Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Wednesday, December 26, 2012

Montague 23 december 2012


 Montague 23 december 2012


Hälsningar till er alla från den här sidan av livet i denna tid av firande, när familjer samlas för att säga farväl till det gamla och välkomna det Nya Året. Detta år, naturligtvis, firar ni början på Vattumannens Tidsålder. Många av er upplever en utrensning av allt gammalt bagage som håller er under kontroll. Det är därför många av er känner sig så ensamma och övergivna. Bagaget hade blivit en del av den ni är och att förlora det var traumatiskt för några av er. Era hjärtan och sinnen måste vara fria från skräp när ni kliver in i ett liv av frihet, när sanningen om verkligheten som ni existerar i kommer att avslöjas för er. Allt är under kontroll för att detta skall kunna ske. Som ni vet så förändras tidslinjerna och hinder kastas i vägen för er, men jag försäkrar er att det kommer att ske.

De av er som är vakna och medvetna kan redan se att maktens linjer skrumpnar. De pratar mycket men de förhindras från att handla. Utan makt så ser de ut som dockor, eller som marionetter, för det är vad de alltid har varit. De som verkligen drar i trådarna håller sig borta från rampljuset, men de blir mer uppenbara för var dag som går. Det som sker nu har planerats under ganska lång tid. Det har varit mödosamt och ansträngande, både på Jorden och på den här sidan av livet, för att få er att vakna upp för att kunna se Kabalen.

Det spelar ingen roll hur många blockeringar eller hinder de har lagt i vägen, övergången kan inte stoppas. Deras tid är slut, det är dags för dem att lämna, och för oss att åtgärda de skador som de har orsakat er planet. När ni ansluter er till vem ni egentligen är, och förstår hur kraftfulla ni faktiskt är, då kommer det att göra en enorm skillnad. Allt det som Kabalen hade infört för att förstöra mänskligheten och skapa nya, mer kompatibla varelser för att tjäna dem, kommer att avvecklas omedelbart.

Det kommer att chocka er att få se precis hur långt de kommit med sina planer. De hade aldrig, ens för ett ögonblick, kunnat tänka sig att något skulle gå fel. Så de var helt oförberedda för att så många av er skulle vakna upp och stoppa deras planer i elfte timmen. Vårt tack går till alla de modiga människor som stod upp för vad de trodde vara det sanna och rätta. De drabbades av Kabalens vrede, men de stod ändå fast och misslyckades aldrig.

Kabalen kommer att utfärda många falska påståenden. Det i sin tur kommer att skapa många falska scenarier som distraherar er från den rätta vägen. Men ni är kloka nog att se dem för vad de är nu. Ni kommer inte att bli lurade igen.

Ni kommer att behöva tid för att anpassa er till er nya framtid. Det är så mycket att förstå och komma till rätta med. Dematerialisering och återmaterialisering kommer att bli möjlig, vilket gör att resor sker omedelbart och angenämt. Rymdfarkoster kommer att bli normen som ersätter flygplan, båtar, tåg etc. Jag säger er att framtiden är ett enda stort, spännande äventyr för er alla. De finansiella problemen som har prackats på er försvinner utan ett spår. Hela banksystemet utformades för att förslava era länder och varenda en av er. Och det har gjort precis det!

Ni var alla offer under dess kontroll. Nu kommer mattan att dras undan från deras fötter och bankerna upphöra att existera. Ni kommer att få se motorer som inte behöver bränsle och ändå fungerar perfekt. Människor blir inspirerade till att förbereda sig för framtiden. När tidpunkten är den rätta så kommer allt att falla på plats och de som kontrollerade er i det förflutna försvinner för alltid. Ni kan se hur hela den korrupta byggnaden faller isär framför era ögon.

Jag vill ännu en gång påpeka: ”IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”! Jag kan inte betona detta faktum tillräckligt mycket. När allting är ute i det fria så kommer ni att förstå varför jag säger detta. När irländarna tar tillbaka sin suveränitet och inser vem de verkligen är så kommer det att ge svar på så mycket. Veronica fick en mycket speciell present den här veckan från en irländsk artist, som så kärleksfullt målade Veronica och mig på duk. Det är viktigt att han får veta att vi båda uppskattar denna gåva. Vi värderar den högt! (Keith Gamble).

Koncentrera er nu på framtiden och lämna det förflutna, med alla dess vedermödor, till det förflutna. Dessa mörka år är nästan över. Stanna i era hjärtan och låt det vägleda er framåt. Framtiden väntar på er. Veronica, du har övervunnit så många svårigheter och du fortsätter att klara av dem när många skulle ha gett upp. Du vet i ditt hjärta vad som behöver göras. Försök att inte låta blockeringarna göra dig upprörd. Du måste vara stark. Vägled din vän och ta hand om problemet som orsakar svårigheterna.

Ditt team utvidgas nu och allt kommer samman fint. Du förstår vad det är du handskas med. De ger inte upp så lätt. Du är ett hinder på deras väg. Men du har gått den här vägen tidigare och du visste att det aldrig skulle bli lätt.

Njut av att vara med din familj och dina vänner. Njut av skratten och den underbara maten på Simons plats. Jag gjorde alltid det och jag kommer att vara med dig i anden, som alltid.

Din beundrande make, Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Thursday, December 13, 2012

Montague 9 december 2012


 Montague 9 december 2012


Du fick höra att många redan har flytt planeten Jorden. De har en teknologi som är bortom din fantasi. Detta har avsiktligt hållits borta från massorna. Endast kloner finns kvar här i de flesta fallen. Många fler hoppades få gå men det avslogs. Detta är slutspelet som du har förberett dig för. Bara för att medierna inte berättar något för er betyder det inte att det inte händer. Kabalen har lagrat högar av guld under åratal som en förberedelse för denna massflykt. De var tvungna att vara förberedda om deras system för den Nya Världsordningen inte gick enligt planerna. Eftersom så många goda människor var beredda på att dela med sig av informationen till dem som var kloka nog att lyssna och beakta detta, så har deras planer på att ta över er planet nu kullkastats helt och hållet.

Forntida kunskaper håller på att utforskas. Det öppnar hjärtana och sinnena för sanningen. Jag har aldrig sagt att det skulle bli lätt. Du måste visa beslutsamhet att stå för sanning och integritet i alla lägen. Till och med påven själv erkände, förra veckan, att det som kyrkan har undervisat i under århundraden i själva verket inte alls är sant. Det är inte precis förtroendeingivande, eller hur? Lägg märke till att denna information INTE blev rapporterad. Jag undra varför?

Kabalen vill fortfarande tjäna pengar på massorna som ännu tror på den Stora Myten. Först måste man gå till det förflutna för att upptäcka sanningen. Sedan kan man gå vidare med tillförsikt i vetskap om vem man är och hur ni kom hit till planeten Jorden. Människor som arbetade tillsammans i tidigare liv arbetar nu glatt tillsammans igen för att kräva tillbaka sin planet och ta den med sig in till en gyllene framtid. Var och en av er har en viktig roll att spela. Detta är orsaken till att ni återvände hit.

Var och en av er kommer att utveckla en inre vetskap som vägleder och skyddar er. Ni kommer att kunna se när någon ljuger för er, auran på den människan förändras. Det kommer att vara uppenbart för alla. Allting blir exakt det motsatta till vad ni nu upplever idag. Alla de av människor skapade sjukdomarna kommer att försvinna utan ett spår. Sjukdomar har varit en stor inkomstkälla för Kabalen. De är också avgörande för kontrollen över massorna genom att göra dem fogliga. Liv har blivit ruinerade därför att människor ”köpte in sig” till allt vad etiketten sa på medicinen som gavs dem av läkaren. De lydde som får och deras liv förstördes, hela tiden i tron att ”allt var för deras eget bästa”.

Rädslor administreras genom religionerna, läkarna och lagen. Vem talar om KÄRLEK? Den som är den enda viktiga upplevelsen ni kommer att ha på Jorden. Verklig kärlek som förenar människor under århundraden kan aldrig någonsin släckas. Oavsett hur lång tid det tar för partners att hitta varandra igen så dör deras lärlek aldrig. Den är den mest positiva och kraftfulla energi som existerar. Ge den näring, värdesätt den för den är en sällsynt gåva.

Nyckeln till framtiden är nästan inom räckhåll. Vi behöver bara sätta vissa saker på plats. Allting måst vara på rätt plats i rätt tid. Vi får inte missbedöma någon situation. Du känner mig, Veronica, min älskade, jag var noggrann i allt jag gjorde på Jorden. Du förstod och respekterade det. Vi fortsätter med att lägga stor kraft på att förhindra ett tredje världskrig. Det är första gången som de som ser sig själva som Stormakter har gjorts maktlösa. När mänskligheten i stort ber om fred, då är det fred de får. Det är nu dags att bli de Andliga varelser av Ljus som var och en av er är! Lär er att se ljuset i alla, oavsett hur stängda och nertryckta de är. Det är alltid en god början.

När ni återvänder till den andliga världen så ser ni klart och tydligt att ni inte kan vara något annat än er själva. Alla tecknen på makt och status försvinner utan ett spår. De falska värden som sätts på er av dem som är i kontroll är helt meningslösa. Sådana saker är bara avsedda att hålla er på livets falska löpband och håller er på det sättet avskärmade och förblindade för allt annat. Ni kommer snart att befrias och kan uppleva undren i allting. Universum är redo att välkomna er hem ännu en gång. Jorden är endast en del av det hela.

Delar av er planet har hållits dolda för er. Det finns enorma portaler, kända endast av de få som använder dem till att gå utanför planeten för att lagra de rikedomar de har förvärvat genom oärliga metoder. De flesta av er har ingen aning om vad dessa infiltratörer har gjort, inte bara mot er planet, utan mot var och en av er. Tiden är NU kommen för sanningen. Ni kommer var och en att bli vägledda till att öppna era sinnen. Lita på den information som kommer via ert högre jag. Öppna upp till er fulla potential. Var och en av er är kraftfull – ni behöver bara koppla in er till det. All hjälp kommer att ges till er för att hjälpa er att bli den ni i sanning är.

Vet att det finns människor som strävar efter ge er de nödvändiga bevisen. De ger av sin tid och gör stora uppoffringar för att föra fram sanningen till er och därmed göra er fria. Allt som har dolts kommer nu att avslöjas, det är så bestämt. ”De utvalda få” har tagit på sig detta uppdrag. De behöver att ni sänder dem kärlek och ljus. Er energi krävs för att åstadkomma detta. Bara tänk på vilken fantastisk historia ni kommer att kunna berätta för kommande generationer om er medverkan i att rädda er planet. Var och en av er behöver vara ombord på detta enorma projekt. Tillsammans kan vi inte förlora.

Var beredd på alla eventualiteter. Kabalen kommer att fortsätta att gör det svårt för er. Var starka och var sanna mot er själva. Och var alltid orädda och säkra på att ni är på rätt väg. Ni alla är – MÄNSKLIGHETEN – utan uppdelningar, varken när det gäller ras eller trosuppfattningar. Ni är alla bröder och systrar som har en upplevelse av livet på Jorden!

Min kära Veronica, gå vidare med dina planer, med dem du har älskat, jag finns alltid vid din sida.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, December 4, 2012

Montague Keen - December 2, 2012


 Montague Keen - December 2, 2012


Veronica, min kära, du kan se det runt omkring dig nu: människor håller på att vakna! De vägrar att acceptera vad de blint har accepterat i det förflutna. Att ställa upp för rättvisa som nu sker i så många länder växer sig allt starkare. Det finns en beslutsamhet för att stödja deras medmänniskor som har varit så illa behandlade, medan världen har blundat tidigare. Den situationen kommer inte längre att tillåtas att fortsätta. De mobbande pojkarna ser nu sig själva vara isolerade och övergivna. De har stora svårigheter med att finna sig tillrätta i den nya situationen.

Den här månaden, december, kommer att avslöja så mycket. Vi gör stadiga framsteg, min kära. Mycket inträffar bakom kulisserna som ni är omedvetna om, ännu så länge. Det finns en hel del oro i USA: frågor ställs och förklaringar efterfrågas. De korrumperade har ingen chans att hålla fast vid det som de förvärvat genom korrupta metoder. Det är nu dags för alla att känna till vem de är, deras sanna historia och vad framtiden har i beredskap för dem. Du, min kära, och ditt team, kämpar för att få fram verkliga bevis för er sanna historia. Detta kastar ett helt annorlunda ljus på allt det som ni har fått lära er. Du försöker också att förändra energin så att enbart ljus kan existera och alla band till de korrumperade tas bort från er planet.

Tiden har nu kommit för att välkomna era vänner från andra planeter. De väntar i skyn för att hjälpa er i er övergång. Bli medvetna: titta upp på natthimlen! De skapar en skyddande sköld runt om er. De har bidragit i hög grad till att förhindra de krig som var planerade för att hålla er i slaveri och rädsla. Endast mycket blinda och rädda människor stödjer de korrupta: de som fruktar att de kan förlora sina världsliga ägodelar.

Omfamna de förändringar som snabbt närmar sig. Låt kärleken till mänskligheten och er vackra planet vara er ledstjärna när er nya värld öppnar upp för er. Vet att vi, här i andevärlden, är med er på vartenda steg på vägen framåt. Var kräsna med vad ni accepterar som sanning. De korrumperade har många lärjungar som låtsas vägleda er när faktum är att det inte finns någon sanning i vad de predikar eller ”kanaliserar”. Desinformation är ”big business”. Fall inte för det. Låt ditt hjärta och ditt högre jag vara dina guider när du börjar denna spännande färd till din framtid.

Alla regeringar kommer att upplösas, de kommer att förlora sin makt och kontroll och folk skall komma tillsammans och ta sitt ansvar. Allting kommer att förändras till det bättre. Alla människor kommer att ha allting de behöver för att uppleva livet på Jorden. Varje barn skall växa upp i ett säkert samhälle. De som misshandlar barnen är de lägsta formerna av liv och det kommer inte att finnas rum för dem i er Nya Värld. De bör exponeras och bedömas av de människor vars liv de har ruinerat. Detta är allt en del av upprensningsprocessen.

När er sanna historia avslöjas kommer den också att avslöja religionerna – som har tvingat på er deras kontroll – som de korrumperade institutioner de otvivelaktigt är. Deras brott mot mänskligheten är det värsta i planetens historia. De härskar genom SKRÄCK och skapar fiktiva platser och situationer för att ingjuta FRUKTAN för döden, när det i själva verket är så att döden är ett återvändande hem, ännu en gång, från er resa på Jorden. Ett firande väntar er när era familjer och vänner kommer fram för att hälsa er. Vad finns det att vara rädd för i den oändliga kärleken? Det är den enda sanningen – allt annat är en illusion!

När jultiden nu närmar sig, fråga då vad det är ni förväntas fira. Vad ni har fått höra om vad som skedde inträffade aldrig! Ja, det fanns IESA eller ESSA, Den Upphöjde. Han gjorde allt det som ni fått veta att Jesus gjorde. Men han levde inte vid den tiden som era religioner påstår att han gjorde. Han levde i Väster – inte i Öster. Undersök detta själva. Ni har accepterat en myt som ett faktum. Han levde 2 600 år före den tid som påstås av judarna. Rådet i Nicea ansvarar för denna MYT och förstörelsen av allt som var gott i er värld. Det är dags att inse verkligheten – sanningen om vad som har gjorts mot er alla av girighet och kontrollbehov.

Det kommer att inträffa störningar, jordbävningar etc, en del av dem kommer att vara gjorda av människor. Andra kommer att vara naturliga skeenden. Naturen kommer till rätta med de stora förändringar som krävs. Bistå och skydda de mindre lyckligt lottade i den här tiden av förändringar. Många som har avslutat sitt arbete på Jorden kommer tillbaka. Det kommer att verka som en massutvandring, men det är så planerat. Var förberedda för det oväntade.

Min kära, du är på den rätta vägen när det gäller vänner och hjälpare. Allt kommer att läggas tillrätta. De mörka tjänarna missar aldrig ett tillfälle att skapa problem. Du behöver att de rätta människorna träder fram för att hjälpa till i vårt projekt. Det kommer att vara givande – tvivla aldrig på det – för det var planerat så för den här tiden. Lita på den person som har funnits där för dig och som kommer att fortsätta med att finnas till för dig. Detta är precis som det var menat att vara. Allt kommer snart att stå klart för dig Veronica, min kära, du behöver det här stödet. Du har färdats på en mycket farlig och ensam väg utan rädsla. Din kärlek för mig och din lojalitet mot mig har varit exemplarisk. Det är dags nu att ta emot hjälp för att kunna slutföra den här resan.

Ja, jag placerade de tre röda rosorna i ljuset som jag använder för at låta dig veta att jag vakar över dig. (Ljuset är anslutet till min garagevägg inne i trädgården). Du kände dig lite låg och behövde piggas upp.

Var snäll och önska Ciara en mycket lycklig födelsedag från mig. Det verkar som om det var bara igår när hon föddes, men elva år har gått så snabbt! Ciara har fört in mycken glädje till familjen. Hon är ett vackert barn med en vacker själ, verkligen en speciell sådan!

Gå framåt med kärlek i ditt hjärta, i säker kunskap om att du är på rätt väg!

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.