Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Tuesday, August 28, 2012

26.08.2012


26.08.2012


Veronica, min kära, resultatet av våra ansträngningar med att förhindra ett Tredje världskrig blir mer uppenbart för varje dag. Kabalen har blivit ganska desperat. Folk talar ut och avslöjar vad Kabalen har gjort för att förstöra och kontrollera mänskligheten. Vissa kan inte längre klara av skulden de känner för vad de tvingades att göra när de var under kontroll av Kabalen. Många försattes i situationer där satanisk misshandel gjordes fullt acceptabelt.

De var dumma nog att ge efter utan att veta att allt blev inspelat och användes emot dem för att tvinga dessa så kallade ”respektabla” människor att lyda Kabalen eller bli ruinerade av exponering. Denna formel har fungerat i generationer och den fortsätter än i denna dag. De fås att tro på att de tillhör en ”exklusiv klubb”. De gjorde Lucifers tecken för att visa att de är glada att tillhöra den. De ser sig själva som överlägsna de mindre, umbärliga dödliga.

Mänskligheten kan inte så lätt svälja lögnerna längre. Det är så skönt att se hur många som har vaknat upp till verkligheten. De ser nu tydligt när någon ljuger för dem. De smartaste bedragarna och förfalskarna är inte längre säkra från exponering och upptäckt, då sanning och ljus gör framsteg oavsett Kabalen som nu är utsatta för första gången, vilket exponerar deras onda komplott.

Mänskligheten vaknar upp till detta stora bedrägeri och börjar se klart dem som har svikit och förrått dem och medvetet överlämnat er till era förtryckare. De är skyldiga till förfalskning av er världs historia och har ersatt den med en väv av LÖGNER som de noggrant har bevakat. Hemligheten om detta bedrägeri har nu insetts.

Det är Irland och det irländska folket som har lidit mest och som fortsätter att lida än i dag på grund av detta bedrägeri. De forntida irländarna, som lyckligtvis bosatte sig i andra länder och delade med sig av sin stora kunskap, har utplånats från era historieböcker. På den tiden visste man vad Vatikanen var kapabel till. Människorna var orädda och säkra på vem de var. Det tog en hel del för Vatikanen att förstöra och kontrollera det irländska folket. Nu när sanningen läggs fram för dem kan de se tydligt vad som gjordes mot dem, och mot hela mänskligheten, som ett resultat.

Alla på planeten har fått lida som ett resultat av vad som gjordes mot dem. Det är nu dags att rätta till det som var fel. Det är häpnadsväckande att detta bedrägeri kunde pågå under så lång tid utan upptäckt. Propagandan, använd för att skapa ett falskt intryck av allt, var noga planerat och genomfört. Se inte på dem ni leddes till att tro var era överordnade efter vägledning. Det är upp till var och en av er att ta ansvar. Sök sanningen själva. Ni har blivit så dåligt behandlade och misshandlade för att tillfredsställa girigheten hos Kabalen.

Ni har nu bevis på att många bankirer blivit arresterade och tvingade till att svara för sina dåd, men det finns ingenting om detta i press eller TV. Fråga er varför denna information hålls borta från er. Detta är bara ett exempel på kontrollsystemet som ni har accepterat tills nu. Ni förtjänar sanningen. Ta tillbaka er makt. Tillsammans är ni oslagbara! Det skänker oss en stor glädje att se när ni kommer tillsammans och delar med er av kunskapen och stöder varandra under de sista stegen i transformationen.

Jag önskar att vi kunde dela våra planer med er, men det är viktigt att vi håller dem hemliga just nu. Ni har alla gått igenom så mycket och vissa har blivit allvarligt prövade ibland. Ni har stått fast i vetskapen att sanningen kommer att göra er fria. Allting kommer att rättas till i er värld och freden bli återställd. Mänskligheten kommer att leva tillsammans i harmoni, precis som i forna tider. Vad ni har fått genomleva kommer att ses som den mörka medeltiden.

Skratt skapar en underbar energi. Det är det bästa medicinen. Ni kommer inte att finna rädsla där det finns skratt. En familj som skrattar tillsammans håller ihop. Ni är alla delar av ett stort team. Det spelar ingen roll vilket land ni lever i, ni är alla ett i era ansträngningar för att ta bort Kabalens kontroll för alltid. Många är skyldiga er tack för sina liv, för ni var modiga nog att exponera Kabalens planer för Olympiaden i London. De kunde inte genomföra sina planer att döda tusentals oskyldiga människor. Det år så effektiva ni är!

Ni kommer att lyckas: tvivla aldrig på det! Ignorera de barriärer som utan tvekan kommer att placeras framför er för att ni skall känna er dumma för att ni tror på att sanningen kommer att triumfera över ondskan. Det fordras en stark karaktär för att stå upp för vad man tror på, oavsett Kabalens ansträngningar att snärja en. Kom ihåg vem du är och varför du är på Jorden vid den här tiden.

Snart kommer ett av de stora kontrollsystemen att falla. Sedan kommer hela korthuset att rasa ihop. Kom ihåg, min kära, när jag först gick över till andevärlden och jag sa detta så tvivlade du på att detta skulle kunna inträffa. Nu vet du utan några tvivel att det är bara en tidsfråga innan det kommer att falla sönder. Det kommer att förintas utan ett spår och försvinna från Jordens yta, dess skräckvälde är äntligen över. Det var ansvarigt för mycket av det som var ont och korrupt. Död och förstörelse var dess byggstenar och dess girighet hade inga gränser.

Endast de som fortfarande befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd väljer att förbli okunniga om sanningen, och snart kommer det att bli uppenbart även för dem. Nu måste ni möta den fruktansvärda sanningen om vad som gjordes mot mänskligheten för att hålla er i ett tillstånd av okunnighet. Du kommer att bli förvånad när du ser vad dina ansträngningar åstadkommer. Framtiden är er. Njut av äventyret!

Saker och ting går nu snabbt framåt och det är svårt att hålla takten med allt. Du kan bara göra ditt bästa, precis som du alltid gör. Men jag vill att du Veronica tar dig tid att vila också. Var beredd, min älskade.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Friday, August 24, 2012

19.8.12

Montague 19.08.2012Era förtryckare misslyckas med att finna en lösning på problemen de står inför. Långsamt kommer de fram till slutsatsen att de inte har något val. Vad vi ser är att en dag kommer ni att vakna upp och finner att de har flytt utanför planeten. Det är då all den mörka teknologin kan demonteras. Den kommer att ersättas med en teknologi som kommer att muntra upp er och förvåna er. Försök att vara förstående, det är inte lätt för dem att bara gå ifrån allt som de nästan hade nått fram till.

Vi kommer att ta hand om dem så snabbt vi kan. Vi kommer också att tvingas ta hand om dem som vägrar att lämna den tredje dimensionens tillstånd. Det har ett järngrepp om dem och de är vettskrämda för att lämna det. De är rädda för förändringar av alla slag. De har inte lärt sig att lita på bevisen som har placerats mitt framför näsan på dem. De klamrar sig fast vid materiella ägodelar och vägrar att se att när man förenas med sina vänner från andra planeter har man allt man kan önska sig. Även om de är begränsade i sitt tänkande så kommer de att tas om hand.

Ett massivt helande kommer att ske och alla kroppsliga sjukdomar kommer att försvinna. Så oroa er inte för ert nuvarande tillstånd av hälsa för det kommer att tas om hand. Många av er har arbetat hårt för att få till stånd den här transformationen. Snart kommer ni att få se frukterna av ert arbete.

Veronica, du hade några intressanta diskussioner den här veckan. Än en gång blir det bevisat att vi för människor till dig. Du behöver aldrig leta efter någon. När all kunskap har delats kommer alla dörrar att öppnas och allting blir avslöjat. Ni arbetar alla mot samma mål, ni tar bara olika vägar till den slutliga destinationen. Hela systemet för styrande kommer att totalt förändras så att ingen familj eller grupp av människor kommer att se sig själva som härskare över andra.

David Boyles vision om framtiden, som ni diskuterade i den intervju du gjorde med honom, är en bra vision och förtjänar ett övervägande. Han har funderat mycket över ämnet ledarskap. Det är nödvändigt att vara beredd på att vidta de åtgärder som fordras när Kabalen har tagits bort. Fördjupa er inte i tidigare oförrätter för de håller er kvar i tredje dimensionens tänkande. Det är dags nu att stiga ut i solskenet av er morgondag. Framtiden är det som bör vara viktigt för er nu. Det är dags att lämna det förflutna bakom er. Ju längre ni håller fast vid den tredje dimensionen ju längre håller ni kvar Kabalen på plats.

Som jag har sagt många gånger: ”Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allt”. Min kära hustru kommer att resa till Irland i september (detaljer om detta finns på hemsidan) för att återförena Egypten med Irland än en gång. Det ariska folket, som härstammar fån det forntida irländska folket, behöver bara titta på sitt DNA för att bevisa den sanna versionen av historien, vilken inte är så som den var skriven och lärdes ut av Kabalen. Historien som ni fick lära er var skapad för att hindra er från att få veta sanningen om vem ni är.

Det finns en förvirring bland många människor när det gäller förutsägelsen om att Kabalen skulle bomba Olympiska spelen i London – vilket påstods på Rockefellers webbsida bland annat. Vi lyckades förhindra att deras planer förverkligades. De ger aldrig upp! De kommer att fortsätta att försöka, för de behöver er RÄDSLA eller er blodsutgjutelse såväl som det faktiska blodspillandet.

Detta visas tydligt på alla arméuniformer att soldaterna är BLODSOFFER – är det inte dags nu att de vaknar upp till detta faktum? Blodspillan är nödvändig för att Kabalen skall kunna existera! Tills att unga män vaknar upp till detta faktum så kommer dödandet att fortsätta. Är detta verkligen vad ni vill ha?

Jag ber att alla som kan hjälpa till med att flytta allting framåt gör det. Lämna det inte till de få som måste arbeta så hårt för att få till stånd förändringarna som är nödvändiga för övergången. Ibland är allt som behövs att man talar med andra människor, eller hjälper dem med deras datorer. Datorer var ett fördärv i mitt liv på Jorden!

Alla som hjälper till på något sätt kommer att vederbörligen belönas. Vi behöver era insatser. För de av er som har en roll att spela i övergången har det nu blivit dags att komma tillsammans och att arbeta för att försäkra att allt går smidigt framåt för alla. En del av er får information från andra planeter såväl som från den andliga världen, så ni är väl informerade om vad som behöver göras och när. Vissa saker måste vara på plats, så hjälp behövs.

Ni har alltid fått höra att ni skall gå efter magkänslan, men detta har lett er vilse. Jag säger istället till er:” Gå efter ert hjärta”! Låt kärlek vara skälet till att göra saker och ting. När kärlek är er ledstjärna då vet ni att ni är på rätt väg. De nästa få månaderna kommer att bli de mest intressanta och spännande månaderna ni någonsin har levat er igenom. Ert kämpande är nästan över.

Allt vad ni har gått igenom för att åstadkomma detta kommer att ha varit värt besväret. Det har varit ett monumentalt arbete i vartenda land för att få till stånd denna förändring som ni så desperat behöver. Vi är tacksamma till er alla. Var och en av er har spelat en roll i det här. Ni kommer att besöka andra planeter och ni kommer at få se själva hur de lever sina liv. Ni kommer att bli fria människor. Äntligen fria för att få uppleva livet precis så som det skall upplevas.

Vi alla, tillsammans, skapar de rätta förutsättningarna för övergången. De nödvändiga förändringarna sker smidigt för att säkerställa att framtiden blir fridfull och rättvis och att endast kärlek vägleder framåt. Kärlek är det som gör att vi kan arbeta tillsammans, även om vi är på olika nivåer av medvetande. Vi är ändå tillsammans i egentlig mening.

Det har varit en lång och guppig väg för dig, min kära, men vi är nästan framme. Så se på framtiden med tillförsikt.

Din beundrande make Monty.
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

12.08.12

Montague 12.08.2012Sett från den här sidan av livet så går allting enligt planerna. Sanningen exponeras och folk accepterar mer den situation som er värld står inför. Vi förstår att det är svårt för många av er att tro på att det finns människor runt om er som avskyr och föraktar er, därför att de ser er som underlägsna dem, och att det är deras avsikt att ta bort er från den planet ni hör hemma på och tillhör. Sorgligt nog är det en del av deras plan.

Den falska historia de uppfunnit börjar nu bli exponerad för er. Goda människor är beredda att undersöka allt som de hade trott på som ett faktum. Vetenskapen kan, och kommer att, fastställa sanningen. Tekniken finns i alla länder. Det är dags nu för att goda människor av alla nationaliteter kommer tillsammans för att rädda er värld från den kriminella elit som ville ta över den. Er vackra planet kommer att bli återställd och allt som behövs är borttagande av kontrollnätet.

Det ni bevittnade förra veckan var inte inbillning. Era vänner från Andromeda visade er att de bara kan sänka sig ner till Jorden från sina rymdskepp. De är inte begränsade av falsk information och kontrollanter som lär er endast det som Kabalen tillåter er att få lära er. Om ni bara visste hur mycket mer ni är kapabla till så skulle ni bli förvånade. Lär er att se på den större bilden. Om ni tror att ni kan göra det – då kan ni det.

Det är dags att öppna era sinnens fängelseportar, för det är era sinnen och tankar som används för att kontrollera er. Det är hjärntvätt och det har fungerat fram tills nu. Nästa gång du blir tillsagd ”det är inte tillåtet”, ifrågasätt det då. Fråga VARFÖR DET? Vem är det som säger det? Det är din av Gud givna rätt att leva ditt liv utan restriktionerna som lagts på er alla av religionerna. När alla dessa falska kontrollsystem tas bort så kommer alla människor tillsammans och lever i fred och harmoni.

Era eviga själar valde att vara på Jorden vid den här tiden för att hjälpa till med att skapa framtiden och för att åstadkomma övergången. Den enda religion ni behöver är den av KÄRLEK, så som den praktiserades på det forntida Irland, innan Vatikanen bestämde sig för att förstöra den och ersätta den med girighet, förstörelse och krig – vars like aldrig hade upplevs av er värld under alla årtusenden som föregick övertagandet.

De hänger på en tråd, de hoppas fortfarande att de kan behålla kontrollen. Detta kommer inte att tillåtas ske. Deras dagar är räknade. Ni skall återvända till andligheten. Ni kommer att förenas med den ni är och ni kommer snart att glömma den mardröm ni har levat er igenom. Det är tid nu för er att vara modiga och möta verkliga fakta, inte det som media säger är fakta. De läser bara manuskriptet som placerats framför dem av de som kontrollerar er.

Vi har lyckats vara ett steg före dem, tills nu. Vi läser deras tankar och på så sätt blir vi förberedda för att avbryta deras planer. Energin hos dessa som är vakna och medvetna håller på att bli mer kraftfull för varje dag som går. Det ger oss möjligheten att göra så mycket mer för att skydda er. John (Mack) vill att ni skall veta att de som organiserade hans död gjorde honom en tjänst, för han kan göra så mycket mer från den andliga världen än han någonsin kunde på Jorden.

John var förblindad av kontrollsystemet. Han var inte medveten om korruptionen runt om honom. De till och med visade välvilja och ville hjälpa honom för att förblinda honom för deras onda planer. De trodde att om de fick honom att känna sig behövd av dem han då aldrig skulle gå över linjen. John, som är en ärlig man, gjorde bara vad han trodde skulle gynna mänskligheten och öka vår kunskap om Universum som vi är en del av. En begåvad man som ägnade sitt liv åt dem som behövde hans hjälp. Hans arbete är inte på något sätt över ännu.

Ni blev chockade över att få veta att man diskuterat försök med genmodifierade grödor i England. Detta var mitt ämne, som ni vet. Jag ogillade starkt detta och den skada de gör för jorden. Det skulle ta 100 år att ta bort gifterna helt och hållet från jorden. Det är dumt att påstå att endast vissa fält skulle användas. För fåglarna och andra vilda djur överför giftet, så alla de omgivande markerna kommer att bli förorenade.

Ni äger inte marken. Ni har endast rätten till användande av den. Den är inte till för er att förstöra. Detta är alltsammans en del av den onda planen att skapa livsmedelsbrist. Svält för att plocka bort massorna. Detta är exakt hur de ser på det. Utrusta er själva med fakta och säg NEJ till det. Detta borde ringa med varningsklockor inom er. Litar ni verkligen på dem för att kontrollera er livsmedelsförsörjning? Ta en titt på vem det är som kontrollerar GM-utsädet!

Det är spännande, min kära Veronica, att veta att människor i andra länder kollar sina DNA för att hitta irländska förbindelser från gamla tider när irländarna följde solen till Egypten. Det kommer att producera bevis. De finns där. Det är dags att de kommer fram i ljuset nu och avslöjar en gång för alla de lögner som har tvingats på er.

Kabalen kunde aldrig drömma om att deras planer en dag skulle exponeras och sanningen bli avslöjad. Det ariska folket kommer att stå tillsammans ännu en gång. De kommer att åter glädjas när de besöker sitt ursprungsland – Irland. Den irländska regeringen måste vakna upp. Den är skyldig det irländska folket det överallt. Tyvärr har de bland sig vissa vars lojalitet inte är för Irland.

Jag uppmanar irländska forskare att undersöka sitt ursprung. Kanske er president borde visa lite intresse för detta, för det är därifrån som SANNINGEN KOMMER och skall ge er värld frihet. Fråga er själva varför irländarna vanligen avbildas som berusade och dumma. Varför har så mycken ansträngning lagts ner på att trycka ner irländarna? Världen blev tillsagd att aldrig se åt Irland. De som stal dess historia och språk såg till att irländarna inte skulle tas på allvar.

Nyligen gjorde de s k ”banksters” ett bra jobb med att övertyga landet att det var i trubbel fast det var helt klart att det inte var det. Michael Tsarions verk avslöjar så mycket. Hans arbete borde finnas på läroplanen i varje skola och universitet, speciellt i Irland.

Accepterar folket fortfarande vad de fick lära sig från Vatikanen: att de är värdelösa nollor? Fråga varför ni fick lära er detta! Irland – hela världen väntar på att ni skall handla. Endast ni kan befria världen från slaveriet under det korrupta kontrollsystemet. Det är tid nu att flytta in i sanningens ljus och söka rättvisa för alla!

Vi i den andliga världen vill tacka alla dem som lyssnar till vad vi har att säga och som tar sig tid att undersöka och dela med andra, så att de också kan vakna upp och se fram emot framtiden.

Korthuset balanserar på kanten, redo att falla ihop. Sedan kommer ni att undra varför så många kunde ha påverkats så länge av sådana onda sinnen. De kommer att återvända till den plats de kom ifrån. Trevlig frigörelse för dem. KÄRLEK kommer att återvända till er värld.

Jag fortsätter med att visa dig, min kära, att jag alltid är vid din sida. Din beundrande Monty.
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Wednesday, August 8, 2012

5.8.12

Montague 5.8.2012”SE BARA PÅ OSS, ALLTING ÄR BAKVÄNT, ALLTING ÄR UPP OCH NED!
LÄKARE FÖRSTÖR HÄLSAN, ADVOKATER FÖRSTÖR RÄTTVISAN, UNIVERSITETEN FÖRSTÖR KUNSKAPEN. REGERINGAR FÖRSTÖR FRIHETEN, DE STÖRRE MEDIERNA FÖRSTÖR INFORMATIONEN OCH RELIGIONERNA FÖRSTÖR ANDLINGHETEN.”
Michael Ellner

Dessa ord gav verkligen genklang inom dig, min kära. Jag har alltid sagt att ingenting är vad det verkar vara. Ni har avsiktligen fått lära er motsatsen till vad som är sanning. Detta gäller allt från födelsen till döden. Ni har ljugits för hela tiden. Nu måste ni ta ansvaret för era egna liv. Gå alltid efter vad som är naturligt och rent. Det kommer inte at skada er. Vi har planer på att introducera er för naturliga metoder för att framställa mat, rent vatten och ren luft att andas i.

Vårt arbete för att rädda mänskligheten är ett stort åtagande. Vi är övertygade om att vi kan göra detta när allting är avslöjat och människor har vaknat upp från sitt hypnotiska tillstånd. Så snart ni är fullt medvetna kan ingen ljuga för er längre eller hålla er i falska trossystem.

London är centrum för beslutsfattande just nu. Det finns meningsskiljaktigheter bland dem som planerade att ta över er värld – The New World Order – den Nya Världsordningen. En eller två har blivit rädda på grund av att många av er har vaknat upp och är beredda att vägra att följa dem. De såg Londonolympiaden som det perfekta scenariot för deras dramatiska övertagande.

Det skulle också ha försett dem med en perfekt möjlighet att plocka bort ett stort antal av er från Jorden. De hade planerat att använda rädslan som detta skulle ha skapat för att tvinga er att acceptera deras planer på att ta över planeten. Ni måste tänka över detta allvarligt och bereda er på att stödja varandra. Dessa människor har ljugit för er under de senaste 2 000 åren. De är experter på manipulation. Titta på vad deras löften har gett er i det förflutna.

Det är uppenbart att man inte kan lita på dem, någonsin. De arbetar med entiteter som skulle skrämma livet ur er om ni träffade på dem. Den springande punkten är: de har ingen som helst respekt för dig och de dina. De ser er som underlägsna dem. Jag vet att de producerar fina ord och löften när det krävs så, men du vet i din själ att du inte kan lita på dem. De har skapat en låtsasvärld. Hollywood användes för att ingjuta myten för att lura er till att acceptera en falsk känsla av säkerhet.

Det finns de som har haft förutseende nog att förbereda sig för framtiden efter övergången. Veronica talade med en sådan man den här veckan. Han har nådigt gått med på att bli intervjuad av henne. Hon kommer då att ge er en insikt i hans fantastiska arbete. Hela världen måste försäkras om att aldrig mer skall en grupp av människor eller familjer styra över mänskligheten igen. Fred och rättvisa och delande av all kunskap kommer att vara ordningen för dagen.

Människan kommer aldrig mer att leva på en Fängelseplanet. Ni är på sista etappen av er resa hem. Sedan kommer ni att kunna se er planet med ögon som inte begränsas av religion eller politik. Ni kommer att få lära känna era medmänniskor från andra planeter. Ni kommer också att kunna glädjas åt att lära känna allt det som doldes för er. En tid av upplysning väntar er. Så mycket att lära och så mycket att upptäcka. Det är en fantastisk tid att vara på Jorden i. Framtiden för er planet ligger i era händer.

Krig och Vatikanen har förstört så många av Jordens stjärnportar för att förhindra samband med den andliga världen och andra planeter. Man måste ta en allvarlig funderare över återställandet av dessa stjärnportar, de heliga brunnarna och platserna. Kabalen föresatte sig att kapa all förbindelse för er med Universum och även andra länder på Jorden.

Antika artefakter förstörs då arméer invaderar länderna, för de är instruerade att förstöra allting som kan vara från forntiden. Detta är ett brott mot mänskligheten. ”Vi följde bara order” kommer inte längre att accepteras som en ursäkt. De kommer att få lära sig att inse det enorma i sina brott. Alla har ansvaret för deras handlande. Ni måste respektera andra människor och deras historia. Sträck ut en hand till dem som brutalt har misshandlats av ert korrupta system.

Er planet är på väg att ta ett jättesprång in till framtiden. Året 2012 var förordnat att vara det år som de korrupta skulle tas bort och ljuset av fred och rättvisa skulle ta över för att skapa en framtid där alla människor är lika. Det kommer att bli som att kliva ut ur mörkret och in till solljuset. Andra planeter är förberedda på att vara där för er. De kommer att förse er med allt stöd ni kan behöva för att anpassa er till ert nya sätt att leva

De kommer att bistå med att sätta upp centers som skall erbjuda vägledning eller hjälp som krävs för att underlätta era nya liv. Dessa centers kommer att finnas över hela världen och har noggrant planerats på den här sidan av livet. Vi gör allt som är möjligt för att göra övergången så lätt, trevlig och spännande det bara går.

Blicka framåt, lämna alla orättvisorna och de senaste åren i det förflutna bakom er, för de har ingen plats i framtiden. Det är när du tittar på forna tider som du lär dig sanningen: vem du är och varför ditt land var ett hot mot Kabalen, varför de förstörde det för att förhindra uråldriga kunskaper att komma ut i ljuset, såsom nyligen hänt i Irak.

Ni är alla medborgare på planeten Jorden. Det finns ingen andra klassens medborgare. Korruptionen inom bankväsendet kommer snart att glömmas bort. Det kommer aldrig att hända igen, för pengar kommer inte att existera. Andra planeter lever lyckliga utan pengar. Pengar är bara en annan sorts kontrollmekanism.

Allas hälsa kommer att mirakulöst förbättras när alla gifter tas bort från er mat, er luft och era vatten. Era myndigheter förgiftar medvetet era vattentillgångar. Detta är ett brott mot mänskligheten och måste stoppas. Fråga dem vad det verkliga skälet är till att göra detta och kräv ett ärligt svar. Fråga varför ni förväntas betala dem för att de förgiftar er. Ni förtjänar att få veta varför!

Var säker på att du inte är ensam. Så många är samlade för att vägleda er genom övergången till en högre dimension. Se på det som ett stort äventyr till ett nytt liv där fred råder. Kärlek, inte rädsla, kommer att lysa i ögonen på era medmänniskor. Det är dags att ta tillbaka er makt.

Ni har en gyllene framtid framför er. Koppla av och njut av resan till den. Det är bråda tider för dig, min kära. Jag hjälper så mycket jag kan. Jag kommer aldrig att lämna dig.

Din beundrande make Monty.
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

29.7.12

Montague 29.07.2012Det är spännande, min kära, att så många från hela världen ansluter sig till dig i denna den mest lyckobådande tiden. Det är så som det hade planerats för innan du återvände till Jorden, att tillsammans skulle ni återställa er planet till ljuset av sanning och rättvisa. Ni valde att gå in i olika länder och raser och vet utan tvivel att en dag skulle ni alla komma tillsammans, känna igen varandra och arbeta tillsammans för att väcka upp dessa som är förlorade i kontrollsystemet, rädda för att tänka själva.

2012 är det år när transformationen måste, och kommer, att ske. Ni kommer att övervinna de hinder som Kabalen lägger i vägen för er. Se på dem som språngbrädor. Kabalen kommer inte att gå lätt. De gillar sitt sätt att leva, i kontroll av planeten Jorden. Några av dem kanske till och med försöker omfamna ljuset, men de flesta kommer att vara trotsiga ända till slutet.

De ser fortfarande sig själva som överlägsna resten av er, men ingenting kunde vara längre från sanningen. Många av dem är nu samlade i London i tron att de kommer att kunna uppnå sitt hjärtas önskan – en Ny Världsordning – med en regering för alla och avlägsnande av alla människor som inte är nödvändiga för dem. Detta kommer helt säkert inte att hända. De kanske fortfarande försöker sig på sin FALSKA utomjordiska invasion, men som ni vet så kommer det att bli flera välvilliga, stora, dolda farkoster över de större arenorna för att skydda mot varje rackartyg angående scenarier om invasion från utomjordiska människor.

Andevärlden och våra vänner från andra planeter kommer inte att tillåta att något sådant händer. Vi har gett er denna information under de senaste åren, så det kom inte som en överraskning att höra regeringens påstående att det kan finnas en utomjordisk invasion. Detta trots att de har insisterat på, under alla år, att aliens inte existerar! Säkerligen kan folk inte tro på vad de säger i den här frågan.

Varje dag uppmärksammar vi den spännande informationen som fullbordar bilden. Ni blev förvånade över att få veta att när det irländska folket – som är den ARISKA RASEN – följde Solen till Egypten och gjorde den länk som är uppenbar för forskare: att när de återvände till Irland efter att ha vandrat i öknen och försökt komma tillbaka till Irland så fick de svårigheter. Så en del bosatte sig i vad som nu är känt som Iran. Ni kommer att hitta något i forntida Tyskland och Österrike, men bara i gamla tider. Många i Iran har samma DNA som irländarna.

Ni har alldeles rätt i att fråga varför allt detta har dolts för er. Det gjordes för att kontrollera er – för att hålla er ovetande om er sanna historia. Forska själva i detta. Svaret finns där. Det är dags att glömma allt ni fick lära er. Starta på nytt med ett öppet sinne, som ett barn. Bortse från dem som har ljugit för er, såsom era religioner och utbildningssystem. För dem är sanningen vad de valde vid en viss tidpunkt. Var beredd på att möta sanningen, oavsett hur chockerande den kan vara. Vi har förberett er för detta i många år. Var glada, för ni håller på att uppnå det ni kom till Jorden för att uppnå!

Under 2 000 år har man ljugit och utnyttjat er. Nu forsar sanningen fram från alla håll och visar korruptionen. Den kan inte längre döljas. Vi är glada över att se Irland gå i spetsen, ännu en gång. Först genom att avslöja Vatikanen, och nu har de arresterat topparna inom bankvärlden. Irland börjar hitta sin väg och tar kontroll och leder vägen. När ni kommer tillsammans kommer ni att återställa ljuset utan blodsutgjutelse eller våld av något slag. Bara en envis beslutsamhet att se rättvisa för hela mänskligheten.

För OS i London har Kabalen använt sataniska ritualer. Oskyldiga människor tror att hela detta spektakel har något att göra med sport. De måste förstå att idrotten användes för att skapa Mörk energi. Medlemmar i Kabalen försöker redan att göra sina erbjudanden genom löften om att tillåta sanningen komma fram. De ber er att bortse från deras brott mot mänskligheten, men detta kan bara mänskligheten bestämma.

De gör inga försök att be om ursäkt för sina brott för de har inget samvete eller någon som helst empati för dem de har använt och utnyttjat. De bär ansvaret för så mycket som var utformat för att hålla mänskligheten under kontroll.

De uppmuntrade läkemedelsföretagen att utveckla droger som människor blev beroende av, andra hade avskyvärda sidoeffekter som förstörde deras liv. De gjorde patienter av människor. De använder vaccinationer för att locka dem. Vem litar ni på i dessa dagar, för fel information lärdes ut. Det är upp till var och en av er att inte bara acceptera vad ni får höra. Ta reda på saker och ting själva.

Allt i er värld måste renas. Föroreningen av jorden, vattnet och luften kommer att bli våra första prioriteringar. Du Veronica och jag talade om detta när jag just hade gått över till andevärlden, och jag kom över chocken av att se vad som hade gjorts mot planeten. Min kära, du vet att alla de stora själarna från det förflutna är beredda och redo att ge råd om hur man återställer Jorden. Vi har tagit allt i beaktande. Vi är förberedda.

Allt som behövdes var några få beslutsamma varelser för att ta över er värld. Tänk nu på hur lätt det kommer att vara för de 99 % att ta kontroll. Många har gett både tankar och energi till att undersöka hur man kan säkra att det är rättvisa för alla, och att inte just en grupp av människor skall styra.

Augusti månad kommer att visa upp massor. Den månaden kommer att bestämma framtiden för er planet. Fall inte för tricken som Kabalen kommer att försöka sätta igång! Ni har ingenting att frukta, så var starka och sanna mot er själva.

Vi är förtjusta över att se att irländarna har vaknat upp, äntligen. När de förstår vikten av sitt vackra och andliga land och inser att den Heliga energin avsiktligen blockerades av Vatikanen, då kommer hela världen att leva i fred och harmoni. Irland har magnifika portaler som måste aktiveras ännu en gång.

Ni har kommit långt i uppvakningsprocessen och nu kommer ni att få uppleva glädjen och tillfredsställelsen i vetskapen att ni hade ett finger med i att åstadkomma en övergång som förvandlar er värld från en fängelseplanet till ett paradis på Jorden. Bra jobbat alla!

Spännande tider, min älskade. För evigt din beundrande Monty.
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.