Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, March 26, 2013

Montague 24 mars 2013


 Montague 24 mars 2013


Min kära, livet blir inte särskilt lättare. Striden rasar mellan ljuset och mörkret. Det är särskilt svårt för dem av er som är känsliga. Var medvetna och uppmärksamma. Bli inte invaggade i en falsk känsla av säkerhet. Den mänskliga rasens överlevnad är det som står på spel här och detta påstående är absolut ingen överdrift. Det är ett absolut faktum! Många av er vägrar fortfarande att acceptera detta påstående som ett faktum. Ni tror att om ni vägrar att titta på fakta så kommer det helt enkelt att försvinna. Det är övertagandet av den mänskliga rasen vi talar om här. Det påverkar varenda en av er och det finns ingen tid över för petitesser. Ni måste inse fakta, och de är inte alls något av det som ni skulle vilja att de var.

Jag önskar att jag kunde vara bäraren av de goda nyheterna, men er överlevnad är det som är viktigt för mig. Ni måste veta vid det här laget att när ni kommer tillsammans för att arbeta med oss i den andliga världen så kommer den mörka sidan att falla och dra sig bort från planeten Jorden, och aldrig återvända dit igen. De är infiltratörerna som utger sig för att vara människor, dock alltid som ”överlägsna” alla andra. De manipulerar absolut allting som den ”vanliga” människan behöver för sin existens. Allt detta har hållits väl dolt föe er, men tappra själar har stigit ut ur ledet och gör denna information tillgänglig för er. De är beredda att lida för konsekvenserna av att göra så. Jag ber er alla – var vakna och medvetna hela tiden!

Ni är alla endast kött för dem. De har inga själar. De lyckades med att övertyga er om att de är precis som ni. Detta är absolut inte fallet alls. Irlands kvinnor har vaknat upp till detta faktum. De är ett lysande exempel på hur man skall handskas med detta. De utmanar det i domstolar. Det finns inget behov av våld. Det måste göras med respekt och värdighet och i vetskap om att vad man gör är rätt och rättvist.

Sluta upp med att se er själva som offer. Det är precis så de vill att ni skall se på er själva, som offer utan hopp. Ni vet i era själar att detta inte är sant, för ni är kraftfulla varelser av ljus som just nu har en upplevelse och erfarenhet på Jorden. Er uppgift är att rädda Jorden från de mörka tjänarnas klor. När ni kommer tillsammans inser ni att detta faktum är helt sant. Glöm alla konstgjorda indelningar – ni är alla ett! Ni kan inte misslyckas.

Meditation är viktigt. Försök att hitta tid till att gå in till ert högre jag för att få inspiration. Ni är andliga varelser och det är dags att återkoppla er till er andliga sida. Detta kommer att hjälpa er att vakna upp till sanningen om vem ni egentligen är. Religionerna har avskräckt er från meditation, och vissa har även förbjudit varje samband med andliga världar. Det är därför ni gick vilse i snårskogen av lögner och bedrägerier under så lång tid. Det är nu dags att ta bort de bojor som har hållit er i mörker.

De närmaste veckorna kommer inte att bli lätta när kampen blir mer synlig. Det kommer att fordras både styrka och karaktär för att stå upp för sanning och rättvisa. De mörka tjänarna har inte lämnat något ogjort i sina planer på att ta över er planet. De kontrollerar allting som är nödvändigt för att mänskligheten skall överleva. Ni har omedvetet hjälpt dem med detta övertagande. Nu måste ni hjälpa era medmänniskor att överleva. Ni måste väcka dem så att de verkligen ser omfattningen av de mörkas bedrägerier. Lyssna till dem som talar ut. De avslöjar de verkliga fakta. Jag påstår inte att detta kommer att vara bekvämt för er, men tro mig, det är nödvändigt! Ni har ingen tid att förlora. Världen är inte så som ni fått lära er att den är – och detta är ett faktum!

Det finns skepp från vänliga planeter som omger Jorden i väntan på ropet från mänskligheten att de skall komma till assistans. De kommer fysiskt till er hjälp. De kommer ALDRIG ATT INVADERA Jorden: de måste bli inbjudna av er! De kommer i fred och kärlek. De är medvetna om vad som behövs och de kommer inte att svika er, för de är era vänner. De förstår er svåra belägenhet och de känner sympati med er besvärliga situation. Ni har ingenting att frukta, men allt att vinna.

Ni kommer att skapa en framtid som omfattar hela mänskligheten, utan indelningar av något slag. Alla kommer att vara deltagare i Universum, precis som det var i gamla tider. Ni har blivit beskyddarna av er planet och hela mänskligheten. Så mycket beror på er vid den här tiden. Ni har blivit Ljusets armé vars enda vapen är KÄRLEK. Det finns ingen större makt än kärlek. Kärleken överlever allt.

Er framtid beror på de åtgärder ni tar i den här tiden av förändring. Beväpna er med så mycket absolut sanning som möjligt och avstå från att bli hjärntvättade genom TV  och tidningar. Välj noggrant var ni får era fakta från. Bli klok genom att gå in i ert hjärta och er själ för att kontrollera om uppgifterna känns rätt. Om de gör det så tro på dem. Om de inte känns trovärdiga för er så förkasta dem. Misstag vid denna tid kan bli mycket kostsamt, så ta er tid att tänka igenom allting noga, för era beslut påverkar andra. Avvisa distraktionerna som kommer att läggas fram och användas emot er. Detta är inte tiden för spel av den typen.

Min kära Veronica, vi är medvetna om svårigheterna som du försöker hantera. Vi strävar efter att finna lösningarna, sedan kommer vi att vägleda dig. Stöd din vän! Det är en smärtsam tid, men en som måste tas itu med. Man kan inte gå vidare utan distraktion eller hinder. Det är aldrig lätt att stå inför faktum att en situation inte var sådan som man trodde den skulle vara. Var där för att lyssna, stödja och vägleda genom den smärta som är oundviklig. Vänner är mycket värdefulla i sådana tider. Var där med öppna armar för att lyssna och ge sympati.

Gå framåt tillsammans i ljuset i säker förvissning om att det övervinner mörkret, och allt det onda kommer att tas bort. Exponering för ljuset är någonting de mörka inte kan handskas med: det är deras största rädsla!

Min kära Veronica, allt kommer att bli som det alltid var meningen att det skulle vara. Känn ingen fruktan, de rätta människorna kommer att finns vid din sida. Du vet vem du är och varför du är på Joden vid den här tidpunkten. Vi kommer inte att svika dig.

Alltid din beundrande make Monty! Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, March 22, 2013

Montague 17 mars 2013


 Montague 17 mars 2013


Det har funnits ett hemligt kontrollsystem som opererat i er värld och som nu blivit uppenbart för dem som är uppvaknade. Eftersom det har varit oemotsagt under så lång tid har människorna bara accepterat det. Det har gjorts så mycket för att övertyga människor om att de var fria, så det kom som en chock när insikten dunsade ner på dem att de i själva verket är slavar.

All forntida kunskap och förståelse av den sanna historien togs bort och hölls hemlig för att endast delas med de hemliga sällskapen som kontrollerar allting i er värld. Som jag har nämnt många gånger, när Vatikanen faller så kommer all denna kunskap att återvända till det offentliga rummet. Detta är vad som behövs för att den mänskliga rasen skall överleva.

Det finns de bland er som, fast de verkar se ut och agerar precis som ni, inte alls är som ni. De hoppas fortfarande på att kunna ta över er värld. Detta är samma personer som har konstruerat FEMA-lägren för att fängsla tusentals människor som de anser vara överflödiga enligt deras uppfattning. Blodet som är nödvändigt för deras existens är nu en bristvara.

De tappar greppet om mänskligheten och måste hålla er i skräck och rädsla, för detta är det syre som håller dem vid liv. Detta är anledningen till att livet (eller skall jag säga existensen) på Jorden numera blir mycket dyrt. Allt var noga planerat för att hålla er under kontroll. Om bara människor hade lyssnat på David Icke, för han såg hela bilden för åratal sedan. De har gjort allt som är möjligt för att förgöra honom. Hans brott var att säga sanningen!

Allting i era liv är manipulerat av dessa hemliga blodlinjer som tog kontrollen och såg till att människorna bara skulle leva för att tjäna dem. De skapade krig närhelst de ville, med vem de valde och de såg alltid till att endast de skulle tjäna på dem. Krig är bara ett spel för dem.

Nu när mänskligheten är i en process för uppvaknande och de inser att den har den verkliga makten, så tar människorna tillbaka den från de korrupta bankerna och regeringarna. Dessa som, tills nu, har befunnit sig bakom kulisserna, dolda från insikt, som kontrollerar marionetterna i positionerna av så kallad makt, ser att deras korthus faller ihop.

Se er omkring på varje ledare som har kommit till makten för att arbeta för att eliminera fattigdom. Vad har hänt med dem? En efter en har de tagits bort från makten. Varför tror vissa fortfarande på de lögner som ges som skäl för att invadera vissa länder? Det är säkerligen helt uppenbart vid det här laget. Detta elitövertagande av er planet kommer inte att tillåtas att ske.

Det är intressant att titta på maktkampen som pågår i Vatikanen när den kämpar för sin överlevnad och existens. Nu är det deras tur att fingranskas. De har mycket att stå till svars för. Ta bort pompa och ståt och ceremonier, och vad är då kvar? En världsmakt som bygger på historieförfalskning.

Då varje själ vaknar och stiger ut ur mörkret så vidgas ljuset så att andra också kan se det. I detta krig för sanning och ljus är allt ni behöver kärlek till era medmänniskor och en önskan om fred och rättvisa för alla. Det finns mer än tillräckligt i er värld för hela mänskligheten. Beslutet att kontrollera vissa delar av er värld var kriminell och orättvis. Detta kommer att rättas till.

Ingen ras på Jorden står över någon annan. Sådana indelningar är konstgjorda och de kommer att försvinna. Ni har kommit en lång väg mot vårt mål. Det har fordrats både mod och styrka att undersöka och avslöja den verkliga sanningen för era medmänniskor. De korrupta tappar nu greppet om mänskligheten. Ni kommer att få uppleva ett annat skifte i energin de nästa få dagarna. Allting sker som det var menat att det skulle ske. Detta är vår plan för mänskligheten, att planeten skall vara en plats där kärlek och ljus härskar och där det finns rättvisa för alla.

Titta aldrig i era tidningar eller i TV för att få veta vad det är som händer. Allt ni får där är vad era kontrollanter vill att ni skall tro på. Sanningen är alltid tillgänglig för dem som söker efter den. Var och en av er valdes ut för att föra ljus till planeten Jorden. När ni slutligen kommer tillsammans inser ni att ni har många egenskaper och kvaliteter gemensamt. Ni har känt varandra i förflutna liv.

När en av er blir attackerad av någon anledning så måste ni alla svara genom att erbjuda stöd till den personen, just för att se till att den personen återhämtar sig och får tillbaka sin styrka. Att sända ljus och kärlek till varandra är så väldigt viktigt. Varje tanke och varje ord har sin egen energi. Kom ihåg att ni alla är kraftfulla varelser av ljus som kommit ur mörkret som påtvingades er. Er framtid ligger i era egna händer.

Vi som befinner oss i den andliga världen behöver er för att visualisera den värld ni önskar skapa för framtidens generationer. Ni måste veta hur man producerar god och hälsosam mat som kan produceras utan skadliga kemikalier. Ni måste också utbilda människor i hälsofrågor. Naturmedicin kommer att ta bort allt behov av drogbaserad medicin.

När er luft är ren och er mat är näringsrik, då kommer de flesta sjukdomar att upphöra att existera. Många av dem är förresten producerade i laboratorier. Hela det sättet som livet på Jorden levs nu håller på att totalt förändras.

Det skall bli intressant att se hur, utan ert stöd, alla bastioner av makt bara faller isär. Ni hade omedvetet stött dem som höll på att förstöra hela er existens. När era ögon väl har öppnats för detta så kommer ni aldrig mer att stödja dem igen. De människor som ni tidigare vördade kommer snart att kunna ses för vad de faktiskt är. Det kommer att bli en chock för många av er.

Jag fortsätter att påminna er om: ingenting är som det verkar vara. Ni kommer att lära er att allting är exakt motsatsen. Detta är hur ni blev lurade. Ni trodde på era egna ögons bevis, för det stödde vad ni fick lära er. Ni misstänkte aldrig att det ni hade fått lära er var fel och att det var designat för att lura er. Bortse från de kvalifikationer som förvärvats vid universiteten. Er verkliga utbildning är på väg att börja. Ni kommer inte längre att acceptera den gamla ordningen för sanning. Nästa gång ni får höra ”Det är lagen”, be dem då att bevisa det. Be att få se lagen. Ni kommer att finna att det var mer stadgar som presenterades som lag. Ifrågasätt allting!

En del av er kämpar fortfarande med 3D-tänkande. Det är alltid svårt att släppa det som var så viktigt för er under många år. Pengar skapades för det ändamålet: att hålla er inlåsta på ”löpande bandet”, alltid vilja ha större, bättre och mer av det som pengar kunde köpa för er. Men det kan aldrig köpa er lycka, inte heller kan det köpa er kärlek.

Se på era liv och fråga vad som verkligen är viktigt för er. Är ni beredda att betala priset för det? Är ni beredda att stå upp och räknas med? Att komma fram för att hjälpa till med att skapa en värld där ljus och kärlek och sanning och rättvisa skall vara normen?

Älska varandra som aldrig förr. Sänd kärlek och ljus till alla som är i behov av det. Hjälp dessa som attackeras av de mörka krafterna. Tillsammans, tillsammans mina vänner, kommer vi att lyckas!

Min kära Veronica, vi övervakar situationen med din vän. Detta är någonting som han måste gå igenom. Han, ensam, skall bestämma. Vi finns där för honom. Du blir vägledd. Du kommer att veta när tidpunkten är den rätta.

För evigt din beundrande Monty!

Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Sunday, March 17, 2013

Montague Keen - 10 mars 2013


 Montague Keen - 10 mars 2013


När du ser dig omkring, min kära, kan du tydligt se från vad som sker i många länder när folk kommer tillsammans, och från de många e-mails som du får, att skiftet har börjat och det går fort framåt. Kontrollsystemet i 3D tappar mark varje dag, på bara några få veckor kommer detta att bli mycket uppenbart för alla. Jag sa ju att de mäktigaste varelserna från det förflutna återvänder till Jorden. De gör sig själva kända och de leder vägen framåt för att åstadkomma en total omvandling av er planet.

Detta är vad som tydligt händer på Irland, folk tar itu med de korrupta organisationerna som tills nu har kontrollerat varenda aspekt i deras liv. Det irländska folket visar dignitet, värdighet och respekt när de samlas i styrka och kraft för att avslöja korruption och kräva rättvisa. Eftersom de har anammat den metoden så kommer de att bli framgångsrika. Det är det enda sättet att ta itu med korruptionen. De lyckas med att exponera allt som är korrupt och du vet att EXPONERING är precis det som Kabalen fruktar. Hittills har de kontrollerat allt, men detta är inte längre fallet. Folket har tagit kontrollen. De är ledare i denna kamp. De har beundran från dem på båda sidorna av livet.

När ni vaknar upp till vad som är möjligt bara genom att komma tillsammans och ta en fredlig aktion, då inser ni styrkan i makten hos de 99 %. Ni kan inte ljugas för längre. Ni ser nu igenom alla deras lögner och ni undrar hur ni någonsin kunde ha trott på sådana människor. Var medveten om att Kabalen kommer att försöka vartenda trick de har på sin repertoar för att hålla er underdåniga. Dörren till upplysning är öppen för alla. Det är ert eget beslut huruvida ni vill gå igenom den. Tillåt inte rädsla att hålla er tillbaka.

Vi som är i den andliga världen finns bredvid er varje steg på vägen. Vi visar er vägen framåt, men vi kan inte göra det för er. Detta är ett mänskligt problem och det behöver mänskligheten för att handla och lösa det. Marionetterna som låtsas att de tar beslut har blivit så uppenbara nu, de börjar se löjeväckande ut. Även de kommer att inse att spelet är slut och kommer att dra sig tillbaka. De försöker övertyga människor om att ytterligare ett krig är nödvändigt. Ni vet varför de vill ha krig och varför de skapar situationer och sedan insisterar på att människor måste räddas, när all tid i världen behövs för att räddas från deras grepp. Dessa människor saknar helt samvete. De tror att de kan fortsätta att lura världen med sina skenheliga ord.

Varje dag avslöjas fler grymheter. Detta måste ske, för de måste avslöjas för att se till att de aldrig inträffar igen. Offren måste bli erkända och kompenseras för vad de har lidit. När Vatikanens filer blir allmän egendom kommer den verkliga omfattningen av dess brottsliga verksamhet att bli känd. Då, och endast då, kommer världen till fullo att förstå vad som gjordes när deras övertagande skedde, och, minst lika viktigt, vem de är i förbund med.

När allt som är ont och korrupt har tagits bort, då kommer er värld att vara som EN, med alla människor som kommer samman och delar sin kunskap för att hjälpa länder som har medvetet hållits nere medan de blev plundrade av de mäktiga. Det finns en uppsjö av forntida kunskap i dessa länder som har hållits borta från er. Ni fick lära er endast vad de korrupta ville att ni skulle veta, och därmed har de kunnat kontrollera era sinnen. Ni kommer, på grund av en önskan om sanningen, att få till stånd de förändringar som helt kommer att förändra livet på Jorden. Ni kommer att se till att mänsklighetens framtid är säkrad och att Jorden återetablerar sig själv, utan inblandning från onda, yttre krafter. Det är en stor uppgift men en som ni villigt tog på er.

Här i den andliga världen ser vi inte skillnaderna så som på Jorden, där ni uppmanas att se skillnader i ras och i religion. Dessa ”olikheter” var gjorda av människan för att orsaka problem och trubbel bland er, och de har fungerat fram till nu. Men deras hjärntvättstaktik fungerar inte längre och ni kan inte luras så lätt längre. Ni känner er nu befriade och kan skilja på lögner från den verkliga sanningen. Framtiden är er, hantera den med stor omsorg och urskiljning.

Ni har uppnått mer än ni inser. Ni har framträtt ur mörkret av kontroll och kan nu tydligt se framtiden. Ni har kommit tillsammans – alla olika nationaliteter och trossystem – alla önskar samma mål, vilket är att avlägsna korruptionen. Ni kommer aldrig mer att döda varandra i krig. Tillsammans så finns inga gränser för vad ni kan och kommer att uppnå. Det gamla systemet kan aldrig återvända igen: Det är avslutat. Ni kommer att lära er att ta varandras händer i vänskap och samarbete. Ni har mycket att dela och lära varandra.

Min kära hustru vill så väldigt gärna att detta skall ske. Det har alltid varit hennes dröm att se att alla lever tillsammans fredligt och med kärlek och rättvisa för alla. Jag har lovat henne att hon kommer att få se detta. Det är nu upp till alla er hur snart detta kommer att ske. Så snart ni tar ett beslut att gå framåt så kan ingenting stå i vägen. Kabalen kan inte kontrollera er alla.

När ni blir fullt vakna så kommer ni att börja minnas andra liv som ni har levat. Detta kommer att medföra en förståelse för varför ni är på Jorden vid denna tid av övergången, och vad er roll är i allt detta som händer. Dessutom, varför ni har förenat er med vissa människor. Detta är det största äventyret i era många liv på Jorden.

Var där för varandra såsom jag finns här för Veronica. Stöd och trösta varandra. Tillsammans är ni oövervinneliga!

Min kära, allt är i gudomliga händer och med denna försäkran, vet att allting kommer att gå enligt planen. Det är en svår väg, men du vet i ditt hjärta att du kan, och kommer att göra det, när tiden är den rätta.

Njut av alla vackra blommor som gavs till dig på denna Mors Dag. Det är härligt att se vårt hem fyllt med blommor. Du är inte ensam, min kära, du har nu vänner över hela världen som vandrar med dig och sänder kärlek till dig. De kommer att finnas där för att fira med oss när vi slutför vårt projekt. Du vet att du kan lita på mig. Jag skulle aldrig svika dig på något sätt. Jag är, och kommer alltid att vara, din hängivna Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, March 8, 2013

Montague 3 mars 2013


 Montague 3 mars 2013


Det har varit en svårt men intressant vecka för dig, min kära. Vi delade din upprymdhet när du läste igenom DEKLARATIONEN som officiellt gjordes av det SUVERÄNA FOLKET AV DET FORNTIDA LANDET IRLAND, som nu inte längre ger sitt samtycke till LEX ROMANA, det tyranniska systemet som infördes av ROM. Tårarna du fällde när du läste detta modiga ställningstagande av Irlands folk var tårar för alla dessa som led under Roms regler, och inte bara på Irland. Världen har lidit, mänskligheten har lidit, allt på grund av vad som infördes för nästan 2 000 år sedan.

Min kära, vi inspirerade många till att undersöka vad som var dolt. Nu, äntligen, börjar människor se den stora bilden och de vägrar att vara en del av den. Bomber och skjutvapen behövs inte, bara modet att stå upp för sanningen och att vägra att följa allt det som är korrupt. När man vägleds genom hjärtat kan man inte göra fel. Gratulationer från alla i andevärlden går till dem som gjorde denna Deklaration möjlig. Låt oss nu se hur många av de andra länderna som också samlar mod och tar efter det som det irländska folket har gjort.

Den organiska, naturliga essensen i en människa är inte hat – det är KÄRLEK – och den är det eviga livets kraft. Om en människa fyller sig själv med hat så kommer hon att förstöra sin eviga natur. Detta val är av avgörande betydelse under speciellt dessa evolutionära tider när illusionerna och bedrägerierna avslöjas. Hat förstör till slut dem som hatar: det är destruktivt och borde inte ha någon plats i era liv.

Jag har påmint er, många gånger, att kärlek är det vapen ni skall välja. När ni kan se på era förtryckare med kärlek och medkänsla kommer de att förlora all makt över er. Det kommer att göra att de och deras onda planer blir avslöjade, nakna, och under er nåd. Uppträd med värdighet och ärlighet och ni kommer att lyckas bortom era vildaste förväntningar. Detta är er tid att ta kontrollen över er planet, är ni beredda på det?

Det finns, vid denna tidpunkt, människor som är strategiskt placerade runt om i er värld som är redo och villiga att komma med stöd till dem som behöver deras hjälp och vägledning. Deras arbete är att tända och sprida sanningens ljus. Gå till era heliga platser, återta dem, de tillhör er. Använd den underbara energin som är tillgänglig på dessa platser. Den energi ni kommer att förlösa för ljuset till dessa platser som ännu inte har vaknat upp.

Ta en titt på leylinjerna! De vägleder er till de heligaste platserna. Se var de korsas och upplev den underbara energin för er själva. Fortfarande finns så många av er som ännu inte förstår hur er värld fungerar. Den informationen doldes för er. Nu uppmanar jag er att själva ta reda på den. Njut av friheten som den informationen ger er. Ni kommer att börja se livet i ett helt annat ljus.

Den propaganda som flödar över just nu är skrattretande. De kan bara inte acceptera att ni har vaknat och kan se helt klart vad det är de håller på med. En del människor används till att skapa en totalt falsk bild av händelser. Även om vissa verkar vara vid gränsen är det tyvärr så att många har blivit förgiftade av de korruptas lurendrejeri. Pengar och berömmelse används för att locka dem. De kommer att finna att detta är kortlivat och de kommer att ångra att de varit inblandade i detta. Ni behöver alla vara starka och beslutsamma att skapa en framtid där kärlek och ljus tar bort allt som var mörkt och korrupt. När Vatikanens jurisdiktion är borttagen för alltid, då, och bara då, kommer ni att ha en rättvis värld för alla!

Du fick höra, min kära, att när mänskligheten ropar på hjälp kommer era vänner från andra planeter till er räddning. Du ser dem på himlen. De är redo att landa och hjälpa er. De kommer att hjälpa er att skapa fri energi för alla. Mat och husrum kommer att bli tillgängligt som aldrig förr. Eftersom ni aldrig har upplevt detta så tror ni att det inte är möjligt. Er planet är den enda med sådana problem, för ni lever på en slavplanet. Ni leddes till att tro att ni är de enda varelserna i Universum. Vilket nonsens!!! Ni går snart ombord på det största äventyret ni kan tänka er. Vi finns alla bakom er, uppmuntrar er att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ni skall uppnå era mål.

Den Mörka Kabalen har ökat attackerna på dem som försöker att avslöja dem. Detta bevisar bara hur rädda de är för er. Om ni inte var framgångsrika så skulle de inte vara rädda för er. Ni skulle inte vara ett hot mot dem. Ni lever i den värsta krigszonen sedan urminnes tider. Era fiender gömmer sig bakom varenda fasad av demokrati. Nu kan ni se dem. Ni vet vilka de är. De är desperata och vill fly från er planet.

Veronica, min kära, allting kommer att ske i gudomlig tid. Rätt personer kommer att vara vid din sida. Alla hinder kommer att tas bort och du skall gå vidare som planerat innan du återvände till Jorden. Ibland tar det lite tid för människor att komma till rätta med vad de gick med på att göra, innan de återvände till Jorden. De som har en roll att spela måste slutföra den innan de tillåts återvända till andevärlden. Det finns inget val, som du själv har sett, min kära. Sådana avtal kan inte brytas, oavsett hur många hinder som är placerade i vägen.

De Mörka tjänarna har gjort allt för att isolera dig, men vi fortsätter att föra människor till dig. Ju fler goda människor som samlas, ju mer ljus skapas. Det kommer att släcka mörkret. När de 99 % kommer tillsammans i kärlek och harmoni så kan de inte besegras, och de Mörka tjänarna vet detta bara alltför väl. Detta är precis det som de fruktar. Ja, detta är vad jag säger. De fruktar ER, ni som vaknat! Bollen ligger hos er, era beslut betyder allt.

Det är dags nu för människor att lära sig om kärlekens Gud och ta bort alla minnen av en hämndens Gud som tvingades på er för att hålla er under kontroll. De av er som fortfarande är låsta i rädslan för en hämndlysten Gud behöver forska efter sanningen själva. Ni fick veta att ni skulle frukta döden. Så många av oss som återvänt nu kan försäkra er att döden är en underbar upplevelse. Det är verkligen att komma hem. Om ni har skadat någon under ert liv så närmar ni er bara den personen och ber om förlåtelse. Det är så enkelt som det.

Ni är återförenade med dessa som ni har älskat. Jag väljer att fortsätta mitt arbete med Veronica. Det är vad vi kom överens om när jag gick vid hennes sida på Jorden. Vi har arbetat tillsammans under många livstider och vi var tillsammans innan Jorden skapades. Vår kärlek har överlevt många livstider på Jorden och kommer att fortsätta när vi är tillsammans i andevärlden. Vårt arbete skall fortsätta. Under tiden hjälper jag henne att åstadkomma det hon återvände till Jorden för att göra.


Var snäll mot dig själv, min älskade. Ta dig tid att vila. Allting kommer snart att falla på plats ännu en gång när alla tar sin plats i teamet igen. Allt går som det skall. Lita på mig, min kära.

Alltid din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, March 1, 2013

Montague 24 februari 2013


 Montague 24 februari 2013


Sitt ner framför fakta likt ett barn och var beredd att ge upp varje förutfattad mening.  Följ ödmjukt vart än den djupa naturen leder dig – annars lär du dig ingenting.
(T H Hurley)

Detta är vad jag ödmjukt ber er alla om idag. Titta på allt det du har, fram till nu, bara acceptera det som ett faktum. Kontrollera själv de så kallade fakta, och du kommer att finna till din förvåning att du har lurats till att tro på vad än dina kontrollanter sa till dig är fakta. Det finns studier som nu pågår runt hela världen som kollar dessa ”fakta”, och de hittar de rätta svaren. DNA bevisar bortom allt tvivel att påståenden som gjorts att en viss ”ras” har sitt ursprung i Östern är totalt osanna. Fakta avvisar detta påstående.

Sök sanningen! Se det som ett stort äventyr som kommer att frigöra dig från slaveri. Den kommer också att bidra till att skapa en bättre värld för mänskligheten. Se på er värld idag. Vet att allting du ser måste förändras, ingenting kan förbli detsamma. Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa ett ärligt samhälle med allting grundat på fakta, inte på fiktion. Du kommer att åter ansluta dig till din andliga sida, och lära dig vem du verkligen är, i den processen. Sedan kan våra två världar förenas än en gång. Det finns så mycket som väntar på er alla. Hur lång tid det tar är helt upp till er. Är ni beredda att göra den forskning som är nödvändig för att åstadkomma detta?

Dra er bort från dem som har förstört er värld och fört mänskligheten på knä. De höjer medvetet levnadskostnaderna för att hålla er i rädsla, och därmed under sin kontroll.

Irland har tagit ett steg framåt och ber om ert stöd för att hjälpa till att skapa en bättre värld för alla människor. Tillsammans kan ni uppnå stora saker. Allt ni behöver är viljan och tron på att ni kan, och vill, lyckas. Tidpunkten är rätt nu!

Du är ande i en mänsklig kropp. Detta faktum är bekvämt ignorerat av dem som kontrollerar er. Ta dig tid att uppehålla dig vid detta faktum, lär dig vem du verkligen är, och vad du är kapabel till. Ta tillbaka din kraft och din makt. Du är en del av det hela. Allt Som Är – och någonsin kan vara. Du har befunnit dig i ett tillstånd av masshypnos under 2 000 år, det är dags nu att vakna upp från det tillståndet.

När du ser på dina medmänniskor med kärlek i ditt hjärta så vet du att du är vaken. Då kan du inte vara en del av någon krigsmaskin och den propaganda som helt är en del av spelet som du ser spelas upp i er värld. Det spelet tjänar endast till att hålla er i rädsla och fattigdom.

Jag ber er om att i avskildhet lära er att känna er själva. Det tar kanske lite tid att verkligen öppna upp till er själva. Ni har haft många livstider. När du kan ta fram vad du lärt dig i varje liv blir du i en position då du kan skapa en perfekt värld. Tråkigt nog fortsätter många människor att göra om samma misstag, om och om igen, för de tar sig inte tid att reflektera. Vägra att ta ombord de begränsningar som tvingats på dig.

Det krävs mod att avslöja sanningen. Är du redo för det? Du har ett val. De Mörka tjänarna kan inte bekämpa alla. Om ni alla kommer tillsammans och står för sanningen så skulle sanningen helt säkert triumfera. Det är inte en lätt väg, som min kära hustru vet bara alltför väl. Ni måste klara alla de blockeringar som tvingas på er, men ni lär er att samla ihop er igen, gång på gång, för att fortsätta gå framåt.

De Mörka tjänarna letar upp alla svagheter. De använder allting som finns till deras förfogande för att förstöra sanningen. De använder implantat och ljudteknologi, ”scalar energi” (vilket är nollpunktsenergi) och så mycket mer, för att skydda sig själva från att sanningen skall avslöjas om dem. Ni måste hålla er jordade och skyddade och veta vad det är ni är upp emot, och ta itu med det. Veronica konfronteras för närvarande med det som skedde (och fortfarande håller på) mot någon som är viktig för vårt uppdrag.

Vad som gjorts mot honom kan vara som en väckarklocka för många av er. Han är förvirrad, han behöver hjälp. Det är som om han blivit bortkopplad. Var snälla och sänd kärlek för att lyfta honom ut ur mörkret. Han har en viktig roll att spela när det gäller återvändandet av ljuset till er värld, och det är orsaken till att han återvände till Jorden. Med er hjälp kommer han att kunna bli stark och engagerad än en gång, för han är ung och han trodde att han var oövervinnerlig.

Kom tillsammans och stöd varandra, för ni är alla i detta tillsammans. Detta är verkligen en ”oss och dem”-situation: ljuset och mörkret! Kontakta era guider, era skyddsänglar som är här speciellt för er, be om hjälp, lär er att känna dem som era vänner.

 När jag gick över till andevärlden bad jag Veronicas skyddsängel Albert om tillstånd att få arbeta med Veronica, för det finns ett protokoll att följa i den andliga världen, precis som det finns på Jorden. Albert visade sig själv för Veronica, långt innan jag kom in i hennes liv. Sedan, många år senare, kom han igenom i en seans där vi båda två var närvarande. Ni lever i svåra men spännande tider, och ni behöver vägledning.

Det kommer att bli en annan abdikation snart. De måste lämna det sjunkande skeppet. Deras kontrollsystem faller nu sönder. Jag har alltid sagt till er att Vatikanen är toppen av pyramiden och att när den faller så kommer allt att falla inom den. Många var skeptiska när jag skrev att Vatikanen skulle falla. Det tog lite tid, men nu kan ni själva se att den faller isär mitt framför era ögon. Vatikanen är ansvarig för så mycken förstörelse och lidande, medan man hela tiden predikade om kärlek och förlåtelse.

Har Vatikanen någonsin predikat sanningen? Fanns det någon ärlighet i vad de har tvingat på mänskligheten? Det är dags för Sanningens Ljus att lysa klart på Vatikanen.

J Edgar Hoover sade: Individen är handikappad när han står ansikte mot ansikte med en konspiration så MONSTRUÖS att han inte kan tro att den existerar.

Detta är exakt vad ni nu står inför. Kabalen var så säker på att ni aldrig skulle vakna upp och klart kunna se den här konspirationen. De attackerar alla dem som försöker att öppna era ögon för den. David Icke har vigt sitt liv till detta och det finns också många andra som gör det över hela er värld, och de uppmanar er att söka sanningen.

Sanningen skall göra er fria. Kom ihåg att sanningen finns där framför er – GÖMD HELT SYNLIG. Tänk på detta som en resa till upplysning och frihet. Sänd kärlek och ljus till varandra. Kom tillsammans som aldrig förr och ingenting kan stoppa er!

Min kära Veronica, du försöker ta hand om så mycket. Jag vet att det inte är lätt att ”plocka upp” dig själv varje gång. Du är skyddande mot dem i ditt team och du vet att du kommer att lyckas. Det är min tjej, det!

Alltid din beundrande Monty,


Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.