Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, June 24, 2013

Montague den 23 juni 2013


 Montague den 23 juni 2013


Planerna på att attackera ert Internet kunde inte genomföras då goda människor delade med sig av sin information över hela världen och på så sätt omöjliggjorde för Kabalen att utföra sina planer. Det är viktigt att ni lär er från denna erfarenhet och inser att ni inte är maktlösa. Så många länder var medvetna om planerna på att attackera Internet så Kabalen finner det allt svårare att hålla sina planer hemliga.

Genom att samarbeta och agera som en enhet så kommer mänskligheten att överleva.  Ni behöver inte Kabalen för er överlevnad. Deras planer för mänskligheten är fruktansvärda, men de har avslöjats. Tillsammans kan vi hindra dem från att utföra dem. Luras inte av deras vackra ord, falska uppvisningar av vänskap och låtsasleken att de arbetar för mänsklighetens bästa.

Som den irländska parlamentsledamoten Clare Daly förklarade så vältaligt är det nu dags att säga som det är, att kvinnorna återtar kontrollen. Med goda män vid sin sida, och att arbeta tillsammans, så kan fred, harmoni och jämlikhet återställas på nolltid. De som har makten är alla en del av Kabalen, bara marionetter lyder order och är beredda att säga vad som helst för att hålla massorna under kontroll.

Fråga dem var deras verkliga lojalitet ligger. Allteftersom ni vaknar upp så kommer ni att se detta mer och mer. När den fullständiga bilden av er situation blir helt klar blir ni inspirerade till att vidta de åtgärder som är nödvändiga och vem ni kan lita på. Se alltid till att ni är jordade, det är mycket viktigt vid denna tidpunkt. Sänd mycket kärlek till dem som planerar att förstöra allt ni håller kärt, för de kan inte hantera kärlek. Sänd också kärlek till dem som har tagits in som medlemmar av Kabalen så att de kan återvända till ljuset igen. Be deras högre jag att acceptera den kärlek och det beskydd ni sänder dem. Makten och kraften i kärlek känner inga gränser.

Många av er är oroade över den trötthet som kommer över er helt plötsligt. Bara blunda och tillåt processen av förändring som måste ske i era kroppar då detta är viktigt för er när ni rör er mot en högre dimension. Välkomna dessa förändringar! De är vad ni har väntat på. Självklart så kommer de inom Kabalen att göra allt i sin makt för att hindra er från att höja ert medvetande.

Men ni har ingenting att oroa er för, detta är en naturlig process, så välkomna den! Era kroppar tvingas hantera ett visst obehag och en viss smärta när de hanterar dessa förändringar. Vad ni måste förstå är, som sagt, att detta är en naturlig process och att det inte finns anledning till oro och att söka medicinsk rådgivning. Det finns alltså inget behov av droger av något slag. Ni höjer er vibration, det är allt.

Var uppmärksamma på all desinformation som riktas mot er. Om möjligt kontrollera alla ”fakta” själva. Se med ögonen vidöppna och acceptera aldrig mer vad ni blir tillsagda att ni skall se. Acceptera bara vad ni kan se själva. Ta kontroll över era liv och sluta upp med att agera som får genom att låta andra ta kontrollen över er.

Religioner skapades för att ni skulle acceptera, genom RÄDSLA och utan ifrågasättande, vad ni blev tillsagda. De glömde bort att påminna er om att ni alla har en FRI VILJA, så det är upp till er själva att bestämma vad ni accepterar. Alla religioner härskar genom rädsla! Detta gjordes för att kunna kontrollera er. Det är nu dags att tillåta KÄRLEK att ersätta den rädslan. Det är när ni ser med kärlekens ögon som allting förändras till det bättre.

Detta är en tid av stora förändringar, så gå med strömmen. De rätta människorna kommer att leda er framåt in till ljuset. Viktigast av allt – dödandet kommer att upphöra! Bortförandet av oskyldiga bar kommer också att upphöra för det kommer att avslöjas och exponeras för er. Dessa brott är de mest avskyvärda brott, något som aldrig kan inträffa i ljuset. Det finns de som är så korrupta att de tvingas avlägsna sig själva från Jorden. Oroa er inte, allting kommer att fortgå som det skall. Vi i andevärlden övervakar Överföringen, och vi uppmuntrar och stödjer dem som talar ut. Detta är deras egen valda väg.

Kabalen är medveten om dessa som har ett uppdrag att utföra. Så de övervakar dem tills de blir aktiva, sedan försöker de locka dem bort från det eller så attackerar de dem och försöker hindra dem från att slutföra sitt uppdrag. Ibland används pengar som en lockelse att lura bort dem. De av er som befinner er på Jorden vid denna tid, med specifika arbeten att utföra, måste vara på er vakt. Skydda er själva, för det finns rovdjur runt omkring er som erbjuder varje lockelse de kan hitta på för att få er bort från er väg.

Du, min kära, är bara alltför medveten om hur de fungerar. En av dina mest betrodda människor används för att komma åt dig för att orsaka problem. När sådana människor plötsligt visar intresse för dig, kanske erbjuder ekonomiskt stöd, så behövs inte ett geni för att veta att de har en agenda. De vet att om du följer din sanna väg så kanske du avslöjar vad de håller på med. Kabalen kommer att gå hur långt som helst för att hålla sig kvar vid makten. De kommer även att visa ”välvilja” mot dem de egentligen föraktar!

Denna tid är en mycket viktig tid på Jorden för det är så många förändringar som sker på så många olika nivåer. Fysiskt, känslomässigt och andligt blir ni de ni verkligen är – andliga varelser av ljus! Som ni vet kan mörker inte existera i ljuset. De bojor som Kabalen har påtvingat er faller nu bort och ni börjar känna er fria. Fria att tänka era egna tankar. Ni öppnar upp till vem ni är och vad ni är kapabla till.

De inom Kabalen är skrämda av detta, för ni är så mycket mer kraftfulla än de är. Så snart ni förstår och inser detta faktum är det slut med Kabalen. De planerade en förstörelse av den mänskliga rasen så som ni känner den, och detta kunde inte tillåtas ske. Ni är alla av Ljuset och är på Jorden för att se till att detta inte kommer att ske. Ni kommer att lyckas med det!

Förlåt att jag varit så allvarlig idag, men dessa tider är allvarliga tider. Min kära fru känner stort ansvar, hon har mycket som måste göras.

Min kära, vi skall fortsätta med att genomföra våra planer, oavsett dem som kanske faller vid vägkanten.

Som alltid din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague den 16 juni 2013


 Montague den 16 juni 2013


Det blir mer uppenbart för er varje dag varför många tycker att det är så svårt att vakna upp. Allting de trodde på visar sig nu vara falskt. Varenda institution de stödde, litade på och trodde på exponeras nu som motsatsen till vad de hade fått lära sig att de var. De känner att själva strukturen i deras liv håller på att trasas sönder, och det skrämmer dem. De vill blunda för allt detta och det är därför de kallar det för ”konspiration”, för det skrämmer dem.

Det krävs mod för att se med klara ögon på vad som hölls hemligt, tills nu, och se det som det är: kontrollen och övertagandet av er planet och den mänskliga rasen. Ni måste vara både säkra och starka i er övertygelse att ni måste stå upp för sanning och rättvisa. All information ni behöver för att avslöja sanningen flödar nu in i det offentliga rummet varenda dag. Ni måste ta varje tillfälle att utforska det och smälta det. Hela er existens beror på att ni gör detta med öppet sinne och förkastar all felaktig information som ni matats med under era liv.

Kabalen har alltid använt rädsla för att kontrollera er. Det är dags nu att förkasta denna konspiration av lögner som tvingades på er. Detta stora brott mot mänskligheten var resultatet av två fraktioner som gick ihop och planerade ett övertagande av planeten Jorden, förstörelsen av kärlekens religion, snedvridning av historien och på så sätt tvinga er att tro på att allting började i Östern och flyttade västerut.

Arkeologin bevisar att allt började i väster. Jorden ger fler bevis för detta, varenda dag. Det är därför Kabalen är så desperata att starta ett Tredje världskrig. De fruktar exponeringen och vad de ser som uppvaknandet av den ”vanliga människan”, hennes förkastande av allt det som Kabalen står för och vägran att lyda deras order.

De av er som är vakna vet att spelet är slut för Kabalen. De kan inte längre gömma sig inom vad de såg som en säker och hemlig plats i Vatikanens beskydd. Såsom utlovat så står nu detta korthus på en mycket skakig grund. Det kommer inte att kunna motstå exponering. De bär ansvaret för döden för så många själar under hela sin fruktansvärda tillvaro.

Ni var förtjusta över att finna konkreta bevis av irländska missionärer i West Virginia och en skrift i Ogham, som är en forntida, irländsk skrift, 1 000 år innan Columbus skulle ha upptäckt Amerika. Ännu en lögn som blev exponerad. Vatikanen vill att ni skall tro att det irländska folket var vildar när deras så kallade St Patrick och hans arméer drog till Irland för att förstöra alla bevisen för den verkliga sanningen av vilka vi är och vår sanna historia. Jag vill påminna er än en gång att Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Alla svaren finns där, på en enda plats! Tidpunkten är nu rätt att avslöja allt.

Korruptionen började i vad som nu är känt som Vatikanen. Den kommer att försvinna när dess korruption blir fullt avslöjad och förstådd av dem som blint har accepterat det som Vatikanen har påstått och förordat vara sanningen. Vatikanen tror att den kontrollerar er planet och allt liv på den. Genom dopet ger ni den denna makt. Men det finns ingen sanning i vad de lär. Den verkliga sanningen är så enkel. Gå in i era hjärtan, för den finns där och väntar på att bli upptäckt. Kärlek ar vad ni behöver för att få vägledning – och den kommer att ge er det. Lämna helvetets eldar och undergång där det hör hemma – i Vatikanen – där det skapades av onda sinnen för att se till att ni följde dess budord på grund av rädsla.

Den tid ni genomlever nu är en tid av lärande för alla er som önskar att gå vidare in till den nya eran av sanning, ljus och kärlek. Dela med er av era resultat och kommunicera med varandra. Det kommer att ge er styrkan att bli de 99 %, och det ljuset kommer sedan att ta bort allt mörker från er värld. Lär er att se ljuset i dem som finns runt omkring er. Dela med er av ert ljus och hjälpa andra att hitta sitt.

När du möter människor, titta då noga och fråga dig själv: ”Känner jag en koppling till den här personen?” Om du gör det, erkänn då att detta är ett tecken på att den här personen var känd för dig i tidigare liv och att han/hon nu är en del av din väg. Känn dig säker med dem. Detta är allt en del av Ljusets stora mening med ”att komma tillsammans”. Bli inte lurad bort från din väg genom falska löften om ekonomisk vinning och offentligt erkännande.

Detta har använts sedan urminnes tider för att locka folk bort från sanningens väg. Vad ni kommer att uppnå när er planet återvänder till Ljuset kommer att uppväga alla rikedomar som nu finns tillgängliga i er värld. Tillsammans skapar ni en värld som, tills nu, ni endast kunde drömma om. Föreställ er att kunna besöka andra planeter för första gången och att faktiskt kunna återknyta kontakten med alla andra arter av liv i Universum. Jag lovar er att spännande tider ligger framför er.

 Så mycken kunskap har hållits borta från er när det gäller planeten Jorden att när fängelseväggarna tas bort kommer ni att få se Jorden för första gången i all sin prakt och skönhet, och ni kommer att bli trollbundna. Vi gör vårt allra yttersta för att allt detta skall bli verklighet utan för många störningar. Vi behöver att ni arbetar med oss och att ni står upp för sanning och rättvisa när det är möjligt.

Ni är många, de är få. Alla deras hemliga sällskap blottläggs nu för er och avslöjar deras kontrollsystem, vilket gör att ni kan se tecknen runt om er på vilka dessa personer är och vad de har kontrollerat fram tills nu. Allt var dolt i öppen dager. Ni bara missade att känna igen tecknen! Nu när ni är vakna och medvetna kan ni inte bli lurade igen. De har allt att förlora, ni å andra sidan har allt att vinna! Nämligen fred, rättvisa och harmoni, med kärlek som leder vägen framåt och för samman mänskligheten igen.

 Kabalen använder förlöjligande för att skrämma folk från att stå upp och säga sanningen. Ingen vet detta bättre än David Icke. Lyckligtvis har han karaktärsstyrka nog att motstå allt som kastas på honom. Titta på honom nu – ett perfekt exempel på någon som är modig nog att stå upp för rättvisa och sanning. Samma människor som en gång förlöjligade honom går nu till hans föredrag och läser hans böcker. De Mörka tjänarna har misslyckats med att slå ner honom. Sanningens ljus, och övertygelsen om att han var på rätt väg, har gett honom kraft att bli vad han är idag. Han vördas av så många, och det med rätta! Han är en man med både mod och övertygelse.

Du vet, min kära, att jag en gång var en Tempelriddare när det var hedervärt att vara det i den organisationen. Detta var innan den föll i händerna på vad som nu kallas Vatikanen. Detta är ytterligare ett exempel på vad som var bra som har tagits över och förändrats till oigenkännlighet, för onda syften. Vatikanen har även lyckats med att ta kontrollen över länder utan att människorna har haft kunskap om det.

All denna information har fram tills nu hållits i mörker, för det var verkligen både mörkt och illavarslande. Även den person som styr Vatikanen gömde sig i skuggorna från offentlig granskning. Återigen något som bevisar att ingenting är som det verkar vara. Ja, min kära, detta är chockerande. Men det måste konfronteras för att komma fram. Tillsammans, som ljusets människor, kommer ni att lyckas. Sanningen kommer att segra över det onda, var så säkra på det.

Veronica min kära, de som färdas längs den här vägen med dig har valt att göra det. Var och en har med sig det du behöver för att lyckas. De kommer att stödja dig och de kommer att vara vid din sida när du behöver dem, för att arbeta tillsammans med dig, precis som ja själv är med dig hela tiden. Lita på att rätt beslut fattas vid rätt tidpunkt. Vila, min kära, och låt andra hjälpa dig. Allting kommer att falla på plats som det skall.


Som alltid din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, June 14, 2013

Montague Keen - 9 juni 2013


 Montague Keen - 9 juni 2013


Fortsätt att vara stark, min kära, i vetskapen om att våra planer kommer att bära frukt. Ibland kan en attack genomföras. Kom ihåg att ingenting är som det var när jag gick över. Vi skyddar dig. Det finns en sköld omkring dig. Du vet på själsnivå att vi kommer att lyckas. Du ser hur de som vill förstöra livet som ni känner det utmanas av dem som är av Ljuset. Kabalens möte i Watford i England (Bilderbergmötet som de försökte hålla hemligt) har öppet utmanats av den okuvliga DAVID ICKE.

Vad ni får se är mörkret (dolt bakom stängda dörrar) och Ljuset lett av David som öppet firar sammanförandet av de uppvaknade massorna. Även de som är betalda för att skydda Kabalen måste ifrågasätta sitt agerande och fråga varför, vad är det denna Kabal gör som är dolt och hemligt, och varför är det inte rapporterat i media. Detta visar helt klart att Kabalen kontrollerar median. De kontrollerar innehållet i nyheterna över hela världen. Ni får bara veta vad de låter er få veta!

Vem gav dessa människor rätten att bestämma framtiden för mänskligheten? Ni måste vakna upp och se den subliminala kontrollen över era tankar och sinnen. Bli den ni är, och ta tillbaka makten och er planet. Dessa Archons har använt vartenda trick i boken för att invagga er i en falsk känsla av säkerhet, och för att övertyga er om att lyda alla deras lagar som har tagit bort all frihet från er. Ni gick i sömnen in i denna situation. Skall ni nu bara luta er tillbaka och tillåta dem att GALLRA UT BEFOLKNINGEN och att skapa fängelser för resten av er så att ni kan tjäna dem?

Ni är ande och ni är kapabla till så mycket mer om ni bara kunde inse det. De har plockat bort alla länder som har försökt att vara oberoende och sköta sig själva. De är ganska desperata att få Iran under deras kontroll. Men det iranska folket kommer inte att spela deras spel och ge dem en ursäkt för att invadera.

Behåll lugnet! Ni har sett vad de gjort i andra länder runt omkring er. Ni får inte falla i samma fälla som de gjorde. Var starka! Kabalen ser att alla deras planer har gjorts offentliga. De kan inte längre gömma sig. De ser nu sig själva kämpa för sin existens, så de kommer att ta till desperata åtgärder för att skydda vad de betraktar som deras.

DE PLANERAR ATT ATTACKERA ALLA DATORER DEN 21 JUNI! Så var förståndiga och ta en vilodag. Använd inte era datorer den dagen. De vet att de blev avslöjade med hjälp av Internet, så nu vill de förstöra det.

Undersök Archons och lär er hur de opererar genom tankekontroll. Ni måste vara vakna och alerta. Kom tillsammans så som ni gjort med David Icke den här veckändan och visa att ni inte bara kommer att stå och låta detta övertagande ske. Ni kämpar nu för hela er existens. Stå upp och bli någon att räkna med. Genom att luta er tillbaka och göra ingenting så tillåter ni att Kabalen förstör er och er planet.

Tillsammans är ni starka. Kabalen kontrollerar allting: mat, vatten, luft och väder. Men era själar är fortfarande FRIA. Så gå in i era hjärtan och själar, där kommer ni att hitta styrkan att hindra vad Kabalen har på lager för er. De är inte människor som ni är. De är manipulerare av sinnen och de kan uppträda som vad de än önskar att vara.

Sedan jag gick över till andevärlden har jag ständigt påmint er om att INGENTING ÄR VAD DET VERKAR VARA. Detta är så väldigt viktigt för er att komma ihåg. Ni har litat på fel människor, och ni har fått lida för det.

Vatikanen försöker nu överleva när råttorna lämnar det sjunkande skeppet. Den har avslöjats som säte för det onda som i hemlighet kontrollerar er värld. Detta är spelet de spelar, de skapar många religioner och orsakar krig som förstör livet för oskyldiga barn. Den gör detta genom att skapa RÄDSLA. Nu är den själv i skräck då den kämpar för sin existens. Även de inom Vatikanen finner sig själva utsatta och sårbara. Ljuset måste avslöja allt mörker så att ni kan bli fria.

Sanningens ljus sprider sina vingar över hela er värld. Land efter land vaknar upp och ser vad som har gjorts för att hålla er fogliga och under kontroll. När ni till fullo förstår att när ni står tillsammans som en mänsklighet – alla som en – utan någon uppdelning i klasser, stater eller religioner, då kommer ni att vara fria som i forna dagar.

Detta var innan Rom satte igång med att skapa imperiet i vilket ni nu lever (även om de inte erkänner vad de gjort). Guden de tjänar har ingen likhet med kärlekens Gud som nu väntar på er. Ni har blivit grymt bedragna av dem ni litade på. De som predikade helvete, eld och fördömelse ljuger för er. Allt är en del av spelet för att hålla er i rädsla och under kontroll.

Var inte rädda för döden. Den är en vacker upplevelse. Ett återvändande hem dit där ni hör hemma, med de som ni älskat och som väntar på att få välkomna er tillbaka. Det var en hjärtlös sak att göra, att få människor att bli rädda för döden. Livet på Jorden är bara en upptäcktsresa som ni valde att göra, ibland för att lära er och att expandera, och ibland för att åstadkomma förändringar som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Jorden är en vacker planet och den behöver ert skydd. Kabalen isolerade Jorden från dess systerplaneter som nu ivrigt väntar på dess återkomst.

Tänk med era hjärtan. Logik är vad ni lärde er av Kabalen för att hindra er från att gå in i era hjärtan och se saker som de verkligen är, inte som Kabalen säger åt er att de är. När man fungerar från hjärtat skulle man aldrig kunna döda en annan människa eller förstöra länder bara för att de är annorlunda. Ni uppmuntras att se på andra som om de är mindre värda än er. Men ingen är bättre än någon annan, annorlunda kanske, men aldrig bättre eller mindre värd. Kabalen ser på er alla som föda.

Skydda och bevara era heliga platser. Värdesätt dem, älska och respektera dem, för de är en viktig del av er framtid. Kabalen har försökt att blockera den heliga energin på dessa platser. Denna energi finns fortfarande inom dem, och när ni släpper den kommer ni att få se att den förändrar er värld och alla kommer att bli fridfulla till sinnes.

Ni är på Jorden vid den här iden för att åstadkomma detta. Det är ert uppdrag och ni kommer att lyckas. Ni kommer då att upphöra med att vara robotarna – där för att endast tjäna Kabalen – och ni kommer att vara kärleksfulla, tänkande och omtänksamma människor som arbetar tillsammans för att återställa er planet. Kabalen har inte lyckats förhindra polskiftet, även om de försökte, för det avslöjar de lögner de har producerat för att göra det svårt och kostsamt för er. De är nu tvungna att lära sig att det inte ligger i deras makt att kontrollera allting, oavsett hur mycket de försöker. Att tjäna dem är ni skyldiga till brott mot mänskligheten. Tänk på det för ett ögonblick. Kan ni leva med det?

Gör gemensam sak med era medmänniskor och med kärlek i era hjärtan återställ er planet. När Kabalen ser detta så inser de att spelet är över, och de som spelat det kommer att lämna er planet för att aldrig mer återvända. Så detta är deras sista och desperata försök till ett totalt övertagande med deras Nya Världsordning. Titta på dem: de är parasiter som lever av er. Är detta vad ni vill?

De kan inte existera på Jorden utan er. Se nu vem som verkligen är i kontroll, och vakna upp till detta faktum. Kärlek, och endast kärlek, kommer att vinna dagen. När ni kommer tillsammans i kärlek och harmoni kan ingenting på Jorden stoppa er.

Veronica, min kära, vi kan visa vägen, men det är en fråga om val huruvida människorna ser ljuset, går tillsammans och går vidare till ett bättre liv för alla.

Alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Tuesday, June 4, 2013

Montague 2 juni 2013


 Montague 2 juni 2013


Förändringarna som nu sker I er värld, både energimässigt och fysiskt, kan inte stoppas. De kommer att ta fram förändringar i det kontrollsystem som har hållit er i mörker. Många kommer att stiga fram för att tala ut och be om förlåtelse för att de arbetade emot mänsklighetens bästa. De kommer att avslöja vad det är ni har att kämpa emot och när Kabalen avser att göra sitt drag för att försöka förgöra mänskligheten.

Jag har ingen önskan om att låta alarmerande, men att bli varnad i förväg innebär att ni kan beväpna er i förväg. Kabalen hoppas att överraskningsmomentet skall göra att ni inte är på er vakt. De har förberett kloner som lyder alla order utan att ifrågasätta. Deras teknologi och er värld av mörker kan inte vara mer skilda åt. För dem är ni alla ingenting annat än myror som måste krossas utan nåd. De av er som är vakna måste agera som ledare för att vägleda dem som ännu inte vaknat, till säkerhet. Att komma tillsammans är så väldigt viktigt, för tillsammans har ni makten att ifrågasätta auktoritet, och utan ert tillmötesgående så har de som kontrollerar er ingen auktoritet.

Ni har sett vad som kan hända när människor kommer tillsammans för att stödja och uppmuntra varandra. Irlands kvinnor är att gratulera. De har visat att när ni agerar tillsammans så får ni resultat. De har framgångsrikt stämt bankerna (fredagen den 31 maj) och de vann sin sak. Nu kan bankerna inte längre sälja inteckningar på bolånen och få bort människor med våld från deras hem. Detta gjordes på ett helt fredligt och lagligt sätt, och alltid med värdighet. Detta är vägen framåt för er alla. Nu kommer de att fortsätta att stämma Vatikanen, Regeringen och Polismyndigheten.

Detta är folkets makt i handling! Det är bara toppen av isberget och deras framgång med bankerna kommer att leda dem vidare för att ta bort allting som har gjorts för att förgöra mänskligheten. Detta var det första steget med att plocka bort alla de korrupta metoder som syftade till att förstöra livskvalitén på Jorden. De som lutar sig tillbaka och inte gör någonting är skyldiga till medhjälp för Kabalen. Genom deras passivitet ger de tillstånd till att förstöra mänskligheten. En del kanske dåraktigt tror att eftersom de har pengar, en position, eller särskilt en viss religion, så är de säkra. Jag måste påpeka här och nu att det absolut inte är på det sättet.

De som önskar ta över er värld bryr sig inte om sådana trivialiteter. De vill ha allt som ni har, och det är själva grunden. De kommer att använda alla till buds stående medel för att få det. Det är dags nu att vakna upp och hjälpa dem som försöker förhindra detta övertagande av er och allt ni har. Luras inte av leenden av tillförsikt och plattityder av era så kallade ledare. Allt är bara ett spel för dem. De har ingen som helst respekt eller hänsyn för någon av er.

Jag försöker måla bilden som den är så att ni skall kunna se klart vad som görs. Och ännu viktigare vad ni måste göra för att skydda er själva och dem som är beroende av er. Det finns propaganda som flyter runt och verkar vara för bra för att vara sann. Jag kan försäkra er att den är det. Den väg som ni är på är inte en lätt väg, men ni kommer att lyckas. Era handlingar kan snabba upp det hela, men er passivitet kommer att förstöra många liv och livskvalitén på Jorden. De av er som blir kvar får då uppgiften att återuppbygga och återupprätta allt som var bra och hälsosamt på Jorden. Ni kommer att få kunskapen att kunna göra detta. Den andliga världen skall hjälpa till med detta. Vi kommer att ha Centers i alla länder vars enda uppgift är att återställa livet på planeten Jorden för att bli vad det var avsett att vara sedan tidernas begynnelse.

Kabalen har använt rädsla och lidande för att skapa sitt imperium. Vi kommer att använda oss av kärlek för att föra samman hela mänskligheten igen. Ni har fått förtroendet att utföra detta stora uppdrag. Det är ett enormt ansvar, men det är ett som ni har valt att ta på er. Låt er inte distraheras från er väg av falska profeter. De kommer i alla former så var alltid uppmärksamma.

Jag vet att detta är svårt för dem av er som är vakna att ha tålamod med dem som verkar vägra att se vad som ligger klart framför deras ögon. De accepterar fortfarande det som de lärt sig om vad de ser, istället för att se det som det faktiskt är. Dessa människor är beroende av att andra talar om för dem vad de ser och känner, för de har överlämnat allt ansvar till andra. Denna praxis måste upphöra, för den gör er till själlösa marionetter.

Skydda de små! Uppmuntra dem till att ifrågasätta allting, för det är på det sättet de blir intelligenta, ansvarsfulla varelser av ljus som är oberoende och kan undersöka och tänka själva. Om de antar den inställningen till livet kommer allt som var falskt och korrupt att snabbt försvinna och aldrig återkomma. Den illusion ni nu lever i kommer att exponeras och snabbt blekna bort från minnet. Ni kommer då att se att mänskligheten ha många olika aspekter som alla är liknande.

Skillnaderna kommer att bli accepterade som en norm, och de kommer aldrig mera att orsaka rädsla och misstro. Söndra och Härska kommer aldrig mer att användas för att skapa krig och falska fiender. Ni har använts till att attackera oskyldiga människor och deras egendomar därför att ni trodde på lögnerna att dessa människor är era fiender. Genom att göra så handlar ni som robotar och hjälper dem som vill förstöra er och det som är ert.

Du är inte bara en kropp. Du är en själ, och din essens är det verkliga DU. Din kropp är bara det yttre skalet. Kabalen har lagt hela tyngdpunkten på kroppen. De har aldrig nämnt din essens, det som är viktigast. En del kallar essensen ditt Högre jag. Det spelar ingen roll vad du kallar det, men det är viktigt att du lär känna det. Din essens eller Högre jag är för evigt, men din kropp är endast för en livstid. Kroppen har ingen betydelse alls. Din essens är där all kunskapen från alla dina livstider finns. Allt som du vet är lagrat där och väntar bara på att du skall koppla in dig till det.

Vad väntar du på? Tänk bara ett ögonblick på att upptäcka vem du är och vad du har uppnått i andra livstider. Det finns så mycket mer i livet än du har letts till att tro på. Allt har hållits dolt för dig. Har du någonsin undrat varför?

När Veronica och jag var tillsammans på Jorden i den senaste livstiden frågade hon mig ständigt: ”Vem är du? Vem är du egentligen?” Hon visste i sin själ vem jag var för hon hade känt igen mig, precis som jag gjorde med henne.

Gå vidare framåt med tillförsikt i säker vetskap om att du är på rätt väg. Tillsammans kommer vi att skapa ljuset som är nödvändigt för att alla skall bli en del av det.

Min kärlek omger dig Veronica vid denna svåra tid. Din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague 26 maj 2013


 Montague 26 maj 2013


Sanningens ljus exponerar så mycket. De inom Kabalen är desperata, de kämpar. Människor accepterar inte längre utan att ifrågasätta vad som sägs till dem. De tittar numera på bevisen och de undrar hur de tidigare bara kunde acceptera vad som sades till dem.

Ni trodde att de som beslutade för er hade ert bästa för ögonen. Nu kan ni se att detta inte är sant. Kabalen härskar och deras planer inkluderar inte er. Ni har sett den ena falsk-flagg-operationen efter den andra rullas ut framför er för att orsaka så mycket RÄDSLA som möjligt och skapa fiender som dåraktiga, själlösa människor attackerar utan att ifrågasätta.

Ni är inte marionetter. Ta ert ansvar! Gör inte det smutsiga arbetet för Kabalen, för genom att göra det så hjälper ni dem med er egen undergång. Attackera inte era medmänniskor. Ni måste alla samarbeta som de 99 % ni är, för ni har en gemensam fiende som vill ha den här planeten för sig själv. Skulle ni, genom era handlingar, verkligen vilja hjälpa dem att nå sina mål? Är detta vad ni verkligen vill?

Lyssna på dem som talar ut vid denna tidpunkt. De är modiga själar som sätter sina liv på spel för mänsklighetens bästa. David Icke, Kevin Annett, Gilad Atzmon, Miko Poled är fyra sådana män som riskerar allt för att avslöja vad som är planerat för mänskligheten av dem ni uppmuntras att lita på.

Kom ihåg att Kabalen har använt sig av Söndra och Härska-tekniken genom hela historien. Detta gjordes för att säkerställa att mänskligheten aldrig samlades för att gemensamt inse att det finns ett problem och att det är nödvändigt att VAKNA UPP och ta itu med det.

Religionen uppfanns för att hålla isär folk och att skapa misstänksamhet och misstro. Detta har skapat skillnader som alla är gjorda av människor med en bestämd avsikt. Det kommer att bli många fler falsk-flagg-operationer, så det är bra att folk börjar vakna upp till dem nu. Förr eller senare kommer Kabalen att tvingas acceptera att deras planer aldrig kommer att bära frukt.

Vatikanen, av rädsla för straff som aldrig existerat först och främst, har sett till att ni gärna skriver över era barn till den, genom dopet. Så att endast de har dominans över deras själar. Denna onda praxis måste stoppas. Vatikanen står vid ett stup och varje ny exposé skjuter den närmare kanten. Snart kommer den att falla utan ett spår efter den. Deras onda imperium har avslöjats och blir nedmonterat. Aldrig igen kommer mänskligheten att utsättas för sådan ondska. Rädslan som den bygger på kommer att avslöjas, för Vatikanen är baserad på lögner som alla är utformade för att hålla massorna under kontroll. Den kontrollerar varenda aspekt i era liv, men äntligen håller folk på att vakna upp till detta.

Det spelar inte den minsta roll vilken religion ni tillhör, eftersom Vatikanen styr över alla. Dess tentakler når långt och brett ut i varje aspekt av era liv, oavsett ras eller religion. Det är dags nu att omfamna er egen andlighet och bli den ni i sanning är. Lev i kärlek, inte i rädsla.

Ni måste se till att er planet återgår till ljuset och att er civilisation återvänder till förlåtelsens och kärlekens väg. Räck ut en vänskapens hand till länderna ni har krigat mot och till de människor ni har uppmuntrat till misstro och rädsla. Ni borde alla komma tillsammans och när tiden är inne blir det så. Ni får all hjälp ni behöver. Sedan kommer soldaterna att kasta bort sina uniformer och vägra att döda. De kommer att inse att de blivit utnyttjade och använda till att hålla Kabalens kontroll.

Du, min kära, har fått uppleva i första hand hur Kabalen fungerar. Ibland är det svårt att hjälpa andra att kunna se vad som för dig var alltför uppenbart. Pengar används alltid för att locka människor att lämna sin väg av ljus för att bli kontrollerade, precis som marionetter. Det är dumt, vid denna sena timme, att falla för detta, eftersom pengar mycket snart kommer att vara någonting i det förflutna. De kommer inte att behövas. Detta är svårt att föreställa sig nu men jag lovar er, detta är precis vad som kommer att hända. Ju mer Kabalen försöker blockera förändringarna ju större oreda skapar de för sig själva. Förändringar är oundvikliga. Det är så planerat av större hjärnor än deras, så det kan inte misslyckas.

Energiförändringarna är uppenbara för många av er. Stå ut med dem och ni kommer att förstå med tiden att alla är till för ert högre goda. Ändamålet helgar medlen som det sägs, och så är det. När ni ser tillbaka och ser vad det tog att få ljus och kärlek in i er värld så kommer ni att se att det var värt vartenda ögonblick av smärta och obehag. Ni kommer att få se mänskligheten leva i fred och harmoni. Kommunikation kommer att vara telepatisk, så inga missförstånd är möjliga. Successivt kommer mat och sömn inte att vara nödvändigt och bleknar bort från minnet. Ni inleder nu ett otroligt äventyr – så njut av det!

Var beredda på att hjälpa dem som fortfarande är fångna i det gamla sättet att leva det krävs mod för att omfamna allt det nya. Dörrarna öppnar sig över hela världen, dörrar som har hållit hemligheter gömda bakom sig, såsom er sanna historia och ert ursprung etc. Såsom det viktiga faktum att ni är kraftfulla varelser av ljus, vars ljus blev avsiktligen förmörkat för att kunna förslava er.

Det är nu dags för bojorna att falla av och för dig att ta tillbaka din kraft. Alla länder måste samarbeta och uppmuntra varandra genom vänskapens band. Vägra att se några skillnader, de är gjorda av människan för att separera er. Du, min kära, är irländare och borde känna dig hemma i många länder, för du kommer att finna spår av irländskt DNA, vilket bevisar att det i forntiden restes mycket bland irländare i många länder och de spred kärlek, ljus och kunskap vitt och brett. Alla var en stor och lycklig familj tills Kabalen med våld tog kontroll och använde svärdet för att förstöra allt som var gott.

Nu skall ni komma tillsammans för kärlek till mänskligheten, och er planet kommer att ge er allt det ni behöver när ni avslöjat de mörka gärningarna från det förflutna som har lett till förstörelsen av allt som var gott och rent. Ni kommer att titta på det förflutnas girighet med avsky och vägra att bli en del av det någonsin igen. Den kallades Rat race (löpande bandet). Så väldigt lämpligt! Se framåt och sök aldrig hämnd. För det drar ner er till samma nivå som Kabalen befinner sig på, och ni är bättre än det. Studera historien från forntiden, för allt ni behöver veta finns där för er att utforska, och gå sedan vidare.

Du, min kära Veronica, fick nyligen, som i forna dagar i Egypten, höra att det finns INGET ORD FÖR DÖDEN. Egyptierna trodde att de skulle återvända till VÄST varifrån de kommit. När någon dog skulle de säga att de drog VÄSTERUT. Så intressant. Lägg märke till vad det berättar för er… Återvände de till Irland? Trodde de att det var så?

Du kommer att ha så trevligt när du forskar i din historia, min kära. Jag vill inte förstöra det för dig. Det finns många pyramider att upptäcka fortfarande och några finns i undervattensstäder som är redo att avslöja sina hemligheter. Spännande tider! Sanningen kommer att både göra dig upphetsad och förvånad. Sök den och dela den med andra. Tiden är rätt nu.

 Ett ord för försiktighet… var ständigt vaksam! Det finns de som är nöjda med status quo. De vill behålla saker och ting som de är, så de kommer att försöka infiltrera och störa, vilket orsakar misstro där ingen sådant finns. Ni behöver alla skydd från den mörka Kabalen och dess hantlangare.

Kom ihåg att alltid be om beskydd och hålla er jordade. Var alltid uppmärksamma för som ni vet är människor ibland under tryck från andra och är inte personligen ansvariga för vad de gör. Man måste räkna med sådant. Kabalen kommer att göra allt i sin makt för att hänga sig fast vid kontrollen över er. De för en smutsig kamp, för det är allt de känner till. Men de kan bara skada er om ni visar rädsla.

Uppskatta era vänner och familjer och utvidga denna uppskattning till alla som arbetar i ljuset!

Min kära, tillsammans kommer vi att vandra på den här vägen.


Din beundrande Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.