Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, May 20, 2013

19:05:2013


 Montague den 19 maj 2013


Det har nu blivit uppenbart för alla precis hur desperata Kabalen är vid den här tiden. De attackerar från alla håll alla dem som försöker bringa ljus till er värld. Var alerta och medvetna om detta. De kämpar för sin överlevnad och försöker förgöra alla som kan ifrågasätta deras planer. Tiden rinner ut för dem som fortfarande vägrar att se ljuset, antingen genom rädsla eller genom okunnighet. Stora beslut behöver tas när det gäller livet på Jorden.

Förändringarna sker nu, först försiktigt, men de kommer snart att ta fart så ni behöver vara på rätt spår. De Mörka tjänarna har mycket att förlora men ni har allt att vinna. Utan kontroll över bankerna, religionen och regeringarna – vad skulle då dessa människor vara? När människan är återställd till sin fulla potential, då är allt möjligt. Med kunskap av hur ert Universum fungerar så kan människan med fullt medvetande leva livet fullt ut, utan rädsla eller några hinder.

Varje dag kan ni se hur de korrupta exponeras. Denna tidvattenvåg kan inte stoppas. Alla de skyldiga kommer att exponeras och avlägsnas. I framtiden kommer varenda människa på planeten att behandlas med respekt och värdighet. Aldrig mer kommer diskriminering att ske eller bli accepterad, för detta måste stoppas, och det kommer att bli så. Tillsammans kan ni göra att detta sker, men först måste ni ha en önskan om att det skall ske..

Tankens kraft kan åstadkomma så mycket. Försök själva får ni se. Ni har aldrig uppmuntrats till att tänka själva. Nu är er tid att lära detta. Aldrig, aldrig skall ni svika ett förtroende från en annan människa. Ingen mängd pengar, ingen position eller makt kan kompensera för de skador som ni kommer att få svara för i så fall, en dag. Såra aldrig någon så att du inte blir sårad själv. Behandla alla med respekt, så som du själv skulle vilja bli behandlad.

Engagera dig i ditt högre jag, det kommer aldrig att svika dig. Försök att frigöra dig från floden av meningslöst tjatter och oro som bombarderar ditt liv hela tiden. Allt det finns bara där för att hindra er från att vakna upp. Detta är helt en del av planen i kontrollsystemet, att hålla er så upptagna som möjligt när ni försöker klara av allt så att ni inte har tid att stanna upp och se klart på livet och på vad som görs för att hålla er i slaveri. Ni har lärt er att acceptera allt detta som en del av livet. Men det är det inte – det är en del av Kabalens planer för er! Ni måste inte acceptera detta som något normalt.

Känn sympati för och ge stöd åt dem som försöker klara av alla de fysiska attacker som riktas mot dem. Kabalen visar ingen nåd. Ni lever i desperata tider. Tro på er själva och agera alltid med ärlighet och integritet och för det större goda i allt. Tappa inte tron på dem som desperat kämpar för att klara de stora förändringarna. Var där med ett leende och en hjälpande hand.

Människan finns i alla former, en del med goda avsikter och en del med avgjort inte sådana. Var noga med vem du litar på. Utmana dem som försöker tvinga dig att acceptera det som du vet är fel och emot dina medmänniskors intresse. Ingen människa är en ö. Ni måste komma tillsammans, för ni vet inom er att det är på det viset ni kommer att övervinna alla hinder som, fram tills nu, ni ödmjukt har accepterat som er lott i livet.

Samtliga korrupta institutioner kommer att falla för de kan inte överleva en granskning från massorna. De har ingenstans att gömma sig. Deras onda kontroll håller på att tappa sitt grepp över mänskligheten – och det är inte en dag för tidigt!

Veronica har precis haft den mest ansträngande helgen på länge och fick ta hand om oväntade hinder och träffa nya människor. Ursäkta mig om jag tar farväl av henne nu så att hon får tid att vila. Spännande tider just nu, mina vänner. Låt oss gå vidare med tillförsikt.

Kärlek som alltid, din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, May 18, 2013

Montague den 12 maj 2013


 Montague den 12 maj 2013


Ja, min kära, det är underbara nyheter. Det irländska folket kom samman i en massiv uppvisning av solidaritet. Händelsen Darkness into Light (Mörker till Ljus) var en stor succé med 40 000 människor som kom tillsammans och välkomnade Ljuset. Detta är vad vi hade väntat på och hoppats på. Detta är bara början. Räkna med energin från denna enda händelse för att upplysa och uppmuntra andra att välkomna Ljuset av sanning och ta tillbaka er kraft.

När människor kommer tillsammans i solidaritet så inser de vikten av att dela med sig av sina kunskaper och sin förståelse för vad som gjorts för att hålla dem i mörker. Det är dags nu, min kära, för alla goda människor i er värld att mötas för att avslöja Kabalens planer och att vägra följa dem. De Mörka tjänarna behöver er för att slåss i deras krig. De behöver er för att tro på deras lögner. Men det är dags nu att säga NEJ!  I samma ögonblick som ni säger NEJ är de maktlösa. Utan er assistans att hålla dem vid makten så är de totalt maktlösa.

Ni är ansvariga för att ni ger dem makten de utövar över er. Så snart ni är vakna så ser ni tydligt och klart och ni kan aldrig gå tillbaka till att bli som får igen. Detta är den mest spännande tiden i era liv. Det är vad ni befinner er på Jorden för att göra. Tillsammans har ni expertisen och kompetensen att skapa de rätta förutsättningarna för hela mänskligheten att leva i fred och harmoni, med mat och husrum i överflöd. Ni kommer att respektera allt liv och ni kommer att bli vägledda till hur man skapar detta överflöd.

Din uppmärksamhet har dragit till dig, min kära, att Kabalen desperat försöker att återskapa sin egen version av historien. Men människor kommer inte att acceptera det. Så snart du ser sanningen kan du inte blunda för den igen. Den förklarar allting så tydligt. När du förstår den press som lades på era förfäder för att acceptera en korrupt historia så kommer ni alla att förstå att för att skydda sina barn tvingades de att acceptera Vatikanens version av historien.

Allt kommer att bli klargjort. Bevisen finns där över hela världen, men ni förblindades för dem. Varför tror ni att Kabalen är så desperata att starta ett tredje världskrig? De tror att ni kommer att bli så oroade för er överlevnad att ni glömmer att vakna upp! Och sedan kommer de att kunna återuppta full kontroll igen. De bryr sig inte ett dugg om hur många oskyldiga liv som förloras i deras desperata försök att hålla fast vid makten.

Ni har stora beslut att fatta. Följer ni ödmjukt de korrupta, eller samlas ni och säger: ”NEJ, nog är nog! Detta är vår värld. Vi väljer att leva i fred”. När de 99 % tar det beslutet så kommer de korrupta inte att ha något annat val än att lämna er planet, för de kan inte existera i Ljuset. För att de skall kunna existera måste de ha adrenalin som skapas av rädsla och våldsam död – krig förser dem med det! De skapar krig så att de kan styra över och leva på planeten Jorden och det var aldrig tänkt att bli så.

De hör inte hemma på Jorden. De tycker om och njuter av allt som ni (som slavar) har skapat för dem. De är ovilliga att lämna Jorden, men nu är tiden för er att blomstra och njuta frukterna av vad er planet ger, och att bli bekanta med andra planeters invånare som ivrigt väntar på att få välkomna er tillbaka till fållan.

Det är så mycket de vill dela med er när ni kommer ut ur mörkret till ljuset. När ni återvänder till det andliga livet kommer ni att kunna se klart hur Kabalen har hållit er i mörker och okunnighet, och under kontroll, alltid underordnade dem. Allting är så skickligt gjort genom tankekontroll.

De som såg igenom fasaden blev snabbt ”avrättade”, ifall de skulle dela sin uppfattning med andra. Kabalen avrättar även sina egna om de kliver bort från linjen. De visar ingen nåd i sina beslut att hålla fast vid sin kontroll, och för att slutligen ta över er planet för sina egna syften. Men detta kommer aldrig att tillåtas att ske. Vi arbetar med många av er för att säkerställa detta.

Vi behöver ert samarbete. Det är en sammanlagd ansträngning på båda sidor av livet. Vi kommer inte att misslyckas. Vi har planerat att rädda planeten Jorden från de onda krafternas kontroll under en tid. Uppvaknandet av mänskligheten har varit ett svårt uppdrag. Nu ser vi äntligen frukterna av våra ansträngningar.

 Det finns så mycket ljus på Jorden vid den här tiden, och det sprider ut sig i alla riktningar. Snart kommer ni att se hur det tar över helt och hållet. Detta är inte tiden att sitta nöjda, eftersom vartenda spår av de Mörka tjänarna måste tas bort för alltid. Några av dem gör en ansträngning att omfamna ljuset. Om de lyckas kommer de att bli välkomnade. Vi kommer inte att stänga dörren för dem som omvänder sig.

Du har arbete att göra, min kära. Du vet i din själ vad som förväntas av dig. Rätt personer kommer att bli tillgängliga för dig. Dessa planer gjordes upp för århundraden sedan och nu skall de uppfyllas. Allting kommer bara att falla på plats. Det finns ingen anledning till oro. Du kommer att få stöd från båda sidor av livet.

Hjälp varandra att gå vidare framåt till ljuset. Gör vad som är nödvändigt och öppna era hem för sammankomster för att dela med er av information. Var aldrig rädda att dela med er av sanningen för den gör att andra ser och accepterar den. Ni gör dem en tjänst och de behöver stöd och uppmuntran.

Ha förståelse för dem som felaktigt trodde att de ”kämpade för sitt land”, när de inser att i verkligheten var de bara kanonmat som försåg Kabalens behov av fruktan och blodsutgjutelse. Nu upplever ni ännu fler LÖGNER som torgförs som ett skäl för Kabalen att invadera ännu ett land. De glömmer att berätta för er att detta är alltsammans en del av deras plan att ta över planeten.

Det är så uppenbart, det är svårt att tro på att någon kan luras av sådana uppenbara lögner. Det är era medmänniskor som ni ombeds att döda. Vem blir kvar för att hjälpa och stödja dig när dödsmaskinen kommer till din dörr? Det är bara en tidsfråga, för det är alltsammans en del av planen.

Det finns ingen rättvisa i er värld. Allt är kontrollerat och tillrättalagt för att stödja Kabalen. De har systematiskt raderat alla rättigheter ni hade, och ni har tillåtit detta att ske. Er tystnad gav dem grönt ljus att göra som de önskade – och det gjorde de!

Jag försöker inte vara hård mot er. Jag säger bara som det är. Ni behöver se och förstå detta. De 99 % behöver erkänna sin kombinerade styrka och använda den till fördel för mänskligheten. Vakna upp! Vidta åtgärder. Kliv in I Ljuset!

*******************************************

Jag delade din glädje när du såg Clara (mitt barnbarn) dansa. Hennes ljus strålade inifrån henne. Hon lyser upp scenen och hon ger glädje till alla som tittar på henne. Hon har kommit långt sedan vi välkomnade henne till världen för elva år sedan.

Veronica, min kära, du vet att jag aldrig skulle svika dig. Vi har arbetat tillsammans under många livstider. Låt kärleken som vi fortsätter att dela vägleda dig genom vilka svårigheter du än kan möta på denna resa. Låt kärlek vara din drivkraft.

Alltid din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, May 10, 2013

Montague 5 maj 2013


 Montague 5 maj 2013


Många människor har svårigheter med att ta in informationen som börjar sändas offentligt vid den här tiden. Vad som tidigare har undertryckts börjar nu läcka ut. Era myndigheter har avsiktligen hållit er i mörker och under kontroll. Ja, det finns varelser från andra planeter bland er. Många av dem har valt att leva bland er för att leda er fram till ljuset och på så sätt frigöra er från bördan som de Mörka tjänarna har pålagt er.

Befolkningen på Jorden skulle öka enormt för att förhindra att de Mörka tar över. De Mörka tjänarna har i gengäld svarat med att använda många metoder för att gallra ut befolkningen: genom vaccination, medicinering och genom att ändra på själva luften ni andas och maten ni äter. Därför är det så viktigt med den här informationen och att ni kan förstå den. Gå inte med på någonting utan att noggrant ha undersökt det. All information ni behöver finns fritt tillgänglig för alla.

De Mörka tjänarna vill att ni skall vara som får som blint lyder ”Mästarens” order. Ni, och endast ni, bär ansvaret för era liv. Ni måste ta tillbaka det ansvaret från politiker och den medicinska överhögheten, för det är de som används till att genomdriva de Mörkas dagordning. De Tretton som kontrollerat allt på Jorden har varit framgångsrika fram till nu. De är beredda att gå hur långt som helst för att skapa sin Nya Världsordning.

De manipulerar varenda situation för sina egna syften. De äger alla former av nyhetsinformation och underhållning, och de använder detta hänsynslöst för att kontrollera tankarna hos massorna. Det är upp till var och en av er att befria er från denna manipulation genom att vägra att acceptera den. Det är dags nu för er alla att ta kontroll. Börja med era egna liv och de liv som är beroende av er. Dela fritt med er av all den information som kan hjälpa andra att se hela bilden. Bli LEDARNA, var inte de tanklösa, de som går med på agendan för sin egen utrotning.

Jag har bett er många gånger att ni skall lära er att meditera. Då kan ni få den information som är relevant för er, direkt, utan att en tredje part är iblandad. Det tar tid att uppnå en perfekt meditation men de som har lyckats har gynnats enormt från den upplevelsen och den information de fått. Andevärlden kommer att hjälpa och vägleda er. Vi är redo och villiga att hjälpa till.

Frigör er från alla restriktioner som påtrycktes er av kyrkan och staten. Era sinnen, ert inre, är ert och endast ert. Använd dem till er egen fördel. Varför skulle så mycket göras för att fördumma er av dem som är i kontroll om de inte var rädda för att ni skulle vakna upp och använda era sinnen för att se vad som gjorts mot er? Som varelse är ni långt större än dessa som kontrollerar er och manipulerar er. De är vettskrämda för att ni skall inse detta faktum. De är RÄDDA FÖR ER!

De som kontrollerar er är oförmögna att känna KÄRLEK. De har ingen medkänsla så de kan döda utan samvete. De hittar ständigt nya sätt att döda som ni aldrig skulle misstänka. Ni måste förstå att er förmåga att älska och relatera till alla levande ting är ert förnämsta vapen. Kärlek kommer att vinna i slutändan. Kärlek har en kraftfull energi som invaderar deras mörker. Det är därför de försöker förstöra den. För dem är pengar och ägodelar något som liknar kärlek. Men ni, å andra sidan, vet att kärlek är det som gör livet värdefullt, gör livet värt att leva. Den lyfter dig och omfamnar dig. Den uppslukar dig och gör dig lycklig och glad. Se med kärlek på allting och du kommer att finna att det förbättrar kvalitén på ditt liv enormt mycket. Där det finns kärlek finns inget utrymme för aggression.

Jorden själv försöker hjälpa er att förstå detta, också. Den lever och lider också på grund av vad som gjorts mot den. Den försöker kommunicera detta till er. Ni måste skydda och ta hand om Jorden, för den stödjer era liv genom att producera mat, växter och träd. Den stödjer ert djurliv. Den behöver bli älskad och omhändertagen. Behandla allt med kärlek och ni kommer att få gensvar. Genom att hjälpa varandra kommer mänskligheten att överleva. Planeten Jorden kommer att ännu en gång bli återförenad med ett levande Universum. Detta är ert största äventyr!

Titta med öppna ögon på alla restriktioner ni har i era liv. Fråga er själva vad ni kan göra åt dem. Fråga varför ni bara accepterar, utan ifrågasättande, alla de lagar som förslavar er. Frågor måste ställas och skälen till dem krävas på ett civiliserat och respektfullt sätt. Detta har skett på Irland. Det finns inget skäl till varför andra inte kan följa deras exempel. Det måste ju börja någonstans, så varför skulle inte det land som syndats mest emot på Jorden leda vägen framåt?

Den sanna historien om Irland finns gömd i Vatikanen. När den kommer fram i ljuset så kommer den verkliga historien om er värld att bli tillgänglig för er alla för första gången på nästan 2 000 år. Det är omöjligt att hålla detta dolt för alltid. Det är nu dags för sanningen att avslöjas och att mänskligheten går vidare i sanning och ljus. Allting som människan behövde veta och förstå var känt på den tiden. Människan var ett med naturen. De förstod hur planeten fungerade och de kopplade in sig till andra planeter. Sedan, vid en katastrofal sammankomst, gjordes planen upp för kontroll av mänskligheten och att ta över planeten Jorden. Allt som var sant och ljust förstördes. Mänsklighetens slaveri började och fortsätter än i dag.

Här är din uppgift. Du har återvänt till Jorden för att återställa sanningen och ljuset, och det kommer du också att göra. Det kommer att göras fredligt. Kärlek skall vara din ledstjärna. Detta är en tid för beslut att tas. De rätta besluten, som kommer att gagna mänskligheten och planeten Jorden. De onda angreppen på mänskligheten måste upphöra genast.

Min kära Veronica, livet är svårt just nu. Försök att vara lugn och kontrollerad. Mycket är gjort för att försöka få dig rädd. Se det för vad det är. De som är med dig är med dig till ett hundra procent. Omständigheter är skapade för att orsaka dig oro och ångest, men du måste höja dig över dem. Slutresultatet kommer att överträffa alla förväntningar. Sedan kommer du att snabbt glömma bort allt det lidande du har mött längs vägen.

Detta är en kritisk tid för er värld. Försök att behålla lugnet och att inte dras in i den falska informationen som läggs fram för er i ett försök att starta ett tredje världskrig. Ni vill ha fred, inte krig! Stå tillsammans för freden. Ni är de 99 % och ni får aldrig glömma det. Ni har alla en röst, så använd den! Vi i andevärlden står tillsammans med er, så ni är aldrig ensamma. Uppskatta allt som naturen förser er med. Vårens tid handlar om en ny början. Denna tid är mänsklighetens NYA BÖRJAN. Gå framåt med tillförsikt, för ni är på rätt spår.

Min kära, jag önskar att jag fortfarande fanns bredvid dig för att trösta och stödja dig. Jag är bara en tanke bort. Jag lämnar dig aldrig. Kärlek uthärdar, min kära.

Jag är din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.