Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Wednesday, December 26, 2012

Montague 23 december 2012


 Montague 23 december 2012


Hälsningar till er alla från den här sidan av livet i denna tid av firande, när familjer samlas för att säga farväl till det gamla och välkomna det Nya Året. Detta år, naturligtvis, firar ni början på Vattumannens Tidsålder. Många av er upplever en utrensning av allt gammalt bagage som håller er under kontroll. Det är därför många av er känner sig så ensamma och övergivna. Bagaget hade blivit en del av den ni är och att förlora det var traumatiskt för några av er. Era hjärtan och sinnen måste vara fria från skräp när ni kliver in i ett liv av frihet, när sanningen om verkligheten som ni existerar i kommer att avslöjas för er. Allt är under kontroll för att detta skall kunna ske. Som ni vet så förändras tidslinjerna och hinder kastas i vägen för er, men jag försäkrar er att det kommer att ske.

De av er som är vakna och medvetna kan redan se att maktens linjer skrumpnar. De pratar mycket men de förhindras från att handla. Utan makt så ser de ut som dockor, eller som marionetter, för det är vad de alltid har varit. De som verkligen drar i trådarna håller sig borta från rampljuset, men de blir mer uppenbara för var dag som går. Det som sker nu har planerats under ganska lång tid. Det har varit mödosamt och ansträngande, både på Jorden och på den här sidan av livet, för att få er att vakna upp för att kunna se Kabalen.

Det spelar ingen roll hur många blockeringar eller hinder de har lagt i vägen, övergången kan inte stoppas. Deras tid är slut, det är dags för dem att lämna, och för oss att åtgärda de skador som de har orsakat er planet. När ni ansluter er till vem ni egentligen är, och förstår hur kraftfulla ni faktiskt är, då kommer det att göra en enorm skillnad. Allt det som Kabalen hade infört för att förstöra mänskligheten och skapa nya, mer kompatibla varelser för att tjäna dem, kommer att avvecklas omedelbart.

Det kommer att chocka er att få se precis hur långt de kommit med sina planer. De hade aldrig, ens för ett ögonblick, kunnat tänka sig att något skulle gå fel. Så de var helt oförberedda för att så många av er skulle vakna upp och stoppa deras planer i elfte timmen. Vårt tack går till alla de modiga människor som stod upp för vad de trodde vara det sanna och rätta. De drabbades av Kabalens vrede, men de stod ändå fast och misslyckades aldrig.

Kabalen kommer att utfärda många falska påståenden. Det i sin tur kommer att skapa många falska scenarier som distraherar er från den rätta vägen. Men ni är kloka nog att se dem för vad de är nu. Ni kommer inte att bli lurade igen.

Ni kommer att behöva tid för att anpassa er till er nya framtid. Det är så mycket att förstå och komma till rätta med. Dematerialisering och återmaterialisering kommer att bli möjlig, vilket gör att resor sker omedelbart och angenämt. Rymdfarkoster kommer att bli normen som ersätter flygplan, båtar, tåg etc. Jag säger er att framtiden är ett enda stort, spännande äventyr för er alla. De finansiella problemen som har prackats på er försvinner utan ett spår. Hela banksystemet utformades för att förslava era länder och varenda en av er. Och det har gjort precis det!

Ni var alla offer under dess kontroll. Nu kommer mattan att dras undan från deras fötter och bankerna upphöra att existera. Ni kommer att få se motorer som inte behöver bränsle och ändå fungerar perfekt. Människor blir inspirerade till att förbereda sig för framtiden. När tidpunkten är den rätta så kommer allt att falla på plats och de som kontrollerade er i det förflutna försvinner för alltid. Ni kan se hur hela den korrupta byggnaden faller isär framför era ögon.

Jag vill ännu en gång påpeka: ”IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”! Jag kan inte betona detta faktum tillräckligt mycket. När allting är ute i det fria så kommer ni att förstå varför jag säger detta. När irländarna tar tillbaka sin suveränitet och inser vem de verkligen är så kommer det att ge svar på så mycket. Veronica fick en mycket speciell present den här veckan från en irländsk artist, som så kärleksfullt målade Veronica och mig på duk. Det är viktigt att han får veta att vi båda uppskattar denna gåva. Vi värderar den högt! (Keith Gamble).

Koncentrera er nu på framtiden och lämna det förflutna, med alla dess vedermödor, till det förflutna. Dessa mörka år är nästan över. Stanna i era hjärtan och låt det vägleda er framåt. Framtiden väntar på er. Veronica, du har övervunnit så många svårigheter och du fortsätter att klara av dem när många skulle ha gett upp. Du vet i ditt hjärta vad som behöver göras. Försök att inte låta blockeringarna göra dig upprörd. Du måste vara stark. Vägled din vän och ta hand om problemet som orsakar svårigheterna.

Ditt team utvidgas nu och allt kommer samman fint. Du förstår vad det är du handskas med. De ger inte upp så lätt. Du är ett hinder på deras väg. Men du har gått den här vägen tidigare och du visste att det aldrig skulle bli lätt.

Njut av att vara med din familj och dina vänner. Njut av skratten och den underbara maten på Simons plats. Jag gjorde alltid det och jag kommer att vara med dig i anden, som alltid.

Din beundrande make, Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Thursday, December 13, 2012

Montague 9 december 2012


 Montague 9 december 2012


Du fick höra att många redan har flytt planeten Jorden. De har en teknologi som är bortom din fantasi. Detta har avsiktligt hållits borta från massorna. Endast kloner finns kvar här i de flesta fallen. Många fler hoppades få gå men det avslogs. Detta är slutspelet som du har förberett dig för. Bara för att medierna inte berättar något för er betyder det inte att det inte händer. Kabalen har lagrat högar av guld under åratal som en förberedelse för denna massflykt. De var tvungna att vara förberedda om deras system för den Nya Världsordningen inte gick enligt planerna. Eftersom så många goda människor var beredda på att dela med sig av informationen till dem som var kloka nog att lyssna och beakta detta, så har deras planer på att ta över er planet nu kullkastats helt och hållet.

Forntida kunskaper håller på att utforskas. Det öppnar hjärtana och sinnena för sanningen. Jag har aldrig sagt att det skulle bli lätt. Du måste visa beslutsamhet att stå för sanning och integritet i alla lägen. Till och med påven själv erkände, förra veckan, att det som kyrkan har undervisat i under århundraden i själva verket inte alls är sant. Det är inte precis förtroendeingivande, eller hur? Lägg märke till att denna information INTE blev rapporterad. Jag undra varför?

Kabalen vill fortfarande tjäna pengar på massorna som ännu tror på den Stora Myten. Först måste man gå till det förflutna för att upptäcka sanningen. Sedan kan man gå vidare med tillförsikt i vetskap om vem man är och hur ni kom hit till planeten Jorden. Människor som arbetade tillsammans i tidigare liv arbetar nu glatt tillsammans igen för att kräva tillbaka sin planet och ta den med sig in till en gyllene framtid. Var och en av er har en viktig roll att spela. Detta är orsaken till att ni återvände hit.

Var och en av er kommer att utveckla en inre vetskap som vägleder och skyddar er. Ni kommer att kunna se när någon ljuger för er, auran på den människan förändras. Det kommer att vara uppenbart för alla. Allting blir exakt det motsatta till vad ni nu upplever idag. Alla de av människor skapade sjukdomarna kommer att försvinna utan ett spår. Sjukdomar har varit en stor inkomstkälla för Kabalen. De är också avgörande för kontrollen över massorna genom att göra dem fogliga. Liv har blivit ruinerade därför att människor ”köpte in sig” till allt vad etiketten sa på medicinen som gavs dem av läkaren. De lydde som får och deras liv förstördes, hela tiden i tron att ”allt var för deras eget bästa”.

Rädslor administreras genom religionerna, läkarna och lagen. Vem talar om KÄRLEK? Den som är den enda viktiga upplevelsen ni kommer att ha på Jorden. Verklig kärlek som förenar människor under århundraden kan aldrig någonsin släckas. Oavsett hur lång tid det tar för partners att hitta varandra igen så dör deras lärlek aldrig. Den är den mest positiva och kraftfulla energi som existerar. Ge den näring, värdesätt den för den är en sällsynt gåva.

Nyckeln till framtiden är nästan inom räckhåll. Vi behöver bara sätta vissa saker på plats. Allting måst vara på rätt plats i rätt tid. Vi får inte missbedöma någon situation. Du känner mig, Veronica, min älskade, jag var noggrann i allt jag gjorde på Jorden. Du förstod och respekterade det. Vi fortsätter med att lägga stor kraft på att förhindra ett tredje världskrig. Det är första gången som de som ser sig själva som Stormakter har gjorts maktlösa. När mänskligheten i stort ber om fred, då är det fred de får. Det är nu dags att bli de Andliga varelser av Ljus som var och en av er är! Lär er att se ljuset i alla, oavsett hur stängda och nertryckta de är. Det är alltid en god början.

När ni återvänder till den andliga världen så ser ni klart och tydligt att ni inte kan vara något annat än er själva. Alla tecknen på makt och status försvinner utan ett spår. De falska värden som sätts på er av dem som är i kontroll är helt meningslösa. Sådana saker är bara avsedda att hålla er på livets falska löpband och håller er på det sättet avskärmade och förblindade för allt annat. Ni kommer snart att befrias och kan uppleva undren i allting. Universum är redo att välkomna er hem ännu en gång. Jorden är endast en del av det hela.

Delar av er planet har hållits dolda för er. Det finns enorma portaler, kända endast av de få som använder dem till att gå utanför planeten för att lagra de rikedomar de har förvärvat genom oärliga metoder. De flesta av er har ingen aning om vad dessa infiltratörer har gjort, inte bara mot er planet, utan mot var och en av er. Tiden är NU kommen för sanningen. Ni kommer var och en att bli vägledda till att öppna era sinnen. Lita på den information som kommer via ert högre jag. Öppna upp till er fulla potential. Var och en av er är kraftfull – ni behöver bara koppla in er till det. All hjälp kommer att ges till er för att hjälpa er att bli den ni i sanning är.

Vet att det finns människor som strävar efter ge er de nödvändiga bevisen. De ger av sin tid och gör stora uppoffringar för att föra fram sanningen till er och därmed göra er fria. Allt som har dolts kommer nu att avslöjas, det är så bestämt. ”De utvalda få” har tagit på sig detta uppdrag. De behöver att ni sänder dem kärlek och ljus. Er energi krävs för att åstadkomma detta. Bara tänk på vilken fantastisk historia ni kommer att kunna berätta för kommande generationer om er medverkan i att rädda er planet. Var och en av er behöver vara ombord på detta enorma projekt. Tillsammans kan vi inte förlora.

Var beredd på alla eventualiteter. Kabalen kommer att fortsätta att gör det svårt för er. Var starka och var sanna mot er själva. Och var alltid orädda och säkra på att ni är på rätt väg. Ni alla är – MÄNSKLIGHETEN – utan uppdelningar, varken när det gäller ras eller trosuppfattningar. Ni är alla bröder och systrar som har en upplevelse av livet på Jorden!

Min kära Veronica, gå vidare med dina planer, med dem du har älskat, jag finns alltid vid din sida.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, December 4, 2012

Montague Keen - December 2, 2012


 Montague Keen - December 2, 2012


Veronica, min kära, du kan se det runt omkring dig nu: människor håller på att vakna! De vägrar att acceptera vad de blint har accepterat i det förflutna. Att ställa upp för rättvisa som nu sker i så många länder växer sig allt starkare. Det finns en beslutsamhet för att stödja deras medmänniskor som har varit så illa behandlade, medan världen har blundat tidigare. Den situationen kommer inte längre att tillåtas att fortsätta. De mobbande pojkarna ser nu sig själva vara isolerade och övergivna. De har stora svårigheter med att finna sig tillrätta i den nya situationen.

Den här månaden, december, kommer att avslöja så mycket. Vi gör stadiga framsteg, min kära. Mycket inträffar bakom kulisserna som ni är omedvetna om, ännu så länge. Det finns en hel del oro i USA: frågor ställs och förklaringar efterfrågas. De korrumperade har ingen chans att hålla fast vid det som de förvärvat genom korrupta metoder. Det är nu dags för alla att känna till vem de är, deras sanna historia och vad framtiden har i beredskap för dem. Du, min kära, och ditt team, kämpar för att få fram verkliga bevis för er sanna historia. Detta kastar ett helt annorlunda ljus på allt det som ni har fått lära er. Du försöker också att förändra energin så att enbart ljus kan existera och alla band till de korrumperade tas bort från er planet.

Tiden har nu kommit för att välkomna era vänner från andra planeter. De väntar i skyn för att hjälpa er i er övergång. Bli medvetna: titta upp på natthimlen! De skapar en skyddande sköld runt om er. De har bidragit i hög grad till att förhindra de krig som var planerade för att hålla er i slaveri och rädsla. Endast mycket blinda och rädda människor stödjer de korrupta: de som fruktar att de kan förlora sina världsliga ägodelar.

Omfamna de förändringar som snabbt närmar sig. Låt kärleken till mänskligheten och er vackra planet vara er ledstjärna när er nya värld öppnar upp för er. Vet att vi, här i andevärlden, är med er på vartenda steg på vägen framåt. Var kräsna med vad ni accepterar som sanning. De korrumperade har många lärjungar som låtsas vägleda er när faktum är att det inte finns någon sanning i vad de predikar eller ”kanaliserar”. Desinformation är ”big business”. Fall inte för det. Låt ditt hjärta och ditt högre jag vara dina guider när du börjar denna spännande färd till din framtid.

Alla regeringar kommer att upplösas, de kommer att förlora sin makt och kontroll och folk skall komma tillsammans och ta sitt ansvar. Allting kommer att förändras till det bättre. Alla människor kommer att ha allting de behöver för att uppleva livet på Jorden. Varje barn skall växa upp i ett säkert samhälle. De som misshandlar barnen är de lägsta formerna av liv och det kommer inte att finnas rum för dem i er Nya Värld. De bör exponeras och bedömas av de människor vars liv de har ruinerat. Detta är allt en del av upprensningsprocessen.

När er sanna historia avslöjas kommer den också att avslöja religionerna – som har tvingat på er deras kontroll – som de korrumperade institutioner de otvivelaktigt är. Deras brott mot mänskligheten är det värsta i planetens historia. De härskar genom SKRÄCK och skapar fiktiva platser och situationer för att ingjuta FRUKTAN för döden, när det i själva verket är så att döden är ett återvändande hem, ännu en gång, från er resa på Jorden. Ett firande väntar er när era familjer och vänner kommer fram för att hälsa er. Vad finns det att vara rädd för i den oändliga kärleken? Det är den enda sanningen – allt annat är en illusion!

När jultiden nu närmar sig, fråga då vad det är ni förväntas fira. Vad ni har fått höra om vad som skedde inträffade aldrig! Ja, det fanns IESA eller ESSA, Den Upphöjde. Han gjorde allt det som ni fått veta att Jesus gjorde. Men han levde inte vid den tiden som era religioner påstår att han gjorde. Han levde i Väster – inte i Öster. Undersök detta själva. Ni har accepterat en myt som ett faktum. Han levde 2 600 år före den tid som påstås av judarna. Rådet i Nicea ansvarar för denna MYT och förstörelsen av allt som var gott i er värld. Det är dags att inse verkligheten – sanningen om vad som har gjorts mot er alla av girighet och kontrollbehov.

Det kommer att inträffa störningar, jordbävningar etc, en del av dem kommer att vara gjorda av människor. Andra kommer att vara naturliga skeenden. Naturen kommer till rätta med de stora förändringar som krävs. Bistå och skydda de mindre lyckligt lottade i den här tiden av förändringar. Många som har avslutat sitt arbete på Jorden kommer tillbaka. Det kommer att verka som en massutvandring, men det är så planerat. Var förberedda för det oväntade.

Min kära, du är på den rätta vägen när det gäller vänner och hjälpare. Allt kommer att läggas tillrätta. De mörka tjänarna missar aldrig ett tillfälle att skapa problem. Du behöver att de rätta människorna träder fram för att hjälpa till i vårt projekt. Det kommer att vara givande – tvivla aldrig på det – för det var planerat så för den här tiden. Lita på den person som har funnits där för dig och som kommer att fortsätta med att finnas till för dig. Detta är precis som det var menat att vara. Allt kommer snart att stå klart för dig Veronica, min kära, du behöver det här stödet. Du har färdats på en mycket farlig och ensam väg utan rädsla. Din kärlek för mig och din lojalitet mot mig har varit exemplarisk. Det är dags nu att ta emot hjälp för att kunna slutföra den här resan.

Ja, jag placerade de tre röda rosorna i ljuset som jag använder för at låta dig veta att jag vakar över dig. (Ljuset är anslutet till min garagevägg inne i trädgården). Du kände dig lite låg och behövde piggas upp.

Var snäll och önska Ciara en mycket lycklig födelsedag från mig. Det verkar som om det var bara igår när hon föddes, men elva år har gått så snabbt! Ciara har fört in mycken glädje till familjen. Hon är ett vackert barn med en vacker själ, verkligen en speciell sådan!

Gå framåt med kärlek i ditt hjärta, i säker kunskap om att du är på rätt väg!

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, November 27, 2012

Montague Keen - November 25, 2012


 Montague Keen - November 25, 2012


Propagandamaskinerna kan inte längre lura folket. Varje dag bevisar vad de verkligen är för något. Deras spel är över! Nu måste de ta itu med konsekvenserna av sina handlingar. De har förstört mycket av vad som var gott i er värld. Du samlar nu de rätta människorna omkring dig för att du skall kunna slutföra ditt uppdrag. Det kommer att ske. Mina sista ord till dig, på natten när jag gick över till andevärlden, var ”När tiden är den rätta”. Det är, naturligtvis, vår rätta tid, inte er.

Vi vägleder dig varje steg på vägen. Vi tar in de rätta personerna för att ge dig styrkan och fördelen av deras kunskap och förmågor. Ert team växer. De är speciellt utvalda för att smälta samman som ett när tiden kommer för att gå vidare och föra allt fram till slutet för vad som planerades för nästan 2 000 år sedan. Det enorma i ditt uppdrag börjar först nu inses av de som finns omkring dig. De måste stödja och hjälpa dig genom dessa svåra tider. Det kommer att bringa fred till mänskligheten. Tillräckligt många människor är medvetna om att de måste vilja ha fred för att fred skall kunna bli verklighet.

Många varelser från andra planeter ger sig nu tillkänna för er och försäkrar er om deras engagemang för er planet. De har så mycket att dela med sig av till er. De vakar över er och guidar många av er genom dessa sista döende timmar av mörker. Så mycket händer som ni är, ännu, omedvetna om på grund av att median är kontrollerad av de mörka krafterna. Kabalens planer har blockerats, de sprattlar nu på klipporna, oförmögna att återta kontrollen. Detta är en tid när de är som farligast, för de har ingenting kvar att förlora. Ni får inte frukta dem, oavsett vad de kommer upp med för att ingjuta rädsla. Det finns bara ett fåtal saker kvar som behöver sättas på plats innan Kabalen medger sitt nederlag och lämnar er planet för alltid. Sanning segrar alltid över ONDSKAN.

Håll er till det som är NATURLIGT, både när det gäller mat och medicin, var selektiv i allt som ni väljer att ta in i era kroppar. Respektera er kropp, den hyser er själ och bör bli sedd som det. Kabalen använder varenda möjlighet för att hitta nya vägar att sakta ner er mentalt och för att skapa hälsoproblem så att ni ”behöver” medicinering som förstör er hälsa och snabbar på er bortgång. Allt är en del av planen. Många sjukdomar är skapade i laboratorier och släpps ut över en intet ont anande allmänhet. De som ni har litat på har ljugit för er och vilselett er. De gamla sätten var de bästa och de säkraste.

En dag i en nära framtid kommer allt att bli förklarat. Ni kommer att inse precis vad ni har levt era liv genom och manipulationen som skett från födelsen till döden. De kontrollerar varje ögonblick av era liv, och det är chockerande att detta har kunnat pågå utan att de flesta av er någonsin har misstänkt något av det. Manipulationen av mänskligheten var ett mästerverk av planering. De hade maktpositioner i varje område i era liv. Det var ett tyst övertagande. Även jag var omedveten om detta när jag levde på Jorden. Jag var alltid för upptagen med min egen forskning inom det paranormala och så vidare. Jag misslyckades med att se den större bilden tills jag gick över.

Det var då jag fick möjligheten att avslöja den genom Veronica som, måste jag säga, såg mycket snabbt vad det var som hände runt omkring henne. Hon var chockad över att så många människor var totalt omedvetna om vad som hade gjorts mot dem. Kabalens dolda infiltration överallt, utan att någonsin ge den minsta antydan om sina planer, var verkligen smart. Nu ser människor med vidöppna ögon vad de håller på med och de kan inte förstå att de varit så naiva. Ingenting var vad det verkade vara. Att vakna upp från ett sådant kontrollsystem har inte varit lätt för många av er. Bli inte rädda, det är vad som var menat att ske. Tiden är nu kommen.

Er planet kommer att återställas i all sin stora skönhet, med lite assistans från er alla. Allting som är negativt har tagits bort, även just nu när vi skriver detta. Det har blivit demonterat och kasserat av er. Ni kommer att få lära känna hela er planet och ni blir fria att utforska och undersöka allt som hölls dolt för er. Att lära känna era medmänniskor som jämlikar och lära er att var och en är en del av det hela, kommer att bli spännande. Ni blir en enda stor och lycklig familj av Jordens mänsklighet, som kommer att välkomna alla som har hjälpt till att föra er till övergången från mörker till ljus. Vad mer kan man önska sig?

Min kära, du arbetar för hårt. Du har ytterligare en ansträngande vecka framför dig. Var snäll och koncentrera dig på arbetet med ”Den ende”! Detta måste vara din prioritet från och med nu. Du förstår nu helt varför han fick din uppmärksamhet på ett så dramatiskt sätt. Vi är de som flyttar och rör om. Vi skapar situationer som för samman de rätta personerna. Människor som annars aldrig skulle ha träffats. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma från den här sidan av livet.

Veronica, min kära, gör det jag ber dig om. Jag kommer att vägleda dig vartenda steg på vägen. Jag lämnar dig aldrig. Våra band är för alltid.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg 


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - November 18, 2012


 Montague Keen - November 18, 2012


Min kära, det är hjärtevärmande för oss att se när människor vaknar upp till det faktum att de som kontrollerar er värld också kontrollerar er media. Det är så de har lyckats hålla sig i mörkret angående sina planer för er värld. När ni nu hör sanningen berättas på era TV-apparater då vet ni, utan några tvivel, att ljuset har triumferat!

Ni var så upprymda över att få veta att många i Irland stämmer bankerna. Så TILLS BANKERNA SVARAR PÅ ANGKLAGELSERNA så behöver inte folket betala några lån! Irlands folk är att gratulera för detta. De är de första som försöker ta över bankerna. Det kommer att bli intressant att se hur detta utspelar sig.

Tvivla aldrig för ett ögonblick på att Ljuset kommer att återvända till Jorden. Vägen kanske blir stenig ibland, och många hinder kommer att läggas i vägen, men ingenting som ni inte kan övervinna. Ni genomlever nu alla den sista tiden. Propagandan som de mörka tjänarna har öst över er är nu avslöjad. Det fungerar helt enkelt inte längre för dem. Även deras eget folk står nu upp och avslöjar de lögner som hållit ihop allt för dem.

Deras korthus befinner sig på en mycket skakig grund. Fåren är inte längre beredda att fortsätta med att stötta upp det. Allt som inte är baserat på sanning kommer att krympa ihop och falla och ni börjar se alltsammans runt om er. Den hjärntvätt som gjordes för att hålla er på plats fungerar inte heller längre. Vad som sker är en gemensam ansträngning: Andevärlden och de som är öppna för vägledning från anden gör nu ett fint jobb.

Barnmisshandeln som var topphemlig under åratal börjar nu öppet diskuteras för första gången. Min kära, du försökte att föra fram detta till allmänhetens kännedom för många år sedan, men du hamnade mot en ogenomtränglig tegelvägg, oavsett hur mycket du försökte. Nu har den väggen kraschat, den kommer att falla, och sanningen om omfattningen av misshandeln kommer att presenteras och exponeras. Detta är en viktig del av reningsprocessen.

Ingenting av detta slag kommer någonsin mer att tolereras. De stora maktcentra som en gång regerade kommer att upplösas och försvinna från Jordens yra för alltid. Detta sker just nu, mitt framför era ögon, precis som det skall göra. Vid den här tiden nästa år kommer ingenting att vara som det är idag. Avlägsnandet av makt kan inte ske över en natt, för det är en gradvis process av avslöjande och borttagande.

De rätta människorna måste också vara på plats för att plocka upp bitarna och ta världen framåt mot en fredlig framtid. Ett tillfälligt kaos kan inte undvikas för detta är ett massivt projekt och kan inte forceras fram. Vi har övervägt alla eventualiteter. Allting som är korrupt, på något sätt, kommer inte att tillåtas att överleva, men en del kommer att försöka!

Många av er har fått se framtiden i syfte att uppmuntra er fram emot det önskade resultatet. Dela gärna denna information för det kommer att ge andra styrkan att avvisa den mörka livsstil som de har blivit vana vid. Förändringar kommer inte så lätt för många av er. Ni måste inse er styrka och ert antal: ni är de 99 % - ni är många och de är få!

Forntida portaler blir nu aktiva än en gång. De för med sig upplysning till många människor. Hemligheter som var väl dolda kommer nu att avslöjas och information förs fram i ljuset som kommer att göra er både förtjusta och förvånade. Detta sker i många länder. Det upptäcks nya saker varje dag när Jorden ger upp sina hemligheter. Det är en spännande tid att vara på Jorden i. Information kommer att ges när ni sover och när ni är i djup meditation. Allt detta är lagrat i ert undermedvetna och ni kommer bara att veta saker, utan att veta hur ni kan veta det.

De av er som vet att ni har en roll att spela i övergången bör förbereda er för att handla på ett ögonblicks varsel, när än kallandet kommer. Vi behöver det där överraskningsmomentet. Energiförändringarna blir då mer kraftfulal. Gå med dem: de ger er styrkan att delta i avlägsnandet av mörkret. Allt kommer att bli klart när vägen uppenbaras.

Min hustru har haft några ansträngande dagar. Var snälla och förstå, om ibland, vår länk inte är lika kraftfull som vi skulle vilja. Hon är bekymrad över avslutet av sitt arbete på Jorden. Vänligen förstå, hon har många bekymmer att handskas med.

Jag önskar, min kära, att jag fortfarande fanns bredvid dig.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg 


Website: The Montague Keen Foundation


Saturday, November 17, 2012

Montague Keen - November 11, 2012


 Montague Keen - November 11, 2012


Kom ihåg att du kan tro på vad du vill, men du är ansvarig för vad du väljer att tro på.

Dessa ord uttrycker vikten av vad du väljer att tro på. Du kan inte längre vända ett blint öga till vad som så uppenbarligen inträffar runt om dig. Kabalen har planer som skulle chockera dig ända in i märgen. De har följt en noggrant planerad väg för att åstadkomma förstörelsen av er värld så som ni känner den. De behöver inte er längre. Det är därför de översvämmar din luft med aluminiumpartiklar och tillsätter fluor i ert vatten som orsakar sjukdomar och mycket lidande.

Varför står du overksam och låter dig och de dina behandlas på det här sättet? Det är dags nu att ni alla vidtar åtgärder för att skydda mänskligheten. Du fick veta, min kära, att för femtio år sedan var mänskligheten redo för övergången. För att förhindra detta införde Kabalen GM-livsmedel, genetiskt modifierade livsmedel, chemtrails etc, som förhindrade den naturliga processen. Nu kämpar ni för att slutföra denna mycket nödvändiga och naturliga process. Skall ni låta denna möjlighet att kliva ut ur den tredje dimensionen misslyckas också?

MEDVETANDET VÄXER INTE GENOM ATT NI FÅR VETA FAKTA - DET VÄXER GENOM SÖKANDET EFTER DEM.

Detta är en kritisk tid för mänskligheten. Ni har inte den lyx som kallas tid. Ni måste ta ansvar och agera nu. Det finns så många vägar som leder till SANNINGEN. Sök inte i religioner efter den för där hittar ni den inte. De blockerar istället er övergång, precis som den gjorde för femtio år sedan. Tillåter ni verkligen att de gör det igen?

Människorna i Andromeda försökte ge sig till känna för er för att hjälpa er för ungefär fjorton år sedan, men rädslan för att kliva in i det okända förhindrade detta. Är ni beredda på att nu vara modiga, trygga i vetskapen om att ni står för sanning och ljus och inte längre kommer att stödja en korrupt regim som avsåg att förstöra er?

De döljer inte sina planer. De är övertygade om att ni är så förblindade av trivialiteter att ni inte kommer att se vad de håller på med. Ni har så mycket att se fram emot. Det är ni som skall besluta när ni skall ta steget. Snälla ni, stå inte bredvid och se på när er planet blir ruinerad genom girighet. Varenda själ har den gudomliga rätten att få andas ren luft, att dricka rent vatten och att äta mat som naturen har avsett.

Många av er blir störda i livet för att orsaka stress och rädsla. Det visar bara på hur desperata de är. Stöd varandra. Låt andra också få veta att de inte är ensamma och att de kan överleva. Ni behöver varandra i denna svåra tid. Allting kan vara skrämmande när man inte förstår det, eller varifrån det kommer.

Återupptäck din egen inneboende styrka. Du kan göra det. Du behöver bara be om det. Mänskligheten har överlevt så mycket i gångna tider. När du lär dig din sanna historia så kommer du att få se detta själv. De som bär ansvaret för att ha förändrat er världs historia kommer att få stå till svars för sina brott mot mänskligheten. Deras byggnad av kontroll kommer att falla sönder till stoff när de tonar bort från er världs historia. I framtiden kommer den endast att vara känd som en dålig episod i mänsklighetens utveckling. Solen kommer at lysa igen och ge ut sina helande strålar och dess värme kommer att omfamna och trösta mänskligheten som det var meningen att den skulle göra.

De flesta länder vaknar nu upp och ser sanningens ljus, och följer det. Det kommer inte att finnas något behov av krig eller arméer, så dödandet kommer att ta slut. Ni har blivit bombarderade med krigspropaganda, men ni är nu medvetna om det meningslösa i allt sådant. Det bara händer, om och om igen, och det är bara namnen på länderna som ändras. De behöver blodet som strömmar och den energi som kommer av rädslan, som skapas av krigen.

Kom tillsammans och ignorera de falska skillnaderna mellan raser och trosbekännelser. Lär er vem ni verkligen är och varifrån ni härstammar!

”Vet vem du är”.

Det är dags nu att tala ut. Korruptionen som har tagit över allting i er värld måste stoppas. De kan inte längre gömma sig bakom sina MASKER. De blir mer utsatta för varje dag.

Vi håller starkt emot ett Tredje världskrig. Guds folk vill inte ha det. Det har aldrig funnits, och det kommer inte att finnas, ett skäl för att förklara krig. Iran är ett fredligt land. Många av dess folk härstammar från de forntida irländarna, och till många andra länder kan de också hävda, rätteligen, att de har en blodkoppling. DNA ljuger inte utan utrycker faktiskt den VERKLIGA SANNINGEN. Så underbart det kommer att bli i framtiden när alla de som härstammar från det forntida Irland kommer att besöka Irland för att utforska sina rötter och lära sig sin egen sanna historia.

Ni har fått veta tidsplanen för slutförandet av överföringen och vad som måste göras innan den inträffar. De rätta personerna har kommit fram för att hjälpa er. Mer hjälp behövs. Vi kommer att sträva efter att få fram den till er, och finansieringen för att se till att det genomförs. Det är en stor börda för dig, men du har nu någon du kan lita helt på, som arbetar vid din sida. Vi valde väl, min kära. Han är en på miljonen. Du har rätt, han återvände till Jorden speciellt för detta uppdrag. Ni har arbetat tillsammans i det förflutna. Du förstår vad som måste göras och du har kommit lång väg redan.

GEO-TEKNIK, UNDERJORDISKA STÄDER och GENETISK INGENJÖRSKONST HAR ALLT BLIVIT AVSLÖJAT Var snälla och undersök detta själva. Det skulle förklara så mycket. Det är viktigt att veta vad ni står inför. Vilken typ av vetenskapsmän skulle planera och producera sådana saker för att användas mot sin egen art?

Önska Prudence en lycklig 21-års födelsedag från mig, Säg till henne att jag kommer att vara där i anden! Njut av att vara med din familj och dina vänner. Jag är alltid med dig när vi fortsätter att slutföra vårt arbete på Jorden. Var lycklig, min känna. Ingenting händer utan mitt godkännande.

Din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg 

Friday, November 9, 2012

04.11.2012


 04.11.2012


Montague Keen - November 4, 2012
Min kära, vilka förändringar du kan se i denna tid av avslöjanden! Allt kommer att bli exponerat och avlägsnat så att bara ljus återstår. En sak jag känner att jag måste påpeka är, att dessa som vägrar att acceptera den verklighet som er värld befinner sig i och stänger sina ögon för allting runt om dem, faktiskt blir medbrottslingar till mörkret.

Ni måste lära er att omfamna förändring, för ingenting kan gå framåt förrän ni gör det. Kabalen använder vartenda trick i sin arsenal för att lura er till att acceptera GMs modifierade grödor, vaccinationer, fluor i vattnet etc. NEJ är bara ett enkelt ord, men det är effektivt i att vägra att bli behandlad som ett får.

När ni kommer tillsammans och säger ett kraftfullt NEJ så kommer de inte att ha ett ben att stå på. Deras spel är över. Ni ser nu rätt igenom det och era ögon är öppna. Det är dags att ta tillbaka allting som är ert. Det är skönt att se att så många tar tillbaka sin suveränitet. Snart kommer ni att kunna få ett universellt födelsecertifikat!

Det kommer att befria er från all religiös kontroll. Sedan kommer ni inte längre att vara slavar. Ni blir fria andar som har en upplevelse på planeten Jorden. Många av er är medvetna om att ni har ett syfte. Det är nu dags att fullfölja ditt syfte, Du kommer att bli vägledd. Det ligger helt i dina händer. Tillsammans har ni makten att förändra er värld fullständigt från mörker till ljus.

Många av er var stora personligheter i det förflutna och uppnådde mycket och ni valde att återvända till jorden för att vara en del av övergången. Ni finner alla varandra och arbetar tillsammans. Ni känner även igen varandra från förflutna liv, i vissa fall, precis som du och jag gjorde, min kära. De rätta människorna är nu på plats i många delar av er värld.

Dessa människor avslöjar de mörka tjänarna och alla deras illvilliga planer. Som ett resultat av detta kommer barn att i framtiden leva sina liv utan rädsla för övergrepp från något håll. Dessa övergrepp har kommit från toppen och ner. Det är därför de inte avslöjades, för de mörka kontrollerar polisen och pressen och tills nu var de inte ansvariga inför någon.

Så under många år har de som misshandlats inte haft någon röst. Och detta förändras nu. Modiga människor har kommit fram för att avslöja sanningarna. Denna exponering kommer att chocka många av er, men sanningen måste komma fram. Det är alltsammans en del av healingprocessen. Några av er har kommit lång väg och väntar ivrigt på förändringen nu. Hjälp andra att få upp farten också, för de håller er tillbaka.

Den avsiktliga förstörelsen av leylinjerna i vartenda land har hållit er som slavar i mörker. Det är viktigt att förstå den stora betydelsen av energinätet. Det nätet måste återställas så snart som möjligt. Det kommer att göra en oerhörd skillnad för energin i er värld. Kabalen har ingen rätt att täcka över och förstöra det nätet. Detta är en extremt viktig del av övergången. Det finns de som är utrustade för att utföra det arbetet, för det måste göras. Så hjälp kommer att ges till dem. Ni behöver bara be om den.

Du milde tid vilken spännande tid att vara på Jorden detta är! Vi kan bara se på och hjälpa till. Min kära hustru gör mycket för att exponera och ta bort de mörka och de korrupta. Hennes dator blev utsatt för hackers vid två tillfällen, vilket har orsakat henne många problem. Det finns alldeles för många människor som nu arbetar för ljuset för att de mörka tjänarna skall kunna hantera dem alla. Ljuset sprider sig vitt och brett, särskilt i det kära landet Irland, där övergången måste börja. Ni har allt att vinna och inget att förlora. Det är bara en fråga om att se sanningen i vitögat och vara utan fruktan och rädslor.

Tro på er själva! Ta tillbaka er kraft! Den så kallade maktstrukturen som har hållet er i slaveri har ingen makt över er utan att ni accepterar det! När ni gör er egen forskning så blir allt klart som en klocka. Ni kommer att undra hur ni kunde ha trott på så flagranta lögner under så lång tid.

Jag vill påminna er igen att ”ingenting är som det verkar vara”. Denna enda hierarki styrde hela världen. De trodde också att de ägde världen och alla som finns i och på den. Tja, det kommer att bli intressant att se vad som händer när tioöringen ramlar ner och allt blir avslöjat. Håll utkik efter det! Det kommer inte att dröja så länge. Det går allt snabbare! De korrumperade har nått sina höjder så de har en lång väg att falla ner, och falla kommer de att göra, för det är dags nu för en ny början.

Öppna era hjärtan och sinnen för sanningen. Den kommer att befria er!

Min kära, du är trött. Försök att koppla av mer. Jag vet att det är spännande att se på när dammen brister och sanningen flödar fram från alla håll. Vår tacksamhet går till alla som delar sanningen med andra! Detta är en mycket viktig roll att spela. Allt kommer nu tillsammans på ett fint sätt. Min kärlek omger dig, min kära, och dem som hjälper dig att fullfölja din roll i denna nya början.

Alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg


Website: The Montague Keen Foundation


Wednesday, October 24, 2012

Montague Keen - October 21, 2012


 Montague Keen - October 21, 2012


Min kära, du arbetar så hårt för att uppfylla ditt uppdrag. Misströsta inte, även om hinder läggs i din väg, ingenting kan förhindra resultatet. Det var förutspått för hundratals år sedan att detta skulle ske när tidpunkten var den rätta. Det är oundvikligt. Tiden för den här stora förändringen är nu. Kraften i de 99 % som kräver förändringar kan inte ignoreras. Upptill nu har ni varit slavar till en minoritet, men ni kan nu se korruptionen för vad den är, och människor vill inte längre ta del i den. De ser nu sig själva som suveräna varelser med frihet som sin gudomliga rätt.

Det måste sägas, att när du röstar på någon så överlämnar du din frihet till den personen. Jag ber att du tittar noga på detta faktum. Låt dig inte ryckas med av manipulation och propaganda. Att rösta är en allvarlig sak. Du har rätt att skriva ”Ingen av de ovan nämnda”. Allting som du gör vid den här tiden av förändring har allvarliga konsekvenser för framtiden. Hjärntvätt används för att invagga dig i en falsk känsla av säkerhet, och löften görs som ingen har den minsta intention att hålla. Slavar faller för detta varenda gång, men de som har vaknat gör inte det. Agera efter ditt hjärta och var sann mot dig själv. Framtiden för er planet ligger i era händer.

Kabalen kommer att lova allt och ingenting för att hålla er under kontroll. De klamrar sig fast i en tunn tråd och försöker desperat att hålla fast vid sina syndapengar. Sakta men säkert kommer de fram till slutsatsen att de inte längre kan lura er. Deras krav på ett tredje världskrig motarbetas och detta lämnar dem utsatta och förödmjukade. Det är nu dags för att sätta stopp för allt dödande i alla länder. Ni är alla bröder – varför skulle ni vilja döda varandra?

Exponeringen av barnmisshandel av pedofiler på höga platser sker fortfarande. Jag lovade att sanningen skulle komma fram från alla håll. Fastän många försöker att hindra att deras namn avslöjas så kan inte sanningen stoppas. Dessa onda människor kommer nu att få lära sig vad deras offer har gått igenom för förövarnas egen njutning. Hämnas inte på dem, exponeringen räcker. I annat fall sänker ni er själva till deras nivå. Det är bättre att hålla sig lugn. Pöbelmentalitet sänker din vibration och håller dig under deras kontroll, medan full medvetenhet höjer dig till högre höjder som Kabalen aldrig skulle kunna uppnå.

Kabalens existens är beroende på ert stöd för dem. Men ni behöver inte dem. Tillsammans, när ni stödjer varandra, är ni mäktiga, suveräna varelser. Allting är på plats för att hjälpa er att ta de sista stegen till FRIHET i en värld där alla är lika och ni kan leva med varandra i värdighet och med respekt för varandra. Kärlek, inte rädsla, kommer att styra dagen och friheten kommer att uppskattas av alla. Jag ber er att visualisera framtiden som skall bli er. Skapa den i era tankar, sedan kommer den att bli er verklighet. Ni har makten att göra detta.

Ni måste också förbereda er på att ta in den sanna historien om er värld. Detta kommer att göra många av er upprörda, men sanningen måste sägas och förstås. Du min kära såg själv den här veckan hur de mörka försöker att på alla sätt inkräkta på ljuset med avsikten att förstöra det. Även med allt du vet var du djupt chockad över det fräcka sätt de försökte att förstöra allt som är gott och rent. Titta på alla de heliga platserna i er värld som Kabalen skamlöst har försökt vanhelga och förstöra. Nu äntligen tar de goda människorna i världen sakerna i egna händer och tar tillbaka vad som är deras rätt.

Kabalen hör inte hemma i den här världen – en värld som de missbrukar för sina egna syften. De bär en MASK som har tjänat dem väl tills nu, men när ni vaknar upp så kan ni se hur masken halkar av och avslöjar allt av deras usla mörker. Fina kläder och juveler kommer inte att kunna dölja det som kommer att avslöjas. Tyck synd om dem när springer iväg för att hitta skydd för ljuset. Allting som har tagits ifrån er kommer att returneras till er. Pengarna som uppfanns för att kontrollera er kommer inte längre att vara nödvändiga. De tjänade syftet att hålla er i slaveri och detta var avsikten med dem. Gradvis kommer allt att exponeras och korrigeras så att slaveriet upphör och friheten börjar.

Du Veronica har någon vid din sida som förstår vikten av ditt uppdrag och kommer att hjälpa dig i allt du gör. Jag sa till dig att vi skulle föra människorna framåt och vi gjorde det. Var snäll och vila dig så mycket som möjligt under dessa mycket upptagna tider. Ingen sten kommer att lämnas ovänd. Vi kommer att lyckas!

Vet att du är älskad och omhuldad, och en dag kommer vi att vara tillsammans än en gång för att fortsätta vårt arbete på den här sidan av livet.

Din beundrande make Monty!


Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, October 14, 2012

Montague 7 oktober 2012


 Montague 7 oktober 2012


DET ÄR LÄTTARE ATT LURA NÅGOIN ÄN ATT ÖVERTYGA DEM ATT DE HAR BLIVIT LURADE!

Mark Twain

Vad min hustru gjorde förra söndagen var mycket viktigt. Till de många som deltog säger jag ett hjärtligt tack. När du stod på Hill of Tara så delade sig molnen, himlen blev blå över Tara och energin var kraftfull. Det är viktigt att bekräfta sambandet i gångna tider mellan Egypten och Irland. Detta skrevs ut ur historien av dem som tog kontroll över er värld. Sanningen om dessa tider förklarar en hel del, för det var då som den verkliga historien ändrades fullständigt och den irländska historien stals.

Många reste från andra länder för att ta del i denna historiska dag. Andevärlden visade att de också hade en roll att spela, för det kom inget regn eller några moln över Tara under ceremonierna.

Ceremonin för att ta bort ”Patricks förbannelse från Tara” var mycket försenad. Nu har hans inflytande tagits bort för alltid. Patrick är ansvarig för död och förstörelse. Han dömde det irländska folket till att leva (eller skall jag säga existera) under den direkta kontrollen av Vatikanen. Han förstörde allt som var bra inom ett folk som levde av kärlek och lärande. Hans minne skall raderas för alltid. Det är dags att inse fakta och ta tillbaka er suveränitet. Sedan kommer världen att lära av IESA, den de tillskansade sig och vars namn de ändrade till Jesus. De till och med skapade en fiktiv familj för honom. Detta bedrägeri tvingades på er av Roms arméer. Det är dags för Rom att möta exponering och för människor att bli de andliga varelser som de är.

Veronica, det var nödvändigt att förklara att när du döper ett barn – oavsett religion – görs allvarliga LÖFTEN på uppdrag av det barnet. DESSA LÖFTEN ÄR BINDANDE såvida de inte blir formellt återkallade. Detta faktum är inte helt förstått av dessa som ser det som en social händelse och talar för barnet utan hans/hennes samtycke. Tänk på det – det är en allvarlig fråga, inte något man skall ta lätt på.

Det var bra att du gav de närvarande möjligheten att återkalla dessa löften och ta tillbaka sin suveränitet. Det var en känslosam och kraftfull ceremoni av vuxna som var kapabla att göra sina egna beslut. Fängslandet av själar vid en så tidig ålder är en avskyvärd sak. Tom Ryan gjorde ett bra jobb när han tog bort banden av Vatikanen på Hill of Tara. Jag säger igen, ”Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting”. Denna nyckel är vridningen i låset och detta var det första steget i frigörandet av kedjorna som håller er fjättrade vid en korrupt regim.

Jag delade din glädje när du mötte Barry. Han är verkligen en ren ande. Hans vackra energi omfattar alla som möter honom. Ja, han var en druid i gamla tider och som Fergus, och Mike R, har han återvänt för att återställa Irland och genom den åtgärden skapa fred till er värld.

Vi lyckas fortfarande med att förhindra kriget som de korrupta är i så stort behov av. De håller på att förlora sin makt att kontrollera regeringar och de börjar se löjliga ut i sin desperation. De får se alla sina planer falla isär. Bedrägeriet som tvingades på mänskligheten blir nu exponerat för dem med ögon att se med. Det är klart som dagen. Brotten som utförts av kyrkan i Rom mot mänskligheten måste komma ut i det fria, att exponeras och stå till svars för. Nu när sanningens ljus blir starkare för varje dag avslöjas allt som måste upptäckas. Tillsammans kommer båda sidor av livet att fira avlägsnandet av De Mörka, och detta kommer att börja på Irland. Den Nya Tidsåldern med fred och ljus närmar sig snabbt. Förbered er på att välkomna den!

Den här sidan av livet är med er vartenda steg på vägen. Ni har kommit en så lång väg under de senaste åren när ni vaknat ur det hypnotiska tillståndet som påtvingats er. Var snälla och stöd varandra i denna tid av förändringar, för tillsammans är ni så kraftfulla. Allting har lagts på plats för att skapa de rätta förutsättningarna för det sista steget in i ljuset. Vartenda land bör finnas med ombord, eftersom alla kommer att få skörda frukterna av denna massiva insats för att ta bort mörkret för alltid. Ni är på väg att göra historia genom att skapa en framtid som är fri från korruption för hela mänskligheten. All assistans kommer att ges er, ni behöver bara be om den. Mirakler inträffar varenda dag i den här tiden av förändring.

Vänligen ha förståelse för att min kära hustru arbetar på projekt som orsakar henne stor oro och stress. Dessa projekt måste, och kommer att bli, slutförda. Det är syftet för att hon återvände till Jorden. Att vara bland sitt folk på Irland var en stor glädje för henne, och att kunna hjälpa till med att befria dem från de restriktioner som lagts på dem av Vatikanen var ett mirakel i hennes ögon. De är nu fria andar som kommer tillsammans i sanning och kärlek.

DEN ARISKA RASEN VAKNAR. FRÖJDAS ÖVER DET!

Deras tacksamhet, och vår, går till ENDA KENNY, den irländska premiärministern, för att han öppnade dörren så att världen kan gå framåt in i ljuset. Det var ett litet steg för Irland men ett enormt steg för mänskligheten. Enda Kenny är en modig man som står för sanning och vägrar att buga för dem som ljuger och utnyttjar de oskyldiga barnen i världen.

Allting håller på att komma tillsammans fint nu. Er energi och ert engagemang är uppskattat. Tillsammans kommer vi att kliva in i framtiden, båda sidor av livet som en.

Min kära, du vet vad du måste göra. Du har stödet och bönerna från dem som söker sanningen och ljuset. Jag är med dig, alltid.

Din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, September 15, 2012

09.12.2012


09.12.2012


Vad ni har observerat nyligen är uppdelningen av gott och ont, med regeringar som fattar beslut som påverkar varenda en av er. Det är dags att hitta er röst, eller att ledas som fåren till slaktbänken. Besluten som har tagits är för viktiga för att lämnas till de korrupta politikerna. Ni vill inte ha ett världskrig med ett tanklöst slaktande av miljoner människor på ert samvete. Denna plan för krig är det sista försöket att få total kontroll över er planet. Är detta vad ni vill ha? Det är dags nu för er, slavarna, att hitta modet, att inse vem ni är och att utöva er rätt som människor på planeten Jorden. De onda lämnar ingen sten ovänd för att nå världsherravälde. De tillhör inte er värld!

Det är därför de gör så stora ansträngningar för att ändra den så att den passar dem själva. Ni har alla stått overksamma och sett på när de tagit kontroll över allting. Det gjordes i smyg. De tog tid på sig för de ville inte att fåren skulle vakna upp och se vad de höll på med. De lurade er att tro att ni hade fiender genom tekniker för smart hjärntvättning. Tänk vad de skrattade åt er när ni köpte in er på varenda lögn – krok, lina och sänke. Det enda de inte hade räknat med var att mänskligheten skulle vakna upp och se det stora bedrägeriet.

Vi i andevärlden är här för att hjälpa er med att själva se och för att öppna era ögon och se tydligt hur ni har blivit manipulerade av de få som vill kontrollera massorna. Ni är massorna och ni har nu bestämt att ni inte längre önskar bli behandlade som slavar, för ni är helt kapabla att styra över er planet med det goda för alla och inte bara för de få, så som det är nu. Allting öppnar sig för er nu för att göra detta. Ni har visats vägen framåt.

Deras vapen är PENGAR! Men snart kommer ni inte att behöva deras pengar. De skapades av dem som ett vapen för att kontroller er och det har fungerat fram tills nu.

Bra människor kommer nu fram för att leda vägen till en bättre och rättvis värld för alla. Ni tar tillbaka er värld från inkräktarna. Så snart ni har tagit beslutet att träda fram så kommer allt att göras tydligt och hjälp kommer att finnas. Människorna på andra planeter står bredvid och ser på och väntar på att komma till er räddning med allting ni möjligtvis kan behöva. Titta upp på er himmel och ni kommer att kunna se dem. Varför tror ni att era regeringar använder chemtrails för att blockera er utsikt, såväl som att blockera den underbara energin av ljus som strålar ner på er från ovan. Ni är på det största tänkbara äventyret och alla är välkomna. Tråkigt nog är en del fortfarande innestängda i det tredimensionella tänkandet där förvärvandet av pengar är av största vikt. De är rädda för att lämna det löpande bandet.

Våra planer, å andra sidan, går underbart framåt. Vi tvivlar inte på att vi kommer att vara framgångsrika. Varje steg har tagits och en dag kommer ni att förstå varför det måste ske på det här sättet. Det har aldrig funnits så mycken ondska i er värld förut som det är nu. Försiktighet måste vidtas för att få allting absolut rätt. Handla endast när ni blir vägledda att göra så. Var bara tillsammans med människor ni kan lita på. Om det finns något tvivel, agera då på det, för det är mycket som står på spel. Det är dags för alla goda människor att komma tillsammans i kärlek och sanning.

Snart kommer ondskans bastioner att avslöjas för alla att se. De kommer att tas bort från Jorden för evigt. Ni kan inte ha ett ruttet äpple i skålen, det förorenar allt som kommer i beröring med det. Renandet av er planet har börjat. Det kommer inte att finnas något gömställe för de onda varelser som har förstört så mycket. De kommer inte att tillåtas att gömma sig i underjordiska hålor. De kommer inte att vara välkomna på planeten Jorden – under jorden eller ovanpå. De kommer att tas bort för deras tid är ute.

Se fram emot att få lära känna medmänniskor från delar av världen som inte är bekanta för er. Kom ihåg att uppdelningen i olika religioner och raser var vapen som användes av Kabalen för att hindra er från att upptäcka er verkliga fiende. De vände människor emot människor medan inkräktarna tog över kontrollen. Ni måste medge att det fungerade! De trodde att allt de behövde göra var att bida sin tid tills det rätta ögonblicket för ÖVERTAGANDET skulle komma.

Hur arrogant av dem att tro att de skulle tillåtas att ta över en planet och använda varelserna på den för sina egna syften. Deras LÖGNER är inte lägre accepterade utan ifrågasätts nu. De börjar bli oroliga för vad ”mannen på gatan” kommer att göra när han inser vad som har gjorts mot honom. De kommer inte att behöva vänta så länge. Detta är de människor som har manipulerat allting för att lura och kontrollera er. De skrev ”Heliga böcker” för att kontrollera era sinnen, de skrev en historia som inte är sann och har lämnat er förvirrade.

Det finns kloka länder som nu vill veta sanningen. De undersöker historien själva. Vi kommer att vägleda dem. Kom alltid ihåg vad jag sa till dig, Veronica, när jag först hade kommit till andevärlden: INGENTING ÄR VAD DET VERKAR VARA! Allting är raka motsatsen. Din själ är den du är, inte din kropp, kroppen är bara den farkost som innehåller din själ. Du har haft många kroppar över tiden, några mycket annorlunda än vad du har idag. Själen gläds åt många olika livsupplevelser. Du kommer att börja minnas olika liv och erfarenheter som gjort dig till den person du är idag.

Koncentrera dig på sanning och ljus och att komma tillsammans med alla som önskar leva i fred och harmoni på Jorden. Skapa i ditt sinne den värld du vill ha i framtiden. Det finns mycket som jag inte kan diskutera nu. Vi kan inte visa vår hand för då skulle våra fiender vidta åtgärder. Ett stort steg behöver tas, och det kommer att tas. Vi är förberedda.

Min kära hustru har mycket att göra. Hon ser inte den fulla bilden. Jag omger henne med kärlek och jag är alltid med henne. Kärlek är vad som driver henne framåt för att följa min vägledning och att lita på mitt omdöme när det gäller saker som vårt uppdrag på Jorden. När människor möts i kärlek är allting möjligt. Det är tid nu att säga farväl till det förflutna – framtiden är vår.

Lita på ditt omdöme, min kära, Din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, September 4, 2012

02.09.2012


02.09.2012


Er värld håller på att vakna upp och Kabalens grepp lossnar när Sanningens Ljus sprider sig. Nu är människor beredda att göra seriös forskning i den sanna historien om er värld som den var innan Kabalen förändrade den för 2 000 år sedan. Det var genom blodsutgjutelse som de tvingade sin doktrin eller lära på land efter land. De skapade splittring genom olika trossystem med avsikten att skapa konflikter. Om ni inte tar en titt på vad som gjordes då så kommer ni aldrig att förstå hur man förändrar tingen. Så snart man förstår sanningen faller allting på plats.

Man kan inte förändra någonting förrän man förstår vad som behöver förändras och vem som bär ansvaret för det tillstånd som er värld befinner sig i. Ni måste fråga er själva vem ni kan lita på. Titta bara på de marionetter ni röstar på. Gång efter annan luras ni av fina ord som inte har någon substans. De menar inte alls vad de säger. Deras syfte är att hålla er under kontroll och skapa alla de lagar som är nödvändiga för att hålla er som slavar som endast existerar för att tjäna dem! Det är dags nu att upphöra med att vara slavar.

Några mycket intressanta personer kommer för att träffa dig Veronica, för att dela med sig av sin forskning till dig. Den tjänar till att komplettera bilden för dig. Vad du lärde dig om leylinjer den här veckan är viktigt att komma ihåg. När leylinjer korsas så skapar de helig energi. Dessa linjer vördades i gamla tider. Kabalen har byggt flygplatser, kraftverk, slakthus etc på dessa punkter i syfte att sprida ut kraften i ljuset. Detta är brottsligt.

Mark har rätt om detta: din förbindelse med anden, och vem du i sanning är, har medvetet förstörts av dem du hade litat på har ditt bästa för ögonen. Generation efter generation har lurats att tro och lita på fel människor. Det nät som Kabalen har placerat över planeten Jorden för att hålla er som fångar håller nu på att brytas upp. Det kostar dem mer för varje dag att kunna behålla kontrollen. Så fråga er själva: vem har den verkliga makten?

Dödsmaskinen håller på att få svårigheter också. Den kommer snart att få stå inför verkligheten när sanningen läggs fram för alla att se. De har inte tillåtelse att följa PLANEN. De trodde att de skulle vara i total kontroll av planeten Jorden och alla som fanns kvar på den vid den här tidpunkten. Detta kommer inte att ske. Planeten Jorden kommer att återgå till fållan igen. Var också medvetna om att de producerar fler och fler ”mediciner” som alla är utformade för att förstöra er som människor. En del av dessa läkemedel är chipsade, många är rent ut sagt farliga.

Desperata situationer kräver desperata åtgärder. De förlorar kontrollen och söker efter lösningar på situationen. Ni måste ta ansvar för era egna kroppar och era barn. Gå tillbaka till naturen för alla botemedel ni kan behöva. Lita på er egen bedömning och er inneboende instinkt. Ni har fått lära er att titta utanför er själva och på andra och detta måste ändras på. Ni har burit med er all kunskap genom tiderna från varenda livstid och allt finns inom er.

Människor som Michael Tsarion har tittat inom sig och kommit ihåg. Hans förståelse för hur Kabalen har förändrat allting är enastående. Hans är verkligen en fantastisk man. Michael har vandrat på Jorden från tidernas begynnelse. Han guidar nu er till sanningen. Har återvände till Irland i denna livstid för detta ändamål. Under 2 000 år har Kabalen försökt att utplåna det irländska folket. De bär ansvaret för de brutala dödsfallen för miljontals irländare. Bevisen finns där för dem som önskar undersöka detta faktum. Kabalen ville förstöra irländarnas DNA, men genom historien har irländarna rest och bosatt sig i olika länder. Så ni kommer att hitta deras DNA över hela världen. Varför är Kabalen så rädd för irländarnas DNA? Vad skulle hända om irländarna överallt vaknade upp och insåg sanningen?

Det är nu dags att ta bort de bojor som har bundit er till Kabalen. Så snart ni blir medvetna om RÄDSLAN de skapade för att förslava er, och ni ser den för vad den är, så kommer den inte längre att påverka era liv. Ingen kan skada er såvida ni inte tillåter dem att göra det. När den nya strukturen kommer in så kommer ni att se jämlikhet för alla människor. De hungriga och hemlösa är ett resultat av girigheten hos Kabalen. Detta kommer aldrig att hända igen. Det finns mer än nog för alla. Det kan ta lite tid att organisera tillräckliga leveranser och strukturer för att säkerställa mängder för alla men aldrig igen kommer människor att ses som andra klassens medborgare. Det kommer att bli respekt för allt levande.

Företrädarna för de mörka arbetar i alla skepnader, alltid redo att fördöma sanningen och alla som forskar i den. Det spelar ingen roll vilka titlar de ger sig själva eller vilka samhällen de skapar, deras syfte är att fördöma sanningen. Jag talade om för dig att jag var chockad när jag gick över till andevärlden och såg tydligt dem som utåt hävdade att de forskade efter sanningen och bevis för den. Ingenting kan vara längre från sanningen. De gick in överallt, och liksom en cancer spred de sina tentakler i syfte att förhindra att sanningen kom fram. Få är befriade från fördömande. Du frågar, min kära, hur kan de leva med sig själva? Jag frågar, hur kan de möta övergången till den andliga världen i vetskap om vad de har gjort? För det är ett brott mot mänskligheten!

Ni har nu kommit in i september. En månad av löften, när det oväntade kan ske om tidpunkten är rätt. Som du vet, min kära, för att saker skall hända måste tidpunkten vara rätt för att man skall få det resultat man behöver. Vi är ständigt på väg mot vårt mål. Förbered dig på att gå framåt.

Informationen flödar in till dig från alla håll. Ibland är det svårt att ta in allt. Jag känner din upprymdhet när svaren på frågorna avslöjas i de mest osannolika omständigheter. Spännande tider, min kära.

Din beundrande Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, August 28, 2012

26.08.2012


26.08.2012


Veronica, min kära, resultatet av våra ansträngningar med att förhindra ett Tredje världskrig blir mer uppenbart för varje dag. Kabalen har blivit ganska desperat. Folk talar ut och avslöjar vad Kabalen har gjort för att förstöra och kontrollera mänskligheten. Vissa kan inte längre klara av skulden de känner för vad de tvingades att göra när de var under kontroll av Kabalen. Många försattes i situationer där satanisk misshandel gjordes fullt acceptabelt.

De var dumma nog att ge efter utan att veta att allt blev inspelat och användes emot dem för att tvinga dessa så kallade ”respektabla” människor att lyda Kabalen eller bli ruinerade av exponering. Denna formel har fungerat i generationer och den fortsätter än i denna dag. De fås att tro på att de tillhör en ”exklusiv klubb”. De gjorde Lucifers tecken för att visa att de är glada att tillhöra den. De ser sig själva som överlägsna de mindre, umbärliga dödliga.

Mänskligheten kan inte så lätt svälja lögnerna längre. Det är så skönt att se hur många som har vaknat upp till verkligheten. De ser nu tydligt när någon ljuger för dem. De smartaste bedragarna och förfalskarna är inte längre säkra från exponering och upptäckt, då sanning och ljus gör framsteg oavsett Kabalen som nu är utsatta för första gången, vilket exponerar deras onda komplott.

Mänskligheten vaknar upp till detta stora bedrägeri och börjar se klart dem som har svikit och förrått dem och medvetet överlämnat er till era förtryckare. De är skyldiga till förfalskning av er världs historia och har ersatt den med en väv av LÖGNER som de noggrant har bevakat. Hemligheten om detta bedrägeri har nu insetts.

Det är Irland och det irländska folket som har lidit mest och som fortsätter att lida än i dag på grund av detta bedrägeri. De forntida irländarna, som lyckligtvis bosatte sig i andra länder och delade med sig av sin stora kunskap, har utplånats från era historieböcker. På den tiden visste man vad Vatikanen var kapabel till. Människorna var orädda och säkra på vem de var. Det tog en hel del för Vatikanen att förstöra och kontrollera det irländska folket. Nu när sanningen läggs fram för dem kan de se tydligt vad som gjordes mot dem, och mot hela mänskligheten, som ett resultat.

Alla på planeten har fått lida som ett resultat av vad som gjordes mot dem. Det är nu dags att rätta till det som var fel. Det är häpnadsväckande att detta bedrägeri kunde pågå under så lång tid utan upptäckt. Propagandan, använd för att skapa ett falskt intryck av allt, var noga planerat och genomfört. Se inte på dem ni leddes till att tro var era överordnade efter vägledning. Det är upp till var och en av er att ta ansvar. Sök sanningen själva. Ni har blivit så dåligt behandlade och misshandlade för att tillfredsställa girigheten hos Kabalen.

Ni har nu bevis på att många bankirer blivit arresterade och tvingade till att svara för sina dåd, men det finns ingenting om detta i press eller TV. Fråga er varför denna information hålls borta från er. Detta är bara ett exempel på kontrollsystemet som ni har accepterat tills nu. Ni förtjänar sanningen. Ta tillbaka er makt. Tillsammans är ni oslagbara! Det skänker oss en stor glädje att se när ni kommer tillsammans och delar med er av kunskapen och stöder varandra under de sista stegen i transformationen.

Jag önskar att vi kunde dela våra planer med er, men det är viktigt att vi håller dem hemliga just nu. Ni har alla gått igenom så mycket och vissa har blivit allvarligt prövade ibland. Ni har stått fast i vetskapen att sanningen kommer att göra er fria. Allting kommer att rättas till i er värld och freden bli återställd. Mänskligheten kommer att leva tillsammans i harmoni, precis som i forna tider. Vad ni har fått genomleva kommer att ses som den mörka medeltiden.

Skratt skapar en underbar energi. Det är det bästa medicinen. Ni kommer inte att finna rädsla där det finns skratt. En familj som skrattar tillsammans håller ihop. Ni är alla delar av ett stort team. Det spelar ingen roll vilket land ni lever i, ni är alla ett i era ansträngningar för att ta bort Kabalens kontroll för alltid. Många är skyldiga er tack för sina liv, för ni var modiga nog att exponera Kabalens planer för Olympiaden i London. De kunde inte genomföra sina planer att döda tusentals oskyldiga människor. Det år så effektiva ni är!

Ni kommer att lyckas: tvivla aldrig på det! Ignorera de barriärer som utan tvekan kommer att placeras framför er för att ni skall känna er dumma för att ni tror på att sanningen kommer att triumfera över ondskan. Det fordras en stark karaktär för att stå upp för vad man tror på, oavsett Kabalens ansträngningar att snärja en. Kom ihåg vem du är och varför du är på Jorden vid den här tiden.

Snart kommer ett av de stora kontrollsystemen att falla. Sedan kommer hela korthuset att rasa ihop. Kom ihåg, min kära, när jag först gick över till andevärlden och jag sa detta så tvivlade du på att detta skulle kunna inträffa. Nu vet du utan några tvivel att det är bara en tidsfråga innan det kommer att falla sönder. Det kommer att förintas utan ett spår och försvinna från Jordens yta, dess skräckvälde är äntligen över. Det var ansvarigt för mycket av det som var ont och korrupt. Död och förstörelse var dess byggstenar och dess girighet hade inga gränser.

Endast de som fortfarande befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd väljer att förbli okunniga om sanningen, och snart kommer det att bli uppenbart även för dem. Nu måste ni möta den fruktansvärda sanningen om vad som gjordes mot mänskligheten för att hålla er i ett tillstånd av okunnighet. Du kommer att bli förvånad när du ser vad dina ansträngningar åstadkommer. Framtiden är er. Njut av äventyret!

Saker och ting går nu snabbt framåt och det är svårt att hålla takten med allt. Du kan bara göra ditt bästa, precis som du alltid gör. Men jag vill att du Veronica tar dig tid att vila också. Var beredd, min älskade.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.