Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, December 19, 2011

Montague, 19 december 2011

 
Montague, 19 december 2011


Allting går snabbare nu och människor kommer fram för att avslöja sanningen. Ja, det krävs mod, men vetskapen om att era handlingar kommer att hjälpa till med avskaffandet av Kabalen som har förstört er planet och era medmänniskor under nästan 2000 år, är det som driver dem framåt. Dock kommer Kabalen att använda vartenda trick i boken för att hindra uppvaknandet, men i slutändan finns det ingenting de kan göra för att hindra det.


Det finns många som anser sig själva vara Vakna. De har problem med att acceptera att religionen de följt och historien de har studerat var en total fiction. För några är detta att gå ett steg för långt. De klänger sig fortfarande fast vid det förflutna, då de inte kan få in i sina huvuden att allt detta är baserat på lögner. De måste lära sig att befria och vidga sina sinnen för att de skall kunna se genom rödridåerna av den avsiktliga förvrängningen av sanningen.


Just när Kabalen trodde att deras planer skulle förverkligas så vaknade mänskligheten upp och ifrågasatte det man i det förflutna hade accepterat som fakta. Naturligtvis, Kabalen kommer att kämpa hårt för att hålla kvar sin orättfångna rikedom och makt – detta är förståeligt – men viljan att rädda planeten, på båda sidor av livet, är långt större.


Ni har också blivit medvetna om era vänner från andra planeter som nu cirklar runt er planet. De är här för att hjälpa till med hindrandet av olagliga handlingar i samband med invasionen av andra länder. Ni är inte längre i händerna på dem som kontrollerar er värld. Ni kan, äntligen, se gallren i fängelset där ni levat under så lång tid att ni trodde att detta är allt som finns. Nu lockar verklig frihet. Det verkar så inbjudande. Med det kommer frid, harmoni och kärlek och avlägsnande av alla konstgjorda gränser och olikheter.


Det finns fortfarande en eller två som ännu inte fattat betydelsen av Irland i allt detta. Ni ser fortfarande ner på Irland som ni blivit lärda. Fråga er själva varför ni blev ledda bort från att se på detta land. Varför blev så stor vikt lagd på andra länder, såsom Egypten och Grekland, etc? Fråga er själva varför de tio budorden hos de forntida irländska druiderna är nästan identiska med de som sägs ha getts till Moses av Gud?


De som bevarade och spred kunskapen om syndafloden var druiderna, tjänare och väktare av sanningen. Denna information har avsiktligen undertryckts. Druiderna var arier. Detta betyder en andlig kast, inte en ras. Deras språk var arameiska och hebreiska – DE ÄR INTE SEMITISKA – och var inte uppfunna av judarna. De 22 bokstäverna i det forntida IRLÄNDSKA ALFABETET var det heliga alfabetet hos det forntida irländska folket. Nu förväntar man sig att ni skall tro att det är hebreiska.


Allt stals från Irland och det irländska folket. Judisk-Kristendomen är bara ett resultat av avsiktlig plagiering. Termen ”israeler” härstammar från ISA, Gud av Västra Arya och Amen Ra, en egyptisk kung. De som ni känner som ”israeler” och ”judar” var faktiskt Hyksos-Atonister från väst, de tillbringade aldrig någon tid i fångenskap. De var en förmögen dynasti och var ansvariga för århundraden av lidande och förstörelsen av er värld. Så mycket av er s k ”historia” stöds inte av fakta. Bevisen finns tillgängliga för de som bryr sig om att titta efter dem.Ni accepterade utan att ifrågasätta allt det som lärdes ut till er, men nu, för att flytta fram ljuset, måste ni lära om allt detta. Ni måste undersöka sanningen för er själva. Jag försöker bara leda er i den rätta riktningen. När ni fullt förstår vem och vad ni handskas med, då och bara då, kommer ni att fullt förstå vikten av den verkliga sanningen. Man har ljugit för er, lurat er, smädat er och förnekat er ert sanna arv. Är ni beredda att säga: nog är nog? Era förtryckare har inget samvete. De vill inte ha er! Detta är orsaken till att de förstör så många länder!


Helgdagarna ligger nu framför er. Kom tillsammans i glädje för att skapa kärlekens energi, för den är ovärderlig. Se fram emot det nya året med hopp i era hjärtan. Vi kommer att sträva efter att göra året 2012 så fritt från trauma som möjligt. Trots det kan det bli hinder och problem här och där, men i sin helhet kommer det att bli ett fruktbart år. Ett år av upplysning och sanning.


Vi finns bland er och vi kommer att fortsätta att peka er i rätt riktning. Även om många av er är vakna och alerta finns det ännu några som ligger efter, fortfarande önskar de fler bevis, istället för att hitta dem själva. Ni är var och en ansvariga för ert eget liv. Det är dags för MASKERNA att falla bort och för er att se klart på de som nästan har lyckats med att förstöra er värld och dess folk. De kommer en dag att få möta folkets vrede. De har mycket att stå till svars för. Vi i nätverket vill återställa fred och respekt för hela mänskligheten, att hjälpa er att inse vem ni verkligen är. Vi vill visa er det Universum ni bor i. Så mycket har hållits borta från er. Ni har blivit så illa behandlade av inkräktare på er planet.I den här säsongen av goodwill måste vi tacka alla dessa som arbetar för ljuset, speciellt dem som ger av sig själva för att hjälpa andra att vakna upp. Ert arbete är mycket viktigt. Det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. Jag skulle vilja att min hustru tillbringar mer tid med sin familj nästa veckoslut, då de samlas för att fira säsongen av goodwill. Jag kommer naturligtvis att vara med henne som alltid.Vi vakar över er alla och ni gör ett gott jobb med att hjälpa andra att vakna upp. Snart kommer ni att stiga ut ur mörkret för alltid. Kom ihåg, Kabalen kan bara göra det som ni tillåter dem att göra. Utan er hjälp är de ganska hjälplösa och värdelösa.Min stora tacksamhet till alla som har stött och hjälpt min hustru. Hon kämpar på, fast besluten att inte svika mig. En dag snart kommer ni att själva få se resultaten av era ansträngningar.Min kära Veronica, njut av att få vara med din familj. Jag kommer att dela skratten och kamratskapet och, naturligtvis, den underbara maten.

Var lycklig, min älskade!
Din beundrande MontyÖversättning Gertie DahlbergWebsite: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, December 12, 2011

Montague den 11 december 2011

 
Montague den 11 december 2011


Meddelande från Veronica

Jag vill tacka alla dem som skickade email till mig angående Montys budskap om det faktum att IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING. Den 15 november mötte jag för första gången GILAD ATZMON. Han har just skrivit en bok som heter THE WANDERING WHO? Gilad föddes och växte upp i Israel. Han var en jude. Gilad forskade i judisk historia och fann att de inte har någon sådan, att det inte finns någonting i Israel som stödjer deras påståenden. Han anger i en film att deras historia VAR STULEN!

Jag sa att ja, den var stulen från Irland. Det hebreiska språket är en prästerlig dialekt, improviserad från det irländska språket. Bibeln är en irländsk bok som blev ändrad av brittisk-romerska skrivare. De bara ändrade namn: lesa ändrades till Jesus. De skapade en myt runt om honom som togs upp av de outbildade. De påstod att Bibeln var hebreisk. Sanningen är att dessa saker togs helt och hållet från idealen hos de irländska evangelierna med nomenklaturen lätt ändrad för att undgå upptäckt. Vår värld har varit i mörker sedan dess.

För att vakna upp och gå in i sanningens ljus måste man se fakta i ögonen och inte dra förhastade slutsatser som har hållit en i kontrollnätet sedan dess. Det är så lätt att finna sanningen om man bara kan befria sitt sinne från vad för kontrollnät man är inlåst i. Vem som helst som har tittat in på min webbsida kan se att Monty var född i London i en ortodox, judisk familj, men från tolv års ålder började han söka sanningen. Han var, och är fortfarande, den mest ärliga av människor, en man av heder. Hans syfte är att visa oss sanningen, och det är den sanningen som kommer att befria oss och tillåta mänskligheten att leva i frid. Det är väl ändå detta det handlar om. Bevisen finns där. Man behöver bara leta efter dem.

Filmen med interbjun med Gilad finns på min webbsida!

www.montaguekeen.com - den kan också ses på YouTube.
***************************
Budskap från Montague den 11 december 2011

Det är fint att se att så många av er söker och ser med klara ögon på allt som ni hade accepterat som ett faktum, och att ni ser själva att det var inget annat än en saga som tog fart och blev ”historiska fakta”.

Era sinnen var stängda för allt annat. Ni lärde er aldrig hur kraftfulla era sinnen faktiskt är. När ni lär er att öppna era sinnen så blir allt helt plötsligt klart. Jag har aldrig bett någon att blint acceptera vad jag säger. Jag har alltid bett att man skall göra sin egen undersökning, som min fru varit tvungen att göra. Det var inte lätt för henne att acceptera vad jag visade henne i början. Hon följde upp varje ledtråd och fann bevis för sig själv. Om hon kan göra det vid hennes ålder, då kan alla göra det, om de har viljan att göra det.

Ställ er själva frågan: varför skulle påven Adrian ge Irland och hennes folk till England för att kontrollera och säkerställa att irländarna aldrig skulle kunna ta reda på vem de är. Vad är de så rädda för? Titta på den Hemliga Världshistorien! Varför är de som kontrollerar er rädda för att Irland skall hitta sin sanning? Det är för att all historia kommer att förändras och sanningen blir uppenbar. De som manipulerar er värld vill behålla den som den är – i mörker!

Ni har ett underbart fönster av möjligheter under året 2012 att förändra allting. Det är dags nu att vara modiga, att följa er instinkt och ert hjärta, inte ert huvud. De som falskeligen tog kontrollen över er värld har ingen aktning för er, ni är inte en av dem, ni är endast här för att tjäna dem och kämpa i deras krig. Ni är skyldiga kommande generationer att göra de nödvändiga förändringarna för att fred och rättvisa skall återkomma. Lita på att Gud kommer att vägleda er och ni kommer att hitta styrkan att göra det som är nödvändigt. Vänta inte tills ni återvänder till andevärlden för att se klart vad ni missade att se när ni var på Jorden. Tro mig, det är en chock att få se vad man hade accepterat som fakta, som är en fullständig fabrikation.

Det finns ärliga människor som stiger fram för att dela med sig av vad de har funnit. Avfärda dem inte, se för er själva istället. Folk som ger av sig själva avfärdas och förlöjligas av dem som försöker att dölja sanningen. Fatta era egna beslut, men efter att noggrant ha tittat på vad de har att säga. Låt er inte ledas som får.

Vi i andevärlden har planer för år 2012. Vi behöver att tillräckligt många av er vaknar upp för att kunna hjälpa oss. Vi behöver vårt team på Jorden för att genomföra vissa planer med oss, så att vi kan plocka bort de Mörka för alltid. Energin i er värld kommer att förändras helt. Detta kan hända över en natt. Det behövs bara vissa saker som skall sättas på plats. Vi kommer att vägleda och hjälpa er med detta. De som vet kommer att genomföra våra instruktioner när tiden är rätt.

Detta sattes i rörelse när jag fortfarande befann mig på Jordeplanet, även om jag inte förstod vad det innebar då. På Jorden finns så mycket som kan distrahera er från er väg. Mycket kommer att göras för att distrahera och förvirra er också. Lyckligtvis är ni bättre informerade. Jag var aldrig den som gjorde flummiga uttalanden, jag föredrog att handskas med fakta. Det är en alltför allvarlig situation för att ägna sig åt sådana frivoliteter.

Älska sanningen och sök sanning i allting. Vägra att ”bara följa strömmen”. Se vart det har lett er. Alla de stora sinnena i det förflutna är med er, varje steg på vägen. Detta är en kombinerad ansträngning. Vi kommer inte att misslyckas. Detta har varit planerat under lång tid. Vi behöver ett team på Jorden, villiga att arbeta med oss. Vi har detta nu. När jag gick över till andevärlden sa jag till Veronica att Allting i hennes liv innan hon mötte mig var tillfälligheter och att hon nu gör det arbete som hon kom till Jorden för att göra. Det var svårt för henne att ta in denna information så kort efter chocken av min plötsliga och offentliga bortgång. Det tog tid för henne att komma till rätta med det.

Tänk på det faktum att maten du äter, luften du andas, medicinen som tvingas på dig är alltsammans utformat för att hålla dig på din plats – totalt kontrollerad, ett tjänande utan att ifrågasätta. Allt är planerat för att hålla er under kontroll. En dag kommer du att få se allt detta klart och du kommer att undra hur du någonsin kunde tillåta dig själv att bli så tanklös och så robotiserad.

Kärlek är det som är viktigt i livet. Det är kärlek som skapar förbindelsen för mig att slutföra mitt arbete från den här sidan av livet. Kärlek öppnar upp er värld och den visar er allting i ett nytt och meningsfullt ljus.

Min kära, försök att inte arbeta för hårt. Det är inte möjligt att svara på så många emails. Vi är tacksamma för allt det stöd som så generöst har getts till dig med kärlek för att skapa den harmoni som behövs för övergången.

Din beundrande Monty.


Översättare Gertie DahlbergWebsite: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, December 5, 2011

4.12.2011

 4.12.2011


Min kära, du förväntade dig aldrig att göra så mycken forskning och att få dyka in i det förflutna för att avslöja sanningen. Hade jag förstått allt detta när jag levde på Jorden skulle jag säkerligen ha gjort det själv. Jag hade då ingen aning om den enorma korruptionen och hur den påverkade alla på er planet. Du är medveten om de många timmar jag spenderat med att titta igenom vad vi leddes till att tro på var det enda vi behövde, dvs Bibeln, och att den var en sann och ärlig version av händelser. Trots att jag fann många sprickor och allvarliga frågor som behövde svar när jag studerade alla de så kallade ”heliga böckerna”, så fann jag inte svaren förrän jag gick över till den andliga världen. Nu kan jag säga att inte ens de klipskaste förfalskarna och lurendrejarna kommer att gå säkra från avslöjande.

Fastän utbytet av IESA mot den heliga, påhittade Jesus har dragit in stora rikedomar till den Romerska Kyrkan, så krävdes det oerhörda ansträngningar för att göra så att det framstod för världen att han faktiskt hade existerat. Många miljoner dog i genomförandet av denna förfärliga plan. Det krävdes ändringar på namnen på platser för att dessa fiktiva karaktärer skulle ha levt. De förfalskade världshistorien. De ersatte den för en vävnad av lögner och uppfinningar. Detta bedrägeri – nedtryckandet av sanningen – är ett brott mot mänskligheten. Sanningen kommer nu fram trots förtryckarna. Den kommer att öppna mänsklighetens ögon för detta stora bedrägeri.

Den irländska rasen har fått utstå förödmjukelser även fram till våra dagar, genom den självsvåldiga översättningen och noggrant riktade förvrängningen av deras historia. Det är dags nu att lära om vad ni har blivit lärda. Öppna era sinnen för sanningen. Det är nästan bortom fattningsförmågan att ETT SÅ ÖVERVÄLDIGANDE BEDRÄGERI SOM DETTA KUNNAT UNDGÅ UPPTÄCKT SÅ LÄNGE. Den noggrannhet och omfattning med vilken denna historia genomfördes, magnituden av de krafter som användes för detta arbete, propagandan som systematiskt spreds utomlands för att skapa ett falskt intryck av allt som hör till Irlands historia och hennes folk är en hemlighet som är svartsjukt bevakad.

Den IRLÄNDSKA FÖREINTELSEN genomfördes för att reducera antalet och förstöra hennes folk. Irländarna är den ARISKA RASEN, Ljusets folk. Trots allt de fått genomlida har de aldrig förlorat sin mänsklighet. Irland är vaggan för mänskligheten. Det finns mycket att lära av att studera denna underbart vackra ö. När ni förstår sanningen, den verkliga historien om er värld, då kan ni gå framåt och vidare in i ljuset. Era förtryckare kommer inte längre att ha kontroll över allting i era liv. Tiden har kommit för den verkliga friheten. Vi berättar om och om igen att sanningen kommer att göra er fria. Det är dags att stiga ut från mardrömmen ni kallar liv. Det är bara när ni gått over till det andliga livet som ni kan se klart precis hur förtryckta ni var från vaggan till graven.

Vi fortsätter med att blockera vägarna för era förtryckare även om de aldrig skulle erkänna att det är så. De kontrollerar allting ni läser, hör och ser. Deras påståenden blir alltmer löjliga för var dag. De förolämpar din intelligens när de producerar ”skäl och bevis” för varför de måste gå i krig. Jag frågar er nu: finns det någon därute som är dum nog att tro på dem? Hur många gånger skall de använda samma gamla formel innan ni vaknar upp och säger: ”NEJ, dödandet måste upphöra!”
Det är glädjande för oss att se att fler av er öppnar er för sanningen varje dag. När ni vaknar fylls era hjärtan med kärlek. Ni ser allting i ett annorlunda ljus. Det är livsförändrande! Du upphör att vara roboten som dina förtryckare vill att du skall vara. Du öppnar upp till dina medmänniskor och ser livet på ett mycket annorlunda sätt. Din familj och dina vänner plus din större familj över hela världen blir mer verklig för dig när du inser att ni alla är ETT. När du lär dig vem du är så kommer allting att bli helt klart för dig.

Du kommer att återförenas med Universum. Ni har så mycket att upptäcka om er själva. Fri energi kommer att vara en av de första sakerna som blir tillgängligt för alla människor. Vatikanen har hållit detta, och så mycket mera, hemligt för er alla för att få kontroll, medan de låtsas predika kärlek och tolerans. Deras planer håller nu på att falla isär. Vad ni ser nu är desperation där det en gång var arrogans och självförtroende.

Vi ser en törst efter upplysning. Folk söker sanningen. Det finns många ni kan lyssna till som har gjort undersökningar och funnit svaren, och de vill gärna dela dem med er. Det har aldrig varit lättare än nu att finna sanningen. Hjälp varandra, dela med er av vad ni vet. Kom ihåg att det är svårt att acceptera att det som man har trott på och levat efter egentligen inte är sant och att det användes till att kontrollera er. Så var snälla och var försiktiga och förstående hela tiden. Uppskatta de modiga själar som har stigit fram för att dela sin sanning med er. De blir snabbt offer för hån och attacker.

Titta på dem som attackerar! Vad är det de döljer? Varför behöver de förstöra någon annan som talar sanning? Det är de som attackerar som hårdast som har mest att dölja, annars skulle de bara ignorera det. De attackerar och använder alla till buds stående medel för att förstöra dem som vågar ifrågasätta. Allting borde vara öppet för granskning. Sanningen kan inte längre döljas. Förstörelsen av människan kan inte längre tolereras. Människans omänsklighet mot människan måste upphöra.

Jag vet, min kära, att det ibland är mycket smärtsamt för dig att vara separerad från mig. Vi hade så mycket, jag visar dig hela tiden att jag fortfarande finns bredvid dig och att jag aldrig lämnar dig. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans. Detta är vårt uppdrag. Kärlek är den dyrbaraste upplevelsen, uppskatta den alltid.

Din beundrande make, Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.