliteten och att skapa sjukdomar och lidande för massorna.

Ni måste förstå att ert lidande, ilska, rädsla och ångest är deras syre! Varför lever så många av er fortfarande sådana eländiga, hjälplösa liv genom rädsla? När ni tar kontroll över era egna liv och fattar välgrundade beslut, och vägrar att tro på den propaganda som ni bombarderas med, endast då kommer ni att smaka på friheten att välja. Ni måste bestämma er för vad som är bäst för er. Ert hjärta kommer att vägleda er. Ni har inte fått höra sanningen och den är vad ni nu håller på att vakna upp till, och det kastar ett helt nytt ljus över allting.

Ni kan nu se helt klart att undergången för den mänskliga rasen var noggrant planerad och tills helt nyligen var ni totalt omedvetna om det. Så ni blir förlåtna om ni behöver lite tid till att få in det i huvudet och smälta det. Detta är en kritisk tid i mänsklighetens historia och det är nu dags att vakna upp och ta ert ansvar. Sluta att bete er som får, för tiden är knapp. Kabalen har stora planer för år 2014. De tror att de kommer att kunna genomföra dessa planer utan att ni hindrar dem. Det är därför det är så viktigt att ni tar er i akt och handlar som En.

Jag har talat många gånger sedan min bortgång om den stora betydelsen av LEYLINJER och varför Jordens naturliga energi avsiktligen har varit blockerad från er. Många av er förstår detta faktum och är villiga att vidta åtgärder för att ta bort blockeringarna som placerades strategiskt för att hindra Jordens naturliga energi från att strömma ut för att ge energin till mänskligheten och till er planet. Jag bad om att en speciell e-mailadress skulle skapas så att folk från vartenda land i er värld skulle kunna arbeta tillsammans för att kräva och återta den naturliga energin. Jag ber er nu att erbjuda era tjänster för mänsklighetens goda och för er planet och ta de steg som bör vidtas för att skapa en bättre värld för alla.

ley-lines@montaguekeen.com

Mark, som är en vetenskapsman och expert inom området för leylinjer, har skapat en strategi att följa. Han kommer att guida er och ge råd om detta ämne. Det är dags nu att bli aktiva för att släppa loss denna underbara energi och förnya er anslutning till Universum. Detta kostar ingenting, bara lite av er tid och ansträngning. Jag har bett Mark att skriva ner en snabb resumé över vad som krävs:

”Det är dags att fortsätta och slutföra det arbete som inleddes av sådana som Watkins, Guichard, Lockyer, Thorn, Hawkins and Michel m fl, för leylinjer är grundläggande för varje själs andliga väsen. Det kan inte längre finnas någon tvekan om att börja med att återigen upptäcka och återställa samt kartlägga de heliga vägar och telluriska energicentrum som ligger mitt under våra landskap. Dessutom, när de en gång är identifierade så finns inget behov av att rensa och åter rena dessa leder och platser för den tid som nu kommer. Det måste vara en global uppgift, då ingen del av Jorden är av mindre betydelse än någon annan när det gäller slutresultatet – ljuset av kärlek, fred och välstånd för alla människor.

Detta meddelande är en inbjudan till att delta i ett projekt av aldrig tidigare skådad omfattning, som ändå har tänkbara proportioner när det gäller effekten. Potentialen i att dela och samordna våra enskilda fynd är lika enormt stor som själva resultaten. Genom sådan spridning kommer förenandet av nationerna genom fördelarna med ett återställande av Jordens nätverk av leylinjer.

Stiftelsen ser fram emot ditt intresse och ditt deltagande i en snar framtid”.

Detta är en underbar möjlighet för alla människor i världen att arbeta tillsammans som ett. Ni kommer att bli förvånade över de resultat som väntar er. Tillsammans kommer vi att kunna rädda er planet och därmed mänskligheten. Varje ansträngning, oavsett hur liten, räknas. Varenda själ är viktig och behöver din hjälp. Låt oss börja året 2014 genom att vidta åtgärder, fredligt och i vetskap om att våra ansträngningar kommer att ge resultat som kan njutas av under kommande generationer. Du ombeds att skapa en bättre nutid och framtid för alla..

Tack för att du arrangerar detta, min kära, då det är väldigt viktigt.

Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.