Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, April 29, 2013

Montague 28 april 2013


 Montague 28 april 2013


Önskan om fred och ett återvändande av kärlek till planeten måste ligga på första plats i både hjärtan och tankar hos alla eftersom det Stora Uppvaknandet expanderar och ökar i styrka. Var och en av er är viktig. Er framtid och framtiden för er planet beror på vilka steg och vilka åtgärder ni tar vid den här tiden. Er planet rensas nu från de mörka energier som har härskat över er: deras tid är ute!

Det finns de som nu önskar distansera sig från De Mörka. De vill avslöja allt som förut var dolt. Många är under belägring och hindras från att tala ut. De Mörka tjänarna kan inte kontrollera alla, endast dem vars liv domineras av TV och de så kallade tidningarna. Dåraktiga människor som accepterar, utan ifrågasättande, allt som televisionen presenterar för dem.

Ni måste var och en ta ansvar för vad ni accepterar som sanning. Ni är inga marionetter. Ni har tankeförmåga, så använd den! Säg NEJ till krig och NEJ till att invadera andra länder. Era medmänniskor behöver ert beskydd. Jag har sagt tidigare att allt är en del av PLANEN för att ta över. Dåraktiga människor tror på ursäkterna som framförs av Kabalen och därigenom hjälper de dem att förstöra land efter land.

Visst är ni intelligenta nog att se detta själva. Det är så uppenbart. När ni vaknar upp till detta så kommer dödandet att upphöra och freden återvänder. Människor är kontrollerade idag som aldrig förr. Ni har ingen frihet alls. Ni har tillåtit att detta sker, för genom er tystnad har ni gett ert samtycke. Vill ni verkligen som sömngångare gå mot utrotning?

Ni måste hitta er röst och säga ifrån. Vägra att vara tanklösa marionetter längre. Ni är kraftfulla varelser av ljus. Tillåt detta ljus av sanning att lysa klart och fungera som en fyrbåk för andra som kommer till er för vägledning. Ni kommer att få all hjälp ni behöver. Ni behöver bara be om det och den kommer att ges till er. Ha tillit och tro på er själva. Ni kan göra det.

Se på er själva som vad ni är, inte som ni fick höra att ni är. Tro på att ni kan göra det och ni kommer att göra det. Allt är en fråga om att tro på er egen kraft och att veta vem ni är. Sluta tro på propaganda som nu (i sanningens ljus) verkar så löjlig och så uppenbar. Skratta åt försöken att skapa rädsla och se med klara ögon på vad som presenteras för er. Då, och endast då, kommer ni att kunna ta bort bojorna som har fängslat er mentalt såväl som fysiskt. Det är dags att ni tar tillbaka er frihet. Ta kontroll över era egna liv och bli de andliga varelser som ni faktiskt är.

Öppna upp för era guider och hjälpare, de väntar ivrigt på era rop efter vägledning. Era hjärtan kommer att vägleda er, så lita enbart på era hjärtan och själar och er väg kommer att bli klar. Detta är en så viktig tid i era liv. Ni har inte råd att göra misstag. Mänskligheten kommer att komma tillsammans som en, för det är vad den är och alltid var, tills övertagandet skedde.

De själlösa måste avgå härifrån och lämna er i fred för att ni skall kunna återhämta er och etablera frid och harmoni bland alla människor. Titta på vad som användes till att kontrollera livet för människan: PENGAR! Vem uppfann det monetära systemet? Vad hade de i åtanke? Det var helt säkert inte människans bästa intresse eftersom det har tjänat endast till att förstöra livet för människan. Det kommer inte längre att vara nödvändigt för människan att vara en slav under det. Dess syfte var att förslava mänskligheten. Försäkra er om att era barn växer upp fria från detta slaveri. Det är dags att utmana alla som kontrollerar er och se dem för vad de egentligen är.

Titta in i deras ögon. Se på kroppsspråket också, för de som härskar talar om för er vad som uppenbarligen INTE ÄR SANT. Snart kommer de att inse att lögner inte längre fungerar. De kommer att känna sig så utsatta att de inte längre fungerar. Det är så enkelt som det. Skratta åt historierna de kommer upp med för att pressa er till att acceptera ett nytt krig. De har ingen högre uppfattning om er intelligens, för de tror att ni fortfarande är marionetter som lyder sina herrar. Visa dem att det inte är så. Tro på er själva!

Läs böcker om andlighet som ger vägledning om hur man kontaktar sin egen andlighet. Ni behöver bara ledas i rätt riktning och det kommer att gå bra. Sådana böcker hjälper er att lita på er intuition och ni kommer sedan att bli den ni är. Tiden, så som ni känner den idag, kommer att upphöra att existera. Detta gör er fria att utforska och njuta av världen runt om er. Åldrande är också kontrollerat av sinnet, man tenderar att bli vad man förväntas bli, utan en tanke på att man kan kontrollera detta själv.

När jag var på Jorden så såg jag aldrig mig själv som gammal. Att bli gammal är ett sinnestillstånd, ett som jag inte hade någon önskan att ta in. Så jag levde livet fullt ut ända till min bortgång. När ni lär er att ta kontroll över era egna liv så blir detta en norm för er. Ert hela liv förändras till det bättre när ni tar tillbaka kontrollen. Det behövs inte ett krig för att göra detta, endast kärlek i era hjärtan och förtroende för er själva att veta att detta är vad ni måste göra.

Min hustru och jag skulle vilja ta det här tillfället att tacka alla dem som önskade henne ett Grattis på Födelsedagen. Att sända kärlek till varandra är just vad som behöver göras. Låt kärleken lysa igenom, att lysa upp varje dag och att göra livet ljusare för alla dem som bor på Jorden.

Oroa dig inte, min kära, allting faller så vackert på plats. Vi kommer att vägleda dig när tiden är den rätta. Vad som måste göras kommer att bli gjort.

För alltid vid din sida, min kära, din beundrande make Monty!

EN NOTERING FRÅN VERNONICA

Jag har blivit tillfrågad om information om vad folket på Irland har gjort. Ni finner en del information på websidan www.montaguekeen.comWebsite: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, April 22, 2013

Montague 21 april 2013


 Montague 21 april 2013 


På denna dag, årsdagen av din återkomst till Jorden, önskar vi I andevärlden dig en mycket speciell dag med din familj. Du är välsignad, min kära, med en omtänksam och stödjande familj. Jag är glad över att vara en del av den. Den är min själsfamilj.

Vi tittar på kaoset i din värld. Kabalen har blivit slarvig i sin desperation att behålla kontrollen. Eftersom människor numera är vakna och medvetna kan de inte luras så lätt längre.

Det amerikanska folket har visat mod. De frisläppte BEVISEN på vad de just hade upplevt och de vägrade att acceptera den officiella linjen om vad de fick höra hade inträffat i Boston. Detta är ett stort steg framåt i jakten på sanningen. Ni måste fråga er själva varför er TV och era tidningar inte är intresserade av sanningen! Hur kan ni någonsin lita på dem igen? Det är uppenbart att de är ett propagandaverktyg för att hålla er i mörker och under kontroll.

Det kommer en tid, snart, när människor kommer att stänga av de så kallade ”Nyheterna” och ni kommer att visa Kabalen att ni inte längre är marionetter som lydigt accepterar som ett faktum allt vad de lägger framför er. Då tar ni ansvar för era egna liv och ni vägrar att vara som får som lyder order från dem som försöker ta över planeten Jorden.

När ni kommer tillsammans och hittar er röst kommer ni att uppleva en frihet och ett syfte av så monumental betydelse att ingenting annat kommer att räknas. Ni kommer att veta, utan tvivel, att ni är på rätt spår och att detta är precis vad ni är på Jorden för vid denna tid. Ni är de kraftfulla 99 % som säger NEJ till övertagandet av Jorden. Varför skulle ni överlämna allt som rätteligen är ert, så att ni blir mer som slavar till inkräktarna? Trodde de verkligen att ni inte skulle få hjälp med att se Sanningens Ljus?

Det har gjorts stora ansträngningar att avslöja religionernas korruption. Rädsla genom tankekontroll har varit deras främsta vapen. När ni forskar efter sanningen själva så kommer sanningen fram om hur sådana religioner kom att existera i första hand, sedan blir deras historier avslöjade som en väv av lögner. När religionerna är borttagna så kommer mänskligheten att komma tillsammans och leva som ett. Allt som stulits kommer att återlämnas till folket och kommer att delas av alla. Gå in i era hjärtan och ni kommer att veta hur ni skall ta den rätta vägen. Ni kommer att bli vägledda av kärlek och det kommer att förändra hur ni ser på allting.

Den falska verkligheten blir exponerad och förkastad. Människor kommer att samlas i sanning och ljus. Allt kommer att avslöjas och ni kommer att lära er allt om er planet och hur människan skapades till att bebo den. Ni kommer också att lära er att allting som ni någonsin behöver finns där i överflöd, fritt tillgängligt för alla. Det är bara en fråga om utbildning. När alla fakta är placerade framför er och allt som är korrupt har tagits bort, då kommer ni att acceptera ett nytt sätt att leva på på Jorden, fritt från stress och umbäranden. Det var aldrig avsett att vara som det är idag.

Krigen har skapats för att slakta befolkningen och till att skapa välstånd för dem som kontrollerar er. Alla de så kallade skälen för dödande kommer att försvinna när parasiterna lämnat er planet. Ni står inför en ljus, ny framtid. Det är upp till er alla att komma tillsammans och dela med er av er kunskap och expertis för att skapa en värld där fred och kärlek härskar.

Ni kommer att få hjälp från dem som väntar i kulisserna, i beredskap för det rätta ögonblicket att ge sig tillkänna för er. Lita på mig, ni är inte ensamma i detta. Ni vet i era själar att ni kan göra det. Ni valdes ut för att vara på Jorden vid den här tidpunkten. Se fram emot framtiden, inte på det förflutna – det förflutna är över, men framtiden är er Nya Början. Mänskligheten har väntat länge på den här stunden. Njut av vartenda ögonblick av den.

Det är nu dags att förbereda sig för framtiden. Utbilda er själva, om ni är beväpnade med rätta fakta så kommer ni att vara utrustade för att fatta de rätta besluten.

Livsmedelsproduktionen är av största vikt. Titta på odlingstekniken, för den största delen av jorden har avsiktligt förorenats. Det finns vägar att kringgå allting. Det är bara en fråga om kunskap om vilken väg man skall ta. Vi kommer at vägleda er.

Betydelsen av vattnet måste förstås. Detta har också blivit förorenat. Det kommer att ta lite tid till att rätta till allt. Lita bara på att det kommer att göras. Hjälp kommer att finnas.

Ni har överlevt så mycket redan. Ni har blivit attackerade på alla tänkbara sätt och de har misslyckats med att utplåna er. Människan är en stark art som är avsedd att överleva. Allt kommer att förklaras när ni får alla fakta.

Min kära hustru firar sin 76e födelsedag idag den 21 april. Hon behöver förbereda sig för sina gäster, så ha förståelse för att vi måste sluta för idag. Min hustru försäkrar mig att informationen om vad det irländska folket har gjort kommer att göras tillgänglig här för er att studera själva. Kom ihåg – tillsammans kommer ni att lyckas!

Veronica, min kära, njut av din speciella dag! Vi i andevärlden är alla med dig. Vår kärlek är med dig.

Din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, April 15, 2013

Montague 14 april 2013


 Montague 14 april 2013


Det kommer en tid i den nära framtiden när ni måste ta ett beslut om att antingen stå upp för sanningen, eller vara en fegis, och gå med på det som ni känner är den lättaste vägen. Låt mig få försäkra er nu – det finns ingen lätt väg! Kabalen har ingen avsikt att skapa en lätt väg för någon. När tillräckligt många av er är beredda på att stå tillsammans för sanning och ljus, då kommer Kabalen att veta, utan något tvivel, att den har misslyckats i sina försök att etablera den Nya Världsordningen, som den har tillbringat åratal med att planera. Irland har precis gjort detta.

 Irlands folk har kommit tillsammans i massor och sagt ett stort NEJ! Som ett folk vägrar vi att följa era krav. Vi vill ha rättvisa!

Vad hindrar andra länder från att komma tillsammans på samma sätt. Irland har skapat mallen. De har visat vägen. Ju tidigare andra länder följer det exemplet, ju snabbare kommer allt lidande och all rädsla som orsakats av banksters att utplånas.

Det finns en enorm kampanj som pågår (vilken innefattar många länder) för att starta ett Tredje världskrig. Detta kan ni se på era TV-nyheter varje dag. Ni har matats så mycket med disinformation, en del är verkligen löjliga, att det är svårt att tro att några av er faktiskt tror på det. Det är bara historien som upprepar sig själv om och om igen. De ändrar bara lite på orden, namnet på landet ändras, men det är alltid samma tillvägagångssätt. Deras inställning är att det har fungerat i det förflutna, så varför ändra på det? FÅREN faller för det varje gång. Det visar hur kontrollerade ni är!

Ni måste rensa era sinnen från all sådan propaganda. Det kan göras med meditation och genom att känna efter i hjärtat. Era sinnen har blivit manipulerade till att acceptera vad ni blir tillsagda av dem som ni tror styr över er. Det är viktigt för er överlevnad att ni tänker med hjärtat och handlar med hjärtat. Lämna allt det sinneskontrollerade skräpet bakom er. Bli den suveräna varelse ni vet att ni är.

Be om vägledning och använd inte orden från religionerna. Öppna era hjärtan och använd era egna ord för att koppla in er till er andliga sida. Var och en av er har en ängel vars syfte är att finnas där för er. Det finns också andliga guider som har utsetts till att hjälpa och vägleda er. Ni behöver bara be om det. Ni kanske blir överraskade över svaren ni får. Allt detta kan göras i avskildhet i ert eget hem. Allt ni behöver är att öppna era hjärtan för alla möjligheter.

Detta är det viktigaste steget ni kan ta just nu. Det är dags att bli den ni är – en ande som har en upplevelse på planeten Jorden. Ert uppdrag är att rädda Jorden från de onda varelser som önskar ha den för sig själva. Ni bär ansvaret för varandra. Ni måste stå tillsammans: En för alla och alla för en!

Kabalen känner inga gränser. Den har planer på att kontrollera de FRÖER som producerar er mat. Detta kan inte tillåtas ske. När jag fanns på Jorden så gjorde jag mycken forskning och föreläste om det ämnet utförligt. Ni måste skydda Jorden! Ni måste förstå i vilken utsträckning de redan har förstört er planet. De kunde inte ha gjort det utan er medverkan.

Hur kan ni göra detta mot era medmänniskor? Ni gör det ju faktiskt mot er själva också. Kan ni inte se detta? Ni andas in deras gifter också. Hur kan ni se på er själva i spegeln? När ni gör det… vad ser ni då? Skäms ni inte över vad det är ni gör? Vad ni håller fast vid och upprätthåller förstör mänskligheten såväl som er planet. Tror ni för ett ögonblick att Kabalen skulle ställa upp för er? Ni är inte, och kan aldrig bli, en av dem. De använder er bara. Ni säljer era själar till dem. En dag kommer detta faktum att bli uppenbart och klart för er alla. Vem skall ni då se till för att få hjälp och stöd?

Er värld är i kris och den är noggrant manipulerad för att orsaka så mycket smärta och lidande som möjligt. Ni – de 99 % - kan ändra på den situationen över en natt. Göm er inte bakom neddragna gardiner och hoppas att det kommer att försvinna. Det kommer inte att hända. Det är dags nu att säga: nog är nog. Hitta er röst, ni har en, så använd den! Allt ni behöver är kärlek i era hjärtan. När ni går tillsammans och känner kraften i den kärleken så blir ni förvånade över den underbara energin den producerar.

Ni vet exakt vad jag menar. Ni upplever den på Operan, när musiken öppnar upp era hjärtan och själar. Den är uppenbar vid stora idrottsevenemang. Det är den energin som kommer när människor kommer tillsammans med en gemensam sak eller syfte. Glöm alla etiketter! Mänskligheten måste komma tillsammans när en av er är attackerad, därför att det är ett angrepp på er alla.

Ni har sett hur Kabalen har plockat bort land efter land. Vem kommer att stå upp för er när den kommer efter er? Lämna det inte till David Icke och liknande väckarklockor i världen för att kämpa och slåss för er sak. Följ hellre deras exempel och tala ut om sanning och rättvisa. Anslut er till dem som är av ljuset och var öppen för dem som kanske behöver er hjälp att se ljuset själva.

Det Stora Uppvaknandet sker just nu! Bli en del av den och gläds åt den. Belöningen är enorm.

Allt som var dolt för er kommer nu att föras fram i ljuset. Detta är en del av processen och allt är omhändertaget. Det finns få på Jorden som helt förstår och vet vad som gjorts för att få er planet under Kabalens kontroll. Er planet är omgiven av dem som vill rädda er. Kabalen kommer att försöka skrämma er genom att tala om för er att ni blir attackerade. Men ni vet att detta inte är sant. De kommer i fred. De är era vänner. Visa ingen rädsla och stå i er sanning. Kabalen vet att dess dagar är räknade, den kan inte överleva. Kabalen är baserad på lögner och korruption. Den är ett korthus och är redo att falla ihop… och faller kommer det att göra!

Veronica, jag har talat många gånger i seanser om den andliga världen. Hur fantastisk där är. Ordet jag använde var härlig. Allting tänks, man behöver inget språk. Man upplever harmoni som överträffar alla förväntningar och kärleken känner inga gränser. Skönheten och färgen måste upplevas för att kunna förstås. Ens familj, vänner och förfäder är alla bara en tanke bort. Allting är möjligt.

Jag vakar över dig, min kära, för att guida dig på din väg. Många kommer till dig och ni har bra samtal, de erbjuder hjälp, men deras syfte är att störa och försöka styra och kontrollera dig och ditt team. Du måste vara medveten och vaken hela tiden. Kolla alla som vill komma nära dig. Du vet vem du kan lita på och vem du kan ha förtroende för.

De som har bakomliggande motiv avslöjas och plockas bort. Låt kärleken från familj, vänner, mänskligheten och er planet vägleda er till att säga NEJ till Kabalen. Stöd inte deras korrupta regim och se sedan själva hur pass mäktiga de är. Utan ert stöd är de ingenting: bara tomma kärl som påstår sig ha rätten att kontrollera er. Det är upp till er alla, NU, att ta tillbaka makten som ni så dåraktigt gav till dem. Det är nu slutet på vägen för dem. Slösa inte bort er energi på att vara arga eller hämndlystna. Tyck synd om dem istället när ni vinkar adjö till dem.

Njut av äventyret som väntar er alla!

Vår kärlek är för evigt, Veronica. Din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, April 2, 2013

Montague 31 mars 2013


 Montague 31 mars 2013


Min kära, jag var så glad att jag kunde organisera en eller två överraskningar för dig den här veckändan. Jag ville säga tack för din hängivenhet för vårt arbete. Det är viktigt för dig att tillbringa tiden med familj och speciella vänner den här helgen. Du behöver koppla av och lägga arbetet åt sidan under några timmar.

Det har gjorts viktiga anknytningar och de rätta personerna har förts fram och betydelsefull information har delats. Du fick höra att en viktig förbindelse med Kanada skulle ske och inom några timmar skedde en sådan förbindelse. Alla de heliga platserna runt om i er värld var en gång sammankopplade, men detta blev tillfälligt förstört och på så vis lämnades ni i mörker. Nu hör ni från goda människor över hela er värld, som är medvetna om detta, att de ivrigt återansluter dessa platser. Detta kommer att skapa den nödvändiga energin för ljuset att ta bort alla bevis för mörker, för evigt. Vi i andevärlden arbetar med dessa människor. Deras enda syfte är att återställa ljuset.

Du Veronica fick viktig information under din intervju häromkvällen angående vem du är och vår själskoppling. Det bekräftades också att din instinkt var rätt när det gäller en i ditt team som är av stor betydelse, och han kommer snart att komma till rätta med vad som förväntas av honom. Hans själskontrakt med dig, min kära, kommer att fullföljas. Han kommer att överträffa förväntningarna, så oroa dig inte, allt kommer att fortsätta precis som planerat. Din iver att rusa iväg måste kontrolleras. Den andliga världen beslutar när det är dags att gå vidare, inte du min kära. Du vet i ditt hjärta att vi kommer att bli framgångsrika. De rätta människorna kommer att finnas vid din sida.

Irlands betydelse har äntligen insetts av er värld. De som tar kontakt med dig är ivriga att dela med sig av sin forskning. De är förståeligt nog glada över att, äntligen, kunna se hela bilden av när kontrollsystemet infördes och hur det uppnåddes. Den kunskapen kommer att göra er fria. Den kommer också att avslöja dem som var delaktiga i att förstöra er värld. Det var när den mänskliga rasen ändrades för att hålla alla under kontroll. De skyldiga börjar nu uppleva fruktan för exponering. Deras hot faller nu för döva ögon och deras kontroll ebbar ut.

Försäkra dig om att du är jordad hela tiden, då du behöver skydda dig själv från alla former av attacker. De kommer inte att gå i tysthet. Men var inte rädd, för du kommer att få hjälp med att återställa er värld. Allting är på plats, och när tidpunkten är den rätta kommer allt att bli helt klart. Lita på andevärlden och vet utan tvivel att detta är vägen framåt.

Ta er själva bort från det löpande bandet som ni omedvetet fångades av. Uppskatta vad ni har i era liv som är rent och baserat på kärlek. De enkla tingen i livet är de dyrbaraste. Omvärdera era liv och fråga er: vad är avsikten och syftet med livet? Varför är ni på Jorden vid den här tiden? Alla har en roll att spela, så sitt inte och vänta. Tillsammans kommer ni att kunna förändra er värld och ni kommer att ta er plats i Universum än en gång. När ni lär er att se med kärlek i era ögon på allt som finns runt om er, och uppskatta skönheten på er planet, då vet ni att ni äntligen är fria.

Förlåt min kära hustru, hon behöver vara tillsammans med sin familj för firande. Det är svårt att koncentrera sig på vår förbindelse när familjen är närvarande. Våra planer kommer att förverkligas. Detta är en spännande tid. Var snälla och följ med oss och ni får se att allt kommer att avslöjas. Var säkra på att ni är på rätt spår. Tillsammans kommer vi att hjälpa till med att återställa ljuset på planeten.

Njut av din tid med familjen. Alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.