Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, December 19, 2011

Montague, 19 december 2011

 
Montague, 19 december 2011


Allting går snabbare nu och människor kommer fram för att avslöja sanningen. Ja, det krävs mod, men vetskapen om att era handlingar kommer att hjälpa till med avskaffandet av Kabalen som har förstört er planet och era medmänniskor under nästan 2000 år, är det som driver dem framåt. Dock kommer Kabalen att använda vartenda trick i boken för att hindra uppvaknandet, men i slutändan finns det ingenting de kan göra för att hindra det.


Det finns många som anser sig själva vara Vakna. De har problem med att acceptera att religionen de följt och historien de har studerat var en total fiction. För några är detta att gå ett steg för långt. De klänger sig fortfarande fast vid det förflutna, då de inte kan få in i sina huvuden att allt detta är baserat på lögner. De måste lära sig att befria och vidga sina sinnen för att de skall kunna se genom rödridåerna av den avsiktliga förvrängningen av sanningen.


Just när Kabalen trodde att deras planer skulle förverkligas så vaknade mänskligheten upp och ifrågasatte det man i det förflutna hade accepterat som fakta. Naturligtvis, Kabalen kommer att kämpa hårt för att hålla kvar sin orättfångna rikedom och makt – detta är förståeligt – men viljan att rädda planeten, på båda sidor av livet, är långt större.


Ni har också blivit medvetna om era vänner från andra planeter som nu cirklar runt er planet. De är här för att hjälpa till med hindrandet av olagliga handlingar i samband med invasionen av andra länder. Ni är inte längre i händerna på dem som kontrollerar er värld. Ni kan, äntligen, se gallren i fängelset där ni levat under så lång tid att ni trodde att detta är allt som finns. Nu lockar verklig frihet. Det verkar så inbjudande. Med det kommer frid, harmoni och kärlek och avlägsnande av alla konstgjorda gränser och olikheter.


Det finns fortfarande en eller två som ännu inte fattat betydelsen av Irland i allt detta. Ni ser fortfarande ner på Irland som ni blivit lärda. Fråga er själva varför ni blev ledda bort från att se på detta land. Varför blev så stor vikt lagd på andra länder, såsom Egypten och Grekland, etc? Fråga er själva varför de tio budorden hos de forntida irländska druiderna är nästan identiska med de som sägs ha getts till Moses av Gud?


De som bevarade och spred kunskapen om syndafloden var druiderna, tjänare och väktare av sanningen. Denna information har avsiktligen undertryckts. Druiderna var arier. Detta betyder en andlig kast, inte en ras. Deras språk var arameiska och hebreiska – DE ÄR INTE SEMITISKA – och var inte uppfunna av judarna. De 22 bokstäverna i det forntida IRLÄNDSKA ALFABETET var det heliga alfabetet hos det forntida irländska folket. Nu förväntar man sig att ni skall tro att det är hebreiska.


Allt stals från Irland och det irländska folket. Judisk-Kristendomen är bara ett resultat av avsiktlig plagiering. Termen ”israeler” härstammar från ISA, Gud av Västra Arya och Amen Ra, en egyptisk kung. De som ni känner som ”israeler” och ”judar” var faktiskt Hyksos-Atonister från väst, de tillbringade aldrig någon tid i fångenskap. De var en förmögen dynasti och var ansvariga för århundraden av lidande och förstörelsen av er värld. Så mycket av er s k ”historia” stöds inte av fakta. Bevisen finns tillgängliga för de som bryr sig om att titta efter dem.Ni accepterade utan att ifrågasätta allt det som lärdes ut till er, men nu, för att flytta fram ljuset, måste ni lära om allt detta. Ni måste undersöka sanningen för er själva. Jag försöker bara leda er i den rätta riktningen. När ni fullt förstår vem och vad ni handskas med, då och bara då, kommer ni att fullt förstå vikten av den verkliga sanningen. Man har ljugit för er, lurat er, smädat er och förnekat er ert sanna arv. Är ni beredda att säga: nog är nog? Era förtryckare har inget samvete. De vill inte ha er! Detta är orsaken till att de förstör så många länder!


Helgdagarna ligger nu framför er. Kom tillsammans i glädje för att skapa kärlekens energi, för den är ovärderlig. Se fram emot det nya året med hopp i era hjärtan. Vi kommer att sträva efter att göra året 2012 så fritt från trauma som möjligt. Trots det kan det bli hinder och problem här och där, men i sin helhet kommer det att bli ett fruktbart år. Ett år av upplysning och sanning.


Vi finns bland er och vi kommer att fortsätta att peka er i rätt riktning. Även om många av er är vakna och alerta finns det ännu några som ligger efter, fortfarande önskar de fler bevis, istället för att hitta dem själva. Ni är var och en ansvariga för ert eget liv. Det är dags för MASKERNA att falla bort och för er att se klart på de som nästan har lyckats med att förstöra er värld och dess folk. De kommer en dag att få möta folkets vrede. De har mycket att stå till svars för. Vi i nätverket vill återställa fred och respekt för hela mänskligheten, att hjälpa er att inse vem ni verkligen är. Vi vill visa er det Universum ni bor i. Så mycket har hållits borta från er. Ni har blivit så illa behandlade av inkräktare på er planet.I den här säsongen av goodwill måste vi tacka alla dessa som arbetar för ljuset, speciellt dem som ger av sig själva för att hjälpa andra att vakna upp. Ert arbete är mycket viktigt. Det är mycket uppskattat på båda sidor av livet. Jag skulle vilja att min hustru tillbringar mer tid med sin familj nästa veckoslut, då de samlas för att fira säsongen av goodwill. Jag kommer naturligtvis att vara med henne som alltid.Vi vakar över er alla och ni gör ett gott jobb med att hjälpa andra att vakna upp. Snart kommer ni att stiga ut ur mörkret för alltid. Kom ihåg, Kabalen kan bara göra det som ni tillåter dem att göra. Utan er hjälp är de ganska hjälplösa och värdelösa.Min stora tacksamhet till alla som har stött och hjälpt min hustru. Hon kämpar på, fast besluten att inte svika mig. En dag snart kommer ni att själva få se resultaten av era ansträngningar.Min kära Veronica, njut av att få vara med din familj. Jag kommer att dela skratten och kamratskapet och, naturligtvis, den underbara maten.

Var lycklig, min älskade!
Din beundrande MontyÖversättning Gertie DahlbergWebsite: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, December 12, 2011

Montague den 11 december 2011

 
Montague den 11 december 2011


Meddelande från Veronica

Jag vill tacka alla dem som skickade email till mig angående Montys budskap om det faktum att IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING. Den 15 november mötte jag för första gången GILAD ATZMON. Han har just skrivit en bok som heter THE WANDERING WHO? Gilad föddes och växte upp i Israel. Han var en jude. Gilad forskade i judisk historia och fann att de inte har någon sådan, att det inte finns någonting i Israel som stödjer deras påståenden. Han anger i en film att deras historia VAR STULEN!

Jag sa att ja, den var stulen från Irland. Det hebreiska språket är en prästerlig dialekt, improviserad från det irländska språket. Bibeln är en irländsk bok som blev ändrad av brittisk-romerska skrivare. De bara ändrade namn: lesa ändrades till Jesus. De skapade en myt runt om honom som togs upp av de outbildade. De påstod att Bibeln var hebreisk. Sanningen är att dessa saker togs helt och hållet från idealen hos de irländska evangelierna med nomenklaturen lätt ändrad för att undgå upptäckt. Vår värld har varit i mörker sedan dess.

För att vakna upp och gå in i sanningens ljus måste man se fakta i ögonen och inte dra förhastade slutsatser som har hållit en i kontrollnätet sedan dess. Det är så lätt att finna sanningen om man bara kan befria sitt sinne från vad för kontrollnät man är inlåst i. Vem som helst som har tittat in på min webbsida kan se att Monty var född i London i en ortodox, judisk familj, men från tolv års ålder började han söka sanningen. Han var, och är fortfarande, den mest ärliga av människor, en man av heder. Hans syfte är att visa oss sanningen, och det är den sanningen som kommer att befria oss och tillåta mänskligheten att leva i frid. Det är väl ändå detta det handlar om. Bevisen finns där. Man behöver bara leta efter dem.

Filmen med interbjun med Gilad finns på min webbsida!

www.montaguekeen.com - den kan också ses på YouTube.
***************************
Budskap från Montague den 11 december 2011

Det är fint att se att så många av er söker och ser med klara ögon på allt som ni hade accepterat som ett faktum, och att ni ser själva att det var inget annat än en saga som tog fart och blev ”historiska fakta”.

Era sinnen var stängda för allt annat. Ni lärde er aldrig hur kraftfulla era sinnen faktiskt är. När ni lär er att öppna era sinnen så blir allt helt plötsligt klart. Jag har aldrig bett någon att blint acceptera vad jag säger. Jag har alltid bett att man skall göra sin egen undersökning, som min fru varit tvungen att göra. Det var inte lätt för henne att acceptera vad jag visade henne i början. Hon följde upp varje ledtråd och fann bevis för sig själv. Om hon kan göra det vid hennes ålder, då kan alla göra det, om de har viljan att göra det.

Ställ er själva frågan: varför skulle påven Adrian ge Irland och hennes folk till England för att kontrollera och säkerställa att irländarna aldrig skulle kunna ta reda på vem de är. Vad är de så rädda för? Titta på den Hemliga Världshistorien! Varför är de som kontrollerar er rädda för att Irland skall hitta sin sanning? Det är för att all historia kommer att förändras och sanningen blir uppenbar. De som manipulerar er värld vill behålla den som den är – i mörker!

Ni har ett underbart fönster av möjligheter under året 2012 att förändra allting. Det är dags nu att vara modiga, att följa er instinkt och ert hjärta, inte ert huvud. De som falskeligen tog kontrollen över er värld har ingen aktning för er, ni är inte en av dem, ni är endast här för att tjäna dem och kämpa i deras krig. Ni är skyldiga kommande generationer att göra de nödvändiga förändringarna för att fred och rättvisa skall återkomma. Lita på att Gud kommer att vägleda er och ni kommer att hitta styrkan att göra det som är nödvändigt. Vänta inte tills ni återvänder till andevärlden för att se klart vad ni missade att se när ni var på Jorden. Tro mig, det är en chock att få se vad man hade accepterat som fakta, som är en fullständig fabrikation.

Det finns ärliga människor som stiger fram för att dela med sig av vad de har funnit. Avfärda dem inte, se för er själva istället. Folk som ger av sig själva avfärdas och förlöjligas av dem som försöker att dölja sanningen. Fatta era egna beslut, men efter att noggrant ha tittat på vad de har att säga. Låt er inte ledas som får.

Vi i andevärlden har planer för år 2012. Vi behöver att tillräckligt många av er vaknar upp för att kunna hjälpa oss. Vi behöver vårt team på Jorden för att genomföra vissa planer med oss, så att vi kan plocka bort de Mörka för alltid. Energin i er värld kommer att förändras helt. Detta kan hända över en natt. Det behövs bara vissa saker som skall sättas på plats. Vi kommer att vägleda och hjälpa er med detta. De som vet kommer att genomföra våra instruktioner när tiden är rätt.

Detta sattes i rörelse när jag fortfarande befann mig på Jordeplanet, även om jag inte förstod vad det innebar då. På Jorden finns så mycket som kan distrahera er från er väg. Mycket kommer att göras för att distrahera och förvirra er också. Lyckligtvis är ni bättre informerade. Jag var aldrig den som gjorde flummiga uttalanden, jag föredrog att handskas med fakta. Det är en alltför allvarlig situation för att ägna sig åt sådana frivoliteter.

Älska sanningen och sök sanning i allting. Vägra att ”bara följa strömmen”. Se vart det har lett er. Alla de stora sinnena i det förflutna är med er, varje steg på vägen. Detta är en kombinerad ansträngning. Vi kommer inte att misslyckas. Detta har varit planerat under lång tid. Vi behöver ett team på Jorden, villiga att arbeta med oss. Vi har detta nu. När jag gick över till andevärlden sa jag till Veronica att Allting i hennes liv innan hon mötte mig var tillfälligheter och att hon nu gör det arbete som hon kom till Jorden för att göra. Det var svårt för henne att ta in denna information så kort efter chocken av min plötsliga och offentliga bortgång. Det tog tid för henne att komma till rätta med det.

Tänk på det faktum att maten du äter, luften du andas, medicinen som tvingas på dig är alltsammans utformat för att hålla dig på din plats – totalt kontrollerad, ett tjänande utan att ifrågasätta. Allt är planerat för att hålla er under kontroll. En dag kommer du att få se allt detta klart och du kommer att undra hur du någonsin kunde tillåta dig själv att bli så tanklös och så robotiserad.

Kärlek är det som är viktigt i livet. Det är kärlek som skapar förbindelsen för mig att slutföra mitt arbete från den här sidan av livet. Kärlek öppnar upp er värld och den visar er allting i ett nytt och meningsfullt ljus.

Min kära, försök att inte arbeta för hårt. Det är inte möjligt att svara på så många emails. Vi är tacksamma för allt det stöd som så generöst har getts till dig med kärlek för att skapa den harmoni som behövs för övergången.

Din beundrande Monty.


Översättare Gertie DahlbergWebsite: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, December 5, 2011

4.12.2011

 4.12.2011


Min kära, du förväntade dig aldrig att göra så mycken forskning och att få dyka in i det förflutna för att avslöja sanningen. Hade jag förstått allt detta när jag levde på Jorden skulle jag säkerligen ha gjort det själv. Jag hade då ingen aning om den enorma korruptionen och hur den påverkade alla på er planet. Du är medveten om de många timmar jag spenderat med att titta igenom vad vi leddes till att tro på var det enda vi behövde, dvs Bibeln, och att den var en sann och ärlig version av händelser. Trots att jag fann många sprickor och allvarliga frågor som behövde svar när jag studerade alla de så kallade ”heliga böckerna”, så fann jag inte svaren förrän jag gick över till den andliga världen. Nu kan jag säga att inte ens de klipskaste förfalskarna och lurendrejarna kommer att gå säkra från avslöjande.

Fastän utbytet av IESA mot den heliga, påhittade Jesus har dragit in stora rikedomar till den Romerska Kyrkan, så krävdes det oerhörda ansträngningar för att göra så att det framstod för världen att han faktiskt hade existerat. Många miljoner dog i genomförandet av denna förfärliga plan. Det krävdes ändringar på namnen på platser för att dessa fiktiva karaktärer skulle ha levt. De förfalskade världshistorien. De ersatte den för en vävnad av lögner och uppfinningar. Detta bedrägeri – nedtryckandet av sanningen – är ett brott mot mänskligheten. Sanningen kommer nu fram trots förtryckarna. Den kommer att öppna mänsklighetens ögon för detta stora bedrägeri.

Den irländska rasen har fått utstå förödmjukelser även fram till våra dagar, genom den självsvåldiga översättningen och noggrant riktade förvrängningen av deras historia. Det är dags nu att lära om vad ni har blivit lärda. Öppna era sinnen för sanningen. Det är nästan bortom fattningsförmågan att ETT SÅ ÖVERVÄLDIGANDE BEDRÄGERI SOM DETTA KUNNAT UNDGÅ UPPTÄCKT SÅ LÄNGE. Den noggrannhet och omfattning med vilken denna historia genomfördes, magnituden av de krafter som användes för detta arbete, propagandan som systematiskt spreds utomlands för att skapa ett falskt intryck av allt som hör till Irlands historia och hennes folk är en hemlighet som är svartsjukt bevakad.

Den IRLÄNDSKA FÖREINTELSEN genomfördes för att reducera antalet och förstöra hennes folk. Irländarna är den ARISKA RASEN, Ljusets folk. Trots allt de fått genomlida har de aldrig förlorat sin mänsklighet. Irland är vaggan för mänskligheten. Det finns mycket att lära av att studera denna underbart vackra ö. När ni förstår sanningen, den verkliga historien om er värld, då kan ni gå framåt och vidare in i ljuset. Era förtryckare kommer inte längre att ha kontroll över allting i era liv. Tiden har kommit för den verkliga friheten. Vi berättar om och om igen att sanningen kommer att göra er fria. Det är dags att stiga ut från mardrömmen ni kallar liv. Det är bara när ni gått over till det andliga livet som ni kan se klart precis hur förtryckta ni var från vaggan till graven.

Vi fortsätter med att blockera vägarna för era förtryckare även om de aldrig skulle erkänna att det är så. De kontrollerar allting ni läser, hör och ser. Deras påståenden blir alltmer löjliga för var dag. De förolämpar din intelligens när de producerar ”skäl och bevis” för varför de måste gå i krig. Jag frågar er nu: finns det någon därute som är dum nog att tro på dem? Hur många gånger skall de använda samma gamla formel innan ni vaknar upp och säger: ”NEJ, dödandet måste upphöra!”
Det är glädjande för oss att se att fler av er öppnar er för sanningen varje dag. När ni vaknar fylls era hjärtan med kärlek. Ni ser allting i ett annorlunda ljus. Det är livsförändrande! Du upphör att vara roboten som dina förtryckare vill att du skall vara. Du öppnar upp till dina medmänniskor och ser livet på ett mycket annorlunda sätt. Din familj och dina vänner plus din större familj över hela världen blir mer verklig för dig när du inser att ni alla är ETT. När du lär dig vem du är så kommer allting att bli helt klart för dig.

Du kommer att återförenas med Universum. Ni har så mycket att upptäcka om er själva. Fri energi kommer att vara en av de första sakerna som blir tillgängligt för alla människor. Vatikanen har hållit detta, och så mycket mera, hemligt för er alla för att få kontroll, medan de låtsas predika kärlek och tolerans. Deras planer håller nu på att falla isär. Vad ni ser nu är desperation där det en gång var arrogans och självförtroende.

Vi ser en törst efter upplysning. Folk söker sanningen. Det finns många ni kan lyssna till som har gjort undersökningar och funnit svaren, och de vill gärna dela dem med er. Det har aldrig varit lättare än nu att finna sanningen. Hjälp varandra, dela med er av vad ni vet. Kom ihåg att det är svårt att acceptera att det som man har trott på och levat efter egentligen inte är sant och att det användes till att kontrollera er. Så var snälla och var försiktiga och förstående hela tiden. Uppskatta de modiga själar som har stigit fram för att dela sin sanning med er. De blir snabbt offer för hån och attacker.

Titta på dem som attackerar! Vad är det de döljer? Varför behöver de förstöra någon annan som talar sanning? Det är de som attackerar som hårdast som har mest att dölja, annars skulle de bara ignorera det. De attackerar och använder alla till buds stående medel för att förstöra dem som vågar ifrågasätta. Allting borde vara öppet för granskning. Sanningen kan inte längre döljas. Förstörelsen av människan kan inte längre tolereras. Människans omänsklighet mot människan måste upphöra.

Jag vet, min kära, att det ibland är mycket smärtsamt för dig att vara separerad från mig. Vi hade så mycket, jag visar dig hela tiden att jag fortfarande finns bredvid dig och att jag aldrig lämnar dig. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans. Detta är vårt uppdrag. Kärlek är den dyrbaraste upplevelsen, uppskatta den alltid.

Din beundrande make, Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, November 28, 2011

27.11.2011
27.11.2011

”Om du uttalar en lögn som är tillräckligt stor och upprepar den tillräckligt länge så kommer folk så småningom att tro på den. Lögnen kan upprätthållas bara så länge som Staten kan skydda människor från de politiska, ekonomiska och/eller militära konsekvenserna av lögnen. Det blir således mycket viktigt för Staten att använda all sin makt för att förtrycka oliktänkande, för sanningen är dödsfienden till lögnen, och därmed är sanningen den största fienden till Staten.”

Joseph Goebbels


Detta, min kära, är vad du ser över hela världen. Folk samlas för att dela sanningen, men dessa modiga själar blir brutalt attackerade av dem som önskar trycka ner sanningen. Människor genom hela historien kämpade och dog för rätten till yttrandefrihet. Endast i förtryckarregimer är detta förnekat er. Sänd kärlek och skydd till dessa som talar ut, de ber bara om sanning och försoning. De önskar att alla nationer kommer tillsammans utan rädsla, att arbeta tillsammans för fred. Förändringarna som måste och kommer att ske kommer att ske när majoriteten har kärlek och frid i sina hjärtan, även för dessa som verkar vara dödsfiender.


De som har kontrollen är på en så förskräcklig väg av förstörelse. Det fordras mycket energi för dem att se det farliga i sitt tänkande. Alla ni, tillsammans, kan göra detta, det behövs inga bomber och kulor. Kärlekens kraft kan skapa sådan harmoni att de Mörka inte kan tränga igenom den. När ert medvetande expanderar kommer ni att bli medvetna om vem ni är. Er värld kommer att förändras totalt. All den stress som kommer ur materialismen kommer att försvinna och ni kommer att uppleva livet på er planet i ett helt annorlunda ljus. Bandet till er andlighet kommer att bli återställt och hela Universum kommer att öppnas för er. Be om vägledning för att kunna se lögnerna för vad de är. Sedan kommer de inte att kunna påverka er. De är bara en sista ansträngning från era kontrollanter att hålla fast vid sin kontroll. De behöver krig – vilket krig som helst – för att dra ner energin i er värld. Akta er för dem som försöker tvinga er att acceptera deras skäl för krig!


David Icke skämtade en gång ”Vad skulle hända om ett krig förklarades och ingen dök upp?” Ingen som skulle utföra dödandet! Det är upp till er alla att se till att förändringarna sker. Sanningen kommer att göra er fria! Sanningen är vanligen raka motsatsen till vad ni fått höra att den var. Det var verkligen en smart idé för att förvirra er. Sanningen har ett sätt att avslöja sig själv till slut. Den gör det precis nu. Kontrollen flyttar sig till de många – de 99 %. Så ”de ödmjuka skall besitta Jorden” – fred kommer att råda ännu en gång!


Försök att skydda barnen från denna felinformation som getts till dem genom deras utbildning. Deras unga sinnen måste skyddas och vägledas. Statens makt att ta bort barnen från deras kärleksfulla föräldrar är alarmerande. När ni för in själar till den här världen är det er plikt att älska och skydda dem, att vägleda dem tills de kan ta sina egna beslut. Alla har den absoluta rätten att välja den riktning deras liv skall ta.

Min kära, när jag gick över berättade jag för dig att ”ingenting är som det verkar vara.” Du lär dig varje dag att ingenting alls, oavsett det är religion eller regering, är vad de påstår att det är. Ni är alla offer i det största BEDRÄGERIET någonsin mot mänskligheten. De har kommit undan med det under så lång tid, men nu lyser sanningens ljus på dem. De är utsatta och avslöjade. Det är ingen vacker bild. Det är massbedrägeri i stor skala. Den mänskliga rasen har misshandlats brutalt av dessa som förklarar att de predikar kärlek och frid. Detta är raka motsatsen till fakta.


Inte undra på att de försöker undertrycka den verkliga sanningen. De matar också vissa människor med falsk information för att försöka skapa en falsk känsla av säkerhet för att hindra er från att hålla ett vakande öga på allting som händer runt om er. De är extremt smarta personer. De kom inte dit där de är idag genom att vara oförsiktiga. De tror att de har er fångade genom de finansiella problem de har skapat åt er.


Med vår hjälp och vägledning kommer vi att kunna befria er från lögnernas fängelse där ni nu existerar. Kom tillsammans med dessa som uppskattar sanningen. Hjälp dem att förstå att det finns en väg ut ur den här sorgliga röran. Ni är inte hjälplösa, kunskapen ni förvärvar nu är till för att befria er.


Forntida kunskap kommer också att komma fram nu och den kommer att visa på ett positivt sätt vad som gjordes mot er och hur ni kan återfå allt som togs ifrån er. Återigen vill jag påminna er om att det forntida Irland håller ovedersägliga bevis som kommer att förändra er värld för alltid. Premiärminister Enda Kenny skulle uppmuntras till att titta på bevisen, då kommer han att se allting i ett mycket annorlunda ljus. Mr Kenny har varit modig fram tills nu. Har han mod nog att ta nästa steg? Det är dags att kliva ut ur illusionen ni kallar liv.

Jag har bett dig om så mycket sedan min bortgång. Du har måst möta och handskas med ganska mycket. Det har inte varit lätt. Men resultaten, min kära, kommer att väga upp allt du har fått gå igenom för min skull. Friheten som sanningen ger kommer att överträffa även dina vildaste drömmar. Över hela världen kontaktar människor den andliga världen. De söker sanningen från alla håll, var och en av er spelar er egen unika roll i denna stora övergång till sanning.

Vi är på den rätta vägen, min kära, allt kommer nu tillsammans.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: GertieDear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, November 21, 2011

20 november 2011


20 november 2011


Min kära, vilken vecka det har varit för dig!  Där var du, ansikte mot ansikte med någon vars åsikter och trossystem skulle ha varit motsatsen till allt som du och jag står för.  Istället fann du en vetenskapsman med stor ryktbarhet, vars omfattande forskning stämmer helt med vad jag har avslöjat sedan min bortgång.  Detta möte skedde inte av en tillfällighet.  Det behövdes någon som kunde komma fram och vars begynnelse var liknande min egen, och som, liksom jag, hade visionen och intellektet att veta att vi måste befria oss själva från kontrollens kedjor, både mentalt och fysiskt, för att engagera oss fullt ut i den forskning vi drevs att göra.Hur intressant för dig att vi båda fann sanningen.  Jag levde med den precis som han nu lever med den.  Som du vet, min kära, det är inte en lätt väg.  Den var inte lätt för mig och jag måste nog säga att det är till och med värre för Gilad, eftersom kontrollsystemet som de trodde var oövervinnerligt faller isär, så de attackerar skoningslöst dessa som vågar ifrågasätta det.  Han valde, precis som jag, att födas in i det. Det är bara då som man förstår helt och hållet hur sinneskontroll är inblandad.  De är människor som är totalt drivna av materiella värden, som inte tillåts att ifrågasättas, och vars enda syfte är att äga och kontrollera samt manipulera alla omkring dem.  De använder RÄDSLA för att göra detta.Äntligen har mänskligheten öppnat sina sinnen för allt detta.  Människor minns vem de är.  En ras kan inte, och kommer inte, att härska över planeten Jorden.  Många av dem är också offer.  De misslyckades med att ifrågasätta eller undersöka det som de hade lärt sig att tro på.  De följde detta som fåren.  Kommer de alla att falla tillsammans eller kommer några att ha modet att söka den verkliga sanningen?  De kom till vår planet med intentionen att kontrollera den.  Ni, folket, lät det hända.  Det är nu dags att säga ”Nog är nog, detta är vår värld!” Jag har nämnt i det förflutna om polskiftet som kommer att ske.  Det är en del av övergången till Ljuset.  Förändringar måste ske så att de Mörka – de Onda som har förstört så mycket – kan tas bort.  De ropar på, även kräver, KRIG!  När det är krig så är de i kontroll.  De levererar vapnen.  De får sitt syre av liv från dödandet och lidandet från andra.  Sorgligt nog använder de vanliga människor till att utföra dödandet för dem, bara för att hålla sig vid makten.Är detta vad ni skaffade era barn till världen för att göra?  För att döda och lemlästa?  TÄNK!  Jag ber er alla att tänka noga på ansvaret för er själva och era familjer.  Djupt i era hjärtan vill ni ha en fredlig värld för alla människor.  Utan er hjälp skulle det inte finnas några krig!  De som kräver krig går inte i krig själva.  De behöver er till att utföra dödandet för dem.  Säkert vet ni tillräckligt för att se detta själva.  Ni är de 99 procenten!  Faktum är att NI har kontrollen!Bankerna misslyckas men fortfarande försöker de hålla sig fast vid makten.  Se er omkring! Vem kan ni lita på?  David Icke har ständigt varnat för detta under 20 års tid.  Se till ert samvete, er framtid är beroende av de beslut ni tar.Julen närmar sig… får jag föreslå att ni detta år försöker göra den till en tid av värde för familjen.  Försök att motstå att köpa in er till falska, materialistiska distraktioner.  Kom tillsammans i harmoni med dem runt om er.  Vad ni har fått lära er är inte alls den sanna historien om händelserna.  Mänskligheten har oavsiktligt köpt in sig på myten, och makten som hade kontrollen då höll myten levande.  De har tjänat stora pengar på det.  Vi kommer att ge er den sanna historien om Frälsaren.  Men ni är inte redo att ta emot den ännu.  Ni har för många andra viktiga saker att handskas med just nu.  Ni måste skydda er planet och era medmänniskor.Kärlek, ja kärlek, är alltid svaret.  Där det finns kärlek, där finns det ljus.  Där det finns ljus, där kan inte mörkret komma in.  Snälla, snälla ni, ta ombord detta.  Lev efter det!  När ni attackeras, hämnas inte, le och låt er inte köpas in i attacken.  Ni vet bättre.  Sanningen finns runt om er.  Tillåt inte er själva att bli lurade igen.  Säg NEJ till krig!  Tillsammans är ni starka.  Se på de oskyldiga ansiktena hos era barn.  Lova dem att ni kommer att hjälpa till med att skapa en bättre värld för dem, där de kommer att kunna leva i fred och harmoni med alla nationer.  Orsaken till att det finns så mycken disharmoni beror på människorna som har kontroll över era regeringar, och de är inte synliga för er.  Om de var det så skulle ni fullkomligt förstå vad ni har att göra med.Vi arbetar vid sidan av er, men ni ser oss inte då vi är i en annan nivå av medvetande.  De flesta av er är fortfarande på den tredje nivån och kan inte se eller höra oss.  Men det betyder inte för ett ögonblick att vi inte finns där.  Allt detta kommer att förändras när ni höjer er till den fjärde dimensionen.  Det kommer inte att finnas något gömställe för dem då.  Det är därför de gör allt i sin makt för att fördröja den oundvikliga höjningen till den femte dimensionen.  Vi lovar att det kommer att bli allting som ni kunde hoppas på att det skulle bli.  Vi är upptagna med att sätta allting på plats.  Vi tar också bort vissa personer från er planet som en förberedelse för den stora övergången.  Vi är inte bundna av tid.Vi arbetar hela tiden med att rädda er planet och alla de människor som önskar leva i fred.  Vi behöver stöd från de goda människorna på Jorden för att göra den här resan med oss.  Detta är tiden för sanning och harmoni.  Kom tillsammans så mycket som det är möjligt.  Var där för varandra.  Snart kommer kedjorna som har bundit er att försvinna.  Ni kommer att vara FRIA.  Fria äntligen, för att uppleva vem ni är och varför ni är på Jorden vid den här tiden.  Ni kommer att befrias från illusionen ni leddes till att tro på var allt som fanns.  Ni har så mycket att se fram emot och att få uppleva.  Det dröjer inte länge nu, ni är nästan framme!Fortsätt med det goda arbetet du gör, min kära!Din beundrande Monty.Översättning Gertie Dahlberg


                                                   
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, November 14, 2011

13 november 2011Montague 13 november 2011
  
 
Min kära, du lever i en tid av avslut och ny början, då fler människor vaknar upp tar de ställning mot de korrupta i samhället.  Det lyser ett ljus på tankekontrollen som har använts – och fortfarande används – för att hålla er som slavar och under kontroll.  De två bastionerna av kontroll har alltid arbetat tillsammans men lyckades hålla sin förbindelse hemlig för mänskligheten.  När nu mer information flödar ut och frågor ställs så förlorar de mer och mer, eftersom de inte kan handskas med den här oväntade situationen.  De kommer att skapa ”problem” som de hoppas skall ta bort intresse från deras korruption.  Ni är nu tillräckligt vakna och medvetna för att vägra falla för deras lögner.  Kom ihåg att korruptionen är över, så de kommer att attackera hänsynslöst för att försöka hålla sig fast vid vad de olagligt har förvärvat.  De är desperata nu.

Ni har övertaget nu, vet vem ni är.  Stå tillsammans i ljuset vid varje steg på vägen. Kom ihåg att kunskapen alltid har funnits där men den hölls dold för er. Vi fortsätter att arbeta med energi. Jag kunde aldrig drömma om att så mycket kunde uppnås genom att bara använda energi och ljudvågor.  Konstgjorda barriärer är på väg ner.  Människan kommer att ha en ny förståelse av livet och kroppen och hur den kan fungera när den inte är störd av dem som kontrollerar er.  Ni inleder nu ett strålande äventyr.  Jorden kommer att bli transformerad till en Ljusplanet av kärlek och frid.

Kom ihåg att genom den här kampen kommer slutresultatet att bli permanent, det är inte bara en kortsiktig sak.  Ni – alla ni som arbetar i Ljuset – är skaparna av den Nya Tidsåldern av Upplysning.  Ni skapar historia – verklig historia – inte lögnerna som lärts ut till er som historia. Allting som ni har fått lära er är motsatsen till sanningen.  Vad ni fått veta är bra för er är egentligen dåligt för er.  Ja, det är en chock att upptäcka att dessa som kontrollerar er egentligen är så ONDA!

Den unge man som du möter nästa vecka möter du med min välsignelse.  Ni har båda kommit från mycket olika håll till samma slutsatser.  Tillsammans slutför ni bilden.  Vad han påstår passar in i informationen som jag ständigt matar dig med.  Allt passar tillsammans som bitarna i ett pussel. Tillsammans kommer ni att stråla ut ljuset på sanningen.

Jag överraskade dig när du tvättade, dina tankar vandrade när jag sa högt i ditt öra att ”IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”. Sedan dess har jag förklarat allting för dig och du vet vem du måste tala med.  Den information du fick 11/11/11 är mycket viktig – använd den klokt!  Allt kommer tillsammans på ett fint sätt, min kära, precis som vi planerade när vi gick på den himmelska stranden i Inch, Co Kerry (Irland) för så många år sedan.  Även om vi talade om hur vi skulle kunna kommunicera så hade vi vid den tiden ingen aning om hur givande vår plan skulle visa sig vara.  Underskatta aldrig kraften av kärlek.  Med kärlek i ditt hjärta är allting möjligt.

Bankerna fortsätter, genom sina marionetter, att försöka åstadkomma den Nya Världsordningen. Återigen var det Irlands Kenny som insisterade på BEVIS.  Han vill se konkreta BEVIS.  Det skall bli intressant att se vad som händer där.  De nämner inte längre Irland ifall de skulle få obekväma och besvärliga frågor.  Hur intressant är inte det, min kära?  Mr Kenny har satt ett bra exempel som borde inspirera andra.  En ärlig politiker är en bristvara i er värld.  Han är ett föredöme för alla som vill att sanning och ärlighet skall råda.  Irland leder vägen, återigen, som det gjorde i gamla tider.

Energiförändringarna påverkar människor på olika sätt.  Det beror på hur öppna de är, och naturligtvis, hur avancerade de är.  De flesta har upplevt vissa förändringar.  Det har blivit så mycket lättare att kommunicera från detta rike.  Det är spännande för oss att kunna vara så involverade i den här Stora Övergången.  Jag skulle inte vilja missa ett enda ögonblick av det. Jag vill dela det med er: att känna er upprymdhet då allting förändras till det bättre för hela mänskligheten.  Detta är vår avsikt och vi kommer att uppfylla den.  Stöd alla dessa som söker rättvisa i er korrupta värld, där rättvisa kvävs och sanning är dold.  Detta kan inte, och kommer inte, att få fortsätta.  Jag vill påminna er, ännu en gång, att ni alla har tillräckligt med matvaror lagrade, då den Onda Kabalen kommer att försöka att kontrollera livsmedelsförsörjningen. Detta kommer att bli tillfälligt, då, så snart ni befinner i den Nya energin, mat inte kommer att vara så nödvändigt som det är nu.  Föda kommer att bli ett nöje, precis som choklad är nu.  Kommer du ihåg, min kära, hur jag älskade min choklad varenda dag?

Livet kommer att bli så mycket lättare.  Jag vet att det är svårt att föreställa sig att alla lever i harmoni, men när religioner och banker är borttaget så råder jämlikhet.  Sedan blir livet på Jorden en glädje, i motsats till den kamp det är nu.  Inga fler sjukdomar – de är för det mesta gjorda av människan i alla fall – åldrandeprocessen kommer att vara helt annorlunda.  Jag har aldrig tänkt på mig själv som gammal.  Konditionering av sinnet kommer inte längre att ske.  Sinnet kommer att användas, det kommer att utforskas till fullo.  Alla begränsningar kommer att tas bort när den fulla kraften av sinnet är återställd.

Din vän Tom (Total Sinnesdynamik) har talat med dig om sinnets kraft: hur sjukdom, förlamning på grund av hjärnblödning etc, kan vändas genom användande av sinnet och tankarna.  De som bestämde sig för att kontrollera mänskligheten kommer att få svara för vad de är ansvariga för.  De har begått den största synden mot den mänskliga rasen i Universums verkliga historia. Livet kommer att bli den underbara upplevelse som det var menat att vara.  Kärlek kommer att vara normen.  Föreställ er det!  Energin i era tankar kommer att snabbas upp.  Ni får det ni förväntar er i livet.  Som plakaten säger: Du är 99 %, du har 99 % av ENERGIN! Behöver jag säga mer? Tillsammans kommer ni att lyckas.  Det är skrivet så.

Min kära Veronica, lita på mig och min vägledning.  Jag kommer inte att svika dig. Tillsammans har vi uppnått så mycket och vi skall fortsätta att göra det.

Din beundrande make, Monty!

Översättning Gertie Dahlberg

  
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available at

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.