Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Saturday, September 15, 2012

09.12.2012


09.12.2012


Vad ni har observerat nyligen är uppdelningen av gott och ont, med regeringar som fattar beslut som påverkar varenda en av er. Det är dags att hitta er röst, eller att ledas som fåren till slaktbänken. Besluten som har tagits är för viktiga för att lämnas till de korrupta politikerna. Ni vill inte ha ett världskrig med ett tanklöst slaktande av miljoner människor på ert samvete. Denna plan för krig är det sista försöket att få total kontroll över er planet. Är detta vad ni vill ha? Det är dags nu för er, slavarna, att hitta modet, att inse vem ni är och att utöva er rätt som människor på planeten Jorden. De onda lämnar ingen sten ovänd för att nå världsherravälde. De tillhör inte er värld!

Det är därför de gör så stora ansträngningar för att ändra den så att den passar dem själva. Ni har alla stått overksamma och sett på när de tagit kontroll över allting. Det gjordes i smyg. De tog tid på sig för de ville inte att fåren skulle vakna upp och se vad de höll på med. De lurade er att tro att ni hade fiender genom tekniker för smart hjärntvättning. Tänk vad de skrattade åt er när ni köpte in er på varenda lögn – krok, lina och sänke. Det enda de inte hade räknat med var att mänskligheten skulle vakna upp och se det stora bedrägeriet.

Vi i andevärlden är här för att hjälpa er med att själva se och för att öppna era ögon och se tydligt hur ni har blivit manipulerade av de få som vill kontrollera massorna. Ni är massorna och ni har nu bestämt att ni inte längre önskar bli behandlade som slavar, för ni är helt kapabla att styra över er planet med det goda för alla och inte bara för de få, så som det är nu. Allting öppnar sig för er nu för att göra detta. Ni har visats vägen framåt.

Deras vapen är PENGAR! Men snart kommer ni inte att behöva deras pengar. De skapades av dem som ett vapen för att kontroller er och det har fungerat fram tills nu.

Bra människor kommer nu fram för att leda vägen till en bättre och rättvis värld för alla. Ni tar tillbaka er värld från inkräktarna. Så snart ni har tagit beslutet att träda fram så kommer allt att göras tydligt och hjälp kommer att finnas. Människorna på andra planeter står bredvid och ser på och väntar på att komma till er räddning med allting ni möjligtvis kan behöva. Titta upp på er himmel och ni kommer att kunna se dem. Varför tror ni att era regeringar använder chemtrails för att blockera er utsikt, såväl som att blockera den underbara energin av ljus som strålar ner på er från ovan. Ni är på det största tänkbara äventyret och alla är välkomna. Tråkigt nog är en del fortfarande innestängda i det tredimensionella tänkandet där förvärvandet av pengar är av största vikt. De är rädda för att lämna det löpande bandet.

Våra planer, å andra sidan, går underbart framåt. Vi tvivlar inte på att vi kommer att vara framgångsrika. Varje steg har tagits och en dag kommer ni att förstå varför det måste ske på det här sättet. Det har aldrig funnits så mycken ondska i er värld förut som det är nu. Försiktighet måste vidtas för att få allting absolut rätt. Handla endast när ni blir vägledda att göra så. Var bara tillsammans med människor ni kan lita på. Om det finns något tvivel, agera då på det, för det är mycket som står på spel. Det är dags för alla goda människor att komma tillsammans i kärlek och sanning.

Snart kommer ondskans bastioner att avslöjas för alla att se. De kommer att tas bort från Jorden för evigt. Ni kan inte ha ett ruttet äpple i skålen, det förorenar allt som kommer i beröring med det. Renandet av er planet har börjat. Det kommer inte att finnas något gömställe för de onda varelser som har förstört så mycket. De kommer inte att tillåtas att gömma sig i underjordiska hålor. De kommer inte att vara välkomna på planeten Jorden – under jorden eller ovanpå. De kommer att tas bort för deras tid är ute.

Se fram emot att få lära känna medmänniskor från delar av världen som inte är bekanta för er. Kom ihåg att uppdelningen i olika religioner och raser var vapen som användes av Kabalen för att hindra er från att upptäcka er verkliga fiende. De vände människor emot människor medan inkräktarna tog över kontrollen. Ni måste medge att det fungerade! De trodde att allt de behövde göra var att bida sin tid tills det rätta ögonblicket för ÖVERTAGANDET skulle komma.

Hur arrogant av dem att tro att de skulle tillåtas att ta över en planet och använda varelserna på den för sina egna syften. Deras LÖGNER är inte lägre accepterade utan ifrågasätts nu. De börjar bli oroliga för vad ”mannen på gatan” kommer att göra när han inser vad som har gjorts mot honom. De kommer inte att behöva vänta så länge. Detta är de människor som har manipulerat allting för att lura och kontrollera er. De skrev ”Heliga böcker” för att kontrollera era sinnen, de skrev en historia som inte är sann och har lämnat er förvirrade.

Det finns kloka länder som nu vill veta sanningen. De undersöker historien själva. Vi kommer att vägleda dem. Kom alltid ihåg vad jag sa till dig, Veronica, när jag först hade kommit till andevärlden: INGENTING ÄR VAD DET VERKAR VARA! Allting är raka motsatsen. Din själ är den du är, inte din kropp, kroppen är bara den farkost som innehåller din själ. Du har haft många kroppar över tiden, några mycket annorlunda än vad du har idag. Själen gläds åt många olika livsupplevelser. Du kommer att börja minnas olika liv och erfarenheter som gjort dig till den person du är idag.

Koncentrera dig på sanning och ljus och att komma tillsammans med alla som önskar leva i fred och harmoni på Jorden. Skapa i ditt sinne den värld du vill ha i framtiden. Det finns mycket som jag inte kan diskutera nu. Vi kan inte visa vår hand för då skulle våra fiender vidta åtgärder. Ett stort steg behöver tas, och det kommer att tas. Vi är förberedda.

Min kära hustru har mycket att göra. Hon ser inte den fulla bilden. Jag omger henne med kärlek och jag är alltid med henne. Kärlek är vad som driver henne framåt för att följa min vägledning och att lita på mitt omdöme när det gäller saker som vårt uppdrag på Jorden. När människor möts i kärlek är allting möjligt. Det är tid nu att säga farväl till det förflutna – framtiden är vår.

Lita på ditt omdöme, min kära, Din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, September 4, 2012

02.09.2012


02.09.2012


Er värld håller på att vakna upp och Kabalens grepp lossnar när Sanningens Ljus sprider sig. Nu är människor beredda att göra seriös forskning i den sanna historien om er värld som den var innan Kabalen förändrade den för 2 000 år sedan. Det var genom blodsutgjutelse som de tvingade sin doktrin eller lära på land efter land. De skapade splittring genom olika trossystem med avsikten att skapa konflikter. Om ni inte tar en titt på vad som gjordes då så kommer ni aldrig att förstå hur man förändrar tingen. Så snart man förstår sanningen faller allting på plats.

Man kan inte förändra någonting förrän man förstår vad som behöver förändras och vem som bär ansvaret för det tillstånd som er värld befinner sig i. Ni måste fråga er själva vem ni kan lita på. Titta bara på de marionetter ni röstar på. Gång efter annan luras ni av fina ord som inte har någon substans. De menar inte alls vad de säger. Deras syfte är att hålla er under kontroll och skapa alla de lagar som är nödvändiga för att hålla er som slavar som endast existerar för att tjäna dem! Det är dags nu att upphöra med att vara slavar.

Några mycket intressanta personer kommer för att träffa dig Veronica, för att dela med sig av sin forskning till dig. Den tjänar till att komplettera bilden för dig. Vad du lärde dig om leylinjer den här veckan är viktigt att komma ihåg. När leylinjer korsas så skapar de helig energi. Dessa linjer vördades i gamla tider. Kabalen har byggt flygplatser, kraftverk, slakthus etc på dessa punkter i syfte att sprida ut kraften i ljuset. Detta är brottsligt.

Mark har rätt om detta: din förbindelse med anden, och vem du i sanning är, har medvetet förstörts av dem du hade litat på har ditt bästa för ögonen. Generation efter generation har lurats att tro och lita på fel människor. Det nät som Kabalen har placerat över planeten Jorden för att hålla er som fångar håller nu på att brytas upp. Det kostar dem mer för varje dag att kunna behålla kontrollen. Så fråga er själva: vem har den verkliga makten?

Dödsmaskinen håller på att få svårigheter också. Den kommer snart att få stå inför verkligheten när sanningen läggs fram för alla att se. De har inte tillåtelse att följa PLANEN. De trodde att de skulle vara i total kontroll av planeten Jorden och alla som fanns kvar på den vid den här tidpunkten. Detta kommer inte att ske. Planeten Jorden kommer att återgå till fållan igen. Var också medvetna om att de producerar fler och fler ”mediciner” som alla är utformade för att förstöra er som människor. En del av dessa läkemedel är chipsade, många är rent ut sagt farliga.

Desperata situationer kräver desperata åtgärder. De förlorar kontrollen och söker efter lösningar på situationen. Ni måste ta ansvar för era egna kroppar och era barn. Gå tillbaka till naturen för alla botemedel ni kan behöva. Lita på er egen bedömning och er inneboende instinkt. Ni har fått lära er att titta utanför er själva och på andra och detta måste ändras på. Ni har burit med er all kunskap genom tiderna från varenda livstid och allt finns inom er.

Människor som Michael Tsarion har tittat inom sig och kommit ihåg. Hans förståelse för hur Kabalen har förändrat allting är enastående. Hans är verkligen en fantastisk man. Michael har vandrat på Jorden från tidernas begynnelse. Han guidar nu er till sanningen. Har återvände till Irland i denna livstid för detta ändamål. Under 2 000 år har Kabalen försökt att utplåna det irländska folket. De bär ansvaret för de brutala dödsfallen för miljontals irländare. Bevisen finns där för dem som önskar undersöka detta faktum. Kabalen ville förstöra irländarnas DNA, men genom historien har irländarna rest och bosatt sig i olika länder. Så ni kommer att hitta deras DNA över hela världen. Varför är Kabalen så rädd för irländarnas DNA? Vad skulle hända om irländarna överallt vaknade upp och insåg sanningen?

Det är nu dags att ta bort de bojor som har bundit er till Kabalen. Så snart ni blir medvetna om RÄDSLAN de skapade för att förslava er, och ni ser den för vad den är, så kommer den inte längre att påverka era liv. Ingen kan skada er såvida ni inte tillåter dem att göra det. När den nya strukturen kommer in så kommer ni att se jämlikhet för alla människor. De hungriga och hemlösa är ett resultat av girigheten hos Kabalen. Detta kommer aldrig att hända igen. Det finns mer än nog för alla. Det kan ta lite tid att organisera tillräckliga leveranser och strukturer för att säkerställa mängder för alla men aldrig igen kommer människor att ses som andra klassens medborgare. Det kommer att bli respekt för allt levande.

Företrädarna för de mörka arbetar i alla skepnader, alltid redo att fördöma sanningen och alla som forskar i den. Det spelar ingen roll vilka titlar de ger sig själva eller vilka samhällen de skapar, deras syfte är att fördöma sanningen. Jag talade om för dig att jag var chockad när jag gick över till andevärlden och såg tydligt dem som utåt hävdade att de forskade efter sanningen och bevis för den. Ingenting kan vara längre från sanningen. De gick in överallt, och liksom en cancer spred de sina tentakler i syfte att förhindra att sanningen kom fram. Få är befriade från fördömande. Du frågar, min kära, hur kan de leva med sig själva? Jag frågar, hur kan de möta övergången till den andliga världen i vetskap om vad de har gjort? För det är ett brott mot mänskligheten!

Ni har nu kommit in i september. En månad av löften, när det oväntade kan ske om tidpunkten är rätt. Som du vet, min kära, för att saker skall hända måste tidpunkten vara rätt för att man skall få det resultat man behöver. Vi är ständigt på väg mot vårt mål. Förbered dig på att gå framåt.

Informationen flödar in till dig från alla håll. Ibland är det svårt att ta in allt. Jag känner din upprymdhet när svaren på frågorna avslöjas i de mest osannolika omständigheter. Spännande tider, min kära.

Din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.