Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Friday, August 16, 2013

Montague Keen - 11 augusti 2013


 Montague Keen - 11 augusti 2013


Tiden närmar sig snabbt när allt som var dolt kommer att vara ute i det fria. Ni har förberetts för denna eventualitet. Många av de Mörka tjänarna har redan accepterat sitt nederlag och de letar efter sätt att fly från det faktum att de kommer att få stå inför mänsklighetens dömande. De vet att den dagen kommer, oavsett vad de gjorde för att försöka skjuta upp det. Allt som behövdes var att en viss procent av mänskligheten vaknade upp så att ett ljus kastades över allt som var ont och korrupt.
Mänskligheten har varit tvungen att vakna upp till sin egen makt och kraft och till insikten att den inte är här på Jorden för att tjäna några få.

Ni är alla kraftfulla och mäktiga varelser av ljus som har varit manipulerade, genom utbildning och religion, till att tro på att ni inte hade någon makt. Jag kan försäkra er att den övergripande makten är er! Detta kommer ni att inse och förstå allteftersom saker och ting avslöjas. Utan er skulle de i toppen på pyramiden aldrig ha uppnått sin korrupta status. Jag har sagt många gånger att de behöver er och de kan inte existera utan er. Detta är ett faktum som ni alla behöver ta en funderare på.

På grund av att ni nu är vakna så kan vi ingripa och ge er tecken på vad ni behöver observera. Vi övervakar ständigt varenda rörelse som görs för att hålla er under kontroll med det enda syftet att störa det Stora Uppvaknandet. Min kära Veronica, vad du såg på himlen häromkvällen visade att energin produceras för att snabba upp saker och ting. Var beredd på att göra vad som begärs av dig. Några av er vet redan vad ni måste göra. Det beror på det avtal ni gjorde innan ni återvände till jorden.

Båda sidor av livet arbetar med detta. Det kommer inte att krävas vapen eller bomber, bara att mänskligheten tar tillbaka sin makt, fridfullt och hedervärt. Allt som ni har accepterat som en norm kommer att förändras över en natt. Ni kommer att lära er att se på er nya värld i ett helt nytt ljus. Alla korrupta strukturer kommer att tas bort och folk kommer att ta sina egna beslut som är baserade på kärlek och respekt för hela mänskligheten.

Ni behöver förbereda era sinnen för att kunna välkomna detta. Fundera lite på hur ni kan gynna mänskligheten som helhet. Produktionen av mat och energi är av största vikt. När alla experter i världen kommer tillsammans kommer de att plocka bort alla hinder. De kommer att kunna lösa varje problem som den inledande övergången kan skapa. Detta är det största äventyret genom tiderna och ni alla har en roll att spela i detta äventyr.

Kabalen kommer att använda sig av allt och alla de kan för att försöka försena det som är oundvikligt. Många av dem du litar på kanske blir ”påkomna” med att orsaka störningar och göra dig upprörd. Allt beror på om de är starka nog i sin egen övertygelse för att motstå angreppen. Sådant handlande, även om de kanske orsakar förseningar, kommer aldrig att tillåtas för att förhindra övergången. Be alltid om hjälp med att hålla ögonen öppna för sådana attacker så att du kan se dem för vad de är.

Be om hjälp med att ta bort allt ditt 3D-tänkande och agerande. Du blir bombarderad genom TV, filmer och tidningar med tredimensionell information. Men när du kliver ut ur 3D-läget kan de inte styra ditt sinne längre. De som har försökt att förstöra er värld, och mänskligheten, kommer att avslöjas. Deras planer kommer att ”friläggas” och de kommer att falla på sina svärd.

Genom att vara i kontakt med din egen andlighet blir du stark. Var säker på att du är på rätt väg och att du kommer att guidas hela tiden. Du är aldrig ensam. Meditation ger dig möjligheten att lära dig vem du egentligen är. Detta är viktigt! Även om det inte är lätt i början så håll ut och du får se att det kommer naturligt för dig så småningom. Ju mer du lär dig nu ju mer förberedd kommer du att vara när tiden för övergången kommer. Vi leder dig gradvis till det.

Ni är alla medvetna om det faktum att era kroppar håller på att förändras. Det är alltsammans en del av förberedelsen för det nya liv ni kommer att få njuta av på Jorden. När all korruption och Kabalen har plockats bort, och all deras kontroll lyfts undan, kommer portaler att ännu en gång öppnas och föreningen med anden återupptas. Sedan kommer livet på Jorden att vara fridfullt, harmoniskt och fyllt av glädje.

Det ljus du såg häromkvällen, min kära, var bara en glimt av vad som komma skall. Var övertygad om att du är på rätt väg. De rätta personerna kommer att kliva fram i precis rättan tid. Allt är i gudomlig ordning. Du kommer att uppnå allt genom kärlekens makt. Det är ditt kraftfullaste vapen. Rädsla är, naturligtvis, din största fiende. Den har ständigt använts för att styra er genom pengar. Det är deras mest betydelsefulla verktyg och, du milde, de är experter på att manipulera det!

Hälsan används också för att skapa rädsla. De skapar sjukdomar i sina laboratorier och de släpper sedan ut dem på den intet ont anande allmänheten som litar på dem. Detta i sin tur skapar ännu mer rädsla. Men om du tar kontroll över din egen hälsa och undersöker vad som är bäst för dig, så kommer du att bli förvånad över resultatet du får. När du förstår att rädsla är vapnet som används mot dig, då kommer du att ta kontrollen och du vägrar att vara ett offer för rädsla. Du måste ta ett medvetet beslut att ta tillbaka kontrollen över ditt eget liv.

Se den här dagen som den första på resten av ditt liv. De av er som har ansvar för barn, se till att deras liv är öppna för sanning, ljus och kärlek. Förbered dem för vad som kommer att ske. Detta är ert ansvar. Med er kärlek och vägledning kommer de att kunna acceptera utan ifrågasättande allt det som övergången för med sig.

De närmaste månaderna är viktiga. Ni kommer att ställas inför förändringar som ni måste acceptera och beslut måste fattas. Detta är, trots allt, vad ni har väntat på. Ljus och kärlek kommer att vägleda er.

Min kära hustru, jag förblir alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Thursday, August 8, 2013

Montague Keen - August 4, 2013


 Montague Keen - August 4, 2013


En kamp rasar på så många nivåer. Det finns osynliga krafter precis utanför ert synfält, och dessa skapar mycket av den förvirring ni upplever på Jorden. Planerna som har skjutits framåt måste motarbetas och bli exponerade. De som förstår vad det är som görs har en plikt att dela med sig av sin information så att majoriteten kan väckas upp och på så sätt bli förberedda för alla eventualiteter. Vi här i andevärlden kommer att uppmärksamma er. Vi tittar på vad som händer och vi hittar sätt att dra uppmärksamheten till det som är planerat.

Den mörka tidsåldern med kontroll går mot sitt slut och ljuset kommer att lysa upp allt det som var korrupt. När de väl en gång har exponerats så kan de mörka tjänarna inte längre fungera. Varenda dag lär ni er sanningen om vad ni tvingades att acceptera som sanning. Detta gör att ni tydligt ser vägen som ligger framför er. Detta är en mycket smärtsam erfarenhet men det är så det måste vara så att allt som är korrupt kan tas bort.

Ingenting av korrupta regimer kan accepteras. Allt måste bort. Sedan kommer ni att börja om på ny kula med allting ute och öppet så att mänskligheten kan börja om igen – utan parasiterna. Ingenting kommer sedan att döljas för mänskligheten. Inga organisationer kommer att tillåtas ta kontroll så att de kan konfiskera vetenskapliga framgångar som skulle kunna vara till fördel för mänskligheten. 

Det blir en återgång till naturen. Människan har överlevt och blomstrat på grund av att hon förstod att allting hon behövde skulle komma från naturen. Det är spännande för oss att observera hur många av er som nu återupptäcker naturliga botemedel för sjukdomar – sjukdomar som är ett resultat av ingrepp i naturen. Naturen har svaren på alla era behov och, tack och lov, nu vaknar ni upp till detta faktum och ni får häpnadsväckande resultat. 

Vi är tacksamma mot alla de goda människor som forskar och omvärderar alla de fördelar som naturen ger er. Ert arbete är av stor betydelse och kommer att accepteras fullt ut när tidpunkten är den rätta. Det är viktigt att ni är helt förberedda på att utbilda era medmänniskor i de bevis som finns på era upptäckter.

De flesta människor kan nu se tydligt hur krigsmaskinen fungerar. De vägrar nu att påverkas av propagandan som fungerade så väl i det förflutna. Kabalen letar nu desperat efter nya ursäkter att använda för att få igång krig. De bevakas och de kommer att hållas ansvariga för sina handlingar av dem som är redo att gå in och rädda mänskligheten från deras grepp. Den mänskliga rasen kommer att överleva för det finns tillräckligt med varelser av rent ljus på Jorden vid denna tid för att säkerställa detta.

Ta ingenting för givet och kontrollera alla fakta innan du bestämmer dig för vad du kan acceptera som sanning, efter mycket övervägande. Bortse från alla de så kallade ”nyheterna”, för de är rena uppfinningar från Kabalen och måste ses som sådana. Du kommer att inse och känna igen den absoluta sanningen när du har alla fakta så att du kan värdera dem själv. Många är överskuggade, så du måste vara försiktig med vad du accepterar som sanning.

Allting är fortfarande utformat av Kabalen för att hålla er under kontroll, lydnad och underdånighet mot endast dem. Pengar används för detta ändamål, eftersom det är det enda de förstår och kontrollerar. De manipulerar allting så att du blir helt under deras kontroll finansiellt sett. Hela konceptet med bankverksamhet var speciellt utformat för detta ändamål. Det tvingades på länderna av Kabalen.

Genom pengar tog de över livsmedelsindustrin, vattnet och all energi. De har förgiftat luften ni andas. De trodde att deras PLAN var idiotsäker, och de övervägde aldrig ens för ett ögonblick att en tid skulle komma när människorna skulle vakna upp och inse vad som hade gjorts mot dem. Nu säger människorna: ”NEJ! Inte i mitt namn. Jag vägrar att bli en del av era korrupta planer!”

Mer bevis på det faktum att allting har exponerats uppmärksammades av er igår när ETT ENORMT PENTAGRAM I KAZAKSTAN VISADES (synligt på Google Earth).

http://vigilantcitizen.com/latestnews/gigantic-pentagram-found-in-kazakhstan-can-be-seen-in-google-maps/ 

Vid närmare granskning kan ni se DJÄVULENS SIGILL 81694BC LUCIFER och ADAM! Vid en ännu närmare fingranskning: LISAKOVSKY MEDDELADE ”GRILLAT MÄNNISKOKÖTT”.

HUR KÄNNER NI MÄNNISKOR INFÖR DETTA? Allting finns där, dolt i öppenhet. Skillnaden är att nu ser ni med era ögon vidöppna vad som fanns där hela tiden, men era ögon var tidigare stängda för det. Ni tittade med ögon som endast hade en kontrollerad syn. Slöjan har lyfts och nu kan ni se klart och ni är djupt chockade över vad ni ser.

Ni frågar er själva ”Hur kunde jag ha varit så blind för vad som pågått hela den här tiden?” Faktum är att du var blind för det, men nu är du inte längre blind för det. Nu måste du se det fullt ut och bestämma dig för hur du vill handskas med det. Ansvaret är ditt. Var och en av er har ett val att göra vid denna tidpunkt. 

Går du med Mörkret eller väljer du Ljuset? Du kan inte bli stående i kulisserna. Det är ett stort beslut. Mörker eller Ljus, detta är det största och viktigaste beslut du någonsin kommer att bli ombedd att göra. Så det är viktigt att du gör det rätta.

De Mörka tjänarna förlorar striden. Detta är uppenbart, även för den mest skeptiska av er. Den personliga striden inom din själ är vad du först måste ta itu med. Kom ihåg, den lättaste vägen ut är vanligen den svåraste i det långa loppet.

Tiden är knapp. Tiden för beslut är nu. Var medveten om att all tänkbar lockelse kommer att placeras framför dig för att hålla dig i mörkret. De inom Kabalen är tidigare mästare i denna teknik. Det är så de fick kontrollen först och främst. Kommer människor att vara dumma nog att falla för deras lögner en andra gång? När det finns kärlek i era hjärtan kommer ni att se ljuset och ni kommer att följa det!

Min kära Veronica, tuffa beslut tas. Dessa är nödvändiga, för endast de med verkligt engagemang kan finnas kvar. Vi är med dig, vartenda steg på vägen och ser till att du får stöd på denna svåra väg. 

Alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 28 juli 2013


 Montague Keen - 28 juli 2013


VÅRA LIV GÅR MOT SITT SLUT DEN DAGEN VI TYSTNAR NÄR DET GÄLLER SAKER OCH TING SOM BETYDER NÅGOT.
Martin Luther King

De som vaknat måste komma tillsammans och inse att de har både styrkan och förmågan att tala ut. Er tystnad har tillåtit lagar att skapas som strävar efter att tysta ner alla som inte är ense med Kabalen. Just nu är varenda dag viktig. Ni kan inte luta er billbaka och säga: ”De skulle aldrig göra det!”. De gör precis det just nu!

De bygger faktiskt fängelser där de som inte behövs längre kommer att sitta. Många av er hjälper dem blint att göra just det genom att säga ”det är mitt jobb” eller ”Jag har en familj att ta hand om”. Även om detta är förståeligt så ta en titt på vad det är du hjälper till att skapa för din familj, och för miljoner av andra familjer. Du kan inte blunda för vad som sker mitt framför näsan på dig. De är så självsäkra, de bryr sig inte om att dölja sina onda planer i hemlighet. De ser sig själva som att de har full kontroll över mänskligheten.

Var och en av er har en röst – så använd den! Det tredimensionella tänkandet som ni har blivit så vana vid måste förkastas. Det är endast sinnet, det är vad ni har fått lära er, både genom religioner och genom utbildning: det är et fängelse! Era sinnen tog över från era hjärtan och själar. Ni kallar det logiskt tänkande, men det är just det som håller er som fångar och under kontroll. Jag ber er nu att lära er att gå in i era hjärtan, det kommer att ge er en sann bild av den faktiska verkligheten och vad som kan vara avgörande för vad ni kan åstadkomma. All sorts hjälp och allt bistånd är tillgängligt för er. Ni är aldrig ensamma. Ni måsta de första stegen för att utrota mörkret från er verklighet.

Var medvetna om att många som fanns på ljusets väg har blivit överskuggade och, många gånger, fått helt fel information. Ni måsta stå fast i er uppfattning. Ert hjärta kommer att vara er guide. Många går igenom inre strider när de försöker stanna på den sanna vägen. De Mörka Tjänarna tappar mark och de blir alltmer brutala i sina försök att hålla fast vid sin makt.

Anslut dig till din egen skyddsängel för skydd och vägledning. Vad ni alla nu lever igenom vid den här tiden är planerat. Det är slutstriden mellan Ljusets och Mörkrets Lorder. I era hjärtan vet ni att ljuset kommer att ta bort alla spår av mörker. Det är då som den Nya Tidsåldern börjar och varje land i er värld kommer att gynnas. Fred kommer att återställas.

Våra planer för framtiden är fantastiska. Vi kommer att avslöja dem på vad vi kan kalla ”måste veta-basis”. Fokusera era sinnen på sanning och gå inte in på något sidospår, oavsett hur inbjudande frestelserna är, för att locka bort er från det. Vad de Mörka lovar är alltsammans en illusion. De är sinnesmanipulatorer! Vägra att låta er luras av dem. Höj er vibration! Kärlek är den högsta vibrationen. Med kärlek I era hjärtan kan ingenting distrahera er.

Låt aldrig rädsla komma in i era liv, och låt den aldrig hindra er från att följa er gudomliga väg. Alla med ett uppdrag att utföra håller på att attackeras, men ni kan övervinna hindren, och när ni gör det blir ni allt starkare av det. När du lever i en värld där mörkret härskar blir du testad genom vad som görs mot dig eller vad som hotar dig. Du måste vara stark, fast i din tro. Du måste också förstå när andra blir attackerade och du behöver stödja dem. Hjälp dem att inse vad som gjorts mot dem. Omge dem med kärlek och ljus.

Meditation kommer att stärka din förening med ljuset. Hitta sättet som passar dig bäst och det kommer att hjälpa dig att hålla dig centrerad. Försök undvika det meningslösa skräp som finns runt omkring dig som slåss om din uppmärksamhet. Det är alltsammans en del av planen. Fall inte för det!

Forntida portaler blir nu aktiva än en gång. De kommer att sprida sitt ljus för att stärka planeten i förberedelsen för vad som kommer att ske. Framtiden som ni alla skapar vid den här tiden är av stor vikt för mänskligheten och även för planeten. Gå in i detta med ögonen vidöppna i säker förvissning om att ni är på rätt väg. 

Ni kommer att vara avgörande för undanröjandet av alla förstörelsevapen från planeten. Dödandet kommer att upphöra, alla krig sluta och arméerna skall sedan användas till att rekonstruera allt det som förut var så viktigt för dem att förstöra. Att ge mat till världen kommer att vara en prioritet. Det kan göras snabbt och effektivt. Vi har tänkt mycket på allt som måste göras. Eftersom vi kan se hela bilden så är vi i en position att kunna vägleda och hjälpa. Detta är en gemensam satsning, med båda sidor av livet, där vi kommer samman för att rädda mänskligheten och planeten från de mörka krafter som har drabbat er och gör allt för att förstöra er.

Se fram emot den tid när allt mörker har tagits bort och er planet är återställd, när hela mänskligheten kommer samman och lever som Ett i fred och harmoni. För att åstadkomma detta kan ni bli ombedda att göra uppoffringar, eller att kämpa lite, men ingenting kommer att begäras av er som ni inte kan klara av.

När du står för sanning kan ingenting komma i vägen för dig. Bara tänk på att du är i en strid som du kommer att vinna. Ibland behöver stridsplanerna ändras, så det som är nödvändigt att ändra på kommer att bli ändat, för ingenting är ristat i sten.

Vi är på rätt väg och det är det viktiga. Vårt antal ökar för varje dag då fler och fler länder öppnar upp för sanningen. Vet att var och en av er är välkommen och högt värderad. Ni är alla en del av det hela. Så trevligt det kommer att vara när alla barriärer och hinder blir borttagna och människorna lever som Ett, alla delar samma erfarenheter på Planeten Jorden. Det dröjer inte så länge nu!

På ett personligt plan gör ni alla framsteg och vi delar er iver och förtjusning. Du är aldrig för gammal att lära. Jag tackar dessa som ger dig råd. De valdes ut för det uppdraget. Stöd dem med kärlek och vänlighet som kämpar med de Mörka Krafterna. Håll dem i ljuset och kärleken. Jag ber var och en av er att göra detta, för dem som är under attack och kämpar med att komma ut på andra sidan. Jag är alltid på din sida. Min kärlek till dig Veronika kommer aldrig att dö. Jag förblir din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.