Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, July 2, 2012

MONTAGUE June 26, 2011

 MONTAGUE June 26, 2011
Du fick veta, min kära, att de nästa åtta veckorna kommer att för med sig sådana uppenbarelser och avslöjanden att även de som är aktiva på Testing Mediums sida inte kommer att kunna gömma sig. Deras agenda är skriven i sten.  De gillar att ge intrycket att de är öppna när det i själva verket skulle vara svårt att hitta fler sådana stängda sinnen. Särskilt en av dem som påstår sig ha ”känt och älskat” mig, när bevisen helt klart visar något annat.  Naturligtvis nämnde jag attackerna på dig och på vårt arbete – vilken typ av make skulle jag vara om jag försummade att göra så?  Varför skulle jag inte vilja skydda min fru?  Jag försäkrar dem att de kommer att få stå till svars för sina gärningar.Ignorera dem min kära, det fanns 28 människor (som var okända för dig) som bevittnade min materialisation.  De hörde oss tala till varandra och, ja, jag talade om attackerna mot dig.  De närvarande var mycket rörda när jag sträckte mig framåt och tog ditt kära ansikte i mina händer ännu en gång och kysste dig.  Dessa som hackar på oss har ingen förståelse för VERKLIG KÄRLEK eller för den 100 %-iga hängivenhet och det engagemang som vi delar.  De har ”köpt in sig” på Hollywoods version av kärlek.  Verklig kärlek dör aldrig, den är evig.  Du och jag, min kära, är ett bevis på det.

För att komma fram till de verkliga problemen som påverkar er värld just nu: kollapsen av pengasystemet är i slutfasen när vi skriver detta.  Det finns inget gömställe för dem som så skoningslöst har kontrollerat livet hos så många hjälplösa själar som bara kämpar för sin existens. Vi i den andliga världen, som är experter i det här området, har instruerat dem som är pålitliga att slutföra överföringen på Jordeplanet.  Bara detta enda projekt ensamt kommer att förändra allting.

Människor kommer att se att deras utomjordiska ”mästare” är hjälplösa i att ändra på vad vi har infört.  Inte längre kommer ni att få se hur tredje världens länder kämpar för sin överlevnad.  Människorna i dessa länder har likadana rättigheter. Ni är alla Ljusvarelser som valt särskilda vägar att följa när ni beslöt att återvända till Jorden.  Ingen ras är överlägsen någon annan.  Hur löjligt är det inte att påstå att ”Gud älskade mig mer än dig”?  Detta startade när två grupper kom tillsammans för att ta – genom våld – kontroll av er värld.  Kom ihåg, jag kallade det ”kohandel”.

Detta är orsaken till att påven Adrian IV började med att förstöra Irland. Han ville att Vatikanen skulle vara centrum i den religiösa världen.  Han uppmanade kung Henrik av England att besegra Irland och hålla dem nere.  Vid den tiden (1100-talet) var Irland centrum för undervisning och lärande.  Irländarna visste och förstod vilka de var och deras sanna koppling till Jorden och Universum.  De passade inte in i Vatikanens planer. Så de förstörde allt som var rent och gudomligt till sitt ursprung.

Irland representerade centrum i Universum och dess fyra väsentliga riktningar.  De ändrade sitt ursprungliga namn Eire till Irland: IR betyder avslutat land.  De trodde verkligen att de hade avslutat både rasen och religionen för Eire.

Rådet i Nicea (Turkiet) startades när er värld totalt förändrades och de Mörka tog kontrollen. De använde RÄDSLAN framgångsrikt för att hålla massorna nere och under kontroll.  Men oroa er inte – för deras skräckvälde är på väg att stängas.  När ni kommer ut ur mörkret går ni in i ett ljus så magnifikt att ni kommer att känna en våg av kärlek och frid som ersätter mörkret. Vi har inte lämnat något åt slumpen. Det finns ett sort uppvaknande som sker nu. Det har iscensatts av dessa som har en direkt koppling till Anden.  Några är viktiga på båda nivåerna av existens: de väljer att hjälpa er planet att utvecklas.

Deras kärlek för mänskligheten, deras öppenhet och uppriktighet skiljer ut dem, De uppoffringar de väljer att göra för att försäkra att ni har en smidig övergång är det som driver dem framåt.

Du var lycklig, min kära, över att få bekräftelse från andra källor angående det 13e tecknet i Zodiaken – OPHUCHUS.  Vatikanen har hållit detta dolt för er.  Så mycket är dolt där.  Livet för många människor skulle ha varit så annorlunda om de inte hade dolt så mycket för mänskligheten.

Du frågar vem man kan lita på.  Bara titta in i ögonen – om det inte finns någon gnista så finns där ingen själ, ingen kärlek, ingen medkänsla.  Som du brukade säga, min kära, ”de är tomma”, bara tomma kärl, placerade där för att orsaka förstörelse och förvirring.  De Onda som vägrar att se sanningen och ge upp kontrollen kommer att dematerialiseras till ingenting.  Vi kommer att hindra dem från att fly till gömställen utanför planeten.  Planeterna nära er står redo att hjälpa till.  Ni är inte ensamma. Många av oss kommer att materialiseras och vi kommer att vara där för er.  Vi visar oss redan – ni inbillar er inte saker och ting – vi gör det ofta inför förberedelser för de stora avslöjandena.  Vi kommer med kärlek i våra hjärtan för att ge fred till er utsatta planet som är så i behov av räddning. Endast de som är FRÅN er planet kommer att finnas kvar, de andra kommer att bli förvisade, deras övertagande har omintetgjorts.

Centra håller på att upprättas över hela världen där ni kommer att lära er hur man kontaktar den andliga sidan.  Detta kommer att prioriteras.  Dessa platser utstrålar kärlek.  Ni känner till ett I Italien, det är speciellt viktigt där för att skingra energin från kontrollcentrat i Rom.  Mycket speciella människor har valts ut för att utföra detta arbete.  De tar bort stressen och rädslan som människor har tvingats att leva med.  Folk kommer att få lära sig hur man delar med sig, att nå ut till andra som i forna tider.

Absolut allting kommer att totalt förändras.  Jag säger till var och en av er – vila er och förbered er för handling.  Se framåt till det nya liv som har förberetts för er och alla som kommer efter er. Varje land kommer att lära sig att nå ut med tillförsikt.  Rädsla och misstro kommer att försvinna. Så mycket finns redan på plats. Vi ser hela bilden och så bestämmer vi när vi skall fortsätta.

Ha medlidande med dem som fortfarande är låsta i kontrollsystemet.

De är rädda för att titta utanför det.  De kommer säkerligen att behöva er hjälp när tiden kommer.  Allting är ”på väg”, min kära.

Njut av solskenet min älskade och vet att du verkligen är älskad och omhuldad.

Din beundrande make, Monty.

Svensk översättning Gertie Dahlberg
Traductor: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

0 comments:

Post a Comment

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.