Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, July 24, 2012

Montague 22 juli 2012

Montague 22 juli 2012Kunskap är makt och att dela kunskap är viktigt vid denna tid av stor oro och förändring. Kabalen söker efter sätt att hålla er i en hypnotisk slummer, som ni nu håller på att vakna upp ur. Vid konferensen du deltog i igår Veronica hörde du några av de mest vakna och medvetna människorna som ägnar sina liv åt att tjäna mänskligheten. Deras arbete är viktigt och måste uppmärksammas av så många som möjligt. Det är ett lagarbete. Allt stöd måste ges för att budskapet skall kunna komma ut till alla. De kontakter du gjorde kommer att hjälpa till att öppna ögonen för vad psykopaterna som ”styr” er värld planerar. Det är trots allt deras sista chans att ta över och skapa sin Nya Världsordning.

De ser OS i London som deras inkörsport till den Nya Världsordningen. De avser att skapa förödelse, att skapa RÄDSLA så att folk kommer att gå med på nästan vad som helst för att känna sig säkra. Detta är en FÄLLA! Det är samma gamla formel, den fungerade vid 9/11 och den fungerade vid 7/7.

Detta är DEN RIKTIGT STORA. Det är deras sista chans att skapa den Nya Världsordningen som de har planerat för och arbetat mot under så lång tid. De kommer att försöka använda Project Bluebeam, falska rymdskepp, i själva verket allt som finns i deras arsenal när det gäller detta, deras sista försök att över er värld.

De misstog sig när de inte tog ert uppvaknande på allvar. Det är därför de nu lägger ett mer dödligt fluor i ert vatten, vattnet som många av er dricker, badar i och tvättar ert hår i. Det finns i isen i era drinkar, i ölet och i nästan allt ni konsumerar. Ni måste skydda er själva och era familjer från detta dödliga angrepp på er alla. Har ni gett tillstånd eller gått med på det här giftet? Det är ett brott mot mänskligheten!

Thomas Sheridan har en unik förmåga att använda de rätta orden för att måla bilden som direkt väcker människor för hur kontrollsystemet fungerar och vad mänskligheten kan göra åt det. Han är en man med många talanger och är beredd att använda dem för att rädda sina medmänniskor från det mest onda övertagandet av er planet. Alla ni mött använder hans skicklighet för att undersöka och avslöja vad det är som sker och hur man förhindrar det.

Ingenting händer av en slump! Det var planerat att OS skulle hållas i London så att deras dramatiska övertagande av världen skulle ske där. De avsåg aldrig att det så kallade ”fiaskot” av bevakningsföretagen skulle komma fram i ljuset. De hade hela tiden avsikten att använda trupper för att kontrollera massorna. Som vanligt så utför marionetterna bara sina order – samma människor som kommer till er och ber om er röst och som ger löften som de mycket väl vet att de aldrig kommer att uppfylla. Varför fortsätter ni att lita på att de skall göra vad som är bäst för er? Deras lojalitet är till kabalen och det kommer den alltid att vara.

Ni kan endast lita på dem som har ägnat sina liv åt att föra fram sanningen till er. Människor som David Icke, Ian R Crane, Brian Gerrish och de många andra som reser över hela världen för att dela med sig av sanningen. De arbetar otröttligt för att skydda er från katastrof. Lyssna till vad de har att säga. Det är er enda chans för överlevnad. Tiden har kommit för att göra ert val. Är du förberedd på att stå upp och bli någon man räknar med? Realistiskt sett kan de 99 % inte tystas ned – och kabalen vet detta! Deras enda rädsla är att ni kommer att vakna upp och se detta faktum.

Nu har strålkastarna vänt sig mot Vatikanen och hur den har lyckats att i hemlighet kontrollera hela planeten, medan man hela tiden gömt sig bakom en MASK av kärlek, hängivenhet och tolerans. När slöjan lyftes och den fulla fasan av dess kontroll blev uppenbar så orsakade detta att många som hade stött Vatikanen ryggade tillbaka i AVSKY för hur de hade blivit så listigt duperade. Sanningen kan inte längre döljas. Allt kommer att läggas ut naket mitt framför er, så var förberedda på att ILLUSIONEN kollapsar framför era ögon.

”Irland är nycken som kommer att låsa upp allting”. Det måste börja där. Jag säger till det irländska folket: kom tillsammans, lär er vem ni är, er verkliga historia – sedan blir det helt klart vad som gjordes för att skapa illusionen ni befinner er i idag. Släpp det som har fängslat era sinnen genom rädsla. Bli den ni var skapade att bli. Var stolt över vem du är. De forntida irländarna visste alla svaren. De var kompletta. Titta på ditt förflutna för att lära dig hur man skapar en bättre framtid för hela mänskligheten. Kom ihåg att mänskligheten är beroende av att ni gör detta.

Michael Tsarin har gjort så mycket för att föra fram er verkliga historia i ljuset. Lyssna med era hjärtan till vad han säger, och ni kommer att få se ljuset. Han är verkligen en av de stora människorna i er tid.

Era vänner från andra planeter har skapat en sädesfältcirkel med datumet 4 augusti i. det är ett datum när saker och ting skulle kunna hända. Ni vet att, tillsammans med de andra varelserna, vi har varit framgångsrika med att förhindra en attack på Iran. Vi kommer att fortsätta med att göra vårt bästa för att hindra detta illdåd. Kabalen blir alltmer falsk och oärlig när det gäller ansträngningarna att skapa det Tredje världskriget. Ni lever i en labil tid. Vi behöver ert stöd för att hjälpa oss att skydda er.

De som iordningställde er värld i första hand kommer snart att återvända till er planet. De har hittat ett sätt att tränga in i skyddet som kabalen inrättade för att hålla dem ute. När de anländer kommer era liv att förändras helt och hållet till det bättre. Det kommer inte att bli någon mer rädsla, fattigdom, svält eller någon av de andra katastrofer som skapats här av kabalen för att hålla er i rädsla och under kontroll. Ni kommer att få smaka på frihet för första gången och Universum kommer att öppnas för er alla.

Ännu en gång skall ni ta er rättmätiga plats i Livets Familj. Era sinnen har också suttit i fängelse. All kunskap blir tillgänglig för er och ingenting kommer att förbli dolt. Ha nu modet att kliva in i ljuset. Kom tillsammans med era medmänniskor. Säg NEJ till kontrollen som kabalen vill placera på er. Förändringarna är redo att starta. Det är upp till er nu. Kabalen kommer att skapa katastrofer för att distrahera er och göra er rädda. Det är vad de gör, gång på gång. Fall inte för det - ännu en gång. Det är bara samma gamla mönster omigen.

Min kära Veronica, du har platser att gå till och människor att möta när du går vidare framåt in i ljuset. Till Londons människor, min hemstad, säger jag: var förberedda för vad kabalen kan leverera men böj er inte för det! Se det som deras sista ansträngning för att uppnå sina onda planer. Goda människor kommer att gå tillsammans för att hjälpa er. Detta är den slutliga nedräkningen. Vet att ni har stöd från båda sidor av livet. Vårt syfte är att hjälpa er igenom dessa svåra tider.

Vet, min älskade, att vi alltid finns där för dig. Din beundrare Monty.


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
Traductor: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, July 16, 2012

Montague den 15 juli 2012

 Montague den 15 juli 2012
Ni går nu in I de slutskedet av borttagandet av all som är mörkt i er värld. Många fler av er dyker upp från den programmerade kontrollstaten. Ni tar bort de block som har placerats på mänskligheten. Ni kan nu, äntligen, njuta av den frihet som har förnekats er. Älskling, kort efter min bortgång sa jag till dig at något hade blandat sig i och stört mänskligheten. Du förstår detta helt och hållet nu och kan hjälpa andra med information angående justeringen av Atlas och ge människor möjlighet att bli de varesler som det var meningen att de skulle vara.

Thursday, July 12, 2012

Montague 8 juli 2012

 Montague 8 juli 2012
Rörelsen mot Ljuset samlas nu snabbt. Gör ert yttersta för att sprida Ljuset till dem som ännu inte har omfamnat det. Förstå att det är extremt svårt för en del att ta ansvar för sina egna liv. De har tillåtit religionerna att diktera för dem hur de skall leva sina liv, så att ta tillbaka ansvaret för sig själva är inte lätt för dem. Kabalen, å andra sida, missar aldrig en möjlighet att förhindra att ljuset sprids. Du, Veronica, upplevde själv en sådan incident den här veckan. En del har inte modet att stå upp och bli någon man räknar med.

Jag är tacksam mot Penny P. för introduktionen till dig av ATLASPROFILAX.

Det är så nödvändigt för alla att förstå vad som gjordes mot den mänskliga rasen så att den kunde bli kontrollerad och hanterad.

Atlas är den första halskotan och är felriktad eller felplacerad i de flesta människor. Detta tillstånd leder till en mängd olika fysiska och psykologiska krämpor och sjukdomar. Rotationen orsakar en reduktion av diametern i öppningen vid skallbasen och ryggradskanalen. Detta stör det normala flödet av information mellan hjärnan och kroppen genom kot- och halspulsådern, det lymfatiska systemet, cerebrospinalvätskan, hjärnhinnan och ryggmärgen.

Min kära Veronica, du har upplevt de förändringarna redan, och du inser vikten av denna justering för alla. Jag förklarade, kort efter att jag gick över, att någon hade blandat sig i den mänskliga rasens fysiologi. Du förstod inte vad jag försökte förmedla. Nu ser du den fulla bilden. Det är en speciell justering och kan bara utföras av de som är särskilt utbildade för att göra det och det rekommenderas starkt.  Det skulle lossa greppet som Kabalen har på mänskligheten. Det skulle producera fritt tänkande varelser av Ljus ännu en gång.

Det är särskilt viktigt för de unga, de som håller på att börja sin utbildning. Det kan bli gjort vid varje ålder. Det har orsakat otaliga problem och sjukdomar för mänskligheten och detta är vad det var avsett att göra. Detta är en del av att vakna upp. Din kropp är ditt ansvar. Jag sa ju att det inte skulle bli lätt att höra vad som verkligen har gjorts mot mänskligheten. Jag delade din smärta när du läste vad som gjorts mot det irländska folket för att förstöra deras DNA, alla bevis av deras fantastiska förflutna och deras roll i denna världs civilisation.

Det är så viktigt för irländarna att vakna upp och lära sig om den sanna historien och att förstå varför Vatikanen har hållit dem under kontroll genom RÄDSLA. Vad är Vatikanen så rädd för? Varför stals så många irländska småbarn? Varför försvann så många utan ett spår, var än Vatikanen höll sin kontroll? Kevin Annett visar på fakta. Han har gjort forskningen och har producerat bevis. Ja, det är svårt att tro att kannibalism fortfarande pågår. Endast genom att göra det allmänt känt kan det stoppas.

Den onda historien som kläcktes för 2 000 år sedan kommer inte att bära frukt. Mänskligheten håller på att ta tillbaka sin makt och ser nu klart för första gången hur den har använts och missbrukats av några få. Tillsammans kan vi ta tillbaka planeten. Vi skall skapa en bättre värld för alla, där krig kommer att vara något i det förflutna. Det kommer att vara värt ansträngningen och uppoffringarna du kanske måste göra för att skapa fred och rättvisa till alla människor. Ta inte ombord de falska påståendena från Kabalen. Deras enda funktion är att skapa RÄDSLA. Lita på kärlekens Gud som guidar dig och be om vägledning vid varje tvivel.

Var medveten om Kabalens planer hela tiden så att du inte luras att tro på vad de säger. Planerna hos de 99 % som önskar fred är de man skall följa. Det finns så mycken information om detta på internet. Det är bara en fråga om att komma tillsammans och inte tillåta Kabalen att skrämma er. Ni är så nära nu att uppnå ert mål. När ni ökar i antal bleknar de hjälplöst bort. Guld kommer inte att kunna köpa dem vad de vill ha, det har svikit dem. De är i ett chocktillstånd!

Kärleken kommer ännu en gång att styra världen. Alla rädslor, indelningar och religioner kommer att blekna bort och bli ett avlägset minne. Folket kommer att ta kontroll av organiserandet av vad som behöver göras för att förse dem med god och nyttig mat, rent vatten och naturliga mediciner för dem som behöver dem. Goda människor kommer tillsammans och planerar hur det kan bli gjort utan alltför många störningar. Så snart konrollsystemen är ute ur bilden kommer människan att vara fri att ta de rätta besluten för sig själv. Det är fantastiskt vad som kan göras när människor arbetar tillsammans.

Vi kommer att vara med er varje steg på vägen för att guida er. Fri energi kommer att bli ett enormt steg framåt för att göra livet lättare för alla. Det är bara en fråga om att sätta det på plats. Det är helt klart för att sättas igång. Allt är testat och fungerar. Med kärlek i era hjärtan och tro på en bättre framtid för alla, låt oss gå framåt och skapa denna framtid med tillförsikt.

Ta hand om dig själv, min älskade. Hjälp är på väg. Som alltid, din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg      Traductor: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, July 2, 2012

MONTAGUE 1 juli 2012

 MONTAGUE 1 juli 2012
Ingenting är politiskt rätt som är moraliskt fel.
Abraham Lincoln


Observera vad era regeringar håller på med. Hitta din röst: du har faktiskt en sådan. Ge ett skäl till varför det inte är av största intresse för majoriteten att samtycka till deras nya krav. Regeringar bör vara ansvariga inför folket – inte inför Kabalen! Det finns många nya ”lagar” som i hemlighet har satts på plats, vilket ni är totalt omedvetna om. Fram till nu har de varit mycket framgångsrika med att dölja dem för er. Detta kan inte längre ske, för de har blivit avslöjade. De har inget gömställe längre.


Ni hade inte förväntat er att bankskandalerna som har förstört livet för så många, skulle avslöjas. Titta noga på bankerna och vem som stöder och försvarar dem utan hänsyn till det lidande och de svårigheter de bär ansvaret för. De har aldrig ställt upp för mänsklighetens bästa. Titta på dem som driver dessa banker. De kommer alla från samma bakgrund. Vad säger detta er? Det är en samordnad insats för att förstöra livet så som ni känner det. 


Ni stod bakom när ni såg era medmänniskor mista sina hem och sina verksamheter. Ni gjorde ingenting! Nu ser ni hur de tar över era länder. Kommer ni att tillåta att förstörelsen av era länder sker, innan ni vidtar några åtgärder? När kommer ni att hitta er röst? Kommer ni att stå ödmjukt bredvid och titta på när gamarna stiger ned?


Det är dags för handling, mina vänner. Ni är de 99 %! Fall inte för plattityderna som sänds och cirkuleras för att invagga er i en falsk säkerhet. Era sinnen störs och de kan manipuleras för att vilken information som helst kan läggas in, som Kabalen väljer. En människa kan klonas på 36 timmar, så avancerade är Kabalen. Ni kan aldrig vara säkra på att personen som ni ser faktiskt är den person ni tror att den är.


Du har inte råd att göra misstag. De beslut som du gör har långtgående konsekvenser. Jag har alltid sagt att det inte kommer att bli en lätt resa. ”Folket” som ni har att göra med har inte något samvete. De är helt utan all mänsklig empati. Du kan bara titta på er historia för att fånga en glimt av vad det är ni måsta handskas med. Allt ont som har inträffat i er värld utformades och drevs av Kabalen. Ni måste vakna upp till verkligheten av vad ni har att göra med. Ni har ingen tid att förlora. De utnyttjar varenda sekund av varenda dag för att sätta sina planer i verket.


Jag har talat många gånger om vikten av KÄRLEK. Ni måste börja med er själva. Om ni inte älskar och accepterar er själva, hur kan ni då förvänta er att andra skall älska och acceptera er? Influeras inte av Hollywoods version av KÄRLEK, den var noggrant planerad för att fånga sinnen hos de lättlurade och skapa en falsk känsla av verklighet. Det är precis samma människor som styr Hollywood som styr bankerna etc och deras slutspel är förstörelsen av mänskligheten. 


2 000 år av planerande har gått in i det bedrägeri som ni nu vaknar upp till.  De har haft 2 000 år på sig att planera detta – ni har 6 månader på er att VAKNA UPP och gå till handling – det borde sätta det i perspektiv för er. Vatikanen, City of London, och Washington D.C. har bara EN RÖST! Ni vaknar bara upp till detta faktum, vid detta sena skede. De har konspirerat mot er under 2 000 år och de har inte lämnat något ogjort i sina ansträngningar för att förstöra er. Detta är ett faktum som måste tas på allvar och ageras på. När jag var på Jorden fick jag lida för att jag vägrade att bli en del av ”Planen”. Jag kunde möta min övergång med kärlek i mitt hjärta och vetskapen om att jag hade ett rent samvete. Ni är bara på Jorden under en så kort tid och det är viktigt att ni gör det rätta.


Äntligen har ni nu både vetenskapsmän och läkare som talar ut. De kan inte längre leva med snedvridningen av sanningen, den som de tvingades till att presentera för en allmänhet som litade på dem. Allmänheten lägger sina liv i deras händer för att få hjälp med att få en värderad bedömning angående felinformationen om droger och medicinska behandlingar, etc. Förändringen i Jordens energier gör det möjligt att nu tala om sanningen. De kommer till er undsättning.


Lyssna på dem innan du blint accepterar vad som presenteras för dig som en norm. När studenter inte får riktiga fakta i läkarutbildningen, hur kan du då lita på de råd du får när det gäller dina hälsoproblem? Som studenter accepterade de utan att ifrågasätta allt de fick lära sig. Överväg alltid de naturliga mediciner som utformats av kärlekens Gud, så att du inte behöver lida av sjukdomar när du är på Jorden.


Kabalen vill ”plocka bort” befolkningen. Har du gått med på detta? Nej! Ta då ansvaret för dig själv och dessa som du har ansvaret för. Det är din plikt att göra det. Du arbetar mot fred och harmoni för alla människor. Vi får inte glömma jämlikheten heller. Du kom till Jorden för att få detta att ske. Det är ditt projekt. Det är dags nu att sätta igång med det. Veronica kan berätta för er att jag var väldigt bra på att ”sätta igång med det”. Jag lät aldrig gräset gro under fötterna. 


Ni lever nu alla i den mest spännande tiden i Jordens historia. Njut av utmaningarna. Ni vet, i förväg, att ni kommer att lyckas – det finns inget tvivel om detta. Var snälla och dela den här informationen och stöd varandra. Tillsammans är ni starka. Var aldrig rädda för att säga sanningen. Många av er är påverkade av energiförändringarna. Detta är, tyvärr, oundvikligt. Försök att stå ut med dem. Bli inte rädda. När de stora förändringarna sker kanske ni känner er ”druckna” eller som om ni var under drogers inflytande. Det är bara er hjärna som anpassar sig, det tar lite tid att vänja sig vid det.


Min kära, din arbetsbörda ökar för varje dag. Fler krav görs på dig. Det är inte möjligt att svara på alla. En dag, kanske, får du hjälp att klara av det massiva antalet av e-mails. Det är underbart att så många är rörda och vill ha kontakt med dig. Vi är verkligen tacksamma för deras goda önskningar. En hel del bra saker är planerade och det kommer inte att dröja så länge förrän du ser frukterna av dina ansträngningar.


Min kära, försök att få lite vila. Du gör alldeles för mycket. Vi brukade ha massor av pausar när jag var den som gjorde arbetet, du å andra sida, har inte haft en enda sedan jag gick över. Detta är inte bra för dig. Jag delar din upprymdhet och jag kan förstå vad det är som driver dig, men du måste ta hand om dig själv. Var snäll och gör det för mig!


Ni måste alla vara starka, säkra i vetskapen om att ni kämpar för sanning och rättvisa för alla.


Min kära, jag är alltid med dig. Din beundrande make Monty.
   
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se     
    
   

Traductor: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

MONTAGUE June 26, 2011

 MONTAGUE June 26, 2011
Du fick veta, min kära, att de nästa åtta veckorna kommer att för med sig sådana uppenbarelser och avslöjanden att även de som är aktiva på Testing Mediums sida inte kommer att kunna gömma sig. Deras agenda är skriven i sten.  De gillar att ge intrycket att de är öppna när det i själva verket skulle vara svårt att hitta fler sådana stängda sinnen. Särskilt en av dem som påstår sig ha ”känt och älskat” mig, när bevisen helt klart visar något annat.  Naturligtvis nämnde jag attackerna på dig och på vårt arbete – vilken typ av make skulle jag vara om jag försummade att göra så?  Varför skulle jag inte vilja skydda min fru?  Jag försäkrar dem att de kommer att få stå till svars för sina gärningar.

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.