Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Sunday, January 20, 2013

Montague Keen - January 13, 2013


  Montague Keen - January 13, 2013


Detta är en svår tid för så många av er, då de mörka entiteterna infiltrerar varhelst de kan för att orsaka störningar och kaos i sin desperation för att överleva. Nyligen förde någon in en sådan entitet i vårt hem. Den ständiga störningen i elförsörjningen som har hindrat dig från att utföra vårt arbete är ett exempel på sådan störning. Den söker ut människor som kommer nära dig för att störa vårt arbete och orsaka disharmoni där det inte borde finnas något sådant. Jag vet at det alltid är svårt att få människor att förstå att de har blivit infiltrerade och att de behöver hjälp med att ta bort entiteten. Entiteten själv övertygar dem att detta är ett löjligt förslag – och så fortsätter den att kontrollera dem. Detta har pågått genom hela historien. Snart kommer det dock inte längre vara möjligt att göra detta.

Kom ihåg talesättet, min kära: Många är kallade men få är utvalda. Var stark, min kära, när du står inför ytterligare en kris. Du kommer att få hjälp med att bestämma vem du kan lita på och vem som måste dra sig tillbaka. De som finns inom Kabalen är smarta och de vädjar till människors svagheter och egon och tar snabbt kontroll över deras sinnen. Så du vet inte vem du har att göra med. De attackerar dig och ditt arbete. Men du, min kära, är gjord av hårdare material. Du har tvingats handskas med liknande situationer tidigare och, utan tvekan, kommer det att bli mer av detta i framtiden. Hantera situationen med medkänsla. Försök att hjälpa dem som har överväldigats så att de förstår att de inte längre har kontroll över sina liv, och att de i slutändan kommer att bli förstörda och förkastas när de inte längre kan användas.

Det är en strid som pågår mellan ljuset och mörkret och ni är alla mitt uppe i den striden och kämpar för att överleva. Det stör er sömn och gör att människor blir orolika inför framtiden. Det kommer att komma till en slutpunkt, för ni vet i era hjärtan och i er själ att ljuset alltid triumferar och segrar. Det är bara en fråga om att vara stark och att inte ge efter för rädslan som skapas runt omkring er. Vädret är manipulerat, matbrist skapas, företag tvingas stänga – allt för att skapa kaos och svårigheter. Det är allt en del av deras stora plan.

Människorna inom Illuminaterna kämpar för att hålla sig kvar när allting omkring dem förändras och människor ställer frågor och börjar se Ljuset. Propagandamaskinen är nu öppen för granskning. Människor ser nu igenom de lögner som, inte för så länge sedan, de skulle ha accepterat som en absolut sanning. Ni kan nu se att innan varje tragedi eller situation inträffar så har deras förklaringar, så uppenbara, iordningställts i förväg. Men deras förklaringar passar inte in i dessa situationer längre. Faktum är att detta bidrar till deras undergång. Ljuset lyser på deras handlingar och avslöjar vilka de är. Den stora illusionen har avslöjats. Äntligen börjar mänskligheten se saker och ting som de är, inte vad som sagts vad de är. Så snart ni fattar verkligheten i det hela så är ni på ”torra land”.

Var och en av er åstadkommer detta. Ni tar tillbaka er planet från inkräktarna. Det är svårt att acceptera att så onda entiteter har kontrollerat er och er planet och hållit er som fångar och slavar. Var beredda! Börja undersöka den verkliga sanningen om vem ni är, och er sanna historia, som inte har någon som helst likhet med vad ni fått lära er.

Det är dags nu att ifrågasätta allt och alla. Vägra bli behandlade som får längre. Vi iscensätter allting från denna sidan av livet, så vi har att göra med oppositionen också, genom att hjälpa er att se sanningen. Ni kämpar för era liv och framtiden för mänskligheten. Ni har inte råd att vara självbelåtna. Det är er plikt att avslöja alla de onda som har hållit er i mörker, och er planet i isolering. Mänskligheten ropar efter frihet från tyranni och korruption. Det är dags för dem att lämna er planet nu. De verkar för er som att de är människor, men det är de INTE! De har ingen medkänsla och de föraktar er. De vill ha er planet för sig själva. De kräver bara några få utvalda av er för att tjäna dem som slavar. De ser ner på er som mindre dödliga och ser sig själva som överlägsna er, när det i själva verket är så att ingenting kan vara längre från sanningen är det.

Hursomhelst så vinner ni det här kriget på varenda nivå. De förde krig mot era själar, era sinnen och hela er existens, och de vann nästan! Ni är till stor del skyldiga dem som (under åratal) har mött både hån och angrepp på grund av att de berättade sanningen och avslöjade korruption. Låt kärlek vara er ledstjärna. De korrupta är inte kapabla att älska, för kärlek är att ge och de förstår inte konceptet av att ge. Kärlek överlever och skapar ett avtryck på själen som inte kan raderas. Du och jag, min kära, är ett exempel på detta, inte ens döden kan släcka den.

Jag är medveten om, min kära, att det är den nionde årsdagen av min bortgång den 15 januari. Sörj mig inte, för jag är fortfarande med dig. Jag visar dig varje dag att jag aldrig har lämnat din energi. Det är kärlekens kraft. Att ha kärlek i ditt liv är att ha allting.

Min kärlek växer sig starkare för varje år och ger ditt liv näring och stödjer ditt arbete. Tillsammans kan vi flytta berg.

Din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Wednesday, January 9, 2013

Montague Keen - January 6, 2013


 Montague Keen - January 6, 2013


Jag kan känna din iver och upprymdhet, min kära. Bevisen är nu ute och tillgängliga för alla. KABALEN har EXPONERATS, äntligen! Ja, det har tagit lång tid, men det måste göras noggrant och begripligt. Nu talar fakta för sig själva. Det är en plikt för alla att erkänna de verkliga fakta och handla därefter. Ni, folket, kan nu se hur ni förslavats av en korrupt regim. Ni äger inte ens era egna egendomar, ni är bara hyresgäster. Inte heller äger ni er egen bil. Ni har aldrig fått höra sanningen om någonting. Även era barn ägs av staten, vilken kan och även tar bort dem efter behag.

Som jag har sagt tidigare så hävdar PÅVEN att han äger hela planeten. Ännu en gång vill jag påminna er om att ”ingenting är som det verkar vara”. Titta själva på alla bevisen. Det är nu dags att upphöra med att vara slavar. Sanningen kommer att göra er fria, och sanningen finns där för alla att se. Dr Leonard Coldweil har gjort forskningen för er. Det är dags för er att studera den själva. Ni måste erkänna att det var en mycket smart komplott. Ni blev alla lurade av den. Nu har ni fått alla möjligheter att kliva ut ur träldomen och återta ert arv.

Michael Tsarion har också visat er när och var hela det här bedrägeriet började och hur det planerades för 2 000 år sedan. Ni har matats med LÖGNER om vem ni är och varifrån ni kom. Planeringen som gick över till att ta över mänskligheten är helt fantastisk. Ingen sten lämnades ovänd. De satte upp sina mål högt och de har nästan uppnått dem. Vi, i andevärlden, kunde inte tillåta att detta skedde. Vi har bemödat oss om att visa er vad som gjorts mot er. Nu vaknar ni upp i tusental och accepterar inte längre det ni fick lära er i det förflutna.

Utmana allting: sluta upp med att bara acceptera att ”det är lagen”, och acceptera att lagen inte skyddar er eller det som är ert, det skyddar endast företagen. Det är dags nu att enas och komma tillsammans. Kabalen kan inte fungera utan ert samarbete. Så fråga er själva: VEM HAR DEN VERKLIGA MAKTEN? Ju förr ni inser detta faktum ju snabbare kommer ni att befria er från slaveriet!

Detta är första gången i er historia som ni har fått den här möjligheten att ta tillbaka er makt och därmed befria mänskligheten. Var säkra på att ni kan göra detta. Ni är inte ensamma, Universum, liksom den andliga världen, är med er just nu. Om vi kunde göra det för er så skulle vi göra det. Men detta är något ni måste göra själva.

Maktens tempel börjar falla sönder. Det behövs inte mycket för att få bort dem. De skyddar bara sitt eget. De bryr sig inte om er. Ni är bara slavar som tror på illusionen som skapades av dem. Ni har allt att se fram emot, tänk på firande över hela världen när ni klipper av bojorna och ser LJUSET. Med tanke på den hastighet som världen håller på att vakna upp på så är den nästan redo att kapa banden till Kabalens förslavande av mänskligheten.

Vet att era familjer i andevärlden är med er, vartenda steg på vägen, i detta, den mest spännande resan i era liv. Några av de fantastiska människorna från det förflutna är med er på Jorden för att hjälpa er i det här uppdraget.

Vatikanen kommer att få ansvara för sina brott mot mänskligheten. Den är ansvarig för så mycket som har hållits väl dolt bakom de till synes omtänksamma ansikten som visas för allmänheten. Snart kommer det att försvinna, det kommer att försvinna utan ett spår av dess onda styre.

Övertagandet av Amerika sker nu: men få lägger märke till tecknen. Brott har begåtts för att ta bort folkets rättigheter att försvara sig själva. Stäng av era TV-apparater som bara tjänar till att hålla er under kontroll – ni kommer aldrig att hitta sanningen där. Det är allt en del av sinnes- och tankekontrollen som har skapats för att förslava er. Det amerikanska folket tror att de har rättigheter, det blir intressant att se vem som vinner den kampen. Världen ser på när de spelar ut den nu. Vad det amerikanska folket tror på, och vad som är riktiga fakta, är två fullkomligt olika saker. Låt det som sker i Amerika bli en läxa för er alla.

Vi måste sluta nu för Veronica har arbete som måste göras med de människor som kommer att anlända inom kort. Allt kommer att avslöjas när tidpunkten är den rätta. Kom tillsammans i kärlek och ljus och dela med er av er forskning. Hjälp till att öppna dessa sinnen som är rädda för att öppna upp för sanningen. De behöver vägledning.

Ingenting kan stoppa oss. Tillsammans har vi makten och viljan att övervinna allt motstånd. Min kära, njut av att få vara med dina vänner. Jag kommer också att vara närvarande. Vi kommer dit!

Min kärlek är din för alltid. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - December 30, 2012


 Montague Keen - December 30, 2012


Så många av er skadas, oavsett det är genom sjukdom, emotionella eller finansiella problem så bombarderas ni av mörka energier och ni har svårt att höja er över dem. Det kommer inte att vara. Det har gjorts för att försöka hindra er att vakna upp och se all den information som undanhållits er i åratal. Låt er inte distraheras av detta hur dåligt ni än mår. För att du själv har skadats betyder inte det att du har tillåtelse att skada andra vars intentioner är hedervärda.

Ni är alla i detta tillsammans och kämpar på samma sida med ett mål i sikte – att avlägsna den Mörka Kabalen! Kabalen använder samma formel varenda gång för att uppnå sina mål. Ser ni inte att genom att döda era barn så hoppas de att kunna ta bort era rättigheter så att de kan stifta lagar som gör att ni hamnar i deras klor? Tänk noga på det här, för ni har allt att förlora. Infiltratörer är placerade för att vädja till massorna så att det verkar som att ni inte bryr er om att ni inte gör som de kräver.

Lär er från de fruktansvärda tragedierna. Känn igen formlerna och se er om efter de verkliga förövarna. De ger inte upp så lätt. Ni måste vara vakna och alerta för att kunna se bakom den officiella historien. Ni har inte fått veta sanningen. Var ståndaktiga och låt er inte gå med på något ni sedan ångrar. Sanningen är ibland konstigare än fiction och Kabalen skrattar åt er. De spelar ett spel med er. De visar faktiskt i förväg vad de har för avsikt att göra, och ni ser det inte ändå.

Kabalen är säker på att ni är tillräckligt sovande och inte kommer att märka vad de gör. De uppskattar mycket det faktum att de har kommit undan med så mycket under så lång tid. Det är nu upp till er alla att läsa allt det som dolts för er. Modiga människor kommer nu fram med det för att ge er möjligheten att förstå den verkliga sanningen.

Du såg, min kära, att portarna till den Inre Jorden avslöjades. Du frågade: ”Vem skapade EJ FLYGZONER?” (över norra och södra polerna). Varför var det så viktigt för dem att hindra er från att känna till dem? Det finns så mycket mer för er att lära er om er planet. Ni behöver veta varför er värld är i det tillstånd den är i dag och varför kontrollen ligger i så få händer. Religionerna har gjort mer för att kontrollera massorna än något annat, ändå klamrar människorna sig fat vid dem på grund av den rädsla de har ingjutit i människor om platser som inte finns.

Gå framåt in till år 2013 med ögonen vidöppna och med kärlek i era hjärtan och i den säkra vetskapen att ni är på rätt väg där sanningen är det främsta. Det finns tillräcklig information ute i det offentliga rummet för att övertyga er om att ni ständigt har ljugits för av de som fattar besluten. Sluta upp med att vara offer. Det fordras mod att sluta med att vara ett hjälplöst offer, men ni måste kliva in i er egen kraft.

Antikens historia har alla svaren. Ja, ni behöver gå tillbaka så långt för att kunna förstå varför världen befinner sig i sådant kaos nu. Det var då det stora övertagandet började. Ni har ljugits för och kontrollerats som får ända sedan dess. ”Kärlek ändrar allt”. Det är så sant. När mänskligheten lär sig att älska, istället för att frukta varandra som ni har lärt er, då kommer dödandet att upphöra och det blir fred för hela mänskligheten.

Ju mer kärlek ni ger ju mer får ni. Varje varelse på Jorden behöver bli älskad och omhuldad. Sänd KÄRLEK till situationer som verkar hopplösa, vänta sedan för att se hur energin förändras. Låt kärlek bli ert vapen. Använd det för att ta fram förändringarna som behövs.

Många av er förstår inte att ni först måste älska och acceptera er själva innan ni kan älska varandra, eller använda kärlekens kraft för att åstadkomma fred och harmoni. Ni är riddare i skinnande rutningar som kommer att rädda er planet ur de otrognas händer. Allting kommer att falla på plats när tiden är den rätta. Ni behöver bara vara öppna för det. De som bara strävar efter ekonomisk vinning kommer att lämnas kvar vid vägkanten. Det är dags att omvärdera dina värderingar, eftersom de skapar en sådan rädsla och stress som tar över ditt liv totalt och du missar att se hela bilden och din egen del i den.

Många av er är måltavlor på grund av ert arbete för rättvisa och sanning. Ni måste inse detta faktum och åberopa skydd och vägledning. Ta ansvaret för ditt liv och ditt välbefinnande. Stäng alla dörrar för möjliga attacker och grunda dig hela tiden och be om skydd. Skydd kan inte ges utan att man ber om det. Du har fått lära dig detta den hårda vägen, min kära. Du antar att det bara är otur, men när dina ögon är öppna så ser du klart att du har valts ut för angrepp för att försöka hindra dig att utföra ditt uppdrag.

Så snart du inser detta faktum kan du ta itu med det. Detta visar hur alerta de inom Kabalen är, de vet vilka alla är och de vet deras roll i att förverkliga övergången. De inom Kabalen FRUKTAR DIG och det är därför de attackerar dig. De anser att din roll är viktig så du måste acceptera ATT DET MÅSTE VARA SÅ! Det är upp till dig att använda alla medel som står till förfogande för att skydda dig själv. Du har ingenting att frukta, förutom fruktan i sig själv. Omge dig själv med kärlek och ljus.

Veronica, min kära, livet fortsätter att vara en kamp för dig. Att försöka hålla alla på rätt spår och bli skyddade är inte en lätt uppgift. Du behöver stödet av dem runt om dig. Ni är ett team och bör agera som ett sådant. De hinder och blockeringar som uppstår skickas till dig för att pröva dig. Fortsätt att arbeta i säker vetskap om att vi kommer att lyckas. Jag går på den här ensliga vägen med dig, min kära. Vi har älskat varandra under många livstider. Svunnen kärlek är kraftfull, den kan inte dö. Den skall värderas som något ovärderligt. När du finner den, uppskatta den!

Låt oss gå framåt, min kära, i kärlek och ljus.

Din beundrande make Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.