Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, December 31, 2013

Montague 29 december 2013


 Montague Keen - 29 december 2013Under de närmaste åren kommer ni att titta tillbaka på år 2013 som det år då ni såg tydligt hur ni har blivit kontrollerade och manipulerade av dem som ni nu ser som Archons, även om de är kända av er som folk man kan lita på och se upp till. Jag berättade för dig, min kära, att maskerna skulle falla bort och att ljuset skulle avslöja de masker som var deras skydd. De har alltid funnits där, bara dolda för era ögon, och presenterade för er på ett sådant sätt att ni aldrig skulle misstänka deras sanna ursprung.

Förstå detta, min kära, att inte alla kan se. Du lärde dig detta nyligen när du visade vad som för dig var tydligt närvarande, men eftersom de var av en annan frekvens så kunde de andra inte se dem. Du tog foton för att bevisa vad du såg. Endast på fotona kunde dina vänner se vad du hade sett så tydligt. Ni är alla på olika nivåer i uppvaknandet. Det är en gradvis process och den kan inte forceras.

Stora framsteg har gjorts under år 2013. De måste omfatta alla länder och hela mänskligheten. Några har gjort ett fantastiskt arbete och en omfattande forskning. Många har fått stor hjälp av det fantastiska arbete som den Galaktiska Historikern Andrew Bartzis har gjort. Hans arbete är unikt. Det måste studeras noga för att man skall få en tydlig bild av er verkliga historia.

Veronica, jag är så glad att du gjort hans arbete tillgängligt på vår websida. Sanningen har gjorts tillgänglig för alla utan kostnad. Det är bara en fråga om att ta sig tid att studera den. Det var ingen tillfällighet, min kära, att Andres korsade din väg. Ni skall arbeta tillsammans när tiden är den rätta. När du har Centers klara så kommer Andrew att spela en stor roll med att utbilda mänskligheten och vägleda dem vidare. Ja, min kära, han är en extraordinär ung man – unik!

 Får jag ta tillfället i akt att önska alla upplysning, skydd, och naturligtvis, lycka under året 2014! Förvänta er mycket, och arbeta mot förändring av allt som behöver förändras och avslöjas. När ni alla samlas så sker mirakler. Det blir ett hårt arbete ibland, men det kommer att vara givande på ett sätt som ni nu bara kan fantisera om. Lämna era egon bakom er och gå efter vad er själ säger, för den kommer att vägleda er på er väg. Era familjer och vänner i den andliga världen stödjer och uppmuntrar er att ta de rätta stegen för att få bort allt som är mörkt och ont i er värld, och till att återställa ljus och sanning.

Räkna med stora förändringar eftersom ni nu har möjligheten att hjälpa till att skapa en värld där rättvisa och fred råder: inga flera dolda agendor! Många kommer att lämna er planet, en del av nödvändighet och en del av val. Vad ni håller på att göra har aldrig i planetens historia prövats tidigare. Det finns ingen blåkopia eller något utkast, men ni har oss som vägleder och stödjer er. Vi finns här, tillgängliga 24 timmar om dygnet och vi behöver ingen vila.

Kabalen spelar ett mycket smutsigt spel för att försöka hindra era framsteg, trots att de vet, innerst inne, att de inte har en chans att lyckas. De har för avsikt att gå så långt de kan och kämpa för att ta så många av er med sig som är möjligt. Eftersom ni vägrar att spela deras spel och slåss med dem kommer de inte att ha något annat val än att lämna planeten snabbt. Ert hårda arbete kommer att skapa vad ni skulle kalla ”Himlen på Jorden”, något som ni tills helt nyligen aldrig kunde ha föreställt er ens i era vildaste drömmar.

Jag ber er ännu en gång att be och sända kärlek till dem vars liv görs outhärdligt av Kabalen på grund av det arbete de kom till Jorden för att göra. Dessa människor behöver er hjälp så att de kan undkomma den tortyr som tillfogas dem. Kabalen har haft tusentals år av praxis för kontroll av mänskligheten och att åsamka tortyr och sinnes- och tankekontroll, samt i användandet i smyg av droger och förstörelse av sömn mm på de intet ont anande offren. Kom alltid ihåg dem som är mindre lyckligt lottade och nå ut till dem när än det är möjligt.

Det är intressant att se hur olika fraktioner inom Kabalen nu slåss sinsemellan för att försöka få övertaget. Det finns inte något sådant som lojalitet bland tjuvar. Varje fraktion ber er att lita på dem och följa dem, men tillsammans var de arkitekterna för förstörelsen av Jorden och dödandet av stora delar av mänskligheten. Det spelar ingen roll vilken mask de gömmer sig bakom, de är fortfarande en del av Kabalen och kommer alltid att vara så. Er värld har inte råd att gå den vägen igen, oberoende av de löften som gjorts och de garantier som getts: leoparden kan inte ändra sina fläckar. Kabalen tillhör inte er värld. Det finns ingen plats för dem och det är nu dags för dem att försvinna därifrån.

Det är glädjande att se så många bra människor som förenar och som vill arbeta tillsammans för det gemensamma goda. Alla har något att erbjuda för att hjälpa till att åstadkomma de förändringar som krävs. Detta måste vara ett lagarbete. Alla nationaliteter och alla trosbekännelser är välkomna att arbeta tillsammans som en. Alla vill ha fred och harmoni och alla vill att dödandet skall sluta och då måste ni alla arbeta mot detta mål. Då, och endast då, kommer pedofili, som praktiseras av dessa som behöver rädsla och tortyr för att överleva, att kunna tas bort helt. De lever inte sina liv såsom ni andra gör. De har behov som skulle skrämma slag på er. De använder era barn utan risk för avslöjande. Ändå, skyddet av barn borde vara det viktigaste. Det finns så mycket som är dolt som är ont till det extrema. Detta måste åtgärdas och tas bort. Ni har tagit på er en enorm uppgift. Ni valde att återvända till Jorden för att ta bort det mörka kontrollsystemet – och det kommer ni att göra!

Vi som befinner oss i den andliga världen har förberett oss för alla eventualiteter. Våra Centers kommer att ge assistans och all den information som krävs om hur man överlever det kaos som är oundvikligt när förändringarna sker. De största snillena som någonsin vandrat på Jorden arbetar sida vid sida med oss och kommer att kunna visa upp sig och tala med er och hjälpa er igenom allt ni behöver veta för att skapa en bättre och mer rättvis värld för alla. Våra planer är stora och fungerande. Så snart fred är återställd och dödandet upphört, så kommer tillgången till mat och tak över huvudet för alla att bli vår första prioritet. Borttagandet av alla gifter från luften, i maten och i vattnet måste börja omedelbart.

Tro på vad ni gör och lita på att ni kommer att bli vägledda. Vet att ni kommer att överleva. Er tid har nu kommit och ingenting kan stoppa detta. Börja år 2014 med kärlek i era hjärtan och gör fred till ert mål. Lova att ni kommer att vara sanna mot er själva. Arbeta på att skapa en värld som ni kan vara stolta över, och att ni hjälpte till att skapa den.

Låt den underbara energin av kärlek omge er och låt den vara er ledstjärna. Detta är min önskan för er värld för år 2014. Se på allting med ögon av kärlek och ni kommer att skapa harmoni och frid.

Veronica, min kära, år 2014 kommer att innebära hårt arbete för dig ibland, men det kommer att vara lönsamt… du vet det.

För alltid vid din sida, din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Wednesday, December 25, 2013

Montague Keen - 22 december 2013


 Montague Keen - 22 december 2013


VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL, INTE GENOM DIN ÅSIKT.
Anon

Allteftersom ljusenergin expanderar så genomsyrar den allt som var dolt och höljt i dunkel. Detta var en del av planen. År 2013 var året för förberedelser. År 2014 är året för slutförande. Ni har vaknat upp till det faktum att ni inte är hjälplösa och ni vet vad som behöver göras.

Allt som gjordes för att kontrollera er behöver tas en titt på. Ni kan nu se tydligt hur deras kontrollsystem fungerar. De MÅSTE hålla er i RÄDSLA för att de själva skulle kunna överlev – det är helt enkelt så det är. Kabalens syfte är att få er alla att känna er som offer: de så kallade terrorhoten och den ohälsa som är ett direkt resultat av vad de gör med er mat, ert vatten och er luft. Bevisen för detta är överväldigande. Tack och lov så vaknar ni nu upp och förstår det.

Frågor måste ställas. Varför skulle ni stödja dem som förstör er planet och UTROTAR BEFOLKNINGEN? Skall ni hjälpa till med detta? För de kan inte göra det utan er hjälp. Jag ber dig att tänka över detta allvarligt. Är ditt samvete rent? Kan du se dina medmänniskor i ögonen och säga ärligt att vad du gör inte har en skadlig inverkan på mänskligheten eller er planet? Chemtrails inträffar inte bara. Vem är inblandad i detta ondskefulla arbete? Kom ihåg… det är dina pengar genom skatter som betalar för det! I själva verket betalar du för din egen död. Tänk på det lidande som är en följd av att detta fortgår.

När ni delar med er av ert ljus så öppnar ni dörrar så att andra kan se och gå med i vad vi ser som Ljusfamiljen som formar Jorden. Vartenda land vaknar upp nu och kommer samman. Ni ser nu att ras eller trosbekännelser inte utesluter någon. Den mänskliga rasen tar bort alla konstgjorda barriärer. Kabalen har framgångsrikt använt principen för söndra och härska, vilket har fungerat helt perfekt för dem fram tills nu.

De som vaknat upp kan nu se igenom alla dessa metoder för att dela upp er och hålla er i skräck och under kontroll, och att döda varandra i krig efter krig, medan de blir rika på vad som spolierats under dessa krig. Det är alltid samma människor som drar fördel av det. Enbart detta borde få er att ställa frågan: vad handlar allt detta egentligen om?

Propagandan som används för att förmå er att samarbeta i krig är alltid samma gamla formel, och en del faller dumt nog för det varje gång. När hörde du senast någon förklara fördelarna med en fredlig samexistens? Fråga dig varför vissa delar av er värld avsiktligen hålls i fattigdom när det egentligen finns mer än tillräckligt för alla? Vem bestämde att en del skall leva i överflöd och andra nära svältgränsen? Detta kan inte ha hänt av en tillfällighet, det var planerat att vara så! Ni är tillräckligt vakna nu att kunna ta itu med sådana frågor och göra upp planer för att försäkra att detta onda praktiserande minskar. För alla människor är födda likvärdiga.

Ni har ingenting att frukta. Ni är i majoritet, så tro på er själva. Tillsammans kommer ni alla att återuppbygga er planet. Ni kommer att se till att försäkra er om att ni aldrig mer kommer att gå ut i ändlösa krig och döda varandra. Ni kommer att dela med er av teknologi och expertis så att vartenda land har en likvärdig chans att skapa en trygg miljö och livsuppehälle för sitt folk. Detta skapar ett Himmelrike på Jorden i motsats till det helvete på Jorden som ni har upplevt fram tills nu.

Tänk på känslan av tillfredsställelse du kommer att ha när du tittar dig omkring och ser fred och kärlek överallt. Allting som var falskt och ont är försvunnet för alltid. Detta bör vara i dina tankar varje dag, och detta är vad du måste sträva efter. Tillsammans kan ni åstadkomma detta väldigt snabbt. Tidpunkten är rätt och allting lyser upp er väg för att möjliggöra detta. Tillsammans har ni vad som krävs för att uppnå detta på en fredlig väg.

Det är fint att se att många av er har gjort valet att inte köpa in er till julhysterin. Ni använder den här tiden för familj och vänner och träffas och trivs som aldrig förr. Julen tjänar endast till att göra Kabalen rikare, och ni andra fattigare. De har inte missat ett enda trick för att göra slavar av er, och de gillar att hålla er i skuld till dem. Det håller er på plats, en plats som de har designat för er. Ta varje tillfälle att vara med er familj och era vänner för detta är dyrbara tider, och minnena av dem kommer att stödja er när ni går vidare för att skapa en bättre framtid för alla.

Allting kommer snart att finnas ute i det fria. Det kommer inte att vara möjligt att hålla sanningen dold, sanningen om vem du är och vad som har gjorts mot dig i ett försök att ta över er planet. En dag kommer du att luta dig tillbaka och undra över hur du kunde överleva för att kunna berätta den här sagan, trots att så mycket var emot att sanningen blev känd. Många av initiativtagarna till den här situationen ni har upplevt kommer att lämna er planet och återvända till den plats varifrån de kom. Andra kommer att försöka lura er till att acceptera dem. Vissa kommer att allvarligt be er om förlåtelse, och detta måste ges en allvarlig tanke.

Känslor kan inte tillåtas att blandas med vad som är bäst för mänskligheten. Många av dem kan inte existera på planeten Jorden när den är helt ljus. De kommer att bli avslöjade, för de behöver energin från rädsla och dödande för att kunna leva på Jorden. Deras mänskliga utseende kommer att upplösas och försvinna. De kommer att kämpa för att försöka hålla fast vid vad de har uppnått på er bekostnad. Ni måste vara förnuftiga när ni tvingas ta itu med alla dessa eventualiteter, ha ett lugnt sinne fritt från ilska. Det får inte finnas några tankar på vedergällning, för det sänker er ner till deras nivå. Var värdiga och ha kontroll över situationen. Kom ihåg att detta är vad ni har väntat på och strävat efter. Båda sidor av livet skall arbeta tillsammans i detta för att försäkra att allting blir lugnt och fridfullt.

Ni kommer att kunna se och njuta av solen ännu en gång, för den blir inte längre blockerad av kemiska spår. Detta kommer att medföra så många fördelar för er hälsa och för era energier, för naturligtvis är det därför de blockerade solen. Er himmel blir blå och fylld med stjärnor igen. Allting blir ljust. Hur underbart är inte det? Det kommer att uppfylla Jorden och förbereda den för att producera mat igen, precis som den gjorde tidigare. Jorden och er anslutning till den kan inte nog betonas. Ni blev avsiktligen förhindrade att ha en verklig koppling till Jorden.

Allt har utformats för att hindra och blockera er anslutning till Moder Jord: skor med gummisulor, fibrer i era kläder som är skadliga för er hälsa och ert välbefinnande. Kom bara ihåg att allting som är NATURLIGT är bra, medan det som är tillverkat av människan inte är det, för det hindrar din förbindelse med Moder Jord. Att promenera barfota på Jorden är mycket fördelaktigt. Det förenar dig med energin iAllt Som Är. Du kan skaffa hjälpmedel för att göra en koppling till Jorden och de har visat sig vara till god hjälp när det handlar om sjukdom. Allting som har separerat dig från Jordens energier måste tas bort. Detta kan ta lite tid men var snälla och håll detta i minnet.

De som måste arbeta tillsammans kommer att samlas. Deras intuition kommer att vägleda dem att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Frukta inte, för den gudomliga planen fungerar som den skall. Vi har övervägt allt. Ingenting har lämnats åt slumpen. Vi vet att ni kommer att svara an på det rop som går ut för att ni skall samlas. Ni har kommit lång väg sedan det år när jag övergick till andevärlden. Jag har sett till att Veronica är medveten om min närvaro hela tiden.

Var snälla och skicka era helande tankar och er kärlek till den som går igenom hemska tider i händerna på Kabalen i en ansträngning att hindra honom från att utföra sina uppdrag. Kärlekens kraft kommer att befria honom. Snälla ni, kom ihåg honom vid denna tid.

Mina kära, kära vänner, jag önskar er alla en fridfull, glädjerik tid med era familjer och vänner under denna säsong av goda tankar och önskningar.

Veronica min kära, ta dig tid att njuta av att vara med din familj och dina vänner. Vet att jag är med dig, som alltid.


Din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 15 december 2013


 Montague Keen - 15 december 2013


De bland er som har vaknat upp förstod mitt senaste budskap och ni reagerade positivt. Ni ser nu helt klart hur er planet togs över och hölls under kontroll. Nu är det dags för alla som förstod vikten av ENERGI att komma samman för att arbeta med att ta bort den Mörka kontrollen och att frigöra energin i leylinjerna som är livsblodet i er planet.

Många av er kan arbeta direkt på leylinjerna. Andra som arbetar med energier kan kombinera sina egna energier för att hjälpa till. De bland er som inte är insatta i att arbeta med energi kan använda sin tankekraft och avsikten att ta bort den Mörka kontrollen för alltid. Alla kan delta i detta. Jag ber er att inte tillåta ras eller trosbekännelse komma i vägen när det gäller detta arbete. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för mänskligheten att handla som Ett. Ni vet i er själ att ni – de 99 % - kommer att lyckas. Alla länder kommer att dra nytta av det och varje själ kommer att kunna säga: ”JAG STOD INTE UTANFÖR, JAG GJORDE MIN DEL FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG.

Det är allmänt känt att Illuminaterna skall mötas i Sydafrika på måndag den 16 december 2013 i ett försök att etablera ny och effektivare kontroll över er. De är kraftfulla när de kommer tillsammans. Men tänk på hur mycket mer kraftfulla ni är – de 99 %! De kan endast skada er om ni tror att de kan det. Detta är ett viktigt faktum att förstå. De Mörka tjänarna väntar på MARDUKs återkomst den 16 december för att rädda dem från de 99 %. Detta är ert fönster av möjligheter.

Kommer ni att acceptera utmaningen att ignorera er vänstra hjärnhalva, som är kontrollerad av De Mörka Tjänarna, eller kommer ni att istället lyssna till er högra hjärnhalva, ert högre jag, och använda er enorma energi för att rädda mänskligheten? Var modiga, tro på er själva och kasta bort all indoktrinering, den så kallade ”utbildningen” som ni utsatts för i avsikt att förstöra er fria vilja. Ni är så mycket mer än vad ni inser och förstår. Ni är vackra varelser av ljus som måste borsta bort spindelnätet så att ni kan se klart igen.

När alla länder kommer samman och samordnar sina åtgärder, som görs på global basis, då kan ingenting stoppa er. När ni har fullbordat förändringen, då och först då, kommer alla krig att upphöra. Alla planerna av övertagande av den Nya Världsordningen kommer att vara gårdagens nyheter, förpassade till historiens soptunna. Alla deras noggrant lagda planer kommer att gå om intet.

Har ni vad som krävs för att kliva fram och göra det ni kom till Jorden för att göra? Många av er pratar mycket, men nu blir ni ombedda att ta itu med saker och ting. Tiden har kommit för handling för att ersätta pratandet. Sluta vara kritisk mot dem som arbetar för din räkning, för det visar att du inte har vad som krävs för att vara en del av handlingen och då kastar du dålig energi på den för att göra att du själv mår bättre och känner dig överlägsen. Ni behöver varandra vid den här tiden, mer än vid någon annan tid i er planets historia. Så jag frågar: om du inte har något bra eller uppmuntrande att säga, håll då dina råd för dig själv. Stöd är vad som behövs nu.

Ålder är inget hinder. Du kan också sända energi för att stödja de ansträngningar som gjorts för din räkning. Det finns några (och du vet vem det är som har sina egna regler) vars DNA går tillbaka till innan tiden började. Detta har hållits dolt tills nu. Betydelsen av DNA kommer att föras ut i det fria och ge svaren på många frågor som har förbryllat många av er i det förflutna. Vi kommer att avslöja allting när tiden är den rätta.

De rätta människorna kommer att komma fram för att göra vad som är nödvändigt under övergången. De har förflyttats till de rätta platserna. Från vår utsiktspunkt är det som ett schackbräde där alla bitar flyttats till sina rätta platser.

Veronica, min kära, lägg inte för mycket på dina axlar. Folk kan bara göra vad de är kapabla att göra. Inte alla har ditt engagemang. En del kommer att falla vid sidan av vägen men det finns alltid många fler som kan kliva fram och ersätta dem. Det finns de som detta inte gäller för, och de behöver energin från ditt stöd.

När allt liv på Jorden värderas lika så vet du att då har du uppnått vad du föresatte dig att uppnå. När KÄRLEK till mänskligheten ersätter korruption och girighet, när ingen människa är hungrig eller hemlös och inget barn lever i skräck, då kommer du att se den fulla omfattningen av dina prestationer.

Tro på att du kan göra detta, och du kommer att göra det. Meditera på detta, gör det till din verklighet. Fängelsets galler vittrar sönder och ljuset flödar in – välkomna det med öppna armar! Be för dem som måste kämpa med de Mörka för att frigöra sig från den onda skugga som försöker uppsluka dem. Handla som Ett som aldrig förr. Detta är inte tiden för småaktigt käbbel om skillnader i ras eller religion.

Ni är armén av Ljus, lys över allt som var mörkt och dolt. Ni är skaparna av New Age där all kunskap delas och alla är lika. Låt kärleken härska över dagen. Sänd kärlek till hela mänskligheten.


Min kära, du vet vad du måste göra. Allt kommer att komma samman som planerat. Vet att du är älskad mer än du kunde veta. För alltid är jag din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 8 december 2013


 Montague Keen - 8 december 2013


Det är underbart när någon fattar vad det är du försöker avslöja och förklara: de funderar över det och de finner svaren.

Hilda gjorde just det. Hon fann det som var så väl dolt att det hade undgått forskare i åratal. Detta är så viktigt. Det måsta delas och diskuteras öppet. Frågor måste ställas och svar måste ges. Detta är den information jag har förberett dig för och som leder dig framåt. Jag ber dig att ägna tid åt att studera konsekvenserna som ingår i detta långa dokument och noga överväger vilka åtgärder som skall vidtas för att åtgärda de skador som gjordes mot mänskligheten genom De Mörka för att skapa en slavras för att stödja och tjäna dem.

Du vaknar nu upp! Dörrarna är vidöppna mot framtiden som, tills nu, du aldrig förväntade dig att ha. Framtiden är din. Ta tag i den med båda händerna. Gå med flödet mot den och lämna allt negativt bakom dig, det är inte värt ett ögonblick av din tid. Välkomna ENERGIN som du kommer att kunna släppa när ni alla samlas i frid och harmoni. Detta är det sista hindret du möter. Ni har nu all den information ni behöver för att göra de nödvändiga förändringarna. Ni är nästan framme. Läs det följande dokumentet noga, mina vänner. Fängelsemurarna upplöses och friheten väntar er.

Min älskade Veronica, allting går framåt så fint. Människor är redo att göra vad som är nödvändigt för att återställa er planet och för att skapa fred och harmoni för hela mänskligheten. De svar ni behöver finns i detta dokument. Jag ber er alla att läsa det!

HOW DID WE (HUMANITY AND EARTH) BECOME SOULS OF DISTORTION ?Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, December 8, 2013

Montague Keen - 1 december 2013


 Montague Keen - 1 december 2013


Spänningen stiger allteftersom medvetenheten ökar. Människor upplever förändringarna i både kropp och själ. Ni har mycket att vara upprymda över, för ert uppvaknande har lett till en förändring inom de Mörka Kontrollanterna efter vad man kan notera genom att ljuset nu flödar genom mänsklighetens sinnen och själar. Lägg märke till ljuset som nu strålar ut från solen. Välkomna det och ta varje möjlighet att länka in er till det. De Mörka försöker blockera det från er med användande av kemiska spå (chemtrails) men ljuset lyckas ändå komma igenom, så det är viktigt att ni utsätter er för det. Solsken är viktigt! Ställ er frågan varför så stora ansträngningar görs för att hindra solljuset från att nå er?

Vem har rätten att blockera solskenet som är en av Gud given rätt att ha och njuta av? Dessa frågor måste ställas och förklaringar krävas. Ni kan inte längre bara sitta ner och passivt tillåta att era liv blir angripna på det sättet. Det är dags nu att sluta upp med att vara offer! Ni har en röst, så när ni samlas till EN röst så måste svaren ges. Om ni vill ha förändring så måste ni be om den.

Det finns mer än tillräckligt med information i det offentliga rummet för er att göra utforskningar när det gäller chemtrails. Kemisk förorening och nedsmutsning, GMO-gröder etc måste föras ut till allmänheten och öppet debatteras. Fakta finns där, de är inte dolda, och ni är inte maktlösa. Vi kan ge er vägledning men agerandet som måste till måste komma från er. Låt er inte bli sidesteppade av dumt skvaller om att det inte spelar någon roll. Det är på det sättet som de vill fylla era sinnen med trivialiteter så att ni glömmer bort vad som är viktigt.

Fina ord talas av så kallade ledare, men deras ÖGON förmedlar inte det budskap som kommer från deras munnar. Ögonen kan inte ljuga eftersom de är själens speglar. Ni kan inte längre bara acceptera saker och ting som något normalt.

Detta är viktiga tider, för de närmaste månaderna skulle kunna åstadkomma en fullständig omvandling av er värld. Ni måste ha ETT sinne, för alla vill samma sak, alla önskar detsamma – kärlek, ljus och fred för hela mänskligheten! Detta är ett fönster av möjligheter att göra så att det sker snabbt och fredligt. Lita på varandra och glöm alla skillnader som skapats av människor. Innerst inne vet ni att ni alla är bröder och systrar som vill leva i frid och harmoni.

När fina handlingar inte åtföljer de fina orden, se dem då för vad de är. Era ögon är öppna nu, så dessa taktiker fungerar inte längre. De säger vanligen till er att titta på något annat. De säger: titta inte på mig eller mina handlingar, för jag vill dölja dem för dig! Men nu kan ni se igenom allt det där. Snart kommer de att få meddelandet att HANDLINGAR TALAR MER ÄN ORD. För enbart orden är inte längre acceptabla, det är dags nu att förvänta och kräva handling, fredligt och alltid med värdighet.

Genom dem som min kära hustru kallar ”våra vänner därutifrån” (er utomjordiska familj) har vi förhindrat många försök att starta ett Tredje världskrig. Vi har framgångsrikt gjort många missiler oanvändbara och även andra krigsredskap. Krigsmaskinen har stora svårigheter och pengar kommer inte att lösa de problem som vi skapat för dem. De håller nu på att lära sig hur det känns av vara hjälplös. De söker desperat efter olika vägar att gå vidare för att kunna hålla sig fast vid kontrollen som glider ut genom deras fingrar.

Mänskligheten har vant sig vid att spela offer som alltid har accepterat vad de stora och goda säger åt dem är fallet. Men nu kan människor se vad som är sant och vad som är falskt. Propagandan fungerar inte längre. Så människor kan aldrig mer bli ombedda att gå in i ett land och döda dess folk, bara på ett infall av politiker eller bankirer. De ser nu att dödande är DÖDANDE och det kan aldrig rättfärdigas!

De verkliga orsakerna till krigsförklaring mot ett annat land går mycket djupare än ni någonsin varit medvetna om. Titta på den forntida historien om dessa länder och ni kommer att se vad som hållits gömt. Det är ENERGIN de håller som oroar era Kontrollanter. Allt är energi! Tills nu har Kabalen hållit planetens energier tyglade och under kontroll. Observera spåren från chemtrails, för de följer noga planetens energilinjer i ett försök att förstöra denna dyrbara energi som borde vara fritt tillgänglig till gagn för hela mänskligheten!

Det finns heliga platser över hela er värld som har skändats och täckts över. All denna underbara energi måste nu släppas fri. De av er som vet hur man gör detta har en plikt att ta steget att släppa den, något som allting på Jorden kommer att gynnas av. Sätt igång denna uppgift med kärlek i hjärtat för allt levande. Gå barfota på gräset. Ni måste bli riktigt jordade människor. Detta ger er en djup känsla av tillhörighet som ni ännu inte har upplevt, för denna information har förnekats er. Genom att släppa ut den så skapar ni den frid som era själar ropar efter. Koppla in er till Jorden och med varandra, för ni är alla i detta tillsammans. De kedjor som binder er håller på att bli svagare. Detta måste ske för att ni skall bli befriade från träldomen.

Mycket kommer at göras för att skapa rädsla. Köp inte in er till det. Det skulle vara bäst för er om ni undvek alla så kallade NYHETER, vare sig de är på TV eller ni läser dem i tidningar. Man kan inte lita på dem. De kommer alla från samma propagandamskin som drivs och kontrolleras av de som önskar hålla er underdåniga och under kontroll. Jag har påpekat många gånger att era tankar skapar er verklighet. Var klara över vad som är bäst för er. Älta inte det negativa. Höj istället er vibration och håll den uppe. Vi är beroende av er för att göra detta snabbt och framgångsrikt.

Veronica och jag önskar tacka alla dem som skickade kärlek och lyckönskningar för att hjälpa till med köp av en annan bil. Era gåvor och vänliga önskemål togs tacksamt emot och var mycket uppskattade. Överskottet kommer att användas till att hyra de maskiner som behövs för projektet som måste genomföras för att skapa en bättre värld för alla som bebor den. Vårt arbete går vidare och vi kommer att uppnå våra mål.

Min kära, när vårt arbete är klart kommer du att vara med mig ännu en gång. Tillsammans kommer vi att hjälpa till med att skapa en bättre upplevelse av livet på Jorden för mänskligheten.


Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.