Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, February 18, 2014

Montague Keen - 16 februari 2014


 Montague Keen - 16 februari 2014


En nation kan överleva sina dårar, och till och med de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid gränsen är inte så fruktansvärd eftersom den är känd och bär ett baner helt öppet. Men förrädaren rör sig fritt bland dem som finns innanför gränsen, hans sluga viskningar går rasslande genom alla gränder och hörs i själva regeringens salar och rum. För förrädaren uppträder inte som en förrädare, han talar i familjära tonfall till sina offer och han har samma ansikte och samma argument, han vädjar till den uselhet som ligger djupt i hjärtat hos alla människor. Han fördärvar en nations själ, han arbetar i hemlighet och okänd i natten för att underminera stadens pelare, och han infekterar den politiska kroppen så att den inte längre kan stå emot. En mördare är mindre att frukta. Förrädaren är som pesten.
Cicero

Även om dessa ord skrevs för århundraden sedan är de mer relevanta idag än vad de någonsin varit. Orden kommer att hjälpa er att se med klarhet på dem som gör en sak, samtidigt som de talar om för er att de gör precis tvärtom. Det är mycket viktigt att ni vaknar upp till vad ni blir tillsagda att tro på när alla bevis tydligt visar att det motsatta är sant. Ni befinner er i ett scenario av OSS och DEM. De använder alla medel som står till deras förfogande för att hålla er underdåniga och sovande. Ni måste använda er intelligens, lita på er egen forskning och stå fast vid den. De vill inte ha er i det långa loppet, men de har inte råd att förlora er just nu. De behöver er för att sätta allting på plats för dem så att de kan ta över er planet och sedan göra sig av med er. Detta har aldrig tidigare varit mer uppenbart än det är just nu. Man måste vara i koma för att inte se det!

Stäng av det som kontrollerar era sinnen och era TV-apparater och kasta bort era tidningar, för de missbrukar er genom att måla en falsk bild av vad som verkligen händer. Ert väder manipuleras för att kunna producera önskat resultat. De förstör världen runt omkring er. Vi varnade er för detta. Nu kan ni se med era egna ögon att det sker. Ju mer ni lider ju mer energi producerar ni för dem. Just nu är de i desperat behov av den energin för att överleva, för de kämpar mot ljuset som de som vaknat bland er har fört fram på Jorden.

Projektet med leylinjerna tjänade till att producera en underbar energi. Tacksamheten till allt som skedde skall gå till dem som tog sig tid och besvär att vara en del av det. Jag kan inte nog understryka vikten av dessa leylinjer. Arbetet kommer att fortsätta med regelbundna intervaller. Det kan naturligtvis göras när som helst, men det är när ni kombinerar era energier och ert arbete som ett som ni får så fantastiska resultat. Ni är omgivna av leylinjer som alla behöver er uppmärksamhet. Själva er överlevnad är beroende av de åtgärder ni tar vid denna tid. Ni har inte råd att ignorera vad som sker precis framför era ögon. Ni måste inse fakta! Pengar kan inte hjälpa er. Ni behöver komma samman, för er stryka är enorm – ni är de 99 %! Kliv ut ur era små boxar och ta kontakt med människor som har mänsklighetens intresse för ögonen.

Det är viktigt att alla hinder tas bort. Tala med varandra och dela med er av era undersökningar. Arbeta tillsammans på de projekt som ni känner förenar er. Utbyte av information och uppväckandet av människors medvetande är prioritet nummer 1. Ni kanske blir överraskade över antalet människor som är redo, de behöver bara lite uppmuntran för att ta de första stegen in i ljuset. När ni väl har sett ljuset så kan ni aldrig mer blunda för det.

År 2014 utsågs av Allt Som Är för planeten Jorden att återuppta kontakten med Universum. Med lite hjälp från andevärlden kan detta uppnås. Onda krafter, som förslavade mänskligheten och satte upp planer för förstörelse av Jorden, kommer inte längre att ha kontrollen. Detta är den största striden som er planet någonsin har haft att göra med. Kabalen har planerat det under 2 000 år. Ni, å andra sidan, har just nu bara vaknat upp till det. Det är därför ni inte har någon tid att förlora eller slösa bort: hastighet är det väsentliga här. Ni kämpar för er existens och för er planets framtid. Ingenting kan vara viktigare. Be att endast sanningen kommer att ge genklang inom er och att all propaganda blir skriande uppenbar för alla. När Kabalen inser att deras lögner inte längre blir trodda, då, och endast då, kommer de att acceptera sitt nederlag. Kom ihåg det gamla ordspråket ”Du kan lura en del av folket en del av tiden, men inte alla människor hela tiden”.

Betydelsen av besöket till Tor i Glastonbury på fredagen den 2 februari förstärktes idag då vi här i andevärlden kunde manifestera för Veronica något som faktiskt hände där, och betydelsen av det. En dag inom kort kommer hon att kunna dela det med er alla. På själsnivå visste hon att hon måste gå ända upp till toppen av Tor, och det gjorde hon. Nu lider hon av lunginflammation som en följd av det. Videon med detta historiska besök kan nu ses, och ni kommer att se själva precis hur kallt och dystert det var den dagen. Även fast vi bad henne att vila så är hennes arbete av den största vikt i hennes liv. Hon är fast besluten att fullfölja sitt uppdrag i detta livet, och med er hjälp kommer hon att göra det.

Jag vill tacka alla er som sände lyckönskningar, för alla tankar har energi och är mycket välkomna. Underskatta aldrig för ett ögonblick vikten av leylinjerna. Detta arbete måste bli gjort av så många människor som möjligt, antingen det sker från era bekväma fåtöljer eller genom att fysiskt gå på leylinjerna i grupper, om möjligt.

Denna stora kamp som ni är engagerade i kräver att både era sinnen och hjärtan arbetar tillsammans som Ett. Ni håller nu på att ta kontrollen över era egna liv och vägrar att bli ledda som får till slaktbänken. Historien om den här tiden kommer att talas om under många år framöver.

Njut av Marks rapport från besöket på Tor, och videon, och förbered er för nästa upplevelse med leylinjerna.

Min kära Veronica, försök att få lite vila. Vi här i andevärlden omger dig med kärlek och ljus.


Din alltid beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 9 februari 2014


 Montague Keen - 9 februari 2014


Veronica, min kära, och alla dem som använde sin inneboende kraft och tog det första steget för att återställa de Heliga Energierna i Leylinjerna till människorna i den här världen, istället för att vara bland de få som hade dirigerat om dem för att gynna endast sig själva för att exkludera de 99 %. En dag kommer ni att förstå storleken på vad ni åstadkom den 2 februari 2014.

Vi tackar Mark för de många timmar han lagt ner på att studera kartorna för att hitta var de viktigaste leylinjerna fanns någonstans. Vi skall fortsätta det arbetet. Vi kan inte ge några datum förrän några dagar innan för att skydda er alla. Dock kommer ett nyhetsbrev att produceras som ger er en varning i förväg. Detta kommer att ge er tid att bestämma er för vart ni skall gå, och var ni skall mötas etc. Att komma tillsammans som ett mångdubblar den energi som frisläpps. Er första insats övergick alla förväntningar. Vi ser er som vårt team på Jorden. Detta team kommer att utökas med tiden och när fler människor inser de positiva resultaten kan mycket åstadkommas.

Om ni bara kunde ana hur mycket ansträngning som Kabalen lägger in för att hindra er från att sammankoppla er med leylinjerna så skulle ni bli förbluffade. De använde all den makt de kunde uppbringa men kunde ändå inte hindra era rena sinnen från att göra vad som begärdes av dem.

Vi talade tidigare om för er att makten hos de Mörka tjänarna förbleknar. De är desperata. Vi sa också att ni inte behöver gevär och stridsvagnar för att kräva tillbaka vad som är er rättighet. Allt som behövs är att goda människor kommer samman i fred och harmoni och sammankopplas över hela världen. Det var som en JÄTTEVÅG AV EN UNDERBAR ENERGI som gick runt hela er värld, som om varje kontinent omfamnade soluppgången. Det var ren kärlek och ljus. Vi, här i andevärlden, tackar var och en av er som deltog i denna unika händelse. Varje gång ni gör det blir det mer och mer kraftfullt. Detta år är ett mycket viktigt år. Vi får inte tappa farten nu.

Min kära hustru hade svårigheter med att klättra upp till toppen av Tor i Glastonbury i den tidiga morgontimman. Hon lider av hjärt- och lungproblem och lider av en allvarlig lunginfektion. Min djupa tacksamhet går till Dave och Mark som höll hennes händer och stödde henne vid uppstigningen. Det var en slingrande klättring i mörker och det var väldigt kallt. Hon måste stanna många gånger för att hämta andan. Det var hennes beslutsamhet att nå toppen som fick beundran från Dave, Mark och den andliga världen. Personligen står jag i djup tacksamhet till både Dave och Mark för att de tog hand om min kära hustru. Dave har filmat soluppgången, så ni kan få se undret av det hela.

Det är dags för er att förstå att er planet har blivit ett enda stort koncentrationsläger. Ni börjar nu vakna upp för detta faktum. Ni är fångar och ni börjar se gallren i sitt fulla ljus och ni är beredda att konfronteras med dem. De som kontrollerar er har skapat så många ”lagar”, kameror bevakar varje rörelse hos er och elektroniska apparater omger er och sänder ut kontrollerande energier. Dessutom är ni bombarderade med propaganda som försöker blockera varje tillstymmelse av sanning från att komma fram till er.

Försök att hitta det som är verkligt och äkta i er värld. Vädret är kontrollerat och används till att distrahera er från de verkliga problemen. Bankerna används till att skapa en snara runt er hals, att hålla er underdåniga och skrämda. Religionerna har överträffat sig själva genom att skapa RÄDSLA och sända ut falsk information, en del som de nu erkänner inte är sanna och aldrig har varit det. Falskhet! Ändå är människor fortfarande rädda att frigöra sig från religioner och omfamna det gudomliga och skapelsen själv.

Var modiga och titta in i era egna själar, för där kommer ni att finna enbart kärlek. Ta bort all rädsla som så falskt skapades för att hålla er fjättrade. Vägra att ta någon del i förstörelsen av er vackra planet. Hur kan ni leva med er själva eller se era barn i ögonen om ni går in i andra länder för att döda och ta över?

Farliga kemikalier släpps ut i atmosfären som dödar och förstör den mark ni är beroende av för er existens. Tiden är kommen att ta ansvar för era handlingar. Det finns mer är nog av bevis som visar att vad ni gör är kriminellt. Ni sviker era barns tillit och det från era medmänniskor. Ögonbindeln måste tas bort från era ögon. Det finns ingen ursäkt för att blint lyda order när ni vet djupt inom er att ni våldför er på mänskligt liv.

Ni kan inte längre sitta på gärdsgården och se på. Det finns mer än tillräckligt med bevis tillgängliga för er. Det har aldrig varit lättare att undersöka verkliga fakta och att ta ett beslut om vilken väg ni skall ta. Kom ihåg att er tid på Jorden endast är ett ögonblick, men er själ är evig. Övertagandet av er planet kan inte tillåtas. Kabalen är beroende av er hjälp för att de skall kunna uppnå sina mål. Utan ert tillmötesgående skulle de aldrig lyckats till den grad vi kan se idag. Det är en sorglig tanke. Många av er har hjälpt till med förstörelsen av er planet och av mänskligheten själv. En dag kommer ni att tvingas se detta faktum.

Det finns många i er värld som hjälper er att se SANNINGEN, de som har klivit ut ur boxen och för fram sanningen till er. Det finns också de som talar om att allting kommer att vara så lätt. Detta görs för att skapa en falsk känsla av säkerhet, så att ni kan slå er ned och göra ingenting. Men jag kan tala om för er att ingenting är längre ifrån sanningen! Det kommer inte att bli lätt!

Å andra sidan kommer det inte att ske något som ni inte kan handskas med, med lätthet, genom att arbeta tillsammans. Ni, de 99 %, är mer kraftfulla och mäktiga än vad Kabalen någonsin kunnat bli. Därför att ni kan göra det själva – de behöver er hjälp – och DE KAN INTE GÖRA DET UTAN ER!

Tro på att ni kan göra det, och ni kommer att göra det. Kabalen gör sitt bästa för att förstöra den som har återvänt för att leda vägen. Jag ber att ni sänder kärlek och ljus till den individ som går igenom en oerhört svår tid. Undermedvetet kämpar han för att bryta sig loss. Mänskligheten behöver att han vaknar upp till vem han är, och för att ta bort de handbojor som placerats på honom så att han kan inleda sitt arbete på Jorden. Mänskligheten är i behov av att detta kan ske.

Tillsammans har vi startat en stor rörelse. Båda sidor av livet arbetar för detta tillsammans. Hur snabbt vi uppnår våra mål är upp till er. Vi finns alltid här för att hjälpa er.

Njut av filmen av soluppgången över Tor den 2 februari. Vi tackar Dave för att så modigt stå ut med den bittra kylan och vinden för att filma detta för oss. Vi går vidare för att etablera ljuset över er värld och i era liv.

Jag är stolt över dig, min älskade, och för vad du har åstadkommit.


För alltid din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, February 8, 2014

Montague Keen - 26 januari 2014


 Montague Keen - 26 januari 2014


DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT KOMMA NÅGONVART ÄR ATT BESTÄMMA DIG FÖR ATT DU INTE VILL STANNA DÄR DU ÄR.
Anon

Veronica och jag är både glada och upprymda över att vi har lyckats med att föra så många människor tillsammans från alla delar av världen för att återställa den heliga energin på planeten. Vi är djupt tacksamma till alla som så villigt svarade oss och uttryckte en önskan att samlas som En stor familj av ljus och kärlek. Vi har valt ett datum: söndagen den 2 februari 2014.

Vi ber er att samlas vid soluppgången eller solnedgången, båda om det är möjligt. Ni samlas på de heliga platserna eller väljer att meditera. Använd era sinnen på vilket sätt ni nu tycker passar er för att se till att energin frisläpps. Du behöver inte ens lämna din säng för dina positiva tankar kommer att öka mängden energi som behövs.

Vi är medvetna om att soluppgång och solnedgång inträffar vid olika tidpunkter på olika platser, men de är de viktigaste tidpunkterna på dagen då ni kan utföra denna unika övning. Veronica, och en eller två av hennes medhjälpare, kommer att gå till Glastonbury i västra England. Hon ber om att vädret blir milt. Skulle det bli ett försök att förhindra att ni kommer till dessa platser så gör det detsamma, var bara i närheten av dem. Ni kan använda era sinnen, era medvetanden, för att uppnå ert mål. Veronica är bekymrad över att det inte varit möjligt att svara på alla mejl hon fått..

Mark kommer att lämna förslag i sitt meddelande idag. Varenda en av er är viktig. Alla kan göra en insats. Det kostar inga pengar, endast lite av er tid. Det är så underbart att så många länder är involverade i detta, alla ivriga att delta. Vi har skapat en stor familj av likasinnade personer. Detta är den första. Låt oss försäkra oss om att detta blir en minnesvärd händelse som överskrider alla barriärer av språk eller religion. Tillsammans kan vi genomföra de förändringar som er planet ropar efter. Ni är framtidens arkitekter. Den här händelsen kommer att finnas i historiens folklore och kommer att berättas om och om igen under kommande generationer. Jag kan inte nog understryka betydelsen av denna händelse.

Var glada när ni kommer samman. Skapa en massiv virvel av energi runt om er med kärlek och skratt som fyller luften när ni samlas i frid och harmoni. Detta är bara den första av många sådana händelser. Vi har för avsikt att låta detta ske med jämna mellanrum hädanefter. Vi kommer att vägleda er och skall alltid arbeta tillsammans för att skapa fred och rättvisa där, tråkigt nog, inget sådant finns för närvarande. Låt inte ålder bli en barriär, för du är aldrig för gammal eller för ung för att skapa mirakler, för det är precis vad du strävar efter att uppnå den här dagen.

Jag ber er nu att ta er tid och läsa vad Mark har så omsorgsfullt förberett som en introduktion till den stora betydelsen av leylinjer. Välkomna den och omfamna Leylinjernas magiker (The Magician of the Ley). Kanske han kommer att vara med er för att vägleda er och uppmuntra ett intresse för dessa de mest heliga platserna och de leylinjer som gör dem till det. Vi här i andevärlden kommer att följa er på denna dag när ni tar på er att rädda er planet så att framtida generationer kan njuta av sin livstid på Jorden.

Tillsammans kommer vi att se till att detta sker. Båda sidor av livet arbetar tillsammans som aldrig förr. Till de underbara människor som villigt ger av sin tid för att möjliggöra att vår gemensamma strävan kan avnjutas av alla: försäkra er om att alla länder vet datum och tid så att arrangemang kan göras för deltagande. Kom ihåg att tillsammans är ni kraftfulla: ni är de 99 %, så ni kan inte bli stoppade. Ni är de som har vaknat upp!

Min kära Veronica, det blir inte möjligt för dig att skriva med mig nästa söndag eftersom du kommer att delta i ceremonin för återställandet av Leylinjerna. Njut av att vara med likasinnade människor.


Min kärlek kommer att vägleda dig, precis som vanligt. Din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.