Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Sunday, September 22, 2013

Montague Keen - 15 september 2013


 Montague Keen - 15 september 2013


ÄVEN OM NI ÄR EN MINORITET AV DEN - SANNINGEN ÄR ÄNDÅ SANNINGEN.
Mahatma Gandhi

Fängelsemurarna håller på att falla sönder. Ni ser nu korruptionen, som har uppslukat och förslavat mänskligheten, för vad den egentligen är. Strukturen i pyramiden blir nu skriande uppenbar och de i toppen på den blir mer och mer nervösa för varje dag. De lydde sina mästare utanför planeten utan att ifrågasätta i tron att deras planer var garanterade att lyckas. De hade aldrig en tanke på, ens för ett ögonblick, vad de skulle ta sig till om mänskligheten skulle vakna upp, för de trodde att de hade täckt allt för att säkerställa en framgång för planerna. De har haft kontroll över era liv från den stunden ni föds till ni lämnar jordeplanet.

Det faktum att så många av er har vaknat upp, även om allting var emot er, är ett mirakel i sig själv. Dessa modiga människor som tog det första steget för att avslöja korruptionen kommer aldrig att bli glömda när historien om er värld skrivs. När ni tänker på allt det som har gjorts för att hålla er i den tredje dimensionen så är det inte överraskande att vissa fortfarande sitter fast i den. Det är de människorna som nu används för att döma och attackera de människor som gått vidare. Detta sker nu över hela världen.

Tänk med era hjärtan. Ni vet på själsnivå vad som är sant och vad som kan ifrågasättas. Det är en svår väg som ni passerar vid denna tid av förändringar, när förvirring, bedrägeri och rena lögner läggs framför er från så många håll. Men det finns vägledning tillgänglig. Ni behöver bara be om den. Ni måste höja ert medvetande och lämna allt det som fanns i den tredje dimensionen bakom er. De av er som är vakna måste ständigt vara vaksamma för att försäkra er om att ni aldrig lockas in i de fällor som så noggrant har lagts framför er för att locka er tillbaka in till den tredje dimensionen.

Den stora insatsen för att väcka upp mänskligheten har tjänat till att belysa sanningen. Den avslöjar de falska påståendena som används för att försöka tvinga er till att acceptera ett krig. Ni gjorde ett val: ni vill inte döda, inte heller önskar ni att andra skall döda för er. De dagarna är över när människor dumt nog trodde på att det var deras plikt att döda eller att dö för en orsak. Nu frågar ni ”Vems orsak? Vem tjänar på krig?”

Svaren på dessa frågor blir mer uppenbara för varje dag som går. Din ståndpunkt när det gäller detta kommer att göra krigen föråldrade. Detta är anledningen till att dina handlingar, dina tankar och din tro är så viktigt. Önskan om och längtan efter fred ökar i styrka. Det kommer att lyckas!

Ni börjar alla inse vem ni egentligen är. Ni tar tillbaka kontrollen över era liv från dem som har förtryckt er, krånglat till livet för er och alltid letat efter sätt att hålla er kvar i kontroll. De har haft allt detta fram tills nu. Tyck synd om dem, för detta är ett nytt sätt för dem att leva på. Döm dem inte, eller visa aggression, för det skulle ta ner er till deras nivå, och ni vill verkligen inte det vid denna tidpunkt. Ni håller på med att skapa en ny värld där alla lever i fred. En värld där kärlek är rättesnöret och där alla är lika. De förändringar som måste ske för att uppnå detta kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Är du beredd i ditt hjärta och i din själ att omfamna förändringarna som så många gör sitt yttersta för att åstadkomma för din räkning?

Var och en av er borde fråga: ”Vad kan jag göra för att bidra till dessa förändringar? Kan jag hjälpa till på något sätt?” Det är när ni alla lärt er att komma samman och arbeta tillsammans som ni kommer att segra över ondskan. Kabalen håller er i en liten ask där ni insuper deras propaganda på era TV-apparater, de som används till att kontrollera era sinnen. NLP (Neuro-linguistic Programming) används, såväl som subliminala meddelanden. Tills ni förstår detta så kan ni inte skydda er själva från det. Tänk på detta: ni betalar faktiskt för era egna fångvaktare!

Tala med varandra, precis som människorna gjorde i gamla tider. De visste hur man skall leva, då. De delade allting. Det var på så sätt de utbildades. Jag kan försäkra er att de var fullt införstådda i hur Universum fungerade. De förstod vikten av leylinjerna. Nu kan ni se hur dessa fantastiska linjer av naturlig energi blev blockerade för att undertrycka er värld. Detta i sig själv är ett brott mot mänskligheten som måste rättas till. Allt som ha förändrats på Jorden för att förtrycka och kontrollera er kommer att föras till ljuset, och ni kommer att få hjälp med att rätta till detta. Ni är på god väg att göra detta nu. Ljuset har riktats på så mycket för att hjälpa till med detta.

Ha tilltro till ditt uppdrag och vet att du kommer att lyckas. Kom ihåg… allting sker i vår tid, inte i er. Så ge inte efter för otålighet, för det saktar ner saker och ting. Vi kommer att handla i det ögonblick när vi ser att allt är på plats. Och vi kommer att lyckas. Håll fast vid din föresats och fortsätt att påminna dig själv att du inte skall spela Kabalens spel längre. Ingen mer kanonmat kommer att tillhandahållas, oavsett vilken ursäkt som tillverkas för att börja ett krig. Mänskligheten vill inte längre spela krigsspel för att roa och berika Kabalen medan man SLAKTAR BEFOLKNINGEN i processen. Ni frågar er hur mänskligheten kunde ha varit så blind för allt detta under så lång tid – tanke- och sinneskontroll är svaret!

Det är nu dags att komma samman som EN ENDA STOR FAMILJ. En familj som är splittrad över hela världen. Dess medlemmar önskar nu att få lära känna varandra igen och att dela sin kunskap och sina erfarenheter av livet på Jorden. Se er själva skapa en fredlig värld, för det är orsaken till att ni är på Jorden vid den här tidpunkten. Låt era ögonbindlar falla från era ögon och bojorna falla från era lemmar. Befria era sinnen och se, inte vad ni har fått lära er att se, utan vad ni faktiskt ser. Njut av friheten som ni skapar. Vi är vid er sida för att vägleda och skydda er. Stå rak och vet att du är på rätt väg!

Min kära Veronica, de som är utsedda att vara med dig kommer att finnas vid din sida. Försök att inte oroa dig för detta. Jag kommer aldrig att lämna dig.,

Som alltid, din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Monday, September 9, 2013

Montague Keen - 8 september 2013


 Montague Keen - 8 september 2013


Energin från de som nu vaknat upp förvandlar er värld och detta ökar för varje dag när fler och fler ser sanningens ljus och inser att allt ni hade accepterat som sanning i själva verket är FALSKT!

När ni väl har vaknat blir lögnerna så uppenbara, och de som torgför dem visar sig själva som de marionetter de egentligen är. Var medvetna om att dessa marionetter snart kommer att ersättas, i ett försök att övertyga er om att de nya marionetterna bara arbetar för mänsklighetens bästa. Men de nya kommer att anlända i precis samma förpackningar: skräck, krig och kontroll! De presenteras bara med nya namn.

Mänskligheten skall aldrig falla för detta igen. Se noga på dem när de ljuger för er. Ni behöver inte skrika eller ens höja rösten. Bara visa artigt att ni inte tror på dem eller accepterar vad som sägs. Detta är er stora chans att få bort den mörka Kabalens onda kontroll, såväl som allt det sataniska förtrycket som följer med det, en gång för alla. Detta kan ske utan blodbad eller lidande av något slag. När människor kommer samman och vägrar att ta någon del i Kabalens kontroll då kommer den att falla sönder och upphöra att existera.

Kabalen fruktar ditt uppvaknande och de försöker att flytta berg för att hålla dig i ett sovande tillstånd och under kontroll. Du behöver bara ta en titt på din TV och i Nyhetsmedia över hela världen för att förstå hur desperata de är i sina försök att hålla sin makt intakt.

Ni får alla hjälp med att se sanningen i källor ni inte är fullt medvetna om ännu. Men Kabalen är mycket medvetna om det och arbetar oförtröttligt för att försöka hindra att den fullständiga sanningen kommer ut. När allt är känt om dessa mörka tider, som nu närmar sig sitt slut, kommer ni att bli förskräckta över att få lära er i vilken utsträckning Kabalen visar sig ha gått för att kontrollera både er och er värld. De förändrade ert DNA, men detta håller nu på att återställas. Vaccinationer och läkemedel har använts för att förhindra ett naturligt återställande, men nu är ni vakna och ser denna bluff också. Kemiska spåren (chemtraisl) ni sett på er himmel har också använts för detta ändamål.

Så intressant det är att det alltid har funnits pengar i överflöd för krig och för kontroll av mänskligheten! De har systematiskt förstört allting: er luft, vattnet, maten – allting som är nödvändigt för människans överlevnad. Ändå är det fortfarande så att vissa högaktar dessa onda människor. Är det så att de är blinda för ondskan, eller samtycker de på grund av rädsla?

En del är verkligen rädda för att möta sanningen, men den kommer inte att försvinna. Den måste ses och tas itu med, och ju förr desto bättre. För att dödandet skall upphöra så måste du möta verkligheten som blir mer uppenbar för varje dag. Det är din plikt till dina medmänniskor att skydda dem. att skydda de oskyldiga är en viktig faktor i allt detta. Tänk på att Kabalen som kontrollerar marionetterna behöver er rädsla och ert lidande för att kunna överleva!

När ni stoppar dödandet och vägrar vara en del av deras program för övertagande så är de färdiga, för de kan inte göra det utan er. Stöd inte deras krigsmaskin på något sätt, varken i själva dödandet eller i produktionen av krigsmaterialet. De kan bara lyckas med ert stöd för ni är de 99 %!

Fundera en stund över hur livet skulle gestalta sig när full medvetenhet och fullt DNA blir återställt och du lär dig vem du verkligen är, och vad du är kapabel till. Då, och endast då, kommer du att inse helt och fullt omfattningen av vad som gjordes mot mänskligheten för att kontrollera er planet. Du kommer snabbt att återhämta dig och ni kommer alla att gå igenom samma erfarenheter tillsammans, mot upplysning.

Mänskligheten kommer att gå samman och det kommer att finnas många hinder av religion eller ras. Gränskontroller blir ett minne blott från de mörka tiderna. Regeln om att söndra och härska kommer aldrig mer att användas. Regeringar som har skapat falska föreställningar om att skydda andra länder, samtidigt som de invaderar dem för vinst och kontroll, kommer att upphöra att existera.

Allting är baserat på krigsmaskineriet som alltid är redo för aktion för att hålla energin av allt dödande och rädslan uppe så att det kan tillföras Kabalen. De har blomstrat på lidandet och rädslan hos de oskyldiga. Önskar ni verkligen att detta skall fortsätta?

Är ni redo att säga: ”Nog är nog! Vi vägrar att stödja era korrupta regimer ett enda ögonblick till!”

Varenda dag ser ni striden som pågår i människors själar och sinnen. En del förblir förvirrade och vet inte vem de skall tro på. Jag ber dem titta in i marionetternas ögon, för de kan inte se er i ögonen när de levererar den ena lögnen efter den andra. De vet att de snart kommer att dumpas när de inte längre kan övertyga er om att tro på dem. De kämpar också för sin existens inom Kabalen.

De som nu är på Jorden med uppdrag att fullfölja har attackerats skoningslöst. Allvarliga försök har gjorts för att hindra dem från att slutföra sina uppdrag. Både pengar och tankekontroll används ofta i ett försök att hindra dem från att se klart vad som behöver göras. Dessa attacker kommer i många skepnader, men alla med samma mål i sikte.

Det är när människor kommer samman för att arbeta tillsammans som en mörk skugga uppenbarar sig och orsakar upprördhet, olikheter och friktion där inget sådant borde finnas. Kabalen fruktar att rätt personer kommer samman. Varför, oh varför, ser inte dessa personer att de blir utnyttjade för att hålla Kabalen på plats?

Du, min kära, har sett detta om och om igen, och du känner igen det när du ser det. Du behöver styrkan i din tro och övertygelse för att kunna arbeta i det här fältet. Du behöver också känna igen när de Mörka har blandat sig i och du kan vara absolut säker på att den Mörka Kabalen har haft ett finger med i spelet. Detta är precis varför de har varit så framgångsrika – människor tillåter dem att vara det!

Jag ber er alla att vara fullt medvetna om deras knep och inte falla offert för dem. tillåt inte er själva att avvika från att arbeta med ljuset. Tillsammans är ni mäktiga och kraftfulla, och det är därför de försöker att orsaka splittring och separation och det är viktigt att vara medvetna om detta faktum hela tiden.

Se på er själva som en Armé av Ljus som alla arbetar tillsammans med kärlek i era hjärtan för mänsklighetens goda och för återställandet av er planet. Ni kan göra det – och ni kommer att göra det!

Kärlek och ljus till er alla, överallt, från den andliga världen. Vi är med er vartenda steg på vägen. Detta band av kärlek finns överalt när man arbetar framgångsrikt tillsammans.


Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 1 september 2013


 Montague Keen - 1 september 2013


Jag bönfaller er alla, var och en av er, oavsett vilket land eller trossystem ni tillhör, att SÄGA NEJ TILL KRIG!

Mänskligheten måste komma tillsammans som EN som aldrig förr. Ta bort alla falska indelningar, och kom ihåg att De Mörka alltid har använt söndra och härska-systemet för att hålla er under kontroll. Respektera och bistå dem som delar sanningen med er. Förvarnad är förberedd. Var beredd på att stå tillsammans och stödja varandra. Ni kommer att bli ombedda att fatta beslut som ni aldrig väntat er att tvingas göra i er livstid. Detta är slaget av alla slag med ljus och mörker mot varandra. De som stöder den Mörka Kabalen blir mer tydliga för varje dag. De kan inte längre gömma sig i skuggorna när de blir avslöjade.

Endast de som är en del av planen stödjer dem. De kan inte slå blå dunster i ögonen på folket såsom de brukade göra förr i tiden. Ert uppvaknande har gjort deras jobb svårare dessa dagar. Detta har upprört dem och gjorde att förstörelsen av er planet blev svårare att åstadkomma. Tänk över varje handling som ni gör vid den här tiden. Var försiktiga så att ni inte skadar någon. Ha alltid intresset för planeten och mänskligheten i era hjärtan. Detta är inte tiden att vara självisk. Ni måste tänka på det större goda för mänskligheten.

Kabalen skapar ständigt ”osynliga” fiender genom media för att rikta den allmänna opinionens intresse mot att förbereda sig för att ge upp den konstitutionella friheten. De uppmuntrar anti-mänskliga agendor genom bedrägeri och förslavande som ett acceptabelt, socialt beteende. Genom att göra ingenting så föder ni dessa system och håller dem vid liv. Möt skuggorna av RÄDSLA och självbedrägeri. Konfrontera bedrägerierna genom att fråga er: VEM TJÄNAR PÅ DET HÄR?

KOPPLA IN ER TILL HJÄRTAT – INGEN ANNAN KAN GÖRA DETTA FÖR ER.

Kom ihåg att Kabalen inte har någon chans när de står öga mot öga med transparant sanning!

Det är viktigt att du nu lämnar allt som var tredimensionellt bakom dig. Du kan inte ge efter för rädsla nu. Du är på Jorden för att rädda den från inkräktarna som försöker erövra den. Kabalen ger löften för att locka dig från din väg, men var säker på att de aldrig håller sina löften. De kommer att krossa dig och förkasta dig när du inte längre är till någon nytta för dem. För de föraktar dig, eftersom du aldrig kan bli en av dem, oavsett vad du gör. Du har allt att förlora och ingenting att vinna på att ens överväga att gå med dem. Det som nu pågår är en kamp för era själar. Gör inget misstag när det gäller det. Snart kommer alla korrupta institutioner att vackla och sprickorna blir exponerade. De kommer att falla och aldrig mer resa sig ur askan. De kommer att bli historia, snabbt glömda, när mänskligheten omfamnar ljuset och allt blir frid och kärlek.

Att bli bedragen är djupt sårande, min kära, särskilt av dem du en gång hade accepterat, endast för att finna att de nu planerar att själva ta det som var avsett för dig. De drivs av sitt EGO och ett tredimensionellt tänkande. De vet vem de är. De bemödar sig om att använda en som stod nära dig för de tror, dumt nog, att han har alla svaren.

Min egen kära Veronica, ingen på Jorden vet allting. Den andliga världen är inte dum nog att lämna ut all information, endast de som har i uppdrag att utföra sådana planer kommer att ges informationen när tiden är den rätta. De dåraktiga åtgärder som dessa tre människor gjorde kunde fått allvarliga konsekvenser för mänskligheten. Jag uppmanar dem att komma ut ur EGOT och tänka på dåraktigheten i sina handlingar. Den Mörka Kabalen har masserat deras egon och övertygat dem om att de var kapabla att ta över. En av dem förutsåg till och med att det skulle kasta en skugga över dem i syfte att få in dem på den här destruktiva vägen. Andevärlden ber dem nu att avbryta. Er värld är på en osäker väg med Kabalen som kräver krig, oavsett vad det kostar, och dumma människor som dessa äventyrar ljuset.

Människor överallt måste fråga sig: ”Vem litar jag på?”, ”Vem kan jag tro på?” Ärlighet och integritet är av största vikt i dessa tider av mörker. När ni inte kan lita på ert eget folk så är det verkligen ett sorgligt tillstånd.

Detta är en tid att ta ansvar och arbeta för mänsklighetens goda – EN mänsklighet. Tänk noga på all information som kommer i er väg. Ifrågasätt allting och titta efter motivet. Ni är väl medvetna om det faktum att alla dessa krig var planerade för åratal sedan. När människor förstår detta vill de inte längre ta in deras lögner. Tänkt på detta: Hur kan man säga att ni går in i ett krig för att rädda de oskyldiga?

GENOM ATT BOMBA DEM? GENOM ATT DÖDA TUSENTALS FLER OCH FÖRSTÖRA INFRASTRUKTUREN I DERAS LÄNDER? Hur kan ni förväntas tror på sådana historier?

Ni har hört dessa samma historier genom hela er historia. Krigen håller fortfarande på, generation efter generation, och ingenting förändras. Jag skall stava det tydligt: det finns de i er värld som konspirerar mot den mänskliga rasen. Fastän de ser ut precis som er så är de inte på något sätt som er. Ni har hjärtan och medkänsla - de tänker inte på någon eller något annat än ett komplett övertagande av planeten Jorden. De kommer att gå hur långt som helst för att uppnå detta, deras dröm! För de har ingen själ och de triumferar när de lyckas med att leda egodrivna människor bort från deras valda vägar.

Ni lever alla igenom de svåraste tiderna i era liv på Jorden. Var där för varandra, för tillsammans kommer ni att lyckas. Vi är sida vid sida med er på denna väg.

Min kära, du har också beslut att fatta. Vem kan du arbeta med som är trovärdig?

Jag har aldrig sagt att det skulle vara en lätt väg, men det är vad du valde att göra. Min kärlek omger dig i dessa svåra tider.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, September 1, 2013

Montague Keen - 25 augusti 2013


 Montague Keen - 25 augusti 2013


Orosmolnen samlar sig och de olika fraktionerna förbereder sig för det stora övertagandet. Detta är inte en tid för att luta sig tillbaka och vänta och se vad som sker. Du måste ta ditt ansvar. Utrusta dig med alla fakta! De finns tillgängliga, det blir bara en liten ansträngning för att fastställa vad som är SANNING och vad som är DIKT.

Den fiction som prackades på er genom religion är rädslobaserad och kontrollerande. Den ger en bild av livet efter detta som är fullständigt osann. De har lärt er om en dömande Gud som straffar, en Gud som vill att ni skall lida för att på så sätt blidka honom. Fråga er själva: varför skildras alltid Gud som MANLIG? Detta förnekar helt den FEMININA aspekten av Kärlekens Gud. Det beror på att de är rädda för det feminina.

Sp de förvisade alla hänvisningar till GUDINNOR, som en gång var vördade därför att de representerade KÄRLEK. Kärlek i sig själv framställs som något mer än bara sex, när faktum är att sex är ett uttryck av kärlek i dess renaste bemärkelse. De började förnedra det genom film och TV etc. De tog systematiskt bort allt som var rent och gott. Kärlek nämns sällan.

De som haft kontrollen den här tiden kan inte uppleva kärlek. De är inte kapabla till det. För dem är pengar likvärdigt med kärlek. När ni alla kommer samman och inser vikten av kärlek så kommer ni att rädda planeten. Jag kan inte tillräckligt understryka den stora betydelsen av det. Kärlek dör aldrig, så de människor ni har älskat poppar upp i många av era liv. Ni känner alltid igen dem för bandet av kärlek bryts aldrig.

Människorna i det forntida Irland rese runt i världen och lärde ut kärlekens religion. Men de som tog över sedan bestämde sig för att förstöra allt med våld. Det irländska folket idag börjar så smått att återhämta sig och kommer nu tillrätta med de stora brott som begåtts mot dem av vad som då var Romersk-katolska krykan. Och även idag försöker Vatikanen fortfarande att tvinga sig på dem.

Irländarna tar nu sina första steg för att få bort Vatikanens kontroll över dem. Snart kommer de att få smaka på frihet för första gången på nästan 2 000 år. Vatikanens strypgrepp når in i många länder på ett sätt som ni aldrig skulle ha misstänkt. De har varit ansvariga för långt mer än vad människor inser. Men slöjan lyfts nu och sanningen om deras verkliga identitet och vem de tjänar kommer fram. Det är inte Kärlekens och Ljusets Gud!

Ni har levt i mörkret under deras kontroll och många har fått uppleva deras brutalitet i det förflutna. Den finns fortfarande i bakgrunden, gömd i öppen dager. De hävdar rättigheter som de inte har någon rätt att kräva. Men deras härskande går mot sitt slut då den enda makt de egentligen har är den makt som ni – folket – ger till dem genom RÄDSLA! När ni har vaknat upp tillräckligt så kommer ni att se detta helt klart och ni kommer att ta tillbaka allt ni oavsiktligt har gett dem. Endast då kommer ni att bli helt återställda som varelser av ljus, harmoniska och kraftfulla.

Ni kan få veta mer hur man gör detta på websidan www.montaguekeen.com. Hjälp varandra att göra detta. Det är mer kraftfullt när tre eller fler gör det tillsammans.

Tid är väsentlig. Ni har inte någon tid att förlora för ni befinner er i de sista dagarna av det gamla systemet. Det finns många stora tänkare/sinnen från det förflutna som är på Jorden vid denna tid för att uppleva uppvaknandet till Ljuset. De Mörka använder varenda tanke- och sinneskontrollerande metod på sin repertoar för att fånga och kontrollera dessa som har specialuppdrag på Jorden vid denna tidpunkt. Du, min kära Veronica, ser just en sådan fånge som kämpar med detta. Det är upprörande att se, men tills offret ser det själv så finns det ingenting du kan göra.

Förr i tiden kunde du se att någon gladeligen åt en lök i tron att det var ett äpple under en hypnos. Det finns många i er värld, just nu, som är så kontrollerade att de bara ser vad de som kontrollerar dem vill att de skall se. Det är därför jag ber er att ta tillbaka kontrollen över era liv. Sluta upp med att vara Den Mörka Kabalens offer! När du helt accepterar att allt som kontrollerar dig var baserat på LÖGNER så blir du den du verkligen är.

De som strävar efter att avslöja sanningen lider ständigt av attacker. Min kära hustrus dator är ständigt attackerad och hackas in i, etc. Allt i ett försök att tysta henne. Även om detta orsakar lidande så kommer det inte att tysta henne. De som används till att attackera andra borde fråga sig själva varför de så lätt sveps med av mörkret. De Mörka Tjänarna masserar sina egon så att de känner att de borde sätta sig till doms över andra. Men kom ihåg: Döm ingen om du inte själv vill bli dömd! (Mateus 7:1).

De Mörka Tjänarna vädjar till deras känsla av överlägsenhet och så faller de dåraktiga i den fällan. Många blir överskuggade och är helt omedvetna om detta, så det är viktigt att skydda er själva hela tiden. Ni lever alla i en krigszon, det är ett krig för att fängsla era själar. Allt du har fått lära dig är precis motsatsen till vad som är rätt och sant. Du har blivit riktigt lurad av dem som bara vill förstör dig och allt det du står för.

Det har kommit till min kännedom att forskningsresultaten från många bra forskare har undertryckts och förträngts därför att de som har makten inte kan tillåta att sanningen kommer fram till allmänheten. Följaktligen är dessa forskare märkta som ensamvargar. Du vet, min kära, jag själv betecknades en gång som en ensamvarg. Så se det som ett Emblem av heder. De Mörka fruktar uppenbarligen dina upptäckter och vill undertrycka dem.

Det finns andra sätt att föra fram ditt arbete till allmänhetens uppmärksamhet, utan att gå genom de kanaler som ägnar sig åt ett nedtryckande av information. Jag gick igenom precis samma scenario och det var antagligen samma personer som var iblandade när det gällde mitt arbete på The Scole Report när jag var på Jorden. Med tro på dina resultat och en ihärdig beslutsamhet att visa ditt arbete för allmänhetens granskning så kommer du att lyckas.

Det är dags att kliva ut ur kontrollsystemet. Tid att göra förändringar som är nödvändiga för mänsklighetens framåtskridande mot ljus och sanning. Det tog tid och beslutsamhet för de styrande att acceptera att planeten Jorden faktiskt är en rund sfär och inte en platt som de hade så brutalt pålagt mänskligheten.

Ni är arkitekterna bakom Upplysningens Nya Tidsålder. Ni behöver friheten för att kunna utforska nya vägar för att leva livet på Jorden som befriar er från bojorna från det förflutna. Njut av ert stora äventyr!

Min kära, attackerna på din dator, även om de var kostsamma, visar helt klart att det finns de som fruktar sanningen!


Tillsammans skall vi lyckas! Din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - 18 augusti 2013


 Montague Keen - 18 augusti 2013


Vad som visades för er den här veckan bevisar att sanningens ljus kommer att segra. Förberedelserna är i full gång. Var beredda på det oväntade. Överraskningsmomentet är viktigt. Ni har sett bevisen för det. Det finns människor i nyckelpositioner runt om i er värld som är medvetna om vad som förväntas av dem. De behöver inte vänta länge.

Min kära, allt är i Gudomlig ordning. Vår tid har nu kommit för att rädda mänskligheten från de onda inflytelser som tog kontroll över er, och från deras planer att förstöra allt som inte passar dem. Vi behövde placera några av de största hjärnorna som någonsin vandrat på Jorden i position nu för att leda mänskligheten. De kommer att avslöjas när tiden är rätt. Några av dem håller nu på att lära sig vem de egentligen är och varför de är på Jorden vid denna tidpunkt.

Deras verkliga identitet har måst hållas strikt hemlig, även från dem själva. De har levat vanliga liv fram tills nu, men vid olika tillfällen fick de dock ett tips om de viktiga roller de förväntas spela i övergången. Nu har de tvingats ta in de enorma uppgifter de gick med på att utföra innan de återvände till Jorden. De finner nu varandra och allt faller på plats. Alla bitarna i pusslet kommer tillsammans – precis som planerat!

Min kära, det var ingen tillfällighet att Rupert Sheldrake inte kunde acceptera inbjudan till diskussioner på ditt middagsparty och istället föreslog att du skulle bjuda in mig för alla dessa år sedan. Andevärlden använde Rupert så att jag kunde möta dig.

Ett problem skapades med Ryanair vid Dublin Airport. Detta användes för att föra fram en annan person till din uppmärksamhet. Du inser nu vikten av det mötet. Den andliga världen kommer att använda allt som är nödvändigt för att föra samman de rätta personerna. Lämna bekymren till oss. Vi kommer att få de rätta personerna på de rätta platserna vid precis rätt tidpunkt.

Jag vet, min kära, du tittar ibland på människorna som finns runt om dig och du undrar hur de någonsin lyckades att komma till dig. Nu vet du, ingenting händer av en slump! Vårt team på Jorden är redo och villiga att följa instruktionerna vid lämplig tidpunkt, och den tidpunkten är något som vi kommer att besluta om.

Jag vet att det är mycket smärtsamt för dig at se vad som sker i Egypten och i Irak, etc. Så många oskyldiga människor har fångats upp i detta kaos och förödelse. Övertagandet av dessa länder hade planerats av Kabalen för många år sedan och de klamrar sig desperat fast vid den planen, även fast de nu börjar inse att de aldrig kommer att tillåtas att lyckas. Deras framfart med dödandet kommer att stoppas. De använder individer som är fullkomligt hjärntvättade för att gå in i dessa länder för att söndra och härska, och för att utföra order utan en tanke på konsekvenserna.

Människor vaknar nu upp till de lögner de matats med. Ni kan se detta själva när bevisen för vad som har gjorts blir klarlagda. Fråga er själva varför de ”styrande länderna” förbereder sig för KRIG. Vad planerar de? Är detta ett sista flämtande andetag för att försöka hålla sig kvar? Titta på deras ögon när de försöker övertyga er att de faktiskt måste ”invadera för att skydda”, eller att ”där finns massförstörelsevapen”, etc. Hur kan de rimligtvis tro att de kan lura folk längre? SANNINGEN har kommit ut! Den kan inte längre döljas.

Mänskligheten kommer att få hjälp att återhämta sig. Den rätta hjälpen har organiserats för att gå in och ge allt som krävs för återhämtning från dessa angrepp. Det ligger skepp runt om planeten Jorden med allting som ni kan tänkas behöva för att bygga upp och återställa allting som blev förstört av Kabalen. Detta kräver inte några pengar. Allt kommer att ges och freden kommer att återställas. Ni befinner er i ett krig mellan gott och ont, men det goda vinner alltid.

Planeten Jorden kommer snart att återfå sin rätta plats i Universum och alla kommunikationskanaler kommer också att återställas igen. Det krävs att tillräckligt många av er vaknar upp för att åstadkomma detta. Fortsätt att väcka människor så att de kan njuta av upplevelsen av att få delta i det viktigaste vågstycket i historien i er värld.

Ni är alla viktiga, så acceptera inte vad ni får höra om vissa länder. Det spelar ingen roll vilket land ni tillhör. Veronica har haft kontakt med människor i länder som ni fått veta var stängda för sådan information – såsom Kina, Korea och Ryssland etc. De håller också på att vakna upp och är mycket välkomna att delta i denna stora familj som inte känner några gränser eller restriktioner. Alla är Ett i sin strävan efter sanning och rättvisa för alla.

Tillåt inte att ilska eller misstro färgar dina tankar. Se på allting med ett kärleksfullt hjärta för det förändrar allting. Ni har alla varit fångade i de lägre dimensionerna där rädslan är fångvaktaren. Rädsla för religion, rädsla för lagen, oavsett hur orättvis den är. Rädsla är ingjuten från födelsen. Det är bara när ni ser den för vad den är som ni blir fria.

Sänd kärlek till alla, överallt. Du kommer att bli förvånad över resultatet som blir av det. KÄRLEK kan förstöra Kabalens makt. Kärlek är ren och god. Den förbättrar livet både hos den som älskar och den som är älskad. Skriv ned ordet KÄRLEK i stora bokstäver och håll upp det. Kom tillsammans i kärlekens namn och låt kärlek vara din ledstjärna när du fortsätter framåt på din väg till Övergången.

Min kära, allting är precis som det skall vara.


Som alltid, din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.