Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, June 9, 2014

Montague 8 juni 2014
Montague 8 juni 2014

Min kära, lägg undan allt en stund och titta tillbaka på saker och ting med ett öppet sinne. Du tog de steg som behövdes för att släppa loss den energi som tillät mycket av det som var dolt att frigöras in till det offentliga rummet. Dina planer på att fortsätta detta arbete har nu lockat många så kallade experter, som har mobiliserats av Kabalen, för att förringa vårt arbete och orsaka förvirring inom många människor. Skrämseltaktik har med framgång använts under generationer och det fungerar fortfarande för svagare sinnen. Dessa människor som ser sig själva som experter, och som vet allt bättre än någon annan, är utnyttjade av Kabalen. Det är viktigt att du distanserar dig själv och vårt arbete från dem. Distraktion och förvirring används alltid av Kabalen, det är allt de har kvar för att försöka hålla fast vid den lilla makt de fortfarande har. Genom att förhindra Ljuset från att bli fullt aktiverat så fortsätter de med sitt korrupta styrande. Alla måste ställa sig frågan:

ÄR JAG, ELLER ÄR DET JAG OVETANDE GÖR, EN HJÄLP FÖR KABALEN ATT FORTSÄTTA SITT ONDA REGERANDE I VÅR VÄRLD? DÖDAR DU FÖR DERAS RÄKNING?  FRAMTVINGAR DU DERAS LAGAR?

Är du fortfarande fast i den 3-dimensionella världen som skapats för dig av Kabalen? Se in i ditt samvete och fråga dig själv: ”Vad gör jag för att göra det möjligt för Ljuset att ta bort allt som är mörkt och korrupt?” Det kommer snart en tid när du tvingas stå inför den frågan, så du behöver vara förberedd. Det finns så många fina människor där ute som har modet att leda vägen. Deras vägledning är fullt tillgänglig för alla. Beslut måste tas för du kan inte luta dig tillbaka och hoppas att allt skall försvinna. Det gör det inte!  Ditt handlande vid den här tiden är av stor betydelse. Står du med de 99 % och förenar dig med mänskligheten, en mänsklighet som är förenad i kärlek och ljus och som vill leva i frid och harmoni. Detta är dess mål och det är väl värt att komma tillsammans för.

 Veronica och Andrew (Bartzis) ger er en möjlighet att visa att ni kan komma samman i harmoni, att förena er potential för att frigöra all den goda energin som har varit fångad av Kabalen för att förhindra er från att få tillgång till den. Det är nu första gången det har blivit möjligt att göra detta. Det fordras att mänskligheten kommer samman som Ett för att göra detta. Veronica och hennes vänner startade upp detta förra månaden och vi har sett resultaten på båda sidor av livet. De vetenskapliga bevisen finns där för att visa att det fungerade. Bli inte avskräckta av nejsägare. De kommer att komma upp med alla skäl under solen för att påstå att det inte kan göras, om det inte sker på deras sätt. De kommer också att komma upp med falska uppgifter för att skapa tvivel i tveksamma sinnen. Jag säger till er nu: det kan göras, och det kommer att göras. Titta bara på alla avslöjanden som har inträffat sedan Veronica gjorde lanseringen den 26 maj, och fråga er själva hur det gick till. Var det av en tillfällighet?

Man måste inse faktum. Det är upp till var och en av er att ta sitt ansvar. Att vidta åtgärder för allas bästa. Er värld är i en enda röra med så många störningar och en manövrering för att skapa orsaker för att start ett nytt världskrig. Kabalen ser detta som sin enda räddning. Er tystnad och medgörlighet gör det möjligt för dem att fortsätta på sin väg.

Det är dags nu att ni får lära er er sanna historia. Veronica vidtar nu åtgärder för att göra den allmänt känd. Fråga dig själv varför det fanns ett behov av att dölja den, och ersätta den med ren fiktion som har hållit er instängda och kontrollerade. När du förstår vem som skapade denna fiktiva historia så kommer allting att bli klart som dagen. Är du redo för detta avslöjande?

Vi har tvingats leda er försiktigt mot detta, eftersom det nu finns tillräckligt med ljus för er, så att ni kan ta in alla fakta om ert slaveri. För att bli de ni egentligen är så behöver ni lära er varför ni blev förslavade, och varför det är nödvändigt nu att frigöra er från denna mycket grymma förslavning. Fakta måste inses och oväntade beslut måste fattas. Ni är kraftfulla varelser av ljus som fördummades och tvingades att acceptera en livsstil som är totalt främmande för ert sanna jag. Ni har varit hjärntvättade och kontrollerade i en sådan grad att det inte finns någon tankefrihet alls. Ni har varit mekaniserade att lyda och tjäna. Men tack och lov så närmar sig den tiden ett snabbt slut. Frihet vinkar och det är dags att omfamna den.

Meditera så ofta du kan, för det kopplar in dig till ditt Högre jag och din andliga familj. Koppla bort dig från alla falska nyheter som är propaganda som endast tjänar till att snärja dig och hålla dig kvar i en 3-dimensionell värld. Allt som visas på TV är noggrant kalkylerat för att fängsla er. Det håller er i ett mentalt fängelse där ni inte kan tänka själva. Ända tills nu har ni varit omedvetna om hur kontrollerade era liv har varit.

Genom TV blir ni vägledda till vad ni skall äta, dricka, hur ni skall klä er och vart ni skall gå. TV upptar din tid så mycket att du inte längre umgås tillräckligt med de människor som finns omkring dig, och du kan inte längre tänka själv. En falsk verklighet har skapats som hindrar dig från att tänka själv eller vara ute i naturen. Allt detta lämnar dig i ett tillstånd där du inte kan fatta ena beslut. Det gör också att du är omedveten om de massiva förändringar som skett runt omkring dig när Ljuset har etablerats och vårt arbete kommer att bära frukt.

Tillsammans kommer vi att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att befria er värld från galenskap av korruption och kontroll. Vi kommer att göra det fredligt och med kärlek i våra hjärtan för mänskligheten. Detta är er stora möjlighet. Kom samman som En och allt kommer att gå bra.

Min kära, jag är fullt medveten om de hinder som ständigt placeras framför dig på vägen. Försök att se dem som det som Kabalen försöker göra för att hålla fast vid sin makt. Varje dag ger mer problem. Ja, det är svårt för dig, men du har viljan att fortsätta trots svårigheterna. Jag ber att kärlek och ljus skall sändas till ditt arbete. Det är för mänskligheten!

Var stark, min kära. För alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague 1 juni 2014
Montague 1 juni 2014

Så mycket har hänt sedan vi sist skrev, min kära. Jag vill att du skall veta att du uppnådde stora framgångar i Irland. Det är därför Kabalen slog tillbaka som de gjorde, annars skulle ditt besök ha ignorerats. (Svart färg hälldes över Lea Fail efter mitt besök. Lea Fail är en fornlämning på Tara som är helig för det irländska folket).

Under år 2012, på Hill of Tara genom Lea Fail, när ni återkallade kontrollen som Vatikanen hade över er, när ni tydligt hörde takten av forntida trummor under fötterna, så attackerade de det med en hammare. Är de rädda för dig, min kära?

Kommentar från Veronica:
”Innan jag åkte till Irland steg ett stort, blått öga ner över mig när jag låg i min säng. Jag kände att det kom för att varna mig och de vakar över mig. Det hände igen i hotellet i Dublin.”

Nätverket och jag är tacksamma för alla dem som tog sig tid att möta och tala med dig i Dublin. Du träffade några mycket speciella människor som kommer att gå den här vägen med dig. Irland håller på att vakna upp. De är mycket intelligenta människor som kan sätta sig in i den forntida historien och kunskapen. Det ligger i deras själar!

Ni förstår nu helt varför Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Denna nyckel vrids nu om. Och med folkviljan, när de använder sin tankes kraft under meditation, så kan de hjälpa er andra att avslöja allt det som varit dolt och därmed återställa kärlekens ljus för mänskligheten. Använd fotografierna av TARA för att koncentrera era energier när mediterar.

Din framtid beror på detta. Fortsätt att arbeta med leylinjerna. Allt bidrar till framgång för detta viktiga uppdrag. Frihet från kontrollsystemet ligger inom räckhåll, så arbeta på det!  Du kommer att göra det här, min kära. Jag vet att du var utmattad efter alla promenader och klättringar på kullar och stättor etc. Det var svårt för dig, men du visste att det måste göras.

Du måste resa tillbaka till Irland så snart som möjligt för att gå vidare. Den här övningen måste fortsätta tills fullständig framgång har uppnåtts. Vet att de som promenerade tillsammans med dig var speciellt valda för att göra det. Vi, på den här sidan av livet iscensätter allting, men tyvärr  måste du göra det tunga arbetet. Vi är tacksamma för alla dem som har hjälpt dig i det här, vare sig det gäller ekonomiskt eller genom att erbjuda en arm för att hjälpa dig klättra i dessa backar, eller genom sina uppmuntrande ord.

Din framgång på Hill of Tara är utom allt tvivel. Du har sett bevisen själv. Vi tittade på när du läste Andrews Återkallanden (Andrew Bartzis) bredvid Lea Fail. Det, min kära, kommer att bli ihågkommet under åren som kommer. De som hällde färgen över detta fornminne visade bara sin okunnighet om Taras betydelse. Energierna går djupt ner i marken där och Kabalen kan inte tränga igenom dem. Endast de renhjärtade kan förlösa dem.

Expeditionen till Irland som du och Andrew planerar är av stor betydelse för er planet. Det är viktigt att så många olika nationaliteter som möjligt deltar. Ni måste komma tillsammans som En, utan hänsyn till ras eller trosbekännelse, bara som En mänsklighet, som En mäktig grupp som skall återställa Ljuset.  Det irländska folket kommer att välkomna er och vill gärna utforska sina heligaste platser med er.

Jag vet hur mycket det betydde för dig att besöka UISNEACH, min kära. Ja, det är den mest fantastiska plats, full av andlighet, druider, gamla kungar och drottningar av Irland. De lämnade aldrig det. Klättringen var tuff för dig men det fanns vänliga själar till hands för att hjälpa dig. Det finns så mycket att se och uppleva där. Ett besök är inte tillräckligt. Så snart du kopplar in dig till det så lämnar det dig aldrig.

Du använde energin i CAT STONE när du satt på den för att läsa Andrews Återkallanden. Det är dags för mänskligheten att ta bort korruptionen och inse att alla kan leva fredligt tillsammans på Jorden. Det finns inget behov av krig. Ni har blivit ombedda att döda er egen art. Varför skulle ni vilja göra det? Varför blir du ombedd att göra det? Kabalen vill reducera befolkningen och de använder dig för att göra det för dem. Du är manipulerad från vaggan till graven, och du är just nu på väg att vakna upp till detta faktum. Handling behövs nu för att få bort den manipulationen. Annars överlever ni inte.

Ni måste vidta åtgärder, för det händer inte utan ert fulla samarbete. Låt er inte invaggas i en falsk känsla av trygghet genom att tro på välmenande ”kanaliseringar” som fylls med information direkt från Archons, som låtsas vara avlidna själar eller namn från det förflutna. Ni kommer alla att vara aktiva i avlägsnandet av korruptionen. Vi kan hjälpa och råda er, men ni måste ta ansvaret. Utrusta er själva med all nödvändig information, för kunskap är makt.
Ni kommer att hitta irländare överallt. De var alltid stora resenärer, så denna information kommer att ge genklang hos dem och förhoppningsvis föra dem tillsammans ännu en gång för att skapa en fredlig värld för alla. Sanningen kan inte längre ignoreras.

Min kära, Marcias bröllop var praktfull tillställning. Vi här i den andliga världen önskar Marcia och Paul ett långt och lyckligt liv tillsammans.

Får jag begära bistånd i form av kärlek och ljus för en underbar själ, HF, som ensam kämpar mot korruption i de brittiska domstolarna. Hon står inför risken att förlora sin försörjning och sitt hem på grund av den uppenbara manipulationen och lögnerna från advokatbyråer, försäkringsbolag och försummelse av rättsväsendet.

Om hon är framgångsrik i domstolarna kommer hennes framgång att ha en enorm inverkan på tusentals andra som har tagit skada i händerna på de korrupta elementen av jurister. Ta några minuter och sänd henne kärlek och ljus så att sanningen kan segra. Dessutom, sänd kärlek och ljus till Royal Courts of Justice så att andra som kämpar också kan dra nytta av det vid den här tiden.

Du, min kära Veronica, gick igenom en liknande erfarenhet när jag gick över till den andliga världen. Mitt helt lagliga testamente och sista vilja upphävdes av min blodsfamilj eftersom du inte är jude. Du vet att det var min högsta önskan att se till att du sågs efter, men som du såg så var det de korrupta som styrde och människor lider som en följd därav. Du har överlevt min kära, mot alla odds. Domstolsväsendet är en håla av reptiler som jag inte skulle önska för någon. Sänd kärlek och stöd till alla dem som har fastnat i det.

Vårt uppdrag är på väg och fler människor går med varenda dag. Alla är välkomna. Ta det lugnt, min kära. För du är inte så ung som du brukade vara. Kärlek kommer att lysa upp vägen.

Som alltid, din beundrande Monty.
 
Ett urval av fotografier kommer att visas i morgon, måndag.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.