Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, December 31, 2013

Montague 29 december 2013


 Montague Keen - 29 december 2013Under de närmaste åren kommer ni att titta tillbaka på år 2013 som det år då ni såg tydligt hur ni har blivit kontrollerade och manipulerade av dem som ni nu ser som Archons, även om de är kända av er som folk man kan lita på och se upp till. Jag berättade för dig, min kära, att maskerna skulle falla bort och att ljuset skulle avslöja de masker som var deras skydd. De har alltid funnits där, bara dolda för era ögon, och presenterade för er på ett sådant sätt att ni aldrig skulle misstänka deras sanna ursprung.

Förstå detta, min kära, att inte alla kan se. Du lärde dig detta nyligen när du visade vad som för dig var tydligt närvarande, men eftersom de var av en annan frekvens så kunde de andra inte se dem. Du tog foton för att bevisa vad du såg. Endast på fotona kunde dina vänner se vad du hade sett så tydligt. Ni är alla på olika nivåer i uppvaknandet. Det är en gradvis process och den kan inte forceras.

Stora framsteg har gjorts under år 2013. De måste omfatta alla länder och hela mänskligheten. Några har gjort ett fantastiskt arbete och en omfattande forskning. Många har fått stor hjälp av det fantastiska arbete som den Galaktiska Historikern Andrew Bartzis har gjort. Hans arbete är unikt. Det måste studeras noga för att man skall få en tydlig bild av er verkliga historia.

Veronica, jag är så glad att du gjort hans arbete tillgängligt på vår websida. Sanningen har gjorts tillgänglig för alla utan kostnad. Det är bara en fråga om att ta sig tid att studera den. Det var ingen tillfällighet, min kära, att Andres korsade din väg. Ni skall arbeta tillsammans när tiden är den rätta. När du har Centers klara så kommer Andrew att spela en stor roll med att utbilda mänskligheten och vägleda dem vidare. Ja, min kära, han är en extraordinär ung man – unik!

 Får jag ta tillfället i akt att önska alla upplysning, skydd, och naturligtvis, lycka under året 2014! Förvänta er mycket, och arbeta mot förändring av allt som behöver förändras och avslöjas. När ni alla samlas så sker mirakler. Det blir ett hårt arbete ibland, men det kommer att vara givande på ett sätt som ni nu bara kan fantisera om. Lämna era egon bakom er och gå efter vad er själ säger, för den kommer att vägleda er på er väg. Era familjer och vänner i den andliga världen stödjer och uppmuntrar er att ta de rätta stegen för att få bort allt som är mörkt och ont i er värld, och till att återställa ljus och sanning.

Räkna med stora förändringar eftersom ni nu har möjligheten att hjälpa till att skapa en värld där rättvisa och fred råder: inga flera dolda agendor! Många kommer att lämna er planet, en del av nödvändighet och en del av val. Vad ni håller på att göra har aldrig i planetens historia prövats tidigare. Det finns ingen blåkopia eller något utkast, men ni har oss som vägleder och stödjer er. Vi finns här, tillgängliga 24 timmar om dygnet och vi behöver ingen vila.

Kabalen spelar ett mycket smutsigt spel för att försöka hindra era framsteg, trots att de vet, innerst inne, att de inte har en chans att lyckas. De har för avsikt att gå så långt de kan och kämpa för att ta så många av er med sig som är möjligt. Eftersom ni vägrar att spela deras spel och slåss med dem kommer de inte att ha något annat val än att lämna planeten snabbt. Ert hårda arbete kommer att skapa vad ni skulle kalla ”Himlen på Jorden”, något som ni tills helt nyligen aldrig kunde ha föreställt er ens i era vildaste drömmar.

Jag ber er ännu en gång att be och sända kärlek till dem vars liv görs outhärdligt av Kabalen på grund av det arbete de kom till Jorden för att göra. Dessa människor behöver er hjälp så att de kan undkomma den tortyr som tillfogas dem. Kabalen har haft tusentals år av praxis för kontroll av mänskligheten och att åsamka tortyr och sinnes- och tankekontroll, samt i användandet i smyg av droger och förstörelse av sömn mm på de intet ont anande offren. Kom alltid ihåg dem som är mindre lyckligt lottade och nå ut till dem när än det är möjligt.

Det är intressant att se hur olika fraktioner inom Kabalen nu slåss sinsemellan för att försöka få övertaget. Det finns inte något sådant som lojalitet bland tjuvar. Varje fraktion ber er att lita på dem och följa dem, men tillsammans var de arkitekterna för förstörelsen av Jorden och dödandet av stora delar av mänskligheten. Det spelar ingen roll vilken mask de gömmer sig bakom, de är fortfarande en del av Kabalen och kommer alltid att vara så. Er värld har inte råd att gå den vägen igen, oberoende av de löften som gjorts och de garantier som getts: leoparden kan inte ändra sina fläckar. Kabalen tillhör inte er värld. Det finns ingen plats för dem och det är nu dags för dem att försvinna därifrån.

Det är glädjande att se så många bra människor som förenar och som vill arbeta tillsammans för det gemensamma goda. Alla har något att erbjuda för att hjälpa till att åstadkomma de förändringar som krävs. Detta måste vara ett lagarbete. Alla nationaliteter och alla trosbekännelser är välkomna att arbeta tillsammans som en. Alla vill ha fred och harmoni och alla vill att dödandet skall sluta och då måste ni alla arbeta mot detta mål. Då, och endast då, kommer pedofili, som praktiseras av dessa som behöver rädsla och tortyr för att överleva, att kunna tas bort helt. De lever inte sina liv såsom ni andra gör. De har behov som skulle skrämma slag på er. De använder era barn utan risk för avslöjande. Ändå, skyddet av barn borde vara det viktigaste. Det finns så mycket som är dolt som är ont till det extrema. Detta måste åtgärdas och tas bort. Ni har tagit på er en enorm uppgift. Ni valde att återvända till Jorden för att ta bort det mörka kontrollsystemet – och det kommer ni att göra!

Vi som befinner oss i den andliga världen har förberett oss för alla eventualiteter. Våra Centers kommer att ge assistans och all den information som krävs om hur man överlever det kaos som är oundvikligt när förändringarna sker. De största snillena som någonsin vandrat på Jorden arbetar sida vid sida med oss och kommer att kunna visa upp sig och tala med er och hjälpa er igenom allt ni behöver veta för att skapa en bättre och mer rättvis värld för alla. Våra planer är stora och fungerande. Så snart fred är återställd och dödandet upphört, så kommer tillgången till mat och tak över huvudet för alla att bli vår första prioritet. Borttagandet av alla gifter från luften, i maten och i vattnet måste börja omedelbart.

Tro på vad ni gör och lita på att ni kommer att bli vägledda. Vet att ni kommer att överleva. Er tid har nu kommit och ingenting kan stoppa detta. Börja år 2014 med kärlek i era hjärtan och gör fred till ert mål. Lova att ni kommer att vara sanna mot er själva. Arbeta på att skapa en värld som ni kan vara stolta över, och att ni hjälpte till att skapa den.

Låt den underbara energin av kärlek omge er och låt den vara er ledstjärna. Detta är min önskan för er värld för år 2014. Se på allting med ögon av kärlek och ni kommer att skapa harmoni och frid.

Veronica, min kära, år 2014 kommer att innebära hårt arbete för dig ibland, men det kommer att vara lönsamt… du vet det.

För alltid vid din sida, din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Wednesday, December 25, 2013

Montague Keen - 22 december 2013


 Montague Keen - 22 december 2013


VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL, INTE GENOM DIN ÅSIKT.
Anon

Allteftersom ljusenergin expanderar så genomsyrar den allt som var dolt och höljt i dunkel. Detta var en del av planen. År 2013 var året för förberedelser. År 2014 är året för slutförande. Ni har vaknat upp till det faktum att ni inte är hjälplösa och ni vet vad som behöver göras.

Allt som gjordes för att kontrollera er behöver tas en titt på. Ni kan nu se tydligt hur deras kontrollsystem fungerar. De MÅSTE hålla er i RÄDSLA för att de själva skulle kunna överlev – det är helt enkelt så det är. Kabalens syfte är att få er alla att känna er som offer: de så kallade terrorhoten och den ohälsa som är ett direkt resultat av vad de gör med er mat, ert vatten och er luft. Bevisen för detta är överväldigande. Tack och lov så vaknar ni nu upp och förstår det.

Frågor måste ställas. Varför skulle ni stödja dem som förstör er planet och UTROTAR BEFOLKNINGEN? Skall ni hjälpa till med detta? För de kan inte göra det utan er hjälp. Jag ber dig att tänka över detta allvarligt. Är ditt samvete rent? Kan du se dina medmänniskor i ögonen och säga ärligt att vad du gör inte har en skadlig inverkan på mänskligheten eller er planet? Chemtrails inträffar inte bara. Vem är inblandad i detta ondskefulla arbete? Kom ihåg… det är dina pengar genom skatter som betalar för det! I själva verket betalar du för din egen död. Tänk på det lidande som är en följd av att detta fortgår.

När ni delar med er av ert ljus så öppnar ni dörrar så att andra kan se och gå med i vad vi ser som Ljusfamiljen som formar Jorden. Vartenda land vaknar upp nu och kommer samman. Ni ser nu att ras eller trosbekännelser inte utesluter någon. Den mänskliga rasen tar bort alla konstgjorda barriärer. Kabalen har framgångsrikt använt principen för söndra och härska, vilket har fungerat helt perfekt för dem fram tills nu.

De som vaknat upp kan nu se igenom alla dessa metoder för att dela upp er och hålla er i skräck och under kontroll, och att döda varandra i krig efter krig, medan de blir rika på vad som spolierats under dessa krig. Det är alltid samma människor som drar fördel av det. Enbart detta borde få er att ställa frågan: vad handlar allt detta egentligen om?

Propagandan som används för att förmå er att samarbeta i krig är alltid samma gamla formel, och en del faller dumt nog för det varje gång. När hörde du senast någon förklara fördelarna med en fredlig samexistens? Fråga dig varför vissa delar av er värld avsiktligen hålls i fattigdom när det egentligen finns mer än tillräckligt för alla? Vem bestämde att en del skall leva i överflöd och andra nära svältgränsen? Detta kan inte ha hänt av en tillfällighet, det var planerat att vara så! Ni är tillräckligt vakna nu att kunna ta itu med sådana frågor och göra upp planer för att försäkra att detta onda praktiserande minskar. För alla människor är födda likvärdiga.

Ni har ingenting att frukta. Ni är i majoritet, så tro på er själva. Tillsammans kommer ni alla att återuppbygga er planet. Ni kommer att se till att försäkra er om att ni aldrig mer kommer att gå ut i ändlösa krig och döda varandra. Ni kommer att dela med er av teknologi och expertis så att vartenda land har en likvärdig chans att skapa en trygg miljö och livsuppehälle för sitt folk. Detta skapar ett Himmelrike på Jorden i motsats till det helvete på Jorden som ni har upplevt fram tills nu.

Tänk på känslan av tillfredsställelse du kommer att ha när du tittar dig omkring och ser fred och kärlek överallt. Allting som var falskt och ont är försvunnet för alltid. Detta bör vara i dina tankar varje dag, och detta är vad du måste sträva efter. Tillsammans kan ni åstadkomma detta väldigt snabbt. Tidpunkten är rätt och allting lyser upp er väg för att möjliggöra detta. Tillsammans har ni vad som krävs för att uppnå detta på en fredlig väg.

Det är fint att se att många av er har gjort valet att inte köpa in er till julhysterin. Ni använder den här tiden för familj och vänner och träffas och trivs som aldrig förr. Julen tjänar endast till att göra Kabalen rikare, och ni andra fattigare. De har inte missat ett enda trick för att göra slavar av er, och de gillar att hålla er i skuld till dem. Det håller er på plats, en plats som de har designat för er. Ta varje tillfälle att vara med er familj och era vänner för detta är dyrbara tider, och minnena av dem kommer att stödja er när ni går vidare för att skapa en bättre framtid för alla.

Allting kommer snart att finnas ute i det fria. Det kommer inte att vara möjligt att hålla sanningen dold, sanningen om vem du är och vad som har gjorts mot dig i ett försök att ta över er planet. En dag kommer du att luta dig tillbaka och undra över hur du kunde överleva för att kunna berätta den här sagan, trots att så mycket var emot att sanningen blev känd. Många av initiativtagarna till den här situationen ni har upplevt kommer att lämna er planet och återvända till den plats varifrån de kom. Andra kommer att försöka lura er till att acceptera dem. Vissa kommer att allvarligt be er om förlåtelse, och detta måste ges en allvarlig tanke.

Känslor kan inte tillåtas att blandas med vad som är bäst för mänskligheten. Många av dem kan inte existera på planeten Jorden när den är helt ljus. De kommer att bli avslöjade, för de behöver energin från rädsla och dödande för att kunna leva på Jorden. Deras mänskliga utseende kommer att upplösas och försvinna. De kommer att kämpa för att försöka hålla fast vid vad de har uppnått på er bekostnad. Ni måste vara förnuftiga när ni tvingas ta itu med alla dessa eventualiteter, ha ett lugnt sinne fritt från ilska. Det får inte finnas några tankar på vedergällning, för det sänker er ner till deras nivå. Var värdiga och ha kontroll över situationen. Kom ihåg att detta är vad ni har väntat på och strävat efter. Båda sidor av livet skall arbeta tillsammans i detta för att försäkra att allting blir lugnt och fridfullt.

Ni kommer att kunna se och njuta av solen ännu en gång, för den blir inte längre blockerad av kemiska spår. Detta kommer att medföra så många fördelar för er hälsa och för era energier, för naturligtvis är det därför de blockerade solen. Er himmel blir blå och fylld med stjärnor igen. Allting blir ljust. Hur underbart är inte det? Det kommer att uppfylla Jorden och förbereda den för att producera mat igen, precis som den gjorde tidigare. Jorden och er anslutning till den kan inte nog betonas. Ni blev avsiktligen förhindrade att ha en verklig koppling till Jorden.

Allt har utformats för att hindra och blockera er anslutning till Moder Jord: skor med gummisulor, fibrer i era kläder som är skadliga för er hälsa och ert välbefinnande. Kom bara ihåg att allting som är NATURLIGT är bra, medan det som är tillverkat av människan inte är det, för det hindrar din förbindelse med Moder Jord. Att promenera barfota på Jorden är mycket fördelaktigt. Det förenar dig med energin iAllt Som Är. Du kan skaffa hjälpmedel för att göra en koppling till Jorden och de har visat sig vara till god hjälp när det handlar om sjukdom. Allting som har separerat dig från Jordens energier måste tas bort. Detta kan ta lite tid men var snälla och håll detta i minnet.

De som måste arbeta tillsammans kommer att samlas. Deras intuition kommer att vägleda dem att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Frukta inte, för den gudomliga planen fungerar som den skall. Vi har övervägt allt. Ingenting har lämnats åt slumpen. Vi vet att ni kommer att svara an på det rop som går ut för att ni skall samlas. Ni har kommit lång väg sedan det år när jag övergick till andevärlden. Jag har sett till att Veronica är medveten om min närvaro hela tiden.

Var snälla och skicka era helande tankar och er kärlek till den som går igenom hemska tider i händerna på Kabalen i en ansträngning att hindra honom från att utföra sina uppdrag. Kärlekens kraft kommer att befria honom. Snälla ni, kom ihåg honom vid denna tid.

Mina kära, kära vänner, jag önskar er alla en fridfull, glädjerik tid med era familjer och vänner under denna säsong av goda tankar och önskningar.

Veronica min kära, ta dig tid att njuta av att vara med din familj och dina vänner. Vet att jag är med dig, som alltid.


Din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 15 december 2013


 Montague Keen - 15 december 2013


De bland er som har vaknat upp förstod mitt senaste budskap och ni reagerade positivt. Ni ser nu helt klart hur er planet togs över och hölls under kontroll. Nu är det dags för alla som förstod vikten av ENERGI att komma samman för att arbeta med att ta bort den Mörka kontrollen och att frigöra energin i leylinjerna som är livsblodet i er planet.

Många av er kan arbeta direkt på leylinjerna. Andra som arbetar med energier kan kombinera sina egna energier för att hjälpa till. De bland er som inte är insatta i att arbeta med energi kan använda sin tankekraft och avsikten att ta bort den Mörka kontrollen för alltid. Alla kan delta i detta. Jag ber er att inte tillåta ras eller trosbekännelse komma i vägen när det gäller detta arbete. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för mänskligheten att handla som Ett. Ni vet i er själ att ni – de 99 % - kommer att lyckas. Alla länder kommer att dra nytta av det och varje själ kommer att kunna säga: ”JAG STOD INTE UTANFÖR, JAG GJORDE MIN DEL FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG.

Det är allmänt känt att Illuminaterna skall mötas i Sydafrika på måndag den 16 december 2013 i ett försök att etablera ny och effektivare kontroll över er. De är kraftfulla när de kommer tillsammans. Men tänk på hur mycket mer kraftfulla ni är – de 99 %! De kan endast skada er om ni tror att de kan det. Detta är ett viktigt faktum att förstå. De Mörka tjänarna väntar på MARDUKs återkomst den 16 december för att rädda dem från de 99 %. Detta är ert fönster av möjligheter.

Kommer ni att acceptera utmaningen att ignorera er vänstra hjärnhalva, som är kontrollerad av De Mörka Tjänarna, eller kommer ni att istället lyssna till er högra hjärnhalva, ert högre jag, och använda er enorma energi för att rädda mänskligheten? Var modiga, tro på er själva och kasta bort all indoktrinering, den så kallade ”utbildningen” som ni utsatts för i avsikt att förstöra er fria vilja. Ni är så mycket mer än vad ni inser och förstår. Ni är vackra varelser av ljus som måste borsta bort spindelnätet så att ni kan se klart igen.

När alla länder kommer samman och samordnar sina åtgärder, som görs på global basis, då kan ingenting stoppa er. När ni har fullbordat förändringen, då och först då, kommer alla krig att upphöra. Alla planerna av övertagande av den Nya Världsordningen kommer att vara gårdagens nyheter, förpassade till historiens soptunna. Alla deras noggrant lagda planer kommer att gå om intet.

Har ni vad som krävs för att kliva fram och göra det ni kom till Jorden för att göra? Många av er pratar mycket, men nu blir ni ombedda att ta itu med saker och ting. Tiden har kommit för handling för att ersätta pratandet. Sluta vara kritisk mot dem som arbetar för din räkning, för det visar att du inte har vad som krävs för att vara en del av handlingen och då kastar du dålig energi på den för att göra att du själv mår bättre och känner dig överlägsen. Ni behöver varandra vid den här tiden, mer än vid någon annan tid i er planets historia. Så jag frågar: om du inte har något bra eller uppmuntrande att säga, håll då dina råd för dig själv. Stöd är vad som behövs nu.

Ålder är inget hinder. Du kan också sända energi för att stödja de ansträngningar som gjorts för din räkning. Det finns några (och du vet vem det är som har sina egna regler) vars DNA går tillbaka till innan tiden började. Detta har hållits dolt tills nu. Betydelsen av DNA kommer att föras ut i det fria och ge svaren på många frågor som har förbryllat många av er i det förflutna. Vi kommer att avslöja allting när tiden är den rätta.

De rätta människorna kommer att komma fram för att göra vad som är nödvändigt under övergången. De har förflyttats till de rätta platserna. Från vår utsiktspunkt är det som ett schackbräde där alla bitar flyttats till sina rätta platser.

Veronica, min kära, lägg inte för mycket på dina axlar. Folk kan bara göra vad de är kapabla att göra. Inte alla har ditt engagemang. En del kommer att falla vid sidan av vägen men det finns alltid många fler som kan kliva fram och ersätta dem. Det finns de som detta inte gäller för, och de behöver energin från ditt stöd.

När allt liv på Jorden värderas lika så vet du att då har du uppnått vad du föresatte dig att uppnå. När KÄRLEK till mänskligheten ersätter korruption och girighet, när ingen människa är hungrig eller hemlös och inget barn lever i skräck, då kommer du att se den fulla omfattningen av dina prestationer.

Tro på att du kan göra detta, och du kommer att göra det. Meditera på detta, gör det till din verklighet. Fängelsets galler vittrar sönder och ljuset flödar in – välkomna det med öppna armar! Be för dem som måste kämpa med de Mörka för att frigöra sig från den onda skugga som försöker uppsluka dem. Handla som Ett som aldrig förr. Detta är inte tiden för småaktigt käbbel om skillnader i ras eller religion.

Ni är armén av Ljus, lys över allt som var mörkt och dolt. Ni är skaparna av New Age där all kunskap delas och alla är lika. Låt kärleken härska över dagen. Sänd kärlek till hela mänskligheten.


Min kära, du vet vad du måste göra. Allt kommer att komma samman som planerat. Vet att du är älskad mer än du kunde veta. För alltid är jag din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 8 december 2013


 Montague Keen - 8 december 2013


Det är underbart när någon fattar vad det är du försöker avslöja och förklara: de funderar över det och de finner svaren.

Hilda gjorde just det. Hon fann det som var så väl dolt att det hade undgått forskare i åratal. Detta är så viktigt. Det måsta delas och diskuteras öppet. Frågor måste ställas och svar måste ges. Detta är den information jag har förberett dig för och som leder dig framåt. Jag ber dig att ägna tid åt att studera konsekvenserna som ingår i detta långa dokument och noga överväger vilka åtgärder som skall vidtas för att åtgärda de skador som gjordes mot mänskligheten genom De Mörka för att skapa en slavras för att stödja och tjäna dem.

Du vaknar nu upp! Dörrarna är vidöppna mot framtiden som, tills nu, du aldrig förväntade dig att ha. Framtiden är din. Ta tag i den med båda händerna. Gå med flödet mot den och lämna allt negativt bakom dig, det är inte värt ett ögonblick av din tid. Välkomna ENERGIN som du kommer att kunna släppa när ni alla samlas i frid och harmoni. Detta är det sista hindret du möter. Ni har nu all den information ni behöver för att göra de nödvändiga förändringarna. Ni är nästan framme. Läs det följande dokumentet noga, mina vänner. Fängelsemurarna upplöses och friheten väntar er.

Min älskade Veronica, allting går framåt så fint. Människor är redo att göra vad som är nödvändigt för att återställa er planet och för att skapa fred och harmoni för hela mänskligheten. De svar ni behöver finns i detta dokument. Jag ber er alla att läsa det!

HOW DID WE (HUMANITY AND EARTH) BECOME SOULS OF DISTORTION ?Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, December 8, 2013

Montague Keen - 1 december 2013


 Montague Keen - 1 december 2013


Spänningen stiger allteftersom medvetenheten ökar. Människor upplever förändringarna i både kropp och själ. Ni har mycket att vara upprymda över, för ert uppvaknande har lett till en förändring inom de Mörka Kontrollanterna efter vad man kan notera genom att ljuset nu flödar genom mänsklighetens sinnen och själar. Lägg märke till ljuset som nu strålar ut från solen. Välkomna det och ta varje möjlighet att länka in er till det. De Mörka försöker blockera det från er med användande av kemiska spå (chemtrails) men ljuset lyckas ändå komma igenom, så det är viktigt att ni utsätter er för det. Solsken är viktigt! Ställ er frågan varför så stora ansträngningar görs för att hindra solljuset från att nå er?

Vem har rätten att blockera solskenet som är en av Gud given rätt att ha och njuta av? Dessa frågor måste ställas och förklaringar krävas. Ni kan inte längre bara sitta ner och passivt tillåta att era liv blir angripna på det sättet. Det är dags nu att sluta upp med att vara offer! Ni har en röst, så när ni samlas till EN röst så måste svaren ges. Om ni vill ha förändring så måste ni be om den.

Det finns mer än tillräckligt med information i det offentliga rummet för er att göra utforskningar när det gäller chemtrails. Kemisk förorening och nedsmutsning, GMO-gröder etc måste föras ut till allmänheten och öppet debatteras. Fakta finns där, de är inte dolda, och ni är inte maktlösa. Vi kan ge er vägledning men agerandet som måste till måste komma från er. Låt er inte bli sidesteppade av dumt skvaller om att det inte spelar någon roll. Det är på det sättet som de vill fylla era sinnen med trivialiteter så att ni glömmer bort vad som är viktigt.

Fina ord talas av så kallade ledare, men deras ÖGON förmedlar inte det budskap som kommer från deras munnar. Ögonen kan inte ljuga eftersom de är själens speglar. Ni kan inte längre bara acceptera saker och ting som något normalt.

Detta är viktiga tider, för de närmaste månaderna skulle kunna åstadkomma en fullständig omvandling av er värld. Ni måste ha ETT sinne, för alla vill samma sak, alla önskar detsamma – kärlek, ljus och fred för hela mänskligheten! Detta är ett fönster av möjligheter att göra så att det sker snabbt och fredligt. Lita på varandra och glöm alla skillnader som skapats av människor. Innerst inne vet ni att ni alla är bröder och systrar som vill leva i frid och harmoni.

När fina handlingar inte åtföljer de fina orden, se dem då för vad de är. Era ögon är öppna nu, så dessa taktiker fungerar inte längre. De säger vanligen till er att titta på något annat. De säger: titta inte på mig eller mina handlingar, för jag vill dölja dem för dig! Men nu kan ni se igenom allt det där. Snart kommer de att få meddelandet att HANDLINGAR TALAR MER ÄN ORD. För enbart orden är inte längre acceptabla, det är dags nu att förvänta och kräva handling, fredligt och alltid med värdighet.

Genom dem som min kära hustru kallar ”våra vänner därutifrån” (er utomjordiska familj) har vi förhindrat många försök att starta ett Tredje världskrig. Vi har framgångsrikt gjort många missiler oanvändbara och även andra krigsredskap. Krigsmaskinen har stora svårigheter och pengar kommer inte att lösa de problem som vi skapat för dem. De håller nu på att lära sig hur det känns av vara hjälplös. De söker desperat efter olika vägar att gå vidare för att kunna hålla sig fast vid kontrollen som glider ut genom deras fingrar.

Mänskligheten har vant sig vid att spela offer som alltid har accepterat vad de stora och goda säger åt dem är fallet. Men nu kan människor se vad som är sant och vad som är falskt. Propagandan fungerar inte längre. Så människor kan aldrig mer bli ombedda att gå in i ett land och döda dess folk, bara på ett infall av politiker eller bankirer. De ser nu att dödande är DÖDANDE och det kan aldrig rättfärdigas!

De verkliga orsakerna till krigsförklaring mot ett annat land går mycket djupare än ni någonsin varit medvetna om. Titta på den forntida historien om dessa länder och ni kommer att se vad som hållits gömt. Det är ENERGIN de håller som oroar era Kontrollanter. Allt är energi! Tills nu har Kabalen hållit planetens energier tyglade och under kontroll. Observera spåren från chemtrails, för de följer noga planetens energilinjer i ett försök att förstöra denna dyrbara energi som borde vara fritt tillgänglig till gagn för hela mänskligheten!

Det finns heliga platser över hela er värld som har skändats och täckts över. All denna underbara energi måste nu släppas fri. De av er som vet hur man gör detta har en plikt att ta steget att släppa den, något som allting på Jorden kommer att gynnas av. Sätt igång denna uppgift med kärlek i hjärtat för allt levande. Gå barfota på gräset. Ni måste bli riktigt jordade människor. Detta ger er en djup känsla av tillhörighet som ni ännu inte har upplevt, för denna information har förnekats er. Genom att släppa ut den så skapar ni den frid som era själar ropar efter. Koppla in er till Jorden och med varandra, för ni är alla i detta tillsammans. De kedjor som binder er håller på att bli svagare. Detta måste ske för att ni skall bli befriade från träldomen.

Mycket kommer at göras för att skapa rädsla. Köp inte in er till det. Det skulle vara bäst för er om ni undvek alla så kallade NYHETER, vare sig de är på TV eller ni läser dem i tidningar. Man kan inte lita på dem. De kommer alla från samma propagandamskin som drivs och kontrolleras av de som önskar hålla er underdåniga och under kontroll. Jag har påpekat många gånger att era tankar skapar er verklighet. Var klara över vad som är bäst för er. Älta inte det negativa. Höj istället er vibration och håll den uppe. Vi är beroende av er för att göra detta snabbt och framgångsrikt.

Veronica och jag önskar tacka alla dem som skickade kärlek och lyckönskningar för att hjälpa till med köp av en annan bil. Era gåvor och vänliga önskemål togs tacksamt emot och var mycket uppskattade. Överskottet kommer att användas till att hyra de maskiner som behövs för projektet som måste genomföras för att skapa en bättre värld för alla som bebor den. Vårt arbete går vidare och vi kommer att uppnå våra mål.

Min kära, när vårt arbete är klart kommer du att vara med mig ännu en gång. Tillsammans kommer vi att hjälpa till med att skapa en bättre upplevelse av livet på Jorden för mänskligheten.


Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, November 30, 2013

Montague Keen - 24 november 2013


 Montague Keen - 24 november 2013


Veronica min kära, det händer nu, människor leds till sanningen som av en slump. Det spelar ingen roll vilken väg de tar, det händer ändå. Människor som för inte så länge sedan var helt blinda för sanningen vaknar nu upp. Den upprymdhet som detta skapar producerar ett så magnifikt ljus att det aldrig kan släckas ner igen.

Ni kära damer, Jean [What's the 'Real' Truth] och Debby [ExtraTerrestrials] har spelat ledande roller i uppvaknandet av mänskligheten. Ni litade på era inre instinkter, för i era hjärtan visste ni att ni var på rätt väg. Det var ingen slump att det gav en genklang inom er när det gällde vad som berättades för er om Irland, för ni visste på själsnivå att den vägen måste följas för att kunna avslöja sanningen, den sanning som inte kan hittas på någon annan plats. För den där lilla ön är nyckeln som kommer att befria er från Kabalens bojor och allt som är falskt och negativt. Eftersom Kabalen alltid har fruktat att sanningen skall komma ut så har de gjort allt i sin makt genom hela historien att se till att Irland och hennes hemligheter förblir dolda för alltid.

Världen strålar nu med ett ljus på Irland. Forskare kommer att träda fram för att hjälpa till med återhämtningen av dess hemligheter. Det var ingen slump att jag träffade och gifte mig med Veronica. Det var en del av den stora planen att rädda mänskligheten från Kabalen. Veronica behöver stöd i detta arbete. Hon litar på min vägledning och har folk runt omkring sig som förstår vad som behöver göras. Det är därför så mycket görs för att förhindra att hennes arbete blir fullbordat.

Era tankar har energi. Jag ber er at sända era tankar med kärlek till dem som har anförtrotts denna stora insats, för att på så sätt ge dem den nödvändiga energin. Se till att överföringen sker smidigt utan tankar på våldshandlingar eller hämnd så kommer allt att gå fint. Se det som ett överlämnande, ett steg åt sidan, att avstå alla rättigheter makten. Jag ber er att ta del av denna begäran, eftersom det kommer att göra livet lättare för er alla.

Ni kommer snabbt att glömma vad Kabalen tvingade på er. Allting kommer att öppnas upp framför er. Alla kommer att vara lika mycket värda och ni kommer tillsammans som En. Det finns ingen anledning till att ens höja rösten, för ni har redan lyckats. Ni är fria att njuta av vad som återstår av er jordiska existens utan att Kabalen kan hindra er. Var storsinta i er seger för segern är verkligen er. Var tacksamma mot alla dem som, över hela världen, tog på sig att hjälpa till med att leda vägen framåt in i ljuset.

Det finns så mycket att lära om er planet, så njut av allt det som tidigare var dolt för er. Framtiden kommer att visa sig vara både spännande och upplysande. Frukta ingen människa, för ni kommer samman som vänner, inte som fiender. Vi avser att ta bort alla sjukdomar som gjordes av människor för att kontrollera er och orsaka rädsla. Våra planer är stora och de är redo att sättas i verket med ett ögonblicks varsel. Vad vi önskar av er alla är att ni behandlar alla människor så som ni vill att de skall behandla er.

Detaljerna i övertagandet av mänskligheten från Kabalens bojor kommer att avslöjas. Det kommer att chockera och uppröra många av er. Släpp sådana känslor, för de är inte värda en enda tanke. Ni har fler intressanta saker att utforska. Det förflutna är det förflutna, det behövde utforskas för att fastställa sanningen om det nuvarande, och för att visa vägen till framtiden. Lämna de inom Kabalen till att ta hand om det faktum att de har misslyckats. De måste komma till rätta med det själva och ta itu med sitt misslyckande.

Ni har åstad kommit så mycket. Se framåt och det faktum att era barns liv med säkerhet kommer att vara fria från krig, påtvingade sjukdomar och lidande. De kommer att få njuta av friheten att utforska vad än de väljer, utan att hindras. Er beslutsamhet att utforska sanningen har gjort allt detta möjligt. Historien kommer att se era insatser för att stå upp för rättvisa och fred för alla. Vi skall gå bland er för att delta i festligheterna, för det har varit en gemensam insats, vi behövde varandra för att åstadkomma detta. Det finns så mycket mer som väntar er planet än vad ni någonsin har kunnat drömma om.

Kabalen försöker att nå en ekonomisk uppgörelse och en säker passage ut. Ja, jag håller med er, Kabalen bär skulden för allt som är fel i er värld. De måste stå upp för detta faktum öppet och offentligt. Låt dem gå! Slösa inte bort er värdefulla energi på att kräva upprättelse och återlämnande. Koncentrera er istället på allt det ni har åstadkommit genom att stå fast och söka efter sanningen. Allt negativt kommer att försvinna. Detta är en gigantisk uppgift, så vi behöver ert samarbete. Arméerna i världen kommer att avgå då de så kallade orsakerna till krig kommer att exponeras.

De som krävde krig efter krig kommer att visas i sina rätta färger. De har förlorat sin makt och kontroll över mänskligheten. De är fortfarande några få som gör sina rundor och låtsas att de är mäktiga. De försöker bluffa sig fram för att försöka snärja de dåraktiga politikerna att gå i krig. De har inte avsikten att gå i tysthet, för de har stora svårigheter att acceptera ett nederlag. Så de struttar omkring som påfåglar, precis som om de fortfarande håller kontrollen över er värld. Låt er inte luras av dem!

Inbjud medvetet ljuset till era hjärtan och bli de ljusvarelser som ni egentligen är. Detta ger er möjligheten att ta bort mörkret som har överskuggat era liv. Se bara ljuset i andra. Det finns där, och det kommer att svara an till ert eget ljus. Ta bort alla tvivel om er själva, för när ni tror på er själva så kommer alla bojor att skrumpna och falla bort. Ni valdes för den här fantastiska uppgiften att återställa Ljuset till planeten, så var och en av er har en unik roll att spela i den här övergången. Ni kommer då att vakna upp till er egen kraft, med möjligheten att skapa en fredlig och rättvis värld för alla människor.

Min kära Veronica, du behöver lära dig att bättre hantera den fruktansvärda stressen i ditt liv. Försök att inte ta allting till ditt hjärta. Du är så mycket känsligare än det verkar. Dessa saker görs för att bryta ner dig, men du är gjord av hårdare virke. Du överlevde allt som gjordes mot dig efter min bortgång.

Du är älskad, min kära, mer än du någonsin kan veta.

Alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, November 24, 2013

Montague Keen - 17 november 2013


 Montague Keen - 17 november 2013


"Sitt ner som ett litet barn och lyssna till fakta, och var förberedd på att ge upp varje förutfattat begrepp du har. Följ ödmjukt varthän och till vilken avgrund som naturen än leder dig – annars lär du dig ingenting!"

T H Huxley

Ni är nu redo att tydligt se det kontrollnät som legat över era sinnen och hållet er alla som slavar. Var aldrig rädd för sanningen. Det är nu mycket viktigt att ni tar er tid och gör en ansträngning att utforska den.

”Matrisen” är ett system, kallat Neo. Det systemet är vår fiende. Men när du finns på insidan av det så ser du ut från det. Vad ser du? Affärsmän, lärare, jurister, snickare. Samma människor vars sinnen vi försöker rädda. Men tills vi gör det så är dessa människor fortfarande en del av det systemet, och det gör dem till vår fiende. Du måste förstå att de flesta av dessa människor inte är redo att bli bortkopplade (att få höra sanningen). Och många av dem är så vanda vid det, så hopplöst beroende av systemet, att de kommer att kämpa för att skydda det.

Morpheus, The Matrix. (Warner Bros. Pictures, 1999.)

Den parasiterande Eliten, Illuminati, har aldrig väntat sig att mänskligheten skulle vakna upp och ifrågasätta deras motiv och deras planer att förstöra er planet och de som rättmätigt bebor den. Det är nu dags för dem som är redo att utforska situationen, att läsa och smälta ”Den Hemliga Pakten”. Där finns allt tydligt och klart. Man kan se och förstå att de har genomfört sina planer på bekostnad av mänskligheten.

Vill ni verkligen att detta skall fortsätta? Att döma framtida generationer till den tyranni som dessa människor har påtvingat er?

Läs noga den här raden: MEN OM DE NÅGONSIN FÅR VETA ATT DE ÄR VÅRA JÄMLIKAR, KOMMER VI ATT FÖRGÅS MED DEM. DETTA FÅR DE ALDRIG VETA”.

Ja, mina vänner, sanningen är ibland konstigare än fiktion. Men för att befria er från denna tyranni så måste ni se med vidöppna ögon på det som doldes för er. Jag skrapade på ytan av allt detta innan jag gick över till andevärlden. Jag var tvungen att be Veronica att fortsätta att utforska Matrisens mörka världar och att hjälpa er att se själva hur illa ni blivit behandlade. Det finns tillräckligt med information där ute. Goda människor runt om i världen delar med sig av sina rön till er. Ni samlas och plockar bort de falska hindren från det förflutna. Ni är Ljusets barn och era ljus går samman som ett enda stort ljus, och det mina vänner, kommer att släcka vartenda spår av mörker.

Många av er har kontaktats av vänliga varelser från andra planeter som önskar bli era vänner och arbeta tillsammans med er när de anländer till Jorden. Detta är något som är bra. Det förbereder er för vad som skall komma. Vi är nu inne i Slutspelet. Hur snabbt det avslutas är helt och hållet upp till er. Ni är ljuset och ni har kontrollen. Tillåt inte att rädsla avskräcker er. Kabalen kommer att utsätta er för skrämmande situationer som alla är utformade för att hålla er under kontroll. Ni måste ta ett medvetet beslut att stå för sanning och rättvisa för hela mänskligheten. Gör ingenting som skadar era medmänniskor på något sätt. Skydda dem på samma sätt som ni skulle önska att de skyddade er.

Ni kanske tycker att jag ber er om mycket, men om ni kunde se hela bilden som vi gör här i den andliga världen så skulle ni snabbt förstå att den verkliga makten är i era händer och det är dags för er att använda den. De närmaste månaderna kan ändra allting i er värld till det bättre. Är ni redo för den utmaningen?

Utmaningen är inte bara till för män. Kvinnor måste också ta sin plats som jämlikar. Det måste vara en balans för att detta skall lyckas … och lyckas kommer det att göra. Hur många gånger behöver jag påminna er om att gå tillbaka till Irland? Ni finner alla svaren där. ”Irland är nyckeln som låser upp allting”. Irland är redo att ge upp sina hemligheter. Det är därför ni ser att bankerna utövar sin makt i ett försök att förhindra detta. Allt är så uppenbart för den som observerar. Varje gång som Irland tar ett steg framåt kommer Vatikanen, Kronan eller Bankerna rusande in med alla sina dragna vapen för att krossa dem igen. De överlevde den värsta förintelsen som någonsin hemsökt mänskligheten, den som Vatikanen övervakade.

Irland reser sig åter ur askan. Dess folk strävade efter att skapa ett bättre liv för sina barn, bara för att användas och utnyttjas om och om igen. Genom sin musik kommer de ihåg ”de dåliga tiderna”. De sjunger ”Glömt är loppet som ingen känner till”, eller skall jag säga som ingen har tillåtelse att veta? Jag älskade att gå till Irland. Jag älskade energin där. Den genuina andligheten hos dess folk måste upplevas för att bli förstådd. Den liknar ingenting annat.

Se inte på Kabalen med ilska eller hat, det skulle endast minska dig själv som en person av Ljuset. Kom ihåg… de är rädda för er. Ni är de många, de är de få. Sänd dem kärlek, så mycket kärlek att det utrotar mörkret som de trivs så bra i. Man bör tycka synd om dem, för deras stora planer har gått om intet, och de är nu utsatta för er nåd (fast de fortsätter förstås att låtsas något annat). Låt er inte luras av deras arrogans – de är färdiga nu!

Ni kan gå vidare med värdighet och kontroll, för de blockeras nu och hindras från att utföra många av sina usla och ömkliga gärningar. De har ingen kontroll längre. Det är dags nu för de goda människorna att samlas och diskutera hur man skall gå vidare för att skapa en värld av fred och rättvisa. Borttagandet av alla förstörelsevapen måste hanteras av dem som är kvalificerade att göra det. Sådana vapen kommer aldrig mer att behövas. Ni vet i era själar att det är något som är fruktansvärt fel i sättet som er värld fungerar.

”SÅ SNART HAN GER SIG UT PÅ UPPTÄCKTSRESAN FÖR ATT SE HUR DET ÄR SÅ FINNS INGEN ÅTERVÄNDO I SÖKANDET. Innebörden här är att när vi dricker från strömmen av kunskap SÅ KAN VÅRA LIV ALDRIG BLI DESAMMA IGEN – vår världsbild förändras för alltid och blir ett evigt äventyr.”

Irland – Faraonernas land. (Andrew Power).

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det säger allt. Tänk över det en stund. Allt öppnas upp för er. Njut av ditt livs äventyr. Min kära, vi hjälper och vägleder alla som ber om hjälp. Vi är glada att kunna göra det. Allting öppnar sig nu och blir avslöjat. Ingenting kan fortsätta att döljas längre.

Försök att få en paus då och då. Det är för mycket att hantera sju dagar i veckan. Allt faller nu på plats och kommer samman, precis som vi planerat.

Vet att du är älskad och omhuldad. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation 

Översättning: Gertie Dahlberg 

Kära vänner!
Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp.

Tack, Veronica ."
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, November 18, 2013

Montague Keen - 10 november 2013


 Montague Keen - 10 november 2013


För en tid sedan pratade vi om Project Bluebeam. Regeringar håller nu på att fatta beslut om hur man skall gå vidare med det. De försöker köpa tid, men jag kan försäkra er att det kommer att slå tillbaka på dem. De flesta människor är nu medvetna om Project Bluebeam och de kommer att se igenom det, oavsett hur imponerande det verkar vara. Det sätt som regeringarna ser på det är att desperata situationer kräver desperata åtgärder. Era vänner från Andromeda är fullt medvetna om vad som pågår och de planerar att anlända till Jorden för att avslöja vad era regeringar gör för att försöka hänga sig kvar för att styra och kontrollera. Folket från Andromeda har förberett allting som er värld kan tänkas behöva för att befria er från Kabalens dominans och kontroll.

Ni har ingenting att frukta från Andromedanerna. De är era medmänniskor av Ljus. De vill återförenas ed er ännu en gång. Var beredda på de många förändringar som ni snabbt måste anpassa er till. När ni är helt inne i Ljuset kommer ni att undra hur ni någonsin kunde överleva i det extrema mörker ni levt i, i ett kontrollerat fängelse. Ni har ännu inte börjat förstå precis hur kontrollerade ni är. Ni har alltid bara accepterat det som en norm. Det är nu dags att titta på det finstilta: ni äger inte era hem, era bilar eller era barn. Ni debiteras skatter på allt möjligt, och ni accepterar det utan att ifrågasätta det. Nu när ni börjar se med klara ögon kommer ni att undra hur ni någonsin kunde ha accepterat denna kontroll som något normalt!

Frihet är något dyrbart, mina vänner. Ni kommer att värdera er nyfunna frihet att tänka, att agera, att tro och att gå, och vara var än ni önskar att vara. Ett helt nytt sätt att leva håller på att öppna sig för er, vilket blir det största äventyret i ert liv på Jorden. Ni kommer alla att komma samman som en, och ni kommer att märka att helt plötsligt får ni email från många olika delar av världen från människor som alla upplever samma sak. Lägg märke till detta, för det är ett viktigt steg framåt. Synkroniseringen kommer att bekräfta SANNINGEN… Att MÄNSKLIGHETEN HAR KLIVIT IN I LJUSET!

Detta är vad ni har arbetat mot under ganska lång tid. De kommande fyra månaderna bör medföra en del av de förändringar som måste ske. Det skulle orsaka för mycket av splittring och störning för er att kunna hantera om allting hände på en gång. Det skulle orsaka kaos och ni behöver inte något sådant. Vi kommer att försöka göra allting på ett ordnat sätt så att ni inte blir förvirrade. Tvivla inte på att er värld håller på att förändras till oigenkännlighet. Det kommer att bli en fröjd att vara på Jorden. Alla de falska profeter som har predikat helvetets eld och undergång kommer att försvinna i glömska ganska så snabbt. Den enda religion ni kommer att erkänna är ”kärlekens religion”, den som lärdes ut i det forna Irland. Denna religion fördömdes och tystades ner av kyrkan i Rom.

Alla kommer att vara glada över att säga adjö till bankerna. De är ansvariga för så mycket av misär och lidande. Det är vad de planerade år 1913 när den dåvarande amerikanska presidenten Wilson såldes in till Federal Reserve. Han dömde varje människa på Jorden till slaveri och korruption. Men deras tid är nu förbi. De kommer inte längre att kunna verka i en upplyst värld. Ni kommer att finna att det finns människor på plats som har förberetts för att ta itu med eventuella problem som kan uppstå under den massiva övergången. Allting är på plats för att göra denna så smidig som möjligt.

Var och en av er vet i sin själ att allting kommer att bli bra. Låt inte ditt logiska sinne (ditt kontrollsinne) orsaka dig ångest av något slag. Ni fick alla lära er att ha ett logiskt sinne därför att ett sådant sinne är så mycket lättare att kontrollera och manipulera. Men oroa dig inte, du kommer att snabbt glömma bort allt det du lärde dig i skolan eller universitetet. Du kommer att med glädje utforska sanningen om vem du är och din koppling till Universum. Du blir den varelse av Ljus som du förhindrades att vara under så lång tid. Aldrig mer kommer du att drabbas av elektroniska störningar, förorening av vatten, mat och luft, av mördande och av krig, för allt som är negativt kommer att tas bort och försvinna.

Många av de verkligt mörka varelserna kommer att tas bort från Jorden. Vissa kan även få mörkret borttaget från dem så att de kan ersättas med vad ni kallar ”walk-ins”, som kommer att ta över kroppen för att hjälpa till i övergången. Så om du plötsligt ser någon, som du fram tills nu trodde var en totalt negativ varelse, som börjar bete sig på ett annorlunda sätt, så kan detta kanske vara orsaken. För vi kommer att ha omplacerat den individen därför att den inte hade en förändring i hjärtat.

Vi kommer att hålla er informerade om våra åtgärder vid alla tidpunkter, för att undvika förvirring. Var positiv och vet att ni är på rätt väg. Låt inte Kabalen få inflytande över genom vad de gör för att förvirra och skrämma er. Lita på mig, de personer som befinner sig inom Kabalen är mer rädda för er än ni någonsin kan bli för dem. Deras korthus håller på att trilla ner runt deras anklar. Det är dags för dem att gå nu.

Försök att inte köpa in er till julhysterin, för den tjänar bara till att göra Kabalen rikare. Behandla jultiden som en tid för familjen att samlas. Julen, som den beskrivs av Rom, har aldrig skett! Jesus var så mycket mer än vad de vill att ni skall tro på. Sanningen om detta kommer att förklaras när tiden är den rätta för oss att göra det. Ni har ljugits för under så lång tid, så detta ämne kommer att tas upp och behandlas när allting lugnat ner sig och ni är istånd att lyssna och acceptera sanningen.

Det finns en man som har fångats av Kabalen för att hindra honom från att genomföra sitt uppdrag. Han behöver er kärlek, era böner och ert skydd, för han kämpar med attackerna som så illvilligt riktas mot honom. Han är av ljuset så han blev deras måttavla. Han kämpar för att frigöra sig och med er hjälp kommer han att klara det. Genom att arbeta tillsammans kan vi få saker och ting att hända snabbare. Försök att förstå att vi också är otåliga. Vi vill se att ljuset återupprättas på er värld så snart som möjligt.

Min älskade, vi står på tröskeln till någonting som är så väldigt stort. Vet bara att vi kommer att lyckas. Min kärlek omger dig alltid.


Din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, November 4, 2013

Montague 3 november 2013


 Montague 3 november 2013


Slöjan håller nu på att lyftas från allt som har varit dolt för er. Utvalda människor kommer fram för att avslöja och förklara vad som händer så att ni kan bli förberedda när övergången sker. Under de kommande månaderna kommer allt att avslöjas om illusionen och alla de institutioner som är involverade i att skapa den. Begränsningarna som har hållit er låsta i illusionen tas nu bort varje dag. Ni har levat i en hypnotisk trance som har tjänat till att kontrollera hela livet för er, från födelsen till döden. Ni ser nu propagandan för vad den är och ni köper den inte längre. De som befinner sig inom Kabalen vet att de inte kan överleva i sin nuvarande form. De har misslyckats!

Ni kommer snabbt att bli medvetna om stridigheter, eftersom de konkurrerar om makten i en värld som inte längre känns vid dem. Deras makt smälter bort och det finns ingen valuta på Jorden som kommer att kunna köpa dem förlåtelse. Den måste komma från hjärtat om de verkligen vill omvända sig och vädja om förlåtelse. Folket kommer att besluta (med vägledning) vilken kurs som skall tas. Ni måste alla förbereda er för att ta ett sådant beslut.

De som gjort störst skada för mänskligheten kommer att få stå inför konsekvenserna av sina handlingar. Folket kommer att besluta och detta sker på ett ordnat sätt. Ni måste visa att ni är de som nu har kontrollen och kommer att överväga alla ansökningar om förlåtelse. Genom att studera den sanna historien om er vackra planet och bortse från hela den så kallade historien som ni fått lära er, kommer ni sedan att vara rustade för att hantera varje fall efter sina egna meriter.

När de första tecknen på kapitulation blir uppenbara måste ni insistera på att alla utsläpp av chemtrails omedelbart upphör, all fluoridering av vatten stoppas och alla vaccinationer förstörs. Mänskligheten kommer aldrig mer att behöva stå inför en så ond manipulation av livet på Jorden. Det kommer att bli en massåtergång till naturen och allt som är naturligt.

Det är dags nu att göra alla nödvändiga förberedelser för att vara redo att gå vidare utan dröjsmål. Ett helt nytt sätt att leva kommer att öppnas upp. All stress som så omsorgsfullt har manipulerat er för att hålla er nere och i kontroll kommer att tas bort. Ni har vänner från andra planeter, alla i position, som är redo att komma till Jorden för att dela med sig av sin teknologi. De kommer att hjälpa er att förstå vad som behöver göras när ni tar över er planet. De kommer också att hjälpa till att vägleda Jorden på hennes rättmätiga väg till fred och harmoni.

Dessa är de Sista Dagarna: slutet på allt som är korrupt, kontrollerande och ont i dess mörkaste bemärkelse. Föroreningen av planeten Jorden och avlägsnandet av allt mänskligt liv för att förbereda den för andra arter, har stoppats upp och upphört. Pedofili och tankekontroll har använts i stor utsträckning för att skapa rädsla och till att förstöra sinnena hos oskyldiga. De som deltagit i sådana aktiviteter kommer att exponeras och de kommer att ställas inför den verkliga skräcken när deras handlingar visas för alla.

 Alla de som var involverade i mörkläggningen av pedofili och mord är lika skyldiga som de som de skyddade. Detta är en tid för att se sanningen för att sådana aktiviteter aldrig mer kommer att tolereras. Det finns aldrig någonsin ett bra skäl att skada någon annan. De depraverade sinnen som har frossat i tortyr av oskyldiga barn kan inte tillåtas fortsätta på Jorden utan en total omvändelse av vad de anser vara acceptabelt. Man kommer snabbt att lära sig att leva i fred och inga hinder eller barriärer kommer att accepteras i framtiden. Mänsklighetens familjer kommer att frodas och blomstra och en framtid kommer att skapas som omfamnar alla de så kallade olikheterna, vare sig det gäller tro eller ras.

Du kommer att ställas inför ett oskrivet blad: försäkra dig om att det du önskar kommer att vara till gagn för alla. Tänk aldrig mer på oss och dem. Snart kommer alla uppdelningar att försvinna och mardrömmen som var livet på Jorden under hundratals år kommer att blekna bort från minnet för att skapa den bästa framtiden i denna fantastiska tid av förändring. Allt är på plats för att detta skall ske, så när tidpunkten är den rätta kommer allting bara att falla på plats som planerat.

Var beredda mina vänner! Detta är vad vi ber er om. Vet vad som väntas av er och handla i det ögonblick det krävs. Ni bör göra upp planer nu, men skriv inte ner dem, för allting blir uppsnappat och rapporterat. Ni är inte helt medvetna om omfattningen av kontrollsystemet som arbetar i er värld. Även era tankar kan avlyssnas - och det är de ofta!

Detta är din chans att befria mänskligheten och er planet, och det är därför du är på Jorden vid den här tiden. Många närmar sig er med falska löften, alla designade till att lura dig till att avslöja privat information. Era kontrollanter är väldigt smarta. De skulle inte ha lyckats annars, så var medveten om att de kommer att använda vartenda knep de kan för att fånga dig. Varje gång du blir attackerad så avslöjar de den desperation de upplever. Det kommer inte att dröja så länge innan de får slut på idéer.

Ljuset kan inte stoppas. Det var skrivet att vid denna tid kommer ljuset att segra över mörkret och freden återvänder till Jorden som lider av alla krigen som utkämpats vid denna tidpunkt.

Titta på de VERKLIGA SKÄLEN till sådana krig och du kommer att chockas. Du kommer att undra hur du någonsin kunde ha varit dum nog att lita på dessa som anstiftade dessa krig. Som jag sagt så många gånger förut – ingenting är som det verkar vara!

Bara inse det faktum att man har ljugit för er. Gör dina egna undersökningar, för ingenting är dolt för den som önskar hitta sanningen. Snart kommer även er TV och de så kallade tidningarna att tvingas anpassa sig till sanningen, eftersom människor vägrar att acceptera lögnerna längre. Du kommer att få uppleva det godas seger över det onda. Hur spännande är inte det? Njut av den här övergången. Träffas och fira era framgångar med skratt och glädje, alla som en, lyckliga över att få vara en del av en framtid som kommer att överträffa alla dina drömmar.

Tillsammans kommer vi att göra detta.

Min kära Veronica, försök att slappna av. Vila när det är möjligt och var beredd.


Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, November 1, 2013

Montague Keen - 28 oktober 2013


 Montague Keen - 28 oktober 2013

Världen förändras genom ditt exempel - inte genom din åsikt.

Var och en av er måste bli den förändring ni önskar se i er värld. Ni vet i ert hjärta vad det är som krävs. När majoriteten av er bestämmer sig för att tala ut och vägra att acceptera det gamla paradigmet längre, då kommer förändringar att ske. Kabalen är inte längre i en position där man kan genomdriva sin korrupta regim. De amerikanska generaler som så modigt beslutade att de inte kunde leva med vad de ombads att göra visade ett stort mod. Denna modiga hållning bör fungera som ett exempel för alla som ombeds att handla emot sitt samvete, att förstöra livet eller planeten på något sätt.

Kabalen vet att den inte längre kan dölja sitt sanna ursprung och er koppling till Universum, så de har anställt arméer för att systematiskt förstöra alla de fantastiska forntida relikerna från det förflutna som verifierade allt som ni vet är sant. Dessa handlingar av vandalism utfördes genom Kabalens instruktioner och är ett avskyvärt brott mot hela mänskligheten, och måste ses som sådant. Jag ber er tänka noggrant igenom att utföra en sådan handling, oavsett vem som ger er order att göra så, för en dag kommer ni att ångra att ni någonsin ha genomfört en sådan förstörelse.

Det finns mer än tillräckligt med information där ute för var och en att veta vad som är rätt, så att mänskligheten är säker och för att er planet skall överleva, och för att alla de mörka inflytandena kan tas bort. Kabalens kontrollsystem håller på att krympa allt eftersom mer och mer ljus lyser på den. Det utsätter den för vad den är. Mänskligheten kommer inte längre att acceptera det, så det spelar ingen roll vad de försöker, de kommer att möta exponering. De kan inte längre slå blå dunster i ögonen på de människor som har vaknat upp.

I varje hörn på Jorden vaknar människor upp till illusionen som har förslavat dem. Det fordrades att mänskligheten kom tillsammans som ETT för att ta bort alla problemen som orsakade uppdelning, och att dessutom inse att ni alla är en del av den mänskliga rasen och att ni behöver varandras hjälp för att återställa planeten Jorden. Ni måste arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid för både er planet och för alla hennes folk. Stå upp för sanning och rättvisa för alla, inte bara för de få, såsom det varit i det förflutna. Det fanns mer än tillräckligt för alla innan girighet och makt tog över och förstörde så mycket i deras iver att kontrollera allt och alla.

Ni, folket, har så grymt ljugits för genom religion, regeringar och det medicinska etablissemanget vars syfte har varit att ta bort trå tredjedelar av er. Dumma människor tror på vad Kabalen säger är sant. Kom ihåg att mänskligheten överlevde utan att det medicinska etablissemanget tvingade den att acceptera vad folket i sina hjärtan visste var felaktiga råd. Allt detta var skickligt anpassat av Kabalen för att säkerställa att ni är sjuka och i behov av medicinsk hjälp. Ni upptäcker nu att det gamla sättet att hela människor faktiskt är det bästa sättet. Ni återvänder till detta i massor, och med utmärkta resultat. Era kroppar överlevde mycket i förflutna tider utan behov av drogbaserad medicin. Allting ni behövde var tillgängligt i naturen. Allt som krävs är att ni öppnar era sinnen för det.

Det är viktigt att ni tar ansvaret för att utbilda era barn. Överlämna inte det till etablissemanget enbart, för att de skall utbilda dem, för allting är inriktat på att få era barn att acceptera utan att ifrågasätta alla Kabalens lagar och regler. När ni öppnar era ögon och ser dödandet som har genomförts i Guds namn så kommer ni att bli förskräckta. Ni väljer människorna som skall REPRESENTERA ER! Dessa individer har en skyldighet att respektera folkets önskningar, som litade på att de skulle agera på deras vägnar. I framtiden bör ni vara mycket försiktiga med vem ni röstar på. Glöm partipolitik som är en rödridå. Det spelar faktiskt ingen som helst roll för de är alla ägda av Kabalen och de svarar bara inför den. Ni, folket, ignoreras fullständigt från det ögonblick de ”får makten”.

Det är dags nu för folket att göra sin kollektiva röst hörd. Människor vill inte ha krig. De vill leva i fred, och eftersom ni är i majoritet är det dags att försäkra er om att er röst blir hörd. Kräv fred och rättvisa för alla. Det är er gudomliga rätt! Lär er att tala med EN röst, oavsett ras eller religion, för det är där er makt ligger.

Många av er har svarat på min hustrus svårigheter när hon befann sig i en situation där hon inte kunde förflytta sig, på grund av något som inte var hennes fel. Detta är ett perfekt exempel på hur man kan nå ut till varandra i tider av nöd. Stort tack till alla er, från båda sidor av livet. Varenda handling av vänlighet är noterad och blir ihågkommen. När kärlek och goda önskningar sänds från hjärtat har det en kraftfull påverkan på den berörda individen. Kärlek är er största tillgång – förmågan att älska, att dela kärlek och att sända kärlek dit där den behövs är så viktigt.

Vad ni ser nu varje dag är nedmonteringen av allt som är mörkt och korrupt. När ljuset expanderar så avslöjas sanningen som gör att ni ser helt klart för första gången den verklighet i vilken ni lever. Det kommer inte helt att bli en lätt segling. Ni kommer att stå inför svårigheter men allt som behövs är modet att göra det som är till fördel för mänskligheten. Detta är vägen framåt. Tänk noggrant på allt det som begärs av er och avgör sedan om era handlingar skadar eller förvirrar era medmänniskor. Detta är ert ansvar. När ni väl har vaknat kan ni inte längre gömma er bakom tanken att ni bara lyder order. Det är ert ansvar att beakta hela mänskligheten. Ni skall alla ta hand om era medbröder och systrar.

Snälla ni, förlåt oss för det försenade budskapet den här veckan. Veronicas dotter förlovade sig och föräldrarnas plikter krävde en släktträff för att fira händelsen tillsammans.

Visualisera den frid och kärlek som behövs för att förändra er värld. Dra det närmare och ge det styrkan till att materialisera det. Tron på att det kommer att ske snart skapar energin för att göra att det händer. Allt är energi. Vi som befinner oss i den andliga världen omger er värld med kärlek och ljus. Lev i era hjärtan, för det är där som kärleken finns.

Veronica, min kära, du har fått många nya vänner och alla önskar samma sak – en fredlig värld för alla. Håll detta i minnet hela tiden. NI är förändringen!

Min kärlek är din. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg 

Kära vänner!
Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp.

Tack, Veronica ."Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, October 21, 2013

20:10:2013
Montague 20 oktober 2013   


DET VI TÄNKER SKAPAR VI.
DET VI KÄNNER DRAR VI TILL OSS.
DET VI FÖRESTÄLLER OSS BLIR VI.

 Fundera over dessa kloka ord, Det är viktigt att ni förstår dem helt. Ni skapar er egen framtid. Bli inte rädda för de kroppsliga förändringar ni upplever. De förbereder er för att bli de Varelser av Ljus ni är. Liksom fjärilen kommer ni ut ur puppan och vaknar upp till vem och vad ni egentligen är. Bli inte skrämda när ni upplever EXTREM VÄRME ELLER KYLA, YRSEL, förändringar i sättet att hantera livet, sömn, matvanor etc. Se varje förändring som en språngbräda till fullbordan. Det finns ingen anledning att känna sig orolig eller söka medicinsk hjälp, det är en naturlig process. Välkomna den!

Allting sker i en takt som är acceptabel för er alla. Allt kommer att bli klart i sinom tid. De kedjor som binder er faller nu bort. Ni blir fria från alla restriktioner. Gå framåt med tillförsikt, för detta är er sanna väg.

Exponeringen expanderar i snabb takt. De som finns i toppen på pyramiden vet att de inte kan hålla sig fast så mycket längre. Vi lovade att de korrupta strukturerna skulle krympa ihop och falla. Goda människor kommer nu i förgrunden och de bereder vägen för de 99 % att ta kontroll. Sådana människor finns på plats över hela världen, redo och i stånd att ta tömmarna och på så sätt se till att mänskligheten kan fungera och komma på rätt köl.

Ni har blivit så vana vid att ta order och lyda lagar, men nu är det er chans att skapa en rättvisare värld för alla. Låt er inte frestas till att ta förhastade beslut. Behåll ert lugn och tänk noga över planerna ni hoppas kunna genomföra: de måste gynna hela mänskligheten! Ni måste se till att det aldrig igen blir möjligt för en minoritet att plundra och styra er värld. Ni har väntat länge på den här stunden när mänskligheten skall bli fri och att dödandet skall upphöra för alltid.

Det är viktigt att utbilda de unga och få bort all den fördummande praxis som nu är i kraft. Öppna de ungas sinnen för alla möjligheter. Försäkra att er SANNA HISTORIA lärs ut genom att befria deras sinnen för att utforska utan restriktioner. Varje typ av fördomar måste tas bort och lämnas kvar i det förflutna. Det kan ta tid, men jag försäkrar er att människorna kommer att lära sig att fira sina olikheter och dela med sig av sin kunskap. När forntida kunskap från hela världen delas så kommer en förståelse av er värld att gynna alla.

Ni har så mycket att se fram emot. Tänk hur spännande det kommer att bli att kunna fritt utforska fjärran platser på Jorden utan hinder av något slag. Alla lagar som tjänar till att göra livet på Jorden till en verklig kamp kommer att tas bort.

FRI ENERGI är nummer 1 i prioritet. Vi har väglett många att forska i detta så att de nu är redo att göra de nödvändiga åtgärder som behövs när tidpunkten är den rätta. EKOLOGISKT JORDBRUK plus HYDROPONIK måste utforskas och göras klart för användning. Den mark som användes för genetiskt modifierade grödor är förorenad. Den kommer att behöva ca 100 år för att återhämta sig innan den är säker för odlingar igen. Vi kommer att hjälpa er varje steg på vägen för att detta görs nu. Allting som görs måste vara till gagn för hela mänskligheten.

De laboratorier som vi planerar kommer att vara en viktig del av de centra som kommer att finnas i varje land i världen. Dessa kommer att bidra till att eliminera de flesta av de sjukdomar som orsakar bekymmer och som för det mesta är skapade av människor för att hålla er i rädsla och under kontroll. Alla de forntida lämningarna blir nu utsatta för forskning, de är säkrade och ger fantastiska resultat. Vad som är viktigt här är att de alla är NATURLIGA, så de kan inte skada någon. De kan endast vara till fördel. Veronica själv har gynnats stort från ett av dessa botemedel som gavs till henne av en kollega som är forskare, D.M., som jag är oerhört tacksam mot. Hans arbete har bara börjat.

När människor träffas är allting möjligt *). Människans makt kan åstadkomma så mycket. Titta på vad folket på Irland gör och ta efter deras mod. De visar vägen framåt. Korruptionen som användes för att fängsla folket måste utmanas. Ni ser först nu att det kan ifrågasättas genom domstolarna. Bankväsendet är en korrupt institution. Den designades för att vara just det. Den har varit oerhört framgångsrik i att kontrollera er värld. Den kontrollen måste minska, och med er hjälp kommer detta att ske. Ni kommer att visas hur man går vidare med detta. Det kan göras lagligt och öppet. Detta är vägen framåt. Detta är hur ni tar kontroll över era liv. Ta bort all kontroll från Vatikanen och bankerna. Folket har hittat sin röst och ny lyssnar man på dem.

Jag vill framföra mitt tack till alla som skickade sina lyckönskningar och råd till min fru under denna stressiga tid.

Tack för alla era lyckönskningar och råd om olyckan som resulterade i att min bil blev avskriven. Den betydde mycket för mig. Jag var så väldigt stressad och detta var en chock. Jag vill tacka AVIVA Försäkringsbolag. Alla där var så hjälpfulla. De var vänligheten själv. De gjorde hela situationen med att förlora min bil så stressfri som möjligt. Jag är mycket tacksam mot dem. Tyvärr, att hitta en ersättning för bilen visade sig vara ett problem och jag är fortfarande utan bil. En kär väl försöker hjälpa mig. Era lyckönskningar är verkligen uppskattade.

Veronica

 Min kära, vi i andevärlden ser hur det hela utvecklas. Det är en spännande tid. Vi vandrar vid din sida.

Din beundrande Monty.

*)  Här är ett exempel på åtgärder som det irländska folket tar: http://youtu.be/iQFFK20wOD0  GC   Webplats:The Montague Keen Foundation


Översättning Gertie Dahlberg. Kära vänner!

Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack – Kees, GalacticChannelings.com  


*********************************

“Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp


Tack, Veronica.” 

PayPal - The safer, easier way to pay online!

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.