Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, January 30, 2012

Montague 29 januari 2012

 Montague 29 januari 2012


Vi går framåt, min kära, men nyheterna om detta hålls borta från dig. Detta är orsaken till att mer kontroll läggs på era TV-nyheter. Det kommer att bli mycket kraftfullare än de TV-program ni har nu. Enda sättet att hantera detta upprörande sätt att kontrollera är att bara titta på det som ni vet är pålitligt. Tala om för din hjärna att ni inte kommer att acceptera subliminala meddelanden. Så snart ni ser dem och är medvetna om dem så fungerar de inte längre.

Televisionen fungerar som din fängelsevakt, just där står han stolt mitt i ditt hem. Han är alltid där i bakgrunden och håller dig sovande och under kontroll hela tiden. Denna övervakning går mycket längre än ni någonsin kan föreställa er. Allt som behövs för att människor skall bli fullt medvetna om vad som sker är att ni vägrar att följa det. Det är dags att ni tar tillbaka er kraft. Vägra vara slavar ett enda ögonblick till!

Det stora uppvaknandet sker över hela världen. Känslan av spänning sprider sig. Även länder som var totalt kontrollerade från vaggan till graven – såsom Irland – vaknar nu upp. Kabalen vet att de har nått vägs ände. De kan inte överleva bortom 2012. De har försökt allt som deras vetenskapsmän och supportrar från andra planeter har kommit upp med, men till ingen nytta. De är blockerade! Deras tid är ute! Er planet kommer att bli återställd. Allt det där som är mörkt och destruktivt kommer att tas bort för alltid.

Bankbluffen som har fört med sig rädsla och lidande för så många kommer att bli exponerad som den stora bluff den är. Världens guld kommer att återlämnas till folket och kommer inte längre att vara viktiga i den stora bilden. Mänskligheten tillät sig själv att ledas bort från allt som var gott och bra. Ni fick lära er att endast sträva efter materiella saker. Detta har hållit er så upptagna att ni glömt själva skälet till varför ni var på Jorden först och främst.

Jag ber er alla att läsa David Ickes nya bok ”Remember who you are”. Denna bok är verkligen inspirerande och timingen är perfekt. Vi hade ett finger med i detta. Förra året berättade vi för er att denna bok måste skrivas. Det finns ingen som är bättre på att berätta som det är än David Icke. Hans hängivenhet för sanningen är oöverträffad. Hans liv har levts för att hjälpa mänskligheten att vakna och omfamna ljuset. Sanningen skall göra er fria.

Det fullständiga övertagandet av er värld kommer inte att hända. Kabalens antal är i jämförelse 1 % mot 99 % för mänskligheten. Många av dem måste bli inaktiverade så att de aldrig mer kan återvända. De använde pengar och bomber för att komma dit där de är idag. De gjorde allt i sin makt i sin strävan efter att ta över er planet. Vad de förbisåg var människans kapacitet och förmåga att älska och ta kontakt med anden. De förstår inte detta, det är helt främmande för dem. De har lagt ner så stor möda på er förstörelse och undergång, och nu, i tjugotredje timman, är de besegrade.

Försök att se saker och ting som de är, hellre än vad ni lärt er att de är. Tala med varandra. Var ärliga och öppna. Hjälp varandra att gå vidare in i ljuset. Tillåt inte er själva att distraheras från er väg, oavsett vad som används för att locka er iväg från den. Det är dags nu att vara starka, att vägra delta i förstörelsen av er värld. Det är först då som dödandet kommer att upphöra och fred återställas. Det är först när ni forskar i forntiden som ni kommer att tillfullo förstå omfattningen av vad denna 1% har gjort mot er värld.

Jag vet att du blev chockad, min kära, av att lära dig sanningen, och bara tänk på – du har endast skrapat på ytan av de fega gärningar som gjorts. Att lära sig sanningen om den irländska Förintelsen har chockat många av er, och att tänka sig att detta kunde fortsätta genom er historia som en ”potatissvält” är bara ett exempel på hur ni har ljugits för. Det goda irländska folket blev inte slagna. De tog sig själva upp och precis när de njöt av goda tider så återvände ”bankskojarna” för att försöka förstöra landet ännu en gång. Men försöka duger, de kommer aldrig att lyckas med att förstöra den irländska anden.

Jag brukade kalla mig en ”hedersam irländare”. Min andliga länk till det landet var stark. Andligheten hos folket inspirerade mig. Jag hade tillbringat största delen av mitt liv omgiven av tomma kärl, alla krävde att få bli hörda. Var och en ville ha allting större och bättre och ha mer än andra, de koncentrerade sig enbart på materiella saker, ingenting av andlighet.

Den största gåva du kan ge dina barn är din kärlek och din tid. Inte materiella saker. Respekt är tråkigt nog något som fattas hosde unga. Det kan bara återställas genom exempel. När ni har kommit igenom den här Övergången kommer allt att ha varit värt besväret. Tiden flyger iväg så snabbt, ni kommer inte att få vänta så länge. Kabalen försöker vinna tid och vi snabbar på så mycket vi kan. Vi är helt på er sida när det gäller detta. Ni är inte ensamma. Det är en gemensam insats. Vi delar er upphetsning.

Bli aldrig självbelåtna, vi behöver varandra som aldrig förr. Låt ert mantra vara ”All you need is Love” – allt ni behöver är kärlek! Sedan kommer fred och harmoni att kunna njutas av alla.

Vi skall pratas vid igen snart. Min kärlek är din för alltid. Din beundrare Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Översättning Gertie Dahlberg


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, January 23, 2012

Montague 22 januari 2012

 Montague 22 januari 2012


Då era förtryckare söker nya vägar för att hålla er under kontroll kom då ihåg detta: de enfaldiga kommer att tro på vad som helst som placeras framför ögonen på dem men den visa tittar noga in i allting innan hon accepterar det. Allteftersom folk vaknar kan färre luras till att acceptera utan att ifrågasätta allt som myndigheterna kräver att ni skall tro på. En underbar ny gryning närmar sig och för med sig sanning och ljus och tar bort all förvirring från det förflutna.

Våra planer tar form då vi går vidare med tillförsikt mot vårt mål. Allt det som ni hade accepterat som sanning måste raderas bort. När den verkliga sanningen placeras framför er kommer det att bli en tid av glädje och firande, då alla restriktioner är borttagna och den mänskliga rasen kommer tillsammans som EN. Energin som har stängts av från er kommer att flöda fritt. Allt på Jorden kommer att återaktiveras. Solen i all sin glans kommer att gå in i sinne och ande hos alla och fred kommer att råda. Ni har väntat länge på detta. Det har tagit längre tid än väntat, men vi är på randen av denna massiva övergång.

Jag är förtjust över att så många av er med glädje undersöker det forntida Irland. Ni är mållösa över vad ni hittar. Ni frågar er hur så mycket kan ha hållits dolt under så lång tid. Hur kunde en nation hållas i okunnighet om sitt fantastiska förflutna? Ni lär er att på grund av det som gjordes mot Irland ändrades hela er historia och hela världen led av detta som en konsekvens. Ja, det är svårt att ta ombord de onda planer som infördes på Irland och som pågick för att systematiskt ta över och förstöra er värld och dess människor.

Detta måste stoppas! Så många av er lever kvar i det robotliknande, hypnotiska tillståndet. Era sinnen och era kroppar är förgiftade för att hålla er under kontroll. De av er som tänker själva ses som svåra människor och ansträngningar görs för att tvinga er till anpassning. Det är på grund av att så många av er har anpassat sig som er värld är i det tillstånd den är, med krig som något som är nödvändigt och banker som styr över massorna. De förstör så mycket. Människan var aldrig avsedd att leva på det här viset.

Omfamna de förändringar som vi inför och vi fortsätter att väcka mänskligheten så att vi kan återställa fred och frihet. De som inte har varken rätten eller några goda intentioner mot mänskligheten kommer att bli borttagna från planeten för att aldrig mer återkomma dit. Er framtid är ljus och full av löften. Allting faller så fint på plats. När ni återvänder till fållan är allt öppet för er och bortom all kontroll, och de som har levat på er energi är borta. Livet kommer att bli så annorlunda.

De Center som vi har planerat kommer att ta form. De kommer att bli aktiva. Våra två världar kommer att vara tillsammans som aldrig förr. Vi kommer att leverera naturmediciner som kommer att återställa hälsan hos er, oavsett vilken diagnos ni fått. Ni kommer att få dricka rent, oförfalskat vatten. Ni kommer att ha mat som inte är förgiftad på något enda sätt.

Så mycket har blivit gjort för att ni skall fördummas och göra er kompatibla – slavar efter deras vilja. Mycket få av er har kunnat fly helt och hållet. Allting kommer att återvända till sin rätta plats. Ingenting kommer i fortsättningen att bli dolt. Det finns vissa, vars gärningar har varit så usla att de kommer att gå hur långt som helst för att hindra att sanningen kommer ut. De enorma rikedomar de har samlat in på er bekostnad kommer inte att kunna rädda dem. Deras liv är totalt drivna av GIRIGHET, utan en tanke på de liv de har utnyttjat och ruinerat. När vi fortsätter så kommer de att få svårigheter med att behålla sin form. De kommer att bli mer uppenbara.

Alla de heliga platserna runt om i världen kommer att återigen laddas upp och bli fulla av energi. Detta kommer att bli helt fantastiskt att observera och uppleva. Planeten kommer att komma till liv ännu en gång. Världen som ni känner den nu kommer att avslutas. Allt lidande är över och all kontroll är borta. Ljus och frid kommer att återvända till hela mänskligheten.

Några av er är medvetna om att era kroppar genomgår omfattande rekonstruktioner i förberedelse för fullt medvetande. Trötthet medföljer detta, men det är tillfälligt, så oroa er inte. Telepatisk kommunikation kommer att bli möjlig. Sinnet är kapabelt till så mycket och att lära er att använda det kommer att bli en glädjerik upplevelse. Astralresor kommer också att bli möjliga för de äventyrslystna bland er. Tänk er hur spännande det blir!

Veronica, du vet att allting har satts på plats. Du fick se bevis för detta. De som har en roll att spela kommer att sammankallas för att komma fram. Vi bestämmer allting. Ni behöver bara följa våra instruktioner. Vi ser ju hela bilden och endast de som känner för den här utmaningen kommer att användas. När vi tittar på någon så ser vi allting om den personen: avsikterna djupt inom dem likaväl som vad de förklarar som sina intentioner. Ingenting undgår oss, vi kan inte bli lurade. Det finns de som längtar efter att bli sedda och erkända och på så sätt blir en belastning. Vi kan inte ha det. Vi behöver solida människor som också tycker att den stora bilden är viktig. Du och jag har lärt oss den svåra vägen vilka vi kan lita på.

Livet är så hektiskt för dig på alla nivåer, men du måste erkänna att det är spännande också. Dina vänner ville tala med mig igen. Det var en glädjerik upplevelse. En som vi kommer att upprepa snart igen. Försök att inte göra alltför mycket, min kära.

Din beundrande make Monty!

NOTERING FRÅN VERONICA

Förra veckan var det lite förvirring för vem Monty hänvisade till och en del trodde att det kanske var till dem. Jag vill göra det helt klart att människorna som Monty refererade till som störande, vanhedrande och skamliga var G.S. i Arizona och T.R. i Skottland. De försökte förgäves att förstöra vårt arbete. De använde till och med andra människor för att göra sitt smutsiga arbete för dem. Monty ville påpeka att detta inte hade gått obemärkt förbi. En dag kanske de förstår att deras massiva egon försökte att hindra övergången.Website: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Tuesday, January 17, 2012

Montague 15 januari 2012


Montague 15 januari 2012


Min egen kära Veronica, jag försäkrade mig om att du inte var ensam på den 8e årsdagen av min bortgång. Minnet är fortfarande så smärtsamt för dig. Du återupplevde chocken du kände när du insåg att jag skulle lämna jordeplanet. Du bad mig ”Monty, snälla lämna mig inte, snälla lämna mig inte”. Du förstod att det inte var mitt beslut. De högre rikena bestämde att jag måste gå så att jag skulle kunna förbereda dig från denna sida av livet, för rollen som du nu måste spela.

Då många har gjort sitt bästa för att förstöra ditt liv och ditt rykte – min blodsfamilj har uppträtt avskyvärt – så får vi inte glömma mannen från Arizona och den skotska damen som tror att vad hon har gjort går obemärkt förbi. Ingenting undgår rättvisan. Alla får svara för sina handlingar. Vad du och jag gör var förutbestämt och förutsagt av de stora tänkarna i det förflutna. Det kommer inte och kan inte blockeras, oavsett vilken ondska som används. Då allting avslöjas detta år kommer du att förstå det enorma i vad du har gjort. Man visade ingen respekt för mig eller min fru.

Äkta kärlek övervinner allt. Tyvärr, ordet kärlek används så lätt, det finns så lite förståelse av kärlek. Det är det mest missbrukade ordet i din värld. Människor har blivit lurade till att acceptera Hollywoods version av den.

I detta omvälvande år kommer ni att uppleva förändringar i er värld som är bortom er förståelse just nu. Ändå, ni måste förbereda er för dem och acceptera att detta är vad som är menat att ske. Allt är en del av övergången. De som vet detta kommer inte att bli förskräckta när de kosmiska förändringarna inträffar. Ha alltid i åtanke att resultatet kommer att överträffa era vildaste drömmar. Kontrollsystemen måste tas bort, plus allt de har satt på plats för att blockera er från att någonsin få fullt medvetande och vetskap om vem ni är – kraftfulla ljusvarelser!

Detta är skälet till att fluor tillsattes i er vattenförsörjning och er tandkräm, plus många fler saker som ni inte är medvetna om. Allt detta för att hålla er i ett slavtillstånd. Jag önskar att jag kunde visa er allt som har gjorts, men jag kan bara tala om det för er. Jag kanske kan göra mer fram i vår. Dessa som känner mig vet att jag är en mycket bestämd man. Jag vill att ni skall få uppleva er fulla potential i livet. Jag måste gå ner till de lägre planen för att kunna kommunicera med er och det tar mycket energi. Men det är värt besväret.

Äntligen ifrågasätter nu människor propagandan och motiven bakom den. De faller inte längre för den. Slöjan har lyfts. De ser nu saker och ting som de är, inte som de fick lära sig att de var. Trots att dessa lögnare nu är både nakna och utsatta så försöker de fortfarande att bluffa sig ut. Men de har funnit ut att den gamla formen inte längre fungerar. De fortsätter att attackera alla dem som talar sanning. Folk har alltid utgått från att de var precis som ni. Så är det inte. Ingenting är längre bort från sanningen! När de äntligen inser att deras spel är över och att de kommer att tvingas återvända en masse till var de ursprungligen kom från, kommer de att bli förvisade för alltid från er värld.

Ni behöver inte vänta länge på detta. Våra planer är redan i funktion. De mindre uppenbara, men viktiga förändringarna, sker just nu. Era vänner från andra planeter har visat er detta så ofta. De skapade bilder för er i sädesfälten och trots att de militära planen försöker hindra dem så är de fast beslutna att hjälpa er på det här sättet. Varenda sädesfältcirkel har ett mycket viktigt meddelande för mänskligheten. Det skulle vara bra om alla förändringarna kunde hända över natten, men tänk på de hundratals åren av beslutsam planering som Kabalen har gjort för att få er till det här skedet. Vi ber er att ha tålamod och ha förståelse. Vi kommer att uppnå en hel del under 2012 och tidigt under 2013. Ni kommer att få se er värld i ett fullständigt nytt ljus.

Var snälla och hjälp och ge stöd åt varandra genom den här perioden. De som fortfarande har stängda sinnen kommer att behöva er hjälp. Skyll på deras trossystem för att förstöra deras förmåga att tänka själva. Det är dags nu att avfärda era trossystem och allt det ni fått lära er. Gör er egen undersökning. Acceptera ansvaret för era egna liv. Se det som ett spännande äventyr in i er framtid, befriade från de begränsningar som infördes för er.

Jag skulle vilja tacka alla dem som arbetar för sanning och är beredda att lägga lite möda på att utforska den. Till Debby som satte upp Ancient Ireland tankesmedja på utomjordingar – vår stora tacksamhet! Hon har hjälpt till att öppna sinnen för vad som en gång var och har gjort det möjligt för människor att se hur de spred lögner om det landet. Det är ett land som kommer att vakna upp till sin en gång så stora roll på er planet. Allt som var deras kommer att återvända till dem. Rättvisa kommer att ske. Tack också alla som kom till vårt hem förra veckoslutet för att kommunicera med mig. Det var en trevlig tid för oss alla.

Det har varit hektiska fyra dagar för Veronica. Hon är trött. Hon lägger sitt hjärta och sin själ i vårt arbete och hon behöver vila nu. Se fram emot och njut av varje förändring när den händer i säker vetskap att varenda en tar er närmare ert mål. Till alla som stödjer Veronica och vårt arbete: ni har min djupaste tacksamhet!

Försök att få lite tid för dig själv. Du behöver det. Jag förblir din beundrande Monty.

Översättning Gertie Dahlberg


Website: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, January 9, 2012

Montague Keen 8 januari 2012Montague Keen 8 januari 2012


Min kära, det finns en hel del förvirrat tänkande i din värld just nu. En del av det är avsiktligen placerat för at förvirra er. Inte alla andar är av ljuset. Några ger sig själva stora namn, några använder namn som känns igen för dessa som tror att de kanaliserar sina anhöriga eller dem de litar på. Vartenda trick de kan hitta på kommer att användas för att orsaka misstro och förvirring så att Kabalen kan behålla den övergripande kontrollen. Kom ihåg at de är desperata för att kunna behålla sin makt. De har levat av mänskligheten och mänskligheten har fått utstå sådan försakelse på grund av detta. Det är bara när ni återvänder till andliga världar som ni kan se omfattningen av lidandet som orsakats av sådan girighet.

Allting måste vara på plats innan vi försöker räddningsplanen. Som ni vet så ändras saker och ting från dag till dag och gör det svårt för oss av ge exakta tider etc. Ni vet från den information som ständigt kommer att där är en upprymdhet på båda sidor av livet. Vi fortsätter med våra planer för avslöjande och upprättelse. Som vi brukade säga som barn: ”Katten är ute ur påsen, den kan inte längre kontrolleras”. Sanningar blir avslöjade varenda dag från olika källor runt om i er värld. Det finns så mycket kvar att upptäcka så att människor förstår precis vem och vad som har förstört er värld och kontrollerade era liv och orsakade så mycket förödelse i en värld av överflöd. Människor kommer att vilja ha svar. De har all rätt att göra så. Det blir inte lätt för dem som ännu inte har vaknat, men vi måste fortsätta. Vi kan inte vänta för evigt på dessa som är rädda att kliva ut ur tankekontrollen.

Veronica, jag delar din förtjusning när du fick ta emot så många nya bevis från Irland. Ja, de håller på att vakna upp. De lär sig att om de ber om information så får de den. Ju mer de frågar, ju bättre kommer det att vara för dem som fortfarande tror på vad Vatikanen har sagt till dem: att de är INGENTING, att de aldrig kommer att räknas som någonting, att de alla är syndare. Det beror faktiskt på att de var fulla av ljus. Vatikanen gjorde så stora ansträngningar för att förstöra det ljuset. De blev våldtagna, rånade och misshandlade skoningslöst för att förstöra dem totalt. De hade inte en chans. Vatikanen kontrollerade allt. Brottet mot det irländska folket överträffar alla andra. Det är viktigt att regeringen på Irland, särskilt Mr Kenny, lär sig vad vi har planerat för att återställa energin och för att ge ny energi till alla de heliga platserna som är så viktiga för er värld. Detta måste bli det första steget för att din värld skall kunna återvända till ljus. Allting kommer att följa efter det. För det är i Irland som FÖRSTÖRELSEN av er värld började. Allting följde efter från det.

Ja, min kära, de forntida druiderna är aktivt involverade i detta. En del har reinkarnerat, en del arbetar från denna sida av livet för att förbereda planeten Jorden för den Gyllene Tidsåldern. Ni vet att arkeologin vederlägger historien om den falska Bibeln. Det finns ingenting i Sinaiöknen som stödjer berättelsen om det egyptiska uttåget. Fakta är fakta och de måste accepteras. Det är dags nu för er alla att veta vem ni är och att lära er att vara den ni är i en värld där kärlek och rättvisa är återställd och alla människor lever i fred.

Jag vet att det inte är möjligt för er att fysiskt se vad som har gjorts. Vi skulle förlora överraskningsmomentet om vi avslöjade våra planer. Vi behöver ert stöd, vi vill att ni kommer tillsammans i ljus och kärlek. Avstå från att kritisera andra som tar en annan väg. De kommer att komma fram, så småningom, men de kanske behöver hjälp med tiden.

Det kommer att bli oundvikliga naturkatastrofer, men var medvetna om att den Mörka Kabalen planerar ”illdåd” och attacker för att skapa oro och driva många tillbaka till sina kontrollsystem. Olympiaden kommer att förse er med en publik som allas ögon är riktade mot. Det kommer att användas till att iscensätta sådana attacker. Vi övervakar dem och kommer att sträva efter att vara ett steg före dem. De kommer att försöka, för de vet att de inte har något att förlora. Deras förakt för den vanliga människan är äckligt. De glömmer at utan stödet från den vanliga människan kunde de aldrig överleva. När all information är ute i det offentliga ljuset kommer ni att bli chockade och förskräckta över att se hur några få ONDSKEFULLA individer kunde ta över er värld!

Varje dag på alla sätt, bjud in sanningen för att avslöja sig själv. Ni kanske blir överraskade över vad ni kommer att finna. Kom ihåg det gamla ordspråken: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, knacka och det kommer att öppnas för dig. Detta är tiden för att be!

De som talar sanning och hjälper andra att öppna upp för ljuset har blivit attackerade, igen. Detta har inträffat genom hela historien. Det är vad de gör. De attackerar David Icke ännu en gång. Om han inte var ett sådant hot mot dem skulle de inte bry sig om honom. Män av sanning har alltid blivit attackerade, men det fungerar inte längre. Men Kabalen är vanedjur. Den gamla formeln används varenda gång. Lyckligtvis faller inte folk för det längre. De kommer inte att röra ett hår på hans huvud. Folk har lärt sig att känna igen sanningen när de hör den. Detta avslöjar bara deras känsla av desperation. Det säger mer om Kabalen än det gör om David Icke. Han kommer att överleva, hans arbete fortsätter, han fullföljer sitt uppdrag.

Detta är en tid av lärande för alla er som nu öppnar era sinnen för sanningen. Lär er att avstå från allt vad era föräldrar och lärare har talat om för er. Det kommer att bli spännande för er att spåra den verkliga historien om er värld. Ni kommer att se vissa länder i ett fullkomligt annorlunda ljus. Ni kommer att finna tankens kraft mycket spännande när ni lär er precis hur kraftfulla ni är och vad ni är kapabla till när ni blir fullt medvetna. Allting i er värld kommer att förändras. Ni kommer att se för första gången hur vacker er planet är. Rädsla har ingen plats där. Det kommer inte att finnas något skäl för rädsla längre. Ni har aldrig känt verklig frihet fast det är mycket prat om den. Folk har kämpat i krigen för den, men få har någonsin upplev den. Den verkliga friheten de kräver kommer när Kabalen är borttagna. Det kommer!

Jag säger till Irland… det är dags nu att vakna upp. Många länder vaknar upp till det som kan och kommer att bli. Er värld börjar komma tillsammans. Glöm de manipulerade olikheterna från det förflutna. Ni har bara en enda fiende – den Mörka Kabalen – de vill att ni fortsätter att vara precis som ni är, alltid där för att tjäna dem. Ert största problem kommer att vara att acceptera att ni alla hade lärt er och trott på LÖGNERNA. Detta är något som var och en av er måste hantera på ert eget sätt. Vi finns alltid där för att hjälpa er när än ni ber om det.

Berätta för Rupert (Rupert Sheldrake) att han har så rätt. Alla är mediala. De inser bara inte att de är det. Men de kommer snart att göra det. Det blir normen. Jag tittade i hans nya bok. Den kommer att hjälpa folk att förstå att det är den vanliga, röda tråden som binder människorna tillsammans. Var snäll och ge Rupert mina hälsningar. Han är mycket beundrad och respekterad på den här sidan av livet också.

Min kära, du har en hektisk vecka framför dig. Oroa dig inte, jag kommer att vara där. Du är i början av en helt ny cykel för er planet. Det är spännande tider framför er…

Jag förblir din beundrande make, Monty.


Översättning Gertie Dahlberg


Rupert Sheldrake's new book
THE SCIENCE OF DELUSION; FREEING THE SPIRIT OF ENQUIRY
www.sheldrake.org
or call 0843 382 0000. Price: £16.
______________________________________________
END OF MESSAGEWebsite: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie
 

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

Tuesday, January 3, 2012

Montague 1 januari 2012

 
Montague 1 januari 2012

Jag skulle vilja, om jag får, önska er alla Ett Mycket Gott Nytt År!


I detta år av upplysning kommer ni att få se bevis som kommer att ifrågasätta allt som ni har accepterat som sanning. Öppna er ögon, sanningen finns där! Den har aldrig förut varit så tillgänglig som den är nu. Många hinder kommer att ställas framför er. RÄDSLA kommer att användas, det har alltid fungerat i det förflutna! Kom ihåg att Kabalen är vanemänniskor, de använder alltid samma metoder för kontroll. Men ni är klokare nu och kommer att se rakt igenom all deras propaganda.


Vem litar du på? Som jag har sagt tidigare, titta på deras agerande, inte på deras ord. Ögonen är också en bra indikator på ärlighet. Ljusets människor försöker inte få kontroll över er, de vet att ni har givits fri vilja.


Detta kommer helt säkert att bli ett intressant år för många av er. En del har uppdrag att slutföra. Ni kommer att bli vägledda för detta. Dessa beslut har inte gjorts på jordplanet. Våra planer kommer att genoföras under vår övervakning. Det är en gemensam insats. Fler och fler människor, på båda sidor av livet, kommer att arbeta tillsammans i harmoni. Det är så det var menat att vara. Det var så här innan Kabalen satte igång med att förstöra förbindelsen och kastade in människan i mörkret av den kontroll de har utsatt er för under generationer.


Alla ni som är av Ljuset bestämde er för att återvända, att ta tillbaka er planet och återlämna den till Ljuset. Det är ett krig mellan ljus och mörker, gott och ont. Det är inte lätt att acceptera att det finns människor, som ser precis ut som ni på utsidan, som har planerat att avfolka er värld och förstöra många miljoner av er. De har inget samvete, ingen medkänsla. De ser er inte som värda ett liv i den värld som de planerar. De har visat er att de planerade detta övertagande under år 2012.


Men trodde de verkligen att Himlen skulle stå bredvid och se detta hända? Var och en av er är en dyrbar själ. Ni är alla viktiga i systemet. Ni har människor av Ljuset mitt ibland er. Människor som kan se klart och som har ägnat sina liv åt att visa er sanningen, trots att många hinder lagts i deras väg. De fortsatte ändå för att fullfölja sina uppdrag. David Icke är en sådan person och Michael Tsarion har varit exemplarisk i sin forskning efter den Verkliga Sanningen och att sedan skriva om den på ett sådant sätt att han målar bilden i ord för att göra det lättare att förstå den och se klarare vägen mot undergång, hur det gjordes och varför det gjordes. Här har ni två så olika människor, var och en en stor lärare på sitt eget sätt. Deras skrifter kommer säkerligen att öppna sinnena, även hos skeptikerna. Det finns många fler som dessa två, som arbetar outtröttligt för att vägleda alla mot Ljuset.


Energin i er värld förändras nu snabbt. Den påverkar många av er. Er extrema trötthet beror på detta. De förändringar som vi infört är en nödvändig del av övergången. De känsligaste bland er upplever detta mer än andra. Denna energi uppmuntrar även andra att tala ut och avslöja sanningar som de hållit dolda under åratal. Sådana människor behöver stöd och uppmuntran. Att inte tala ut gör dig till en medbrottsling. Du kanske tycker att det är mycket störande att vara runt dem som inte är av ljuset. Det är som om de är utsatta, de har ingenstans att gömma sig längre. Rikedom ger inget skydd i tider som dessa. Ni är de 99 procenten. 


Återigen säger jag till er att det är när ni undersöker det forntida Irland som allt blir kristallklart. Ni kommer att undra hur i all sin dar ni kunde acceptera som ett faktum det ni fick lära er om historien eller religionen. Tro mig, detta är den lättaste vägen för att fastställa sanningen. För det var då som allting vändes upp och ner, platser ändrades, namn ändrades, men bevisen finns fortfarande där för alla att se. Om ni inte gör detta kommer ni att stanna kvar i den mörka cellen av okunnighet och mörker där era kontrollanter har placerat er.


Nej, jag var inte irländsk i min senaste inkarnation. Jag föddes i London i en ortodox, judisk familj. Jag var, i ett tidigare liv, irländsk. Jag älskade hur livet var i de druidiska tiderna. När ni undersöker detta kommer ni att se världen i ett mycket annorlunda ljus. Allt kommer att bli klart. Det är som med allt annat, man måste börja i början och det är där som allt började. Det är upp till er själva – allesammans – att rädda er värld och ert folk. Ta det till Ljuset. År 2012 är ett år av möjligheter. Så sätt igång!


Hjälp finns till hands. Du har rätt, min kära, det är ett rymdskepp som du ser de flesta nätter när himlen är klar, och ja, det har flyttat sig närmare. De observerar och väntar på kallet från mänskligheten att få hjälp med övergången. De kommer i vänskap för att välkomna er tillbaka till det fantastiska Universum som ni en gång var en del av. Allt kommer att bli klart när sanningen är där för alla att se.


Jag skulle vilja personligen tacka barnen och dina vänner som, tillsammans, gav dig en ny dator så att vi kan fortsätta vårt arbete. Detta kommer att befria dig från stressen att försöka handskas med en gammal och temperamentsfull maskin. De är välsignade och likasinnade människor och är mycket uppskattade.


Allt är inte bara jämmer och elände. Där är arbete som måste göras för att ta världen framåt. Så snart detta är gjort kommer ni att njuta av att vara på Jorden. Det kommer att bli Paradiset på Jorden med allt ni kan tänkas drömma om. Allt finns där för er. Ondskan kommer att försvinna och bli ett minne blott, borta för alltid. Låt oss gå framåt tillsammans för att återigen etablera vår Värld av Kärlek och Ljus för alla människor.
Min kärlek vägleder dig alltid. Din beundrande make Monty.

Översättning Gertie Dahlberg


Website: The Montague Keen Foundation
Traductor: Gertie

 
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Original and translations of the Galactic Messages available at

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.