Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, March 21, 2011

20 March 2011

March 20, 2011 
 
Misströsta inte, de kommer inte att lyckas med sina Ondskefulla Planer. Deras beslutsamhet att skapa en ursäkt för krig var så genomskinlig. Deras ögon sa allt. Inser de inte att folk förstår när någon ljuger för dem. Tiden tar nu slut för dem, de står inför exponering. De behövde ett krig innan alla de NATURLIGA förändringarna händer, vilka kommer att förändra världen såsom ni känner till den idag. De är beslutsamma att decimera befolkningen innan dessa förändringar sätter igång. Kom ihåg, Min Kära, för några månader sedan så berättade vi om de missiler som skickades iväg av USA för att attackera antingen Israel eller USA och låtsas som att det var Kina som attackerade. De är rädda för Kina. Kina vill inte ha den nya Världsordningen, så i deras ögon måste de tas om hand om. Den Nya Världsordningen är skoningslös och en själlös grupp, som drivs av girighet och kontroll. De är annorlunda på alla tänkbara sätt från er alla. De kontrollerar era regeringar. De marionetter som de sätter vid maktpositioner har ingen ryggrad och är svaga personer som åtrår positioner i livet. Se inte till dem för hjälp: de lyder orders, eller så går de vidare med en kula i sig.

Skicka er kärlek och böner till det stoiska folket av Japan. De har lärt sig en tuff läxa. De ville inte ha en Ny Världsordning och vägrade att lyda orders. De har betalt ett mycket högt pris. Ni har alla bevittnat vad som har hänt, men varför fortsätter så många bland er att stöda dessa människor. Slut inte ögonen, då så många skriker ut i obeskrivlig vånda. Den Nya Världsordningen kan inte uppnå sitt övertagande utan er hjälp. Ja, var och en av er måste se till ert samvete i denna fråga. Fråga, ”Vad kan Jag göra?”. Vet att er tystnad innebar i praktiken att ni stöder deras handlingar. Jag varnade er att det skulle bli svårt innan det blir bättre. Om ni bara kunde se de förändringar som äger rum. Många av er är medvetna om förändringarna i vibrationer. Det är stängandet av det gamla och början av ert fulla uppvaknande till fullt medvetande, då ni kommer att förbinda er med det väsen som ni verkligen är. Frid och harmoni kommer att byta ut det mörker som ni har stått ut med under hela ert liv. Bli inte alarmerade. Kom ihåg att aldrig låta rädslan som har hållit er i bojar att krypa in i era liv. Förändringarna är drivna av Gud. Vi i Andevärlden är här för att assistera er. Folket som driver fram rädsla på TV och i tidningar är bara marionetter, och läser texten som har lagts fram till dem. Sanningen finns där ute för de som söker den.

I all turbulens så titta på blommorna, knopparna som kläder träden igen då de kommer till liv igen, precis som alla ni som kommer att blomma ut till de vackra själar som ni är. Vi gör allt vi kan. Vi har förhindrat många av deras planer. De är en kancer som har spritt sig till varje hörn av er värld. Men kancer åstadkoms av människan så det kan bortföras. Se till barnen i världen. Vet att genom era ansträngningar så kommer de att leva obehindrat i en värld där kärlek av skapelsen och ens medmänniskor kommer att bli dagordningen. Ingen annan planet lever såsom ni gör. De kommunicerar fritt med varandra, de delar energin, etc. Alla uppdelningar går bort, det kommer att finnas kommunikation från sinne till sinne, precis som i andevärlden där allting är tankar och ljus. När alla hinder är bortförda och ni ser skönheten av Planet Jorden i all dess storslagenhet för första gången, så blir det en erfarenhet som ni aldrig kommer att glömma. Allt det som har blockerats från er kommer att bli helt återställt. Tänk på er tid på Jorden som ett utdraget besök på en annan planet. Kroppen som ni använder för denna resa är oväsentlig. Det är er själ, er ande, som är väsentlig. Den måste näras med kärlek och omsorg. Alldeles för stor betoning sker på kroppen, för att föra bort era tankar från själen, vilken är en reflektion av Guds ande, den Högsta Varelsen. Ha tillit i hans Kärlek. Fruktan är så destruktiv. Det är därför som det används emot er. Lyssna på John Macks ord om detta. Han var en man av ljuset, som nu arbetar med att föra in ljus till er värld. Alla planeter kommer att vara där för att hjälpa Jorden att återställa energin och uppgradera er teknologi.

Kom ihåg, min kära, Andromedanerna försökte att assistera oss när jag undersökte Scole Experimenten. De visade sig, de försökte att kommunicera, men medierna hade inte rygg rad nog att fullfölja. De vägrade att sitta ned igen. Er värld skulle vara i en mycket annorlunda position nu, om de hade lyssnat på mig och tillåtit Andromedanerna att kommunicera och assistera med ert uppvaknande. De visade sig själva på film. Du såg det. Vi satt på gården i spänning och förundran. Men medierna var obevekliga, de skulle inte sitta igen. Även om de har varit glada att leva från publiciteten som genererades från Scole, så kvarstår fakta att de missade möjligheten att rädda världen från den mörka Kabalen. De satte foten i vattnet av kontakt, med drog tillbaka den så snart som det okända visade upp sig. Vilken möjlighet som missades, att expandera er förståelse av universum och återställa ljus och fred. Det tar mot att gå framåt att kliva in i det okända även om man vet att det är det rätta att göra. Tillsammans kommer ni att gå framåt och in i ljuset. Det finns miljoner av er, nu fullt uppväckta.

Ta dig tid att njuta av våren, det är alltid den tid du föredrar. Min kärlek är med dig, din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

13 March 2011

March 13, 2011 

Er värld går nu igenom de många förändringarna som är nödvändiga för er, för att helt och fullt vakna upp till mörkret, och se Ljuset som ni har förnekats, så att den Mörka Kabalen kunde hålla er alla i ett tillstånd av hypnotisk förvirring. De använde alla slags metoder som de hade tillgång till: religion, utbildning, etc, för att få er att efterfölja, och på senare år också TV och tidningar. Det hela skapade en falsk uppfattning om hur ni borde leva era liv, vad era mål skulle vara. Ni ansågs inte framgångsrik om ni inte höll er till deras standard. Verkligheten som ni har hjärntvättats till att acceptera styrs av kommers, massförstörelsevapen, och arméer, vilka luras att tro att de ärevördigt dör för sina länder; när de i själva verket är blodsoffer utkrävt från deras sataniska överherrar.

Vad ni nu ser är hur den Mörka Kabalen tappar kontrollen. De faller samman. De skapar ett stort kaos, då de desperat försöker att visa att de fortfarande har kontrollen. Japan var ett framgångsrikt land. Den Mörka Kabalen tycker inte om sådana framgångar, de har sina sätt för att förstöra vad som är bra. De bryr sig inte om mänskliga liv. För dem så är det ett sätt att rensa ur befolkningen och använda det som en varning för resten av världen. Jag såg hur upprörd du blev när du såg den hemska förstörelsen, hjälplösheten hos folket. Du har haft många japanska vänner som du har respekterat. Jag ber alla att vara vänliga att skicka kärlek och assistans till era medmänniskor i Japan. Ni är alla En. En katastrof av denna dimension får er att inse detta. Det för alla samman igen och oberoende av färg och uppfattning. Japan kommer att resa sig över vad som det har utsatts för. De är ett stolt och ärligt folk. Assistans kommer. Jag lovar att de som har kommit till andevärlden från Japan hade avslutat deras arbete på Jorden. De accepterar nu sin nya omgivning. Deras oro är för dem som de lämnade kvar; för det är i själva verket de som lider. Så många som möjligt av er bör erbjuda en säker bostad åt de som nu är hemlösa, till den tid då regeringen kan organisera återuppbyggandet av landet. Det är ett tillfälle för att nå ut till era medmänniskor, och för resten av världen att agera som en Enhet, och försöka att vara där för varandra.

Den Mörka Kabalen använder också bibeln för att låtsas att Tidens Slut är nära. Så är det inte. Vad som i själva verket händer är slutet på deras herravälde av terror och förtryck. Bibeln är inte vad ni har letts att tro att den är. Den lär inte ut kärlek och tolerans. En Gud av Kärlek förstör inte något eller någon. Vad som behövs är att alla själar är modiga och kommer ut ur mörkret. Sök sanningen. Det finns många, likväl som vägar att gå, som guidar er till den rätta vägen. Sök de som talar sanning och ljus. David Icke är ett bra exempel på detta. Det finns många som har ägnat sitt liv till guida den mänskliga rasen mot ljus och kärlek.

Ni har upplevt energiskiftet den 11 mars. Många av er hade underliga upplevelser innan dess, precis som du hade min kära. Den oförklarliga utmattningen, delar av kroppen som vibrerade, oförklarlig verk i olika delar av kroppen. Allt ville desperat sova. Ni började ifrågasätta allt.

Era kroppar anpassar sig till den nya DNAn; vilken i sin tur för er till fullt medvetande. Vetenskapsmännen är helt medvetna om dessa förändringar, men informationen har hållits från er. Ni hjälps och guidas av era vänner från andra planeter, likväl som av änglar, vars ansvarsområden är att guida er framåt.

Sök inte medicinsk hjälp, ni skulle bara få droger. Denna transformering är nytt för dem. Deras ända svar är droger, och ni behöver dem inte. Sök er till energimedicin, vitaminer, örter, etc. Det är den ända medicinen som ni behöver. Nu kanske ni förstår varför era myndigheter tar bort dessa naturliga mediciner från er. Ni förnekas vad era kroppar behöver vid denna tid. Varför accepterade folket bara detta utan att protestera? Hitta er röst. Låt era myndigheter veta att ni insisterar på att ha naturliga läkemedel. Vägra att stöda dem. De kommer att avsättas. Deras ondskefulla styre har nu kommit till ett slut. Vi alla vet vilka de är, de är inte acceptabla i er värld. Det är förstört allt som var gott.

Tack Veronica för att du har fört samman Richard D Hall (RichPlanet.net) och Tony Kilvert, för att avslöja många hemligheter angående den Mörka Kabalens kontroll. Det kan vara ett viktigt steg för många som söker svar till frågor som har sysselsatt dem i åratal. Upplysningen anländer från alla håll. Välkomna de många förändringarna. Använd kärlekens kraft för att stoppa mörkrets kraft. Gör er av med rädsla. Älska och acceptera er själva, då kommer ni att finna det lätt att älska era medmänniskor, då ni tillsammans upplever en Ny Början.

Varje tanke har en energi. Skicka era tankar till alla som behöver hjälp. Lär er att anpassa er till den storslagna varelsen av Ljus, som ni är.

Vet att jag är vid din sida, för att hjälp dig igenom de föränderliga tiderna. Jag är din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

6 March 2011

March 6, 2011 

Mina Kära Veronica, vi i andevärlden har lagt en stor börda på dina axlar. Vår kärlek ger dig styrkan att fullfölja våra planer och drömmar. Då fler människor av Ljuset träder fram för att assistera, var och en är del av puzzlet, så kommer det snart att bli färdigt. Var och en för med sig sin egen kunskap och färdighet. Vi i andevärlden finner dem, och såsom ett mirakel så finner de vägen till dig. Er värld är i turbulens. Det är det urgamla problemet; ljus mot mörker, godhet mot ondska. Den mörka Kabalen slåss hårt och smutsigt för att försöka hålla sig fast vid makten. Deras banker har hållit mänskligheten som gisslan. Det hela är ett spel för dem. Kontroll till varje pris. Det är svårt för en del människor att acceptera att sådan ondska existerar. Faktum är att ni är omgiven av det i alla möjliga förklädnader. En av de största lärdomarna som människan måste lära sig är att inte döma dessa människor i enlighet med era egen standard. De har inget samvete. De ljuger och fuskar. De ler när de gör sig av med er.

Det var roligt att höra min kära vän, Dr. Rupert Sheldrage, förklara medvetande, vilket är helt separat från sinnet. Så få förstår att det finns ett kollektivt medvetande, och att det finns ens egen personliga medvetande. Vi behöver folk av Ljuset, som Rupert, för att svara på frågorna som har förbryllat folk. Rupert, och folk som honom kommer att träda fram för att guida människor mot en större förståelse av livet på Jorden. Rupert har en spirituell intelligens. Jag var också välsignad med detta. Det gjorde det möjligt för mig att finna sanningen. Jag levde med den sanningen. Det var ingen tillfällighet att du sammanförde Rupert and Richard (Richard D Hall) tillsammans. Allt är en del av planen att införa förståelse och upplysning till er värld. Fram till nu så har människan alltid dumt nog accepterat vad som lades fram utav religioner och myndigheter, utan att ifrågasätta. Det var svårt att acceptera att ni blev lurade, att allt sattes på plats helt avsiktligt för att skapa rädsla, så att ni lätt kunde bli kontrollerade. Det fungerade, men det fungerade bara när ni alla var i ett hypnotiskt tillstånd. Så många av er är nu vakna och ni kan klart se vad dessa familjer har gjort för att kontrollera er värld och utsträckningen av deras ondska. Folk är inte längre villiga att vara deras slavar.

Era vänner från andra planeter har varnat dem att de skall upphöra med sina ondskefulla aktiviteter – det kallsinniga dödandet av oskyldiga människor – och insisterat på att de drar sig tillbaka från er planet. Även om deras teknologier är mäktiga så är ”vår” utomjordiska teknologier långt överlägsna. Tiden tar nu slut för dem. Vi önskar att frigöra er från deras tyranni så snart som möjligt. Vi i andevärlden har sökt assistans från våra vänner på andra planeter. De var glada att hjälpa till med den Stora Transformationen. Som ni vet, så kan inte transformationen stoppas. Den Gudomliga Önskan har förordnat att Jorden måste återgå till Ljuset. Du har träffat på varelser från Andromeda. Du litar på dem. Du vet att de har människans bästa i sina hjärtan. Deras kunskap överstiger vad som helst på Jorden. Människan har medvetet hållits ned och kontrollerats. Friheten ni kommer att åtnjuta när ert arbete är färdigt är bortom er förståelse. Ni kommer att komma ut ur mörkret och in i, vad som ser ut som, det vackraste solskenet. De har till och med blockerat solen på grund av den nytta som människan får av solen. Ni har lurats på alla tänkbara nivåer. Var snälla och ifrågasätt allt som ni har blivit tillsagda. Se in i ögonen på dem som försöker att lura er. Då kommer ni att se dem i ett klart ljus. Det är då som de kommer att förlora sin makt. Återigen så påminner jag er, ”inget är som de förefaller”. Det är när ni registrerar detta faktum som ni kommer att bli fria.

Var också medvetna om den sinneskontroll som utövas genom musik likväl som via TV. Genom oväsendet i den bullrande musiken hörs ord som ”döda, du måste döda, mord är bra”, etc. Det är därför som det finns så många meningslösa mord. Det hypnotiska meddelandet tränger sig i igenom till sinnena av de som inte är tillräckligt starka för att förstå vad som görs mot dem. De mörka ser det som att rensa ut de lägre klasserna med deras egna händer. De riktar sig också mot de som uttrycker sanningen. De anklagar dem för att brott mot barn, etc., för att ruinera deras rykten. Dessa sataniska kulter är listiga. Det är en del av deras standardförfarande. Även om de har varit framgångsrika i det förgångna så har nu folk vaknat upp till deras sätt, och kommer att vägra att tro på sådana lögner. Det ondskefulla nätverket är enormt stort. Det har tentakler som sträcker sig absolut överallt. Det finns så få allmänt kända personer som kan litas på. När ni väl vaknar upp till dem så förlorar de sin makt över er.

Ni har en underbar framtid att se framemot, när ni träder in i Ljuset. Vägen var mörk, och den var svår; men belöningen – att faktiskt återställa er planet till Ljuset och fullt medvetande – kommer att bli enorm. Se till framtiden med självförtroende, ni vet att ni är på rätt spår. Det finns så många, än så länge osynliga, som guidar er framåt. Snart kommer de att kunna visa sig själva öppet – alla varelser av Ljuset tillsammans. Skillnaderna kommer inte längre att spela någon roll. Kropparna är bara överrocken; olika färger, och olika former. Det är själen som har betydelse, den EVIGA SJÄLEN. Det är bara kroppen som dör, själen är evig. Du har familjeangelägenheter att ta hand om. Jag kommer att vara med dig i Anden. Jag tycker alltid om dessa sammankomster. Jag ger tack till alla som hjälper att föra ljus och sanning in i andras liv. Det är så härligt att se hur ljuset tar fäste i dem och plötsligt är de fria. Det kommer prov och utmaningar längs vägen, men ni kommer att ta er igenom dem och in i ljuset. Det kan inte stoppas. Vi är på väg.

Min kärlek omger dig alltid. Din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

27 February 2011

February 27, 2011 

Då du utvecklar dig så kommer fler och fler människor träda fram för att assistera oss, där var och en för med sig sin egen speciella expertis och specialist kunskap. De samlades i vårt hem under fyra dagar för att dela med sig och ha en gemensam erfarenhet. Energin i vårt hem var spektakulär, det är minsta man kan säga. Du Min Kära, fick Mer Ka Ba i 3D med 8 Punkter, precis som jag bad om strax efter att jag gick bort. Du ställde dig själv frågan ”Hur visste Gordon att jag behövde detta”. Mina Kära, vi viskade några ord i hans öra. Hans förbindelse med vårt arbete har blivit etablerat utav oss i Nätverket. Bitarna till det stora puzzlet faller nu på plats. Uppvaknandet ökar sin framfart, varje land söker Sanningen. Då den Mörka Kabalen orsakar oroligheter och folket reser sig för att avsätta Despoterna som Kabalen har hållit vid makten i åratal så väljer de noggrant andra despoter, och en del av dem är till och med värre än de som avsattes. Målsättningen med det hela är att skapa en ursäkt för att invadera Iran. För att Kabalen skall kunna hålla sig vid makten krävs att blod spills, de bryr sig inte vems blod det är, och arméer skapas för just detta ändamål. Ni har blivit upplysta om att det finns mycket få Kärnvapen, men de låtsas att många länder har dem och att de är ett hot mot freden och måste därför begränsas. Det är en myt som har skapats för att skapa rädsla. Deras förmåga att skapa rädsla angående massförstörelsevapen kommer inte att accepteras. Folket har nu vaknat upp inför sådana häpnadsvärda lögner och de kommer att vägra att falla för det återigen.

Var aktsamma när religionerna pratar om Gud. Ni behöver ställa frågan om det är Gud av Kärlek och Ljus eller är det Lucifer som ser sig själv som Guden av Hämnd, Helvetets eld och Fördömande - den som är van vid att kontrollera folket. Guden av Kärlek är den Yttersta Varelsen, han som inspirerar Kärlek och Medlidande hos alla Själar som söker Fred och Sanning. Statusjagandet kommer att ses som ett knep för att hålla er sysselsatta och för att kontrollera er att hela tiden önska till er själva större rikedomar och högre positioner. Det gör er inte lyckliga med meningsfyllda liv, bara Kärlek gör det. Omvärdera era värden, se till era liv, var hamnar Kärleken i er lista av prioriteter.

Den Nya Världsordningen har Planer på att skapa Holografiska Bilder i skyn så att folk leds till att tro att de ser infriandet av gamla profetior. De vill visa UFOs och Flygande Tefat som inte är verkliga. Tillräckligt med sanningar kommer att visas för en naiv värld för att få dem fast i sin stora Lögn. De kommer att låtsas att det är Gud av Kärlek som uppfyller gamla löften när det i själva verket är Den Nya Världsordningen. Det är Bedrägeri och Förförelse på en stor skala. Det kommer att vara övertygande och livsliknande. Det kommer att vara en kombination av Antikrist, Stjärnornas krig, Elektromagnetisk Utstrålning och Hypnos på en stor skala. De har tänkt på allt i deras slutliga försök att ta kontroll över er värld. Vi kommer inte att stå och titta hur detta händer, vi kommer att guida och skydda all som går i Ljuset. Min Kära, det kan förefalla som att jag predikar jämmer och elände. Min ända intention är att skydda och varna för dessa Ondska dåd så att ni inte blir alarmerade av sådana händelser. Jag skulle kunna skriva varje söndag om hur härligt det i livet efter döden, medan de på Jorden som jag älskar försöker att klara av sådana förskräckliga händelser då de kämpar för sin överlevnad under dessa mörka Tider. Ni är nästan vid slutet av tiden, som ni känner till det. Transformeringen kommer att göra allt värt ansträngningen och ni kommer snart att glömma bort de dåliga ögonblicken och kommer att glädjas då ni kommer samman i Kärlek och Harmoni. Den manliga energin med stora Egon kommer att förlora allt de har eftersträvat under århundraden. Det kommer att blekna framför deras ögon.

Den feminina energin kommer återigen att ta kontroll för att skapa en fredlig värld, där alla kommer att erfara Frihet och Fred. Det kommer att finnas mat och assistans för de länder som aldrig hade an chans i den gamla regimen. Frihet, verklig frihet kommer att bli normen. Det är framtiden som ni nu skapar. Era vänner från andra Planeter är redo att assistera med deras avancerade kunskap i livets alla områden som ni kommer att behöva förbättra. Alla kommer att gynnas av detta. Planet Jord har hållits tillbaka. Information om andra Planeter och deras Invånare har hållits hemligt så att ni inte skulle undersöka vidare. Det har alltid vetat att Varelser från andra Planeter har besökt Jorden och lämnat gått om bevis på detta genom tiderna. Det Mörka Kabalen har skjutit ned skepp från andra Planeter och allt har hållits hemligt från er. De vill inte att ni känner till sanningen att Universum är bebott, då de är rädda att förlora kontrollen. Snart måste det återgå till den planet som de kom ifrån, då Jorden inte längre kommer att tolerera dem. Jag har alltid sagt att sanningen kommer att sätta er fria, fria att resa till delar av världen som ni aldrig har tillåtits att känna till och till andra planeter. Alla förbud kommer att lyftas. Allt som Kabalen har satt på plats kommer att försvinna för alltid. Våra världar kommer samman. Kärlek kommer att ensamt råda. Och ni, alla ni som har arbetat så hårt, som har stått ut med kritik och missbehandling för att få er att ramla av er väg kommer att se era drömmar uppfyllda.

Ja, dessa svåra tider kommer inte att fortsätta. Vet hur viktigt arbetet är som ni utför. Skapa Kärlek varhelst ni går och visa kärlek till alla som ni stöter på. Tack min älskade för allt som du gör för att uppfylla våra drömmar. Jag kommer alltid att vara din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on


SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.