Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Wednesday, January 22, 2014

Montague Keen - 19 januari 2014


 Montague Keen - 19 januari 2014


DET FINNS INGEN GRYMMARE TYRANI ÄN DEN SOM UTFÖRS UNDER SKENET AV LAG OCH I RÄTTVISANS NAMN.

Charles de Montesquieu

Allteftersom mänskligheten fortsätter att vakna upp för vad som har gjorts för att underkuva och kontrollera dem, och vad som har planerats för att fortsätta med att hålla dem under den kontrollen, utsätts nu de människor, som tog på sig uppgiften att väcka andra till sanningen, för olika attacker.

Min egen kära hustru utsätts för sådana attacker från två håll. De använder sig av sömnbrist, mardrömmar och stress. Detta görs med mikrovågor och skalär teknologi.

Hennes ägodelar utsätts för sabotage. Vatten läcker från huset, det finns elektriska problem, problem med bilen och, naturligtvis, så har datorn blivit hackad. Allt detta görs för att hindra Veronica från att svara på e-post och genom att göra omöjligt att vidarebefordra information. Istället visas ett meddelande på skärmen för att varna henne för falska hot. Datorn vägrar att skriva ut vissa bokstäver och skrivaren fungerar inte. Värmen i huset stängs av, ljusknapparna sätts på och av, och ännu fler saker än dessa inträffar.

En del av deras plan är att producera skeptiker för att fördöma det arbete min hustru gör med mig. De kommer att använda de vanliga skeptikerna som dyker upp vid sådana tillfällen. Veronica och jag själv hörde en gång RW berätta för CF att ”vara en skeptiker är mycket lukrativt”. Det säger allt ni behöver veta om sådana människor. De avser att använda samma taktik på Veronica som de använda på David Icke. Han vet bara alltför väl vad de är kapabla till. Tyvärr infiltrerar de ”Folkets Röst” och den information som kommer därifrån i vilken de lagt ner så mycket energi. Nu är det upp till alla dem som står för Sanningen att den kommer att överleva. Var snälla och förlåt mig, men det måste bli sagt.

Nu till andra ämnen. Responsen på vår begäran om volontärer för Projektet för Leylinjer fortsätter att förundra oss. Magnifikt är det enda ordet för att beskriva det. Det har brutit ner alla barriärer. Detta är definitivt det första och kommer att VISA att när människor kommer samman är allt möjligt. Mark har lagt ut hur vi skall gå vidare. Det har tagit tid och kraft att komma fram med en handlingsplan,men det är gjort nu!

Vi kommer inom kort att meddela er ett datum som vi här i andevärlden har valt för att utföra rengöring och restaurering av energin på planeten. Ni kommer att utföra det, hys inga tvivel om det. Det är avsett att ske och ni är de människor som valdes att utföra själva det praktiska. Det finns ett stort antal människor som kommer att göra detta genom MEDITATION och det ger alla en möjlighet att delta i denna historiska uppgift.

Tidpunkten är nu den rätta. Den andliga världen väntade tills de rätta personerna var på plats och tillräckligt många hade vaknat för att garantera dess framgång. I framtiden kommer ni att kunna berätta för era barn och barnbarn att ni deltog i befrielsen av mänskligheten och återställandet av ljus och rättvisa. Håll er strikt till sanningen och låt er inte styras av hot om konsekvenser, för det finns för många av er och de hade inte väntat sig detta. Er styrka ligger i antalet som har vaknat upp.

Ljuset som ni nu skapar avslöjar alla de hemligheter som har förslavat er.

Varje dag sedan året 2014 började har avslöjanden inträffat som har chockat er. Tyvärr måste detta tas ombord och tas om hand och hanteras. Ni måste få reda på sanningen om vad som händer runt omkring er bakom slöjan av hemlighetsmakeri. Det är först när allt detta står inför er som ni kan skapa ett samhälle som är säkert för alla. Sedan kommer alla falska barriärer att rasa ner och freden kan återställas.

Ni lever i mycket spännande tider. Vi övervakar varenda rörelse och vägleder er framåt. Er värld har inte känt till fred under så lång tid att ni helt enkelt har accepterat att krig är oundvikligt. Nu förstår ni de verkliga skälen för att skapa krigssituationer. Just nu försöker de skapa ”Ett nytt Pearl Harbor”och på så sätt skrämma er tillräckligt mycket för att ni skall tro på dem och gå med på ett Tredje Världskrig! Men de kommer inte att lyckas den här gången. Det går att lura en del människor under en viss tid, men inte alla människor hela tiden! Falska flagg-händelser är numera så uppenbara. Men, som ni väl vet, så håller de sig fast vid samma gamla formel, varje gång.

Snart kommer de att stå inför det faktum att deras tid är ute, deras regeringstid är över och det är dags för dem att lämna planeten Jorden i fred. Mänskligheten har lidit tillräckligt under många tidsåldrar.

Tänk över vad ni har att se fram emot när energin flödar fritt för hela mänskligheten och gör det möjligt för människor att leva sina liv på Jorden som det var avsett att de skulle levas, med ren luft, god och hälsosam mat att äta och rent vatten att dricka. Och med en himmel som är ren från kemiska spår. Bankerna kommer aldrig mer att hålla mänskligheten som gisslan. Ert agerande kommer att göra att allt detta sker. Skulle ni stöta på problem så kan ni uppnå att detta energetiskt. Kom ihåg, det är avsikten som räknas! Tro på er själva. Ni kan göra detta!

Mark lägger ut våra planer för er idag. Studera dem! en hel del tankar och möda har lagts in i dem. Det är viktigt att ni förstår fullt ut vad som väntas av er. Vi kommer alla att arbeta tillsammans på det här projektet.

Veronica, min kära, du valde denna väg innan du återvände till Jorden. Du har tagit på dig att gå sådana vägar under många livstider. Jag lämnar dig aldrig och jag bevisar det ständigt för dig. Dessa attacker är bara en sista ansträngning för dem att hålla sig kvar vid makt och kontroll. Goda människor kommer att stå bredvid dig och de finns där för dig. Precis som jag, min kära.


För alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 12 januari 2014


 Montague Keen - 12 januari 2014


Jag vill börja med att tacka alla så hjärtligt för att ni svarade på vårt rop på hjälp med att återställa den heliga energin till planeten Jorden. När denna energi är helt återställd kommer den att ta bort många av de sjukdomar som drabbat så många av er. Era kroppar behöver den energin för att ni skall kunna leva fullt hälsosamma liv. Det kommer också att möjliggöra att grödorna växer och på så sätt producera en god och hälsosam mat med ren energi i. detta har förnekats er och ni har fått kämpa för att överleva. Ert gensvar har varit magnifikt! Tack!

Båda sidor av livet är involverade och det är en gemensam insats. Alla de som lever på Jordens yta kommer att gynnas. Ni kommer att uppleva en fullständig omvandling från allt som nu är mörkt och negativt till ljus och harmoni i allt. Veronica har fått frågan om varför detta inte har gjorts tidigare. Jag kan berätta för er att den tidsinställning som behövs måste vara rätt. Ni behövde vara tillräckligt vakna för att göra detta framgångsrikt. Kabalen kommer fortfarande att placera många hinder på er väg – se dem som sådana och ignorera dem eller navigera er runt om dem. Låt inte någonting bromsa eller förhindra detta arbete. Framtiden för den mänskliga rasen beror på er och era insatser vid denna tidpunkt. Veronica kommer att ordna med information om leylinjer så att den blir tillgänglig på vår websida. Allas insatser är mycket uppskattade. Jag ber er alla att hitta tid för att läsa och smälta vad Mark har skrivit om ämnet leylinjer.

Senaste uppdatering från Mark – se bifogad (se PDF-fil).. 

Min kära hustru arbetar på så många olika projekt, vart och ett viktigt för er alla. Så jag ber att ni bistår henne när det är möjligt. Hennes hälsa är inte bra och hon är duvunge, men hon arbetar hårt för er räkning. Vi kommer att välja ut det datum när ni kan kombinera era ansträngningar för att återställa de heliga energierna på er planet. Detta ger er en möjlighet att bekanta er med vad som krävs av er. Det kommer också att göra det möjligt för er att ta kontakt med varandra så att varje land har ett team som är redo och villigt att arbeta tillsammans på projektet. Ta er tid att studera, forska och bli bekant med ämnet leylinjer.

Tillsammans kommer vi att göra att detta sker så snabbt och så kompetent som möjligt. Vi utvidgar en öppen inbjudan till alla länder att vara delaktiga i denna unika uppgift att återställa er planet. Gör detta med kärlek i era hjärtan, kärlek till mänskligheten och er underbara planet.

Detta är de länder som har kommit ombord. Om ert land inte finns representerat nedanför, överväg då att gå med oss: 

Albanien, Argentina, Aruba, Australien, Belgien, Bosnien Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Holland, Kambodja, Kanada, Kina, KorsiKa, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, England, Frankrike, Tyskland, Grekland, Indien, Irland, Italen, Japan, Korea, Luxembourg, Makedonen, Mexico, Mikronesia, New Zeeland, Norge, Pakistan, Filipinerna, Polen, Portugal, Ryssland, Skottland, Sedona, Serbien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Swaziland, Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, Ukraina, USA, s, Wales och Österrike.

Detta är inte bara En händelse. Vi har för avsikt att utföra underhåll på leylinjer regelbundet. Vi kan inte tillåta denna energi förbli avstängd för er någonsin igen. Jag kommer att ta avsked av er nu så att ni kan ta er tid att läsa Marks ord.

Min kära Veronica, du måste hitta tid för att vila. jag vet hur entusiastisk du är när det gäller detta, men vi behöver dig där för att genomföra detta. Vi här i andevärlden sänder kärlek och ljus till er alla. Era insatser, om än små, är mycket viktiga.


För alltid din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Saturday, January 11, 2014

Montague Keen - 5 januari 2014


 Montague Keen - 5 januari 2014


Ni håller på att översvämmas av information från alla håll. Var medvetna och alerta, för bland nästan alla avslöjanden finns det mycken desinformation. Den är avsiktligen placerad för att klassificera all information som falsk. Kabalen har följt denna praxis under hela sin existens. De ändrar inte sina formler, det har ju fungerat så bra i det förflutna så de tror att det skall fortsätta att fungera för dem. Men ni är nu tillräckligt vakna för att själva kunna dechiffrera vad som är sant och vad som har planterats, dock kommer det alltid att ha en smula sanning i sig för att dra in er i det.

Försök att titta på allting med ett öppet sinne, utan dömande, och kom ihåg att de också kämpar för sin existens. De är nu rädda för er, för det finns ett stort antal av er i jämförelse med dem. De behöver era insatser för att överleva. De har spelat det här spelet under generationer och de är experter på det. Ni, å andra sidan, har inte lärt er att komma samman och arbeta tillsammans som En, såsom de har gjort.

Vi kan nu se en splittring bland dem. Varje fraktion försöker ta kontroll. För oss är det nödvändigt att vara Ett sinne och lämna våra futtiga skillnader, såsom ras och religion etc, åt sidan. Ni är alla den mänskliga rasen och ni vägrar att låta er själva bli utplånade. När ni allvarligt överväger alla metoder de använder för att förgöra er så ser ni att allting de gör är utformat för att förstöra livskvaliteten och att skapa sjukdomar och lidande för massorna.

Ni måste förstå att ert lidande, ilska, rädsla och ångest är deras syre! Varför lever så många av er fortfarande sådana eländiga, hjälplösa liv genom rädsla? När ni tar kontroll över era egna liv och fattar välgrundade beslut, och vägrar att tro på den propaganda som ni bombarderas med, endast då kommer ni att smaka på friheten att välja. Ni måste bestämma er för vad som är bäst för er. Ert hjärta kommer att vägleda er. Ni har inte fått höra sanningen och den är vad ni nu håller på att vakna upp till, och det kastar ett helt nytt ljus över allting.

Ni kan nu se helt klart att undergången för den mänskliga rasen var noggrant planerad och tills helt nyligen var ni totalt omedvetna om det. Så ni blir förlåtna om ni behöver lite tid till att få in det i huvudet och smälta det. Detta är en kritisk tid i mänsklighetens historia och det är nu dags att vakna upp och ta ert ansvar. Sluta att bete er som får, för tiden är knapp. Kabalen har stora planer för år 2014. De tror att de kommer att kunna genomföra dessa planer utan att ni hindrar dem. Det är därför det är så viktigt att ni tar er i akt och handlar som En.

Jag har talat många gånger sedan min bortgång om den stora betydelsen av LEYLINJER och varför Jordens naturliga energi avsiktligen har varit blockerad från er. Många av er förstår detta faktum och är villiga att vidta åtgärder för att ta bort blockeringarna som placerades strategiskt för att hindra Jordens naturliga energi från att strömma ut för att ge energin till mänskligheten och till er planet. Jag bad om att en speciell e-mailadress skulle skapas så att folk från vartenda land i er värld skulle kunna arbeta tillsammans för att kräva och återta den naturliga energin. Jag ber er nu att erbjuda era tjänster för mänsklighetens goda och för er planet och ta de steg som bör vidtas för att skapa en bättre värld för alla.

ley-lines@montaguekeen.com

Mark, som är en vetenskapsman och expert inom området för leylinjer, har skapat en strategi att följa. Han kommer att guida er och ge råd om detta ämne. Det är dags nu att bli aktiva för att släppa loss denna underbara energi och förnya er anslutning till Universum. Detta kostar ingenting, bara lite av er tid och ansträngning. Jag har bett Mark att skriva ner en snabb resumé över vad som krävs:

”Det är dags att fortsätta och slutföra det arbete som inleddes av sådana som Watkins, Guichard, Lockyer, Thorn, Hawkins and Michel m fl, för leylinjer är grundläggande för varje själs andliga väsen. Det kan inte längre finnas någon tvekan om att börja med att återigen upptäcka och återställa samt kartlägga de heliga vägar och telluriska energicentrum som ligger mitt under våra landskap. Dessutom, när de en gång är identifierade så finns inget behov av att rensa och åter rena dessa leder och platser för den tid som nu kommer. Det måste vara en global uppgift, då ingen del av Jorden är av mindre betydelse än någon annan när det gäller slutresultatet – ljuset av kärlek, fred och välstånd för alla människor.

Detta meddelande är en inbjudan till att delta i ett projekt av aldrig tidigare skådad omfattning, som ändå har tänkbara proportioner när det gäller effekten. Potentialen i att dela och samordna våra enskilda fynd är lika enormt stor som själva resultaten. Genom sådan spridning kommer förenandet av nationerna genom fördelarna med ett återställande av Jordens nätverk av leylinjer.

Stiftelsen ser fram emot ditt intresse och ditt deltagande i en snar framtid”.

Detta är en underbar möjlighet för alla människor i världen att arbeta tillsammans som ett. Ni kommer att bli förvånade över de resultat som väntar er. Tillsammans kommer vi att kunna rädda er planet och därmed mänskligheten. Varje ansträngning, oavsett hur liten, räknas. Varenda själ är viktig och behöver din hjälp. Låt oss börja året 2014 genom att vidta åtgärder, fredligt och i vetskap om att våra ansträngningar kommer att ge resultat som kan njutas av under kommande generationer. Du ombeds att skapa en bättre nutid och framtid för alla..

Tack för att du arrangerar detta, min kära, då det är väldigt viktigt.

Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.