Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, November 27, 2012

Montague Keen - November 25, 2012


 Montague Keen - November 25, 2012


Propagandamaskinerna kan inte längre lura folket. Varje dag bevisar vad de verkligen är för något. Deras spel är över! Nu måste de ta itu med konsekvenserna av sina handlingar. De har förstört mycket av vad som var gott i er värld. Du samlar nu de rätta människorna omkring dig för att du skall kunna slutföra ditt uppdrag. Det kommer att ske. Mina sista ord till dig, på natten när jag gick över till andevärlden, var ”När tiden är den rätta”. Det är, naturligtvis, vår rätta tid, inte er.

Vi vägleder dig varje steg på vägen. Vi tar in de rätta personerna för att ge dig styrkan och fördelen av deras kunskap och förmågor. Ert team växer. De är speciellt utvalda för att smälta samman som ett när tiden kommer för att gå vidare och föra allt fram till slutet för vad som planerades för nästan 2 000 år sedan. Det enorma i ditt uppdrag börjar först nu inses av de som finns omkring dig. De måste stödja och hjälpa dig genom dessa svåra tider. Det kommer att bringa fred till mänskligheten. Tillräckligt många människor är medvetna om att de måste vilja ha fred för att fred skall kunna bli verklighet.

Många varelser från andra planeter ger sig nu tillkänna för er och försäkrar er om deras engagemang för er planet. De har så mycket att dela med sig av till er. De vakar över er och guidar många av er genom dessa sista döende timmar av mörker. Så mycket händer som ni är, ännu, omedvetna om på grund av att median är kontrollerad av de mörka krafterna. Kabalens planer har blockerats, de sprattlar nu på klipporna, oförmögna att återta kontrollen. Detta är en tid när de är som farligast, för de har ingenting kvar att förlora. Ni får inte frukta dem, oavsett vad de kommer upp med för att ingjuta rädsla. Det finns bara ett fåtal saker kvar som behöver sättas på plats innan Kabalen medger sitt nederlag och lämnar er planet för alltid. Sanning segrar alltid över ONDSKAN.

Håll er till det som är NATURLIGT, både när det gäller mat och medicin, var selektiv i allt som ni väljer att ta in i era kroppar. Respektera er kropp, den hyser er själ och bör bli sedd som det. Kabalen använder varenda möjlighet för att hitta nya vägar att sakta ner er mentalt och för att skapa hälsoproblem så att ni ”behöver” medicinering som förstör er hälsa och snabbar på er bortgång. Allt är en del av planen. Många sjukdomar är skapade i laboratorier och släpps ut över en intet ont anande allmänhet. De som ni har litat på har ljugit för er och vilselett er. De gamla sätten var de bästa och de säkraste.

En dag i en nära framtid kommer allt att bli förklarat. Ni kommer att inse precis vad ni har levt era liv genom och manipulationen som skett från födelsen till döden. De kontrollerar varje ögonblick av era liv, och det är chockerande att detta har kunnat pågå utan att de flesta av er någonsin har misstänkt något av det. Manipulationen av mänskligheten var ett mästerverk av planering. De hade maktpositioner i varje område i era liv. Det var ett tyst övertagande. Även jag var omedveten om detta när jag levde på Jorden. Jag var alltid för upptagen med min egen forskning inom det paranormala och så vidare. Jag misslyckades med att se den större bilden tills jag gick över.

Det var då jag fick möjligheten att avslöja den genom Veronica som, måste jag säga, såg mycket snabbt vad det var som hände runt omkring henne. Hon var chockad över att så många människor var totalt omedvetna om vad som hade gjorts mot dem. Kabalens dolda infiltration överallt, utan att någonsin ge den minsta antydan om sina planer, var verkligen smart. Nu ser människor med vidöppna ögon vad de håller på med och de kan inte förstå att de varit så naiva. Ingenting var vad det verkade vara. Att vakna upp från ett sådant kontrollsystem har inte varit lätt för många av er. Bli inte rädda, det är vad som var menat att ske. Tiden är nu kommen.

Er planet kommer att återställas i all sin stora skönhet, med lite assistans från er alla. Allting som är negativt har tagits bort, även just nu när vi skriver detta. Det har blivit demonterat och kasserat av er. Ni kommer att få lära känna hela er planet och ni blir fria att utforska och undersöka allt som hölls dolt för er. Att lära känna era medmänniskor som jämlikar och lära er att var och en är en del av det hela, kommer att bli spännande. Ni blir en enda stor och lycklig familj av Jordens mänsklighet, som kommer att välkomna alla som har hjälpt till att föra er till övergången från mörker till ljus. Vad mer kan man önska sig?

Min kära, du arbetar för hårt. Du har ytterligare en ansträngande vecka framför dig. Var snäll och koncentrera dig på arbetet med ”Den ende”! Detta måste vara din prioritet från och med nu. Du förstår nu helt varför han fick din uppmärksamhet på ett så dramatiskt sätt. Vi är de som flyttar och rör om. Vi skapar situationer som för samman de rätta personerna. Människor som annars aldrig skulle ha träffats. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma från den här sidan av livet.

Veronica, min kära, gör det jag ber dig om. Jag kommer att vägleda dig vartenda steg på vägen. Jag lämnar dig aldrig. Våra band är för alltid.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg 


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Montague Keen - November 18, 2012


 Montague Keen - November 18, 2012


Min kära, det är hjärtevärmande för oss att se när människor vaknar upp till det faktum att de som kontrollerar er värld också kontrollerar er media. Det är så de har lyckats hålla sig i mörkret angående sina planer för er värld. När ni nu hör sanningen berättas på era TV-apparater då vet ni, utan några tvivel, att ljuset har triumferat!

Ni var så upprymda över att få veta att många i Irland stämmer bankerna. Så TILLS BANKERNA SVARAR PÅ ANGKLAGELSERNA så behöver inte folket betala några lån! Irlands folk är att gratulera för detta. De är de första som försöker ta över bankerna. Det kommer att bli intressant att se hur detta utspelar sig.

Tvivla aldrig för ett ögonblick på att Ljuset kommer att återvända till Jorden. Vägen kanske blir stenig ibland, och många hinder kommer att läggas i vägen, men ingenting som ni inte kan övervinna. Ni genomlever nu alla den sista tiden. Propagandan som de mörka tjänarna har öst över er är nu avslöjad. Det fungerar helt enkelt inte längre för dem. Även deras eget folk står nu upp och avslöjar de lögner som hållit ihop allt för dem.

Deras korthus befinner sig på en mycket skakig grund. Fåren är inte längre beredda att fortsätta med att stötta upp det. Allt som inte är baserat på sanning kommer att krympa ihop och falla och ni börjar se alltsammans runt om er. Den hjärntvätt som gjordes för att hålla er på plats fungerar inte heller längre. Vad som sker är en gemensam ansträngning: Andevärlden och de som är öppna för vägledning från anden gör nu ett fint jobb.

Barnmisshandeln som var topphemlig under åratal börjar nu öppet diskuteras för första gången. Min kära, du försökte att föra fram detta till allmänhetens kännedom för många år sedan, men du hamnade mot en ogenomtränglig tegelvägg, oavsett hur mycket du försökte. Nu har den väggen kraschat, den kommer att falla, och sanningen om omfattningen av misshandeln kommer att presenteras och exponeras. Detta är en viktig del av reningsprocessen.

Ingenting av detta slag kommer någonsin mer att tolereras. De stora maktcentra som en gång regerade kommer att upplösas och försvinna från Jordens yra för alltid. Detta sker just nu, mitt framför era ögon, precis som det skall göra. Vid den här tiden nästa år kommer ingenting att vara som det är idag. Avlägsnandet av makt kan inte ske över en natt, för det är en gradvis process av avslöjande och borttagande.

De rätta människorna måste också vara på plats för att plocka upp bitarna och ta världen framåt mot en fredlig framtid. Ett tillfälligt kaos kan inte undvikas för detta är ett massivt projekt och kan inte forceras fram. Vi har övervägt alla eventualiteter. Allting som är korrupt, på något sätt, kommer inte att tillåtas att överleva, men en del kommer att försöka!

Många av er har fått se framtiden i syfte att uppmuntra er fram emot det önskade resultatet. Dela gärna denna information för det kommer att ge andra styrkan att avvisa den mörka livsstil som de har blivit vana vid. Förändringar kommer inte så lätt för många av er. Ni måste inse er styrka och ert antal: ni är de 99 % - ni är många och de är få!

Forntida portaler blir nu aktiva än en gång. De för med sig upplysning till många människor. Hemligheter som var väl dolda kommer nu att avslöjas och information förs fram i ljuset som kommer att göra er både förtjusta och förvånade. Detta sker i många länder. Det upptäcks nya saker varje dag när Jorden ger upp sina hemligheter. Det är en spännande tid att vara på Jorden i. Information kommer att ges när ni sover och när ni är i djup meditation. Allt detta är lagrat i ert undermedvetna och ni kommer bara att veta saker, utan att veta hur ni kan veta det.

De av er som vet att ni har en roll att spela i övergången bör förbereda er för att handla på ett ögonblicks varsel, när än kallandet kommer. Vi behöver det där överraskningsmomentet. Energiförändringarna blir då mer kraftfulal. Gå med dem: de ger er styrkan att delta i avlägsnandet av mörkret. Allt kommer att bli klart när vägen uppenbaras.

Min hustru har haft några ansträngande dagar. Var snälla och förstå, om ibland, vår länk inte är lika kraftfull som vi skulle vilja. Hon är bekymrad över avslutet av sitt arbete på Jorden. Vänligen förstå, hon har många bekymmer att handskas med.

Jag önskar, min kära, att jag fortfarande fanns bredvid dig.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg 


Website: The Montague Keen Foundation


Saturday, November 17, 2012

Montague Keen - November 11, 2012


 Montague Keen - November 11, 2012


Kom ihåg att du kan tro på vad du vill, men du är ansvarig för vad du väljer att tro på.

Dessa ord uttrycker vikten av vad du väljer att tro på. Du kan inte längre vända ett blint öga till vad som så uppenbarligen inträffar runt om dig. Kabalen har planer som skulle chockera dig ända in i märgen. De har följt en noggrant planerad väg för att åstadkomma förstörelsen av er värld så som ni känner den. De behöver inte er längre. Det är därför de översvämmar din luft med aluminiumpartiklar och tillsätter fluor i ert vatten som orsakar sjukdomar och mycket lidande.

Varför står du overksam och låter dig och de dina behandlas på det här sättet? Det är dags nu att ni alla vidtar åtgärder för att skydda mänskligheten. Du fick veta, min kära, att för femtio år sedan var mänskligheten redo för övergången. För att förhindra detta införde Kabalen GM-livsmedel, genetiskt modifierade livsmedel, chemtrails etc, som förhindrade den naturliga processen. Nu kämpar ni för att slutföra denna mycket nödvändiga och naturliga process. Skall ni låta denna möjlighet att kliva ut ur den tredje dimensionen misslyckas också?

MEDVETANDET VÄXER INTE GENOM ATT NI FÅR VETA FAKTA - DET VÄXER GENOM SÖKANDET EFTER DEM.

Detta är en kritisk tid för mänskligheten. Ni har inte den lyx som kallas tid. Ni måste ta ansvar och agera nu. Det finns så många vägar som leder till SANNINGEN. Sök inte i religioner efter den för där hittar ni den inte. De blockerar istället er övergång, precis som den gjorde för femtio år sedan. Tillåter ni verkligen att de gör det igen?

Människorna i Andromeda försökte ge sig till känna för er för att hjälpa er för ungefär fjorton år sedan, men rädslan för att kliva in i det okända förhindrade detta. Är ni beredda på att nu vara modiga, trygga i vetskapen om att ni står för sanning och ljus och inte längre kommer att stödja en korrupt regim som avsåg att förstöra er?

De döljer inte sina planer. De är övertygade om att ni är så förblindade av trivialiteter att ni inte kommer att se vad de håller på med. Ni har så mycket att se fram emot. Det är ni som skall besluta när ni skall ta steget. Snälla ni, stå inte bredvid och se på när er planet blir ruinerad genom girighet. Varenda själ har den gudomliga rätten att få andas ren luft, att dricka rent vatten och att äta mat som naturen har avsett.

Många av er blir störda i livet för att orsaka stress och rädsla. Det visar bara på hur desperata de är. Stöd varandra. Låt andra också få veta att de inte är ensamma och att de kan överleva. Ni behöver varandra i denna svåra tid. Allting kan vara skrämmande när man inte förstår det, eller varifrån det kommer.

Återupptäck din egen inneboende styrka. Du kan göra det. Du behöver bara be om det. Mänskligheten har överlevt så mycket i gångna tider. När du lär dig din sanna historia så kommer du att få se detta själv. De som bär ansvaret för att ha förändrat er världs historia kommer att få stå till svars för sina brott mot mänskligheten. Deras byggnad av kontroll kommer att falla sönder till stoff när de tonar bort från er världs historia. I framtiden kommer den endast att vara känd som en dålig episod i mänsklighetens utveckling. Solen kommer at lysa igen och ge ut sina helande strålar och dess värme kommer att omfamna och trösta mänskligheten som det var meningen att den skulle göra.

De flesta länder vaknar nu upp och ser sanningens ljus, och följer det. Det kommer inte att finnas något behov av krig eller arméer, så dödandet kommer att ta slut. Ni har blivit bombarderade med krigspropaganda, men ni är nu medvetna om det meningslösa i allt sådant. Det bara händer, om och om igen, och det är bara namnen på länderna som ändras. De behöver blodet som strömmar och den energi som kommer av rädslan, som skapas av krigen.

Kom tillsammans och ignorera de falska skillnaderna mellan raser och trosbekännelser. Lär er vem ni verkligen är och varifrån ni härstammar!

”Vet vem du är”.

Det är dags nu att tala ut. Korruptionen som har tagit över allting i er värld måste stoppas. De kan inte längre gömma sig bakom sina MASKER. De blir mer utsatta för varje dag.

Vi håller starkt emot ett Tredje världskrig. Guds folk vill inte ha det. Det har aldrig funnits, och det kommer inte att finnas, ett skäl för att förklara krig. Iran är ett fredligt land. Många av dess folk härstammar från de forntida irländarna, och till många andra länder kan de också hävda, rätteligen, att de har en blodkoppling. DNA ljuger inte utan utrycker faktiskt den VERKLIGA SANNINGEN. Så underbart det kommer att bli i framtiden när alla de som härstammar från det forntida Irland kommer att besöka Irland för att utforska sina rötter och lära sig sin egen sanna historia.

Ni har fått veta tidsplanen för slutförandet av överföringen och vad som måste göras innan den inträffar. De rätta personerna har kommit fram för att hjälpa er. Mer hjälp behövs. Vi kommer att sträva efter att få fram den till er, och finansieringen för att se till att det genomförs. Det är en stor börda för dig, men du har nu någon du kan lita helt på, som arbetar vid din sida. Vi valde väl, min kära. Han är en på miljonen. Du har rätt, han återvände till Jorden speciellt för detta uppdrag. Ni har arbetat tillsammans i det förflutna. Du förstår vad som måste göras och du har kommit lång väg redan.

GEO-TEKNIK, UNDERJORDISKA STÄDER och GENETISK INGENJÖRSKONST HAR ALLT BLIVIT AVSLÖJAT Var snälla och undersök detta själva. Det skulle förklara så mycket. Det är viktigt att veta vad ni står inför. Vilken typ av vetenskapsmän skulle planera och producera sådana saker för att användas mot sin egen art?

Önska Prudence en lycklig 21-års födelsedag från mig, Säg till henne att jag kommer att vara där i anden! Njut av att vara med din familj och dina vänner. Jag är alltid med dig när vi fortsätter att slutföra vårt arbete på Jorden. Var lycklig, min känna. Ingenting händer utan mitt godkännande.

Din beundrande Monty!Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg 

Friday, November 9, 2012

04.11.2012


 04.11.2012


Montague Keen - November 4, 2012
Min kära, vilka förändringar du kan se i denna tid av avslöjanden! Allt kommer att bli exponerat och avlägsnat så att bara ljus återstår. En sak jag känner att jag måste påpeka är, att dessa som vägrar att acceptera den verklighet som er värld befinner sig i och stänger sina ögon för allting runt om dem, faktiskt blir medbrottslingar till mörkret.

Ni måste lära er att omfamna förändring, för ingenting kan gå framåt förrän ni gör det. Kabalen använder vartenda trick i sin arsenal för att lura er till att acceptera GMs modifierade grödor, vaccinationer, fluor i vattnet etc. NEJ är bara ett enkelt ord, men det är effektivt i att vägra att bli behandlad som ett får.

När ni kommer tillsammans och säger ett kraftfullt NEJ så kommer de inte att ha ett ben att stå på. Deras spel är över. Ni ser nu rätt igenom det och era ögon är öppna. Det är dags att ta tillbaka allting som är ert. Det är skönt att se att så många tar tillbaka sin suveränitet. Snart kommer ni att kunna få ett universellt födelsecertifikat!

Det kommer att befria er från all religiös kontroll. Sedan kommer ni inte längre att vara slavar. Ni blir fria andar som har en upplevelse på planeten Jorden. Många av er är medvetna om att ni har ett syfte. Det är nu dags att fullfölja ditt syfte, Du kommer att bli vägledd. Det ligger helt i dina händer. Tillsammans har ni makten att förändra er värld fullständigt från mörker till ljus.

Många av er var stora personligheter i det förflutna och uppnådde mycket och ni valde att återvända till jorden för att vara en del av övergången. Ni finner alla varandra och arbetar tillsammans. Ni känner även igen varandra från förflutna liv, i vissa fall, precis som du och jag gjorde, min kära. De rätta människorna är nu på plats i många delar av er värld.

Dessa människor avslöjar de mörka tjänarna och alla deras illvilliga planer. Som ett resultat av detta kommer barn att i framtiden leva sina liv utan rädsla för övergrepp från något håll. Dessa övergrepp har kommit från toppen och ner. Det är därför de inte avslöjades, för de mörka kontrollerar polisen och pressen och tills nu var de inte ansvariga inför någon.

Så under många år har de som misshandlats inte haft någon röst. Och detta förändras nu. Modiga människor har kommit fram för att avslöja sanningarna. Denna exponering kommer att chocka många av er, men sanningen måste komma fram. Det är alltsammans en del av healingprocessen. Några av er har kommit lång väg och väntar ivrigt på förändringen nu. Hjälp andra att få upp farten också, för de håller er tillbaka.

Den avsiktliga förstörelsen av leylinjerna i vartenda land har hållit er som slavar i mörker. Det är viktigt att förstå den stora betydelsen av energinätet. Det nätet måste återställas så snart som möjligt. Det kommer att göra en oerhörd skillnad för energin i er värld. Kabalen har ingen rätt att täcka över och förstöra det nätet. Detta är en extremt viktig del av övergången. Det finns de som är utrustade för att utföra det arbetet, för det måste göras. Så hjälp kommer att ges till dem. Ni behöver bara be om den.

Du milde tid vilken spännande tid att vara på Jorden detta är! Vi kan bara se på och hjälpa till. Min kära hustru gör mycket för att exponera och ta bort de mörka och de korrupta. Hennes dator blev utsatt för hackers vid två tillfällen, vilket har orsakat henne många problem. Det finns alldeles för många människor som nu arbetar för ljuset för att de mörka tjänarna skall kunna hantera dem alla. Ljuset sprider sig vitt och brett, särskilt i det kära landet Irland, där övergången måste börja. Ni har allt att vinna och inget att förlora. Det är bara en fråga om att se sanningen i vitögat och vara utan fruktan och rädslor.

Tro på er själva! Ta tillbaka er kraft! Den så kallade maktstrukturen som har hållet er i slaveri har ingen makt över er utan att ni accepterar det! När ni gör er egen forskning så blir allt klart som en klocka. Ni kommer att undra hur ni kunde ha trott på så flagranta lögner under så lång tid.

Jag vill påminna er igen att ”ingenting är som det verkar vara”. Denna enda hierarki styrde hela världen. De trodde också att de ägde världen och alla som finns i och på den. Tja, det kommer att bli intressant att se vad som händer när tioöringen ramlar ner och allt blir avslöjat. Håll utkik efter det! Det kommer inte att dröja så länge. Det går allt snabbare! De korrumperade har nått sina höjder så de har en lång väg att falla ner, och falla kommer de att göra, för det är dags nu för en ny början.

Öppna era hjärtan och sinnen för sanningen. Den kommer att befria er!

Min kära, du är trött. Försök att koppla av mer. Jag vet att det är spännande att se på när dammen brister och sanningen flödar fram från alla håll. Vår tacksamhet går till alla som delar sanningen med andra! Detta är en mycket viktig roll att spela. Allt kommer nu tillsammans på ett fint sätt. Min kärlek omger dig, min kära, och dem som hjälper dig att fullfölja din roll i denna nya början.

Alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation 
Översättning: Gertie Dahlberg


Website: The Montague Keen Foundation


SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.