Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, October 21, 2013

20:10:2013
Montague 20 oktober 2013   


DET VI TÄNKER SKAPAR VI.
DET VI KÄNNER DRAR VI TILL OSS.
DET VI FÖRESTÄLLER OSS BLIR VI.

 Fundera over dessa kloka ord, Det är viktigt att ni förstår dem helt. Ni skapar er egen framtid. Bli inte rädda för de kroppsliga förändringar ni upplever. De förbereder er för att bli de Varelser av Ljus ni är. Liksom fjärilen kommer ni ut ur puppan och vaknar upp till vem och vad ni egentligen är. Bli inte skrämda när ni upplever EXTREM VÄRME ELLER KYLA, YRSEL, förändringar i sättet att hantera livet, sömn, matvanor etc. Se varje förändring som en språngbräda till fullbordan. Det finns ingen anledning att känna sig orolig eller söka medicinsk hjälp, det är en naturlig process. Välkomna den!

Allting sker i en takt som är acceptabel för er alla. Allt kommer att bli klart i sinom tid. De kedjor som binder er faller nu bort. Ni blir fria från alla restriktioner. Gå framåt med tillförsikt, för detta är er sanna väg.

Exponeringen expanderar i snabb takt. De som finns i toppen på pyramiden vet att de inte kan hålla sig fast så mycket längre. Vi lovade att de korrupta strukturerna skulle krympa ihop och falla. Goda människor kommer nu i förgrunden och de bereder vägen för de 99 % att ta kontroll. Sådana människor finns på plats över hela världen, redo och i stånd att ta tömmarna och på så sätt se till att mänskligheten kan fungera och komma på rätt köl.

Ni har blivit så vana vid att ta order och lyda lagar, men nu är det er chans att skapa en rättvisare värld för alla. Låt er inte frestas till att ta förhastade beslut. Behåll ert lugn och tänk noga över planerna ni hoppas kunna genomföra: de måste gynna hela mänskligheten! Ni måste se till att det aldrig igen blir möjligt för en minoritet att plundra och styra er värld. Ni har väntat länge på den här stunden när mänskligheten skall bli fri och att dödandet skall upphöra för alltid.

Det är viktigt att utbilda de unga och få bort all den fördummande praxis som nu är i kraft. Öppna de ungas sinnen för alla möjligheter. Försäkra att er SANNA HISTORIA lärs ut genom att befria deras sinnen för att utforska utan restriktioner. Varje typ av fördomar måste tas bort och lämnas kvar i det förflutna. Det kan ta tid, men jag försäkrar er att människorna kommer att lära sig att fira sina olikheter och dela med sig av sin kunskap. När forntida kunskap från hela världen delas så kommer en förståelse av er värld att gynna alla.

Ni har så mycket att se fram emot. Tänk hur spännande det kommer att bli att kunna fritt utforska fjärran platser på Jorden utan hinder av något slag. Alla lagar som tjänar till att göra livet på Jorden till en verklig kamp kommer att tas bort.

FRI ENERGI är nummer 1 i prioritet. Vi har väglett många att forska i detta så att de nu är redo att göra de nödvändiga åtgärder som behövs när tidpunkten är den rätta. EKOLOGISKT JORDBRUK plus HYDROPONIK måste utforskas och göras klart för användning. Den mark som användes för genetiskt modifierade grödor är förorenad. Den kommer att behöva ca 100 år för att återhämta sig innan den är säker för odlingar igen. Vi kommer att hjälpa er varje steg på vägen för att detta görs nu. Allting som görs måste vara till gagn för hela mänskligheten.

De laboratorier som vi planerar kommer att vara en viktig del av de centra som kommer att finnas i varje land i världen. Dessa kommer att bidra till att eliminera de flesta av de sjukdomar som orsakar bekymmer och som för det mesta är skapade av människor för att hålla er i rädsla och under kontroll. Alla de forntida lämningarna blir nu utsatta för forskning, de är säkrade och ger fantastiska resultat. Vad som är viktigt här är att de alla är NATURLIGA, så de kan inte skada någon. De kan endast vara till fördel. Veronica själv har gynnats stort från ett av dessa botemedel som gavs till henne av en kollega som är forskare, D.M., som jag är oerhört tacksam mot. Hans arbete har bara börjat.

När människor träffas är allting möjligt *). Människans makt kan åstadkomma så mycket. Titta på vad folket på Irland gör och ta efter deras mod. De visar vägen framåt. Korruptionen som användes för att fängsla folket måste utmanas. Ni ser först nu att det kan ifrågasättas genom domstolarna. Bankväsendet är en korrupt institution. Den designades för att vara just det. Den har varit oerhört framgångsrik i att kontrollera er värld. Den kontrollen måste minska, och med er hjälp kommer detta att ske. Ni kommer att visas hur man går vidare med detta. Det kan göras lagligt och öppet. Detta är vägen framåt. Detta är hur ni tar kontroll över era liv. Ta bort all kontroll från Vatikanen och bankerna. Folket har hittat sin röst och ny lyssnar man på dem.

Jag vill framföra mitt tack till alla som skickade sina lyckönskningar och råd till min fru under denna stressiga tid.

Tack för alla era lyckönskningar och råd om olyckan som resulterade i att min bil blev avskriven. Den betydde mycket för mig. Jag var så väldigt stressad och detta var en chock. Jag vill tacka AVIVA Försäkringsbolag. Alla där var så hjälpfulla. De var vänligheten själv. De gjorde hela situationen med att förlora min bil så stressfri som möjligt. Jag är mycket tacksam mot dem. Tyvärr, att hitta en ersättning för bilen visade sig vara ett problem och jag är fortfarande utan bil. En kär väl försöker hjälpa mig. Era lyckönskningar är verkligen uppskattade.

Veronica

 Min kära, vi i andevärlden ser hur det hela utvecklas. Det är en spännande tid. Vi vandrar vid din sida.

Din beundrande Monty.

*)  Här är ett exempel på åtgärder som det irländska folket tar: http://youtu.be/iQFFK20wOD0  GC   Webplats:The Montague Keen Foundation


Översättning Gertie Dahlberg. Kära vänner!

Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack – Kees, GalacticChannelings.com  


*********************************

“Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp


Tack, Veronica.” 

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Thursday, October 17, 2013

Montague Keen - 13 oktober 2013


 Montague Keen - 13 oktober 2013


”Ingenting är som det verkar vara!”

Varje dag är detta uttalande bevisat bortom allt tvivel. Allt som mänskligheten hade accepterat utan att ifrågasätta blir nu exponerat som total fiktion. Vad som användes för att kontrollera varje tanke hos mänskligheten, varje ord och varje handling, planerades och utfördes för att hålla alla på knä – i ett fängelse utan fysiska stängsel.

Det är dags nu att släppa er fria från Roms kontroll. Så många gånger har jag förklarat att det faktiskt är Rom som är Pyramidens Öga. De som kontrollerar era sinnen är vettskrämda att ens titta på detta. Jag ber er att se på bevisen. De är alla där ute om ni bara tar er tid att undersöka det. De har suttit vid makten så länge att de inte tänka sig att någonsin förlora den. När man skrapar på ytan så upptäcker man att alla dessa utåt så mäktiga människor är mer som marionetter för Rom, och alla spelar de samma spel för att ta fullständig kontroll över er värld och därmed leda mänskligheten till undergång.

Detta är en kamp mellan ljuset och mörkret. De mörka har haft allting på sitt eget sätt fram tills nu. Med varje dag som går, om du väljer att luta dig tillbaka och göra ingenting, underlättar du för de Mörkas övertagande. Tänk noga på detta, för du har allt att förlora, inklusive din eviga själ. Din själ behöver att du vaknar upp och blir någon att räkna med.

Några som har speciella uppdrag har utsetts. De går igenom mycket svåra tider då snaran av korruption dras åt runt deras halsar. De behöver era böner och er kärlek för att överleva och utföra det arbete de kom till Jorden för att göra. Det är så viktigt att de av er som har vaknat kommer tillsammans för att hjälpa andra att se sanningen. Tiden är väsentlig här, ni måste handla nu!

Ni har fått veta att Vatikanen planerar en fejkad utomjordisk invasion för att skapa den nödvändiga rädslan för att tvinga er att gå med på nästan vad som helst för att ni skall kunna känna er säkra. Tja, jag kan berätta för er att ”SÄKER” är det sista ni kommer att känna er om ni faller för denna ”FANTASTISKA BLUFF”. TV och nyhetsrapporteringarna är de vapen som kommer att användas för att skapa denna rädsla.

Vägra att acceptera vad de talar om. Den verkliga sanningen är tillgänglig för dig. Du är inte ett får, så du måsta upphöra med att agera som ett sådant. Skulle Vatikanen fortsätta med en sådan invasionsplan så kommer era sanna vänner från andra planeter att avslöja denna falska utomjordiska invasion. De är alla Varelser av Ljus, och de väntar i kulisserna, redo att komma till er hjälp. Många av er har talat med dem. Ni vet att de kommer enbart för att frigöra er från träldom.

De av er vars arbete är att väcka andra blir attackerade från alla håll. Vet då detta: de skulle aldrig slösa bort sin tid på er om ni inte sågs som ett hot mot dem! Jag kan försäkra er att ni inte kommer att förlora den här kampen. Kabalen vet redan detta, så var stark och ha tilltro. Vägra att vara deras slavar en enda minut längre. De kan inte utföra några av sina planer utan er hjälp.

Ni är de 99 %, ni har makten att förändra världen just nu. Ni har makten att stoppa alla krigen och de falska flagg-operationerna. Inte en enda själ behöver lida om ni har modet och vägrar att vara en del av deras mörka operationer en enda minut längre. I era hjärtan vet ni att jag har rätt. Era sinnen har kontrollerats från födseln. Hela ert utbildningssystem är total tankekontroll för att producera robotar som LYDER och som inte tänker själva.

Titta inte på era föräldrar för de är offer för systemet. Er generation är den första som har möjlighet att bryta sig loss och rädda planeten. Stöd dem som leder vägen framåt! Det finns så många sätt ni kan vara involverade på. Bara skicka kärlek och ljus och dela med er av era kunskaper och forskning. Hjälp andra med att söka i datorn. Arbeta tillsammans och hjälp varandra med detta. Den småaktiga avundsjuka och de små kotterier som jag mötte när jag arbetade på Jorden tjänade till att förhindra så många bevis som skulle ha kunnat komma fram.

Detta får inte tillåtas fortsätta. Sådana människor borde ombes artigt att avlägsna sig från en ledande post, för de söker sådana positioner för att hindra sanningen från att exponeras. De har gjort mycken skada. När jag gick över till andevärlden blev allting så klart och tydligt för mig. De ser dem själva som överlägsna och en del av kontrollsystemet. De förlöjligar dem som de ser som utan kvalifikationer och som måste tystas.

Den stress som många av er måste handskas med har avsiktliga orsaker. Vägra att bli ett offer för den. Meditera när det är möjligt. Vandra bland träden och låt era tankar flöda. Acceptera den healing som träden erbjuder er, för den har en underbart lugnande effekt. Le, även när du inte känner för det, för människor svarar på ett leende och det visar att du bryr dig om.

Samhället har uppmuntrat dig till att leva i en liten box med en TV som sällskap, vars roll är att kontrollera ditt sinne och hålla dig tjänstvillig och underdånig. Konsten i att konversera har nästan gått förlorad. Det är dags nu att återuppliva den. Kom tillsammans och prata, skratta och ät! Skapa en samhällsanda som i forna tider, detta är hur information delades. Det fungerade underbart för de förstod Universum och de var Ett med Jorden, alla förbundna i kärlek och ljus.

Rom har förändrat allt detta. Nu måste ni ta tillbaka allt som förlorats. I det förflutna användes svärdet för att tvinga fram en förändring i mänskligheten. Men ni vet bättre nu. Er styrka ökar och tron att ni är på den rätta vägen ökar också. Kärlek och ljus visar vägen. Sanningen skall göra er fria!

Veronica, min kära, var stark. Du vet vad som måste göras. Allt kommer att bli rätt i slutändan. Stressen skickas för att föröka ta ner dig. Vi omger dig med kärlek och ljus, så du är aldrig ensam.

Som alltid, din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 6 oktober 2013


 Montague Keen - 6 oktober 2013


En del av er har vaknat upp och kan se att Kabalen kämpar. Även om de inom sig fortsätter med att låtsas att de alla är allsmäktiga så är det uppenbart att majoriteten människor ser igenom deras lögner och hot. Liksom den legendariska skolans översittare så måste de så småningom växa upp och inse att de är underlägsna.

Sanningen skall göra er fria. Ni hörde detta många gånger tidigare men nu ser ni bevis på det. Sanningen är nu tillgänglig för alla, vilket gör det lättare att acceptera att ni avsiktligen fick höra lögner. De som har kontrollen (och det blir inte så länge till) kommer att bli avslöjade och kommer att tvingas upphöra med sin exploatering av mänskligheten.

När gryningen för den Nya Tidsåldern nu närmar sig så ber jag er alla att överväga allvarligt hur ni tänker er att vända alla de skador som inträffat, både för mänskligheten och för planeten själv, till något positivt. Ett återupprättande mellan Universum och er kommer att ske när Jordens energi frigörs och återigen ansluter sig till Universum. Ni vet, och förstår, varför de naturliga energilinjerna stängdes av. Endast Kabalen tjänade på att de stängdes av. De tjänade till att hålla mänskligheten under kontroll, underkuvade och redo att tjäna Kabalens nycker.

När människan är helt vaken för det faktum att hon är allsmäktig, och lär sig att tro på sig själv och sin förmåga att ta tillbaka sin makt, då kommer allting på Jorden att förändras till det bättre. Observera det politiska spelet som nu spelas ut. Varenda ledare låtsas att han fattar beslut, när de i själva verket bara är marionetter som spelar en roll i förstörelsen av mänskligheten. De har ingen makt alls! Titta på den RÄDSLA som finns i deras ögon när de misslyckas med att få människorna att tro på dem. De vet att de kan avlägsnas utan ett spår när de inte längre kan övertyga folk om att tro på deras lögner.

Makten har glidit ur deras händer och deras lögner är inte längre accepterade. Människor ser illusionen som, tills nu, de var blinda för. Under 2 000 år har ni hållits i mörker. Ni väntade, eftersom allt måste vara på plats innan upplysning och uppvaknande kunde ske. Denna plan har introducerats gradvis för att kunna bygga upp ert självförtroende, både inom er själva och för vår plan, för fortsättningen av den mänskliga rasen på planeten Jorden. Ni har tagit de första stegen och det är de viktigaste stegen.

Mänskligheten kommer att anslutas ännu en gång till sin egen inneboende andlighet och på så sätt få bort behovet av alla dessa av människor skapade religioner. Allting kommer att återigen bli i kontakt med Allt Som Är och de kraftfulla varelserna av ljus. Det kommer inte att finnas något behov av en mellanhand för ni blir ett med Gud av Kärlek och Ljus. Det kommer att bli bra när alla dessa kontrollstrukturer som har förstört livet för så många oskyldiga människor tas bort för alltid från Jordens yta.

Ni behövde dem aldrig för att koppla er samman med kärlekens Gud. Er egen sammankoppling med Gud fanns alltid där, men ni hade överlämnat ansvaret till andra, de som missbrukade den. Du, och endast du, har ansvaret för ditt eget liv på Jorden. När du återvänder till den andliga världen är det bra att veta att du har gjort ditt bästa, att du aldrig har skadat någon och att du levde ett ärligt och hederligt liv.

Låt er inte luras in i den rädsla som Kabalen avser att skapa genom bankerna och genom krig etc. Det görs bara i ett försök att flytta era sinnen från uppvaknandet för hela mänskligheten. Ni vet at de inte har ert bästa intresse i åtanke – oavsett vad de säger. De är (och har alltid varit) specialister på MANIPULATION. Ha detta i åtanke och vägra spela deras spel. Utan ert samarbete är de helt maktlösa.

Min kära hustru har svårigheter med koncentrationen idag. Hon har mycket i tankarna.

____________________________

På torsdag eftermiddag, strax innan jag återvände till min bil efter att ha handlat, så kraschade en dubbeldäckad buss in i min bil och orsakade stora skador. Min bil är 12 år gammal. Om den inte blir godkänd får jag verkliga problem, för på grund av mitt hjärtfel behöver jag bilen. Vara snälla och be att den kan bli reparerad. Det är en Toyota Yaris, den bästa bil jag någonsin haft. Den har aldrig någonsin svikit mig. Den har varit som en kär vän, alltid där för mig. Jag var, och är fortfarande, mycket bekymrad över detta. 

Jag tackar Gud för att jag inte var i bilen när kraschen inträffade. Detta är bara en av de många saker jag har att handskas med. Var snälla och kom ihåg mig i era böner.

Tack till er alla, Veronica.
____________________________

Så många hinder sätts i hennes väg och även för de som söker sanning och försoning, något som är nödvändigt för att mänskligheten skall kunna släppa Kabalens bojor och gå vidare i frid och kärlek. Men sådant händer och ni ser tecken på detta överallt omkring er. Så gå vidare med tillförsikt.

Min kära Veronica, försök att inte oroa dig. Din vän har läxor att lära och vägar att vandra ned för, för att förbereda honom för sitt arbete på Jorden. När han är fullt uppvaknad kommer han att omfamna sitt uppdrag. Han kommer att ge det 100 % uppmärksamhet såsom endast han kan. Ingenting kan stoppa detta, och i ditt hjärta vet du redan det här. Får jag be er alla att komma ihåg denna person i era böner, för han kämpar med Kabalens ansträngningar att förvirra och förstöra honom. Han har haft en svår väg att klara av, men det finns ingenting han inte kan komma igenom med lite hjälp från andra.

Livet kan ibland vara en sådan utmaning. Men genom att arbeta tillsammans kommer mänskligheten att få bort allt det som har tillfogats den av Kabalen. Då, och förstå då, kommer friheten och freden att återställas.

Min kära, du är inte ensam. Om du kunde se det stöd du har, på båda sidor av livet, så skulle du bli både förvånad och förtjust! Min kärlek är med dig alltid.

Din beundrande Monty!

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, October 7, 2013

Montague Keen - 29 september 2013


 Montague Keen - 29 september 2013


OM VÄRLDEN SKAL KUNNAL FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE SÅ MÅSTE DET BLI EN FÖRÄNDRING I DET MÄNSKLIGA MEDVETANDET.
Albert Einstein

Det händer, mina vänner! Ni gör ett underbart jobb med att höja medvetandet hos så många. Se er omkring och se reaktionen hos Kabalen för detta. De använder kemiska spår (chemtrails) nästan utan uppehåll nu i en ansträngning att hålla mänskligheten under kontroll. Ni ser den ena falska flagg-operationen efter den andra. De har blivit vårdslösa i sina ansträngningar att skapa rädsla så att ni villigt skall ge upp mer av er dyrbara frihet. Var snälla och fall inte för all denna propaganda. De kommer inte att tveka inför att döda så många som är nödvändigt för att skapa panik och rädsla. Förstå detta: de fruktar er, de som har vaknat!

Ni har ingenting att förlora, men ni har allt att vinna, genom att vara starka och orädda. Ni är de 99 %, alla som står tillsammans med tron i era hjärtan att ni valdes att åstadkomma det stora uppvaknandet som kommer att leda till en återgång till fred, harmoni och avlägsnandet av det som hållit er i träldom och mörker. Din stund har nu kommit. Du kommer att få lära dig vem du är och vad som har gjorts mot dig. Mänskligheten kommer nu samman och ingen uppdelning kommer någonsin att separera er igen.

Religionerna kommer att avslöjas för vad de i sanning är: alla skapade av människor och designade endast för att hålla er i rädsla och kontroll. De har använts till att skapa skäl för att skrämma människor som inte har samma religion som du själv. De har också använts som skäl till att skapa krig och elände för så många. Detta måste upphöra genast. Var den första som talar ut och säger: ”Jag fruktar inte någon på grund av vad han väljer att tro på”. Endast de som använder religion till att tvinga sin vilja på andra bör undersökas noggrant och uppmanas att anpassa sig till den Nya Tidsåldern av fred.

Förändringen sker som det är menat att ske och den kan inte stoppas. Alla pengar i världen kommer inte att kunna hindra att den sker. Kabalen har inget val i denna fråga. Ett större sinne än deras har satt allt i rörelse och övervakar det hela. Det kommer att hända. Justeringar görs i ert DNA och medvetande för att hjälpa alla att klara av de många förändringar ni kommer att möta under övergången. Ni gör alla ett strålande jobb genom att dela med er av er forskning och genom att hjälpa andra att göra skiftet i tid.

Era mänskliga kroppar kommer att bli starkare och kommer att välkomna avlägsnandet av alla kemiska attacker de har tvingats utstå. När kroppen har ren luft att andas och god mat att äta blir livet på Jorden så annorlunda. Sjukdomar är gjorda av människor, designade för att hålla er nere. De kommer bara att bli ett minne blott från den mörka tiden. Vi kommer att ha centers i varje land för att hjälpa er att skapa ett liv värt att leva på planeten Jorden. Livet kommer att bli en härlig upplevelse på en Jord vars verkliga skönhet har varit dolt för er.

Allting blir klart och tydligt för er när ni återvänder till den andliga världen. Ni ser med fasa på vad som görs mot oräkneliga oskyldiga människor i ett försök att skapa en Ny Världsordning, där mänskligheten är endast tjänare som existerar enbart för att lyda minsta nyck från Kabalen. Detta måste få ett slut och det skulle aldrig ha tillåtits att ske. Jorden är en del av Universum och kan inte tas över av Kabalen, för den tillhör inte dem. Utan er assistans är de värdelösa. Ni har makten att stoppa slakten och skapa fred i er värld. Kan du stå upp för att göra det jobb som begärs av dig? För detta är ditt uppdrag på Jorden.

Du gick med på detta innan du återvände till Jorden. Vi i den andliga världen övervakar varje rörelse, även tankar, och varje ord som yttras av Kabalen. Vi vet deras planer, så därför ger vi er råd. För dem med speciella uppdrag har tiden nu kommit för att genomföra dem, utan ifrågasättande. Du vet i ditt hjärta vem du är och vad som förväntas av dig. Ni är alla skapare av den Nya Tidsålderns upplysning. Det spelar ingen roll i vilket land du bor. Att komma samman i harmoni avlägsnar alla de falska hinder och barriärer som Kabalen har skapat för att hålla er separerade från varandra. Ni har ingenting att frukta utom fruktan i sig själv.

Veronica, min kära, du var mycket ledsen nyligen när du talade med några härliga, irländska damer som var övertygade om att avlägsnandet av Vatikanens härskande på Irland var av stor betydelse för dem och för Irland. Du blev chockad när du upptäckte att även om de tar bort den yttre grannlåten från Vatikanen så är de fortfarande låsta i de falska föreställningarna och tron på denna korrupta institution som ingjutits i dem genom utbildning. Irländarna måste förstå, och komma tillrätta med, det faktum att doktrinerna som de fått lära sig är falska. För det finns inget helvete etc. När de gör korstecknet så öppnar de sig själva till lägre dimensioner. Ni måste vara starka och självsäkra. Kärlek, och endast kärlek, är allt ni behöver.

Hjärnvågor har använts i många av er utan er verskap eller tillåtelse i ett försök att hindra er från att vara aktiva. Det är viktigt att ni stödjer varandra och hjälper dem som är under attack och omedvetna om det. De kan ändra sig och den förändringen kan observeras av dem av er som är alerta och medvetna om sådana händelser. Glömt och förkasta vad de säger när de överskuggas av Kabalen, för det de säger kommer inte från dem själva. Det är vad Kabalen instruerar dem att säga eller göra.

Var alltid på er vakt för detta, annars kommer ni att falla i fällan att tro på det som sägs av kontrollanterna eller en ”walk-in”, vilken etikett ni nu önskar ge dem. Kabalen kommer att gå hur långt som helst i sina försök att kontrollera er. Tyck synd om dem, men slösa inte er dyrbara energi på ilska eller hämnd. En sådan reaktion är helt tredimensionell. Ni, å andra sida, har höjt ert medvetande till en högre nivå. Ni är ovanför allt sådant tänkande och handling.

Allteftersom du dras närmare till ljuset så kommer allt detta att bli helt klart för dig. Då kommer vi, på denna sida av livet, att kunna besöka er helt öppet. Vi kommer att ses och vi kommer att kunna tala med dig. Alla hinder kommer att försvinna. Kärlek, och en tro på din egen inneboende förmåga, kommer att åstadkomma allt detta. De som är tänkta att vara på Jorden kommer att stanna kvar där, medan de som inte är av Jorden inte har något annat val än att lämna den, för de kan inte överleva ljusets energi. De står inför blottställande, och att fortsätta att hålla ett mänskligt utseende kommer inte att vara möjligt längre.

Tillsammans måste ni gå vidare med kärlek i era hjärtan när ni välkomnar era medmänniskor av ljus från hela världen. En stor och lycklig familj av ljus och kärlek. Detta är ert uppdrag. Ni kommer att uppnå ert mål. Vi är alltid med er.

Veronica, välkomna de många förändringarna du upplever, för de är en del av uppvaknandet. Min kärlek är med dig hela tiden.


Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.