Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, November 28, 2011

27.11.2011
27.11.2011

”Om du uttalar en lögn som är tillräckligt stor och upprepar den tillräckligt länge så kommer folk så småningom att tro på den. Lögnen kan upprätthållas bara så länge som Staten kan skydda människor från de politiska, ekonomiska och/eller militära konsekvenserna av lögnen. Det blir således mycket viktigt för Staten att använda all sin makt för att förtrycka oliktänkande, för sanningen är dödsfienden till lögnen, och därmed är sanningen den största fienden till Staten.”

Joseph Goebbels


Detta, min kära, är vad du ser över hela världen. Folk samlas för att dela sanningen, men dessa modiga själar blir brutalt attackerade av dem som önskar trycka ner sanningen. Människor genom hela historien kämpade och dog för rätten till yttrandefrihet. Endast i förtryckarregimer är detta förnekat er. Sänd kärlek och skydd till dessa som talar ut, de ber bara om sanning och försoning. De önskar att alla nationer kommer tillsammans utan rädsla, att arbeta tillsammans för fred. Förändringarna som måste och kommer att ske kommer att ske när majoriteten har kärlek och frid i sina hjärtan, även för dessa som verkar vara dödsfiender.


De som har kontrollen är på en så förskräcklig väg av förstörelse. Det fordras mycket energi för dem att se det farliga i sitt tänkande. Alla ni, tillsammans, kan göra detta, det behövs inga bomber och kulor. Kärlekens kraft kan skapa sådan harmoni att de Mörka inte kan tränga igenom den. När ert medvetande expanderar kommer ni att bli medvetna om vem ni är. Er värld kommer att förändras totalt. All den stress som kommer ur materialismen kommer att försvinna och ni kommer att uppleva livet på er planet i ett helt annorlunda ljus. Bandet till er andlighet kommer att bli återställt och hela Universum kommer att öppnas för er. Be om vägledning för att kunna se lögnerna för vad de är. Sedan kommer de inte att kunna påverka er. De är bara en sista ansträngning från era kontrollanter att hålla fast vid sin kontroll. De behöver krig – vilket krig som helst – för att dra ner energin i er värld. Akta er för dem som försöker tvinga er att acceptera deras skäl för krig!


David Icke skämtade en gång ”Vad skulle hända om ett krig förklarades och ingen dök upp?” Ingen som skulle utföra dödandet! Det är upp till er alla att se till att förändringarna sker. Sanningen kommer att göra er fria! Sanningen är vanligen raka motsatsen till vad ni fått höra att den var. Det var verkligen en smart idé för att förvirra er. Sanningen har ett sätt att avslöja sig själv till slut. Den gör det precis nu. Kontrollen flyttar sig till de många – de 99 %. Så ”de ödmjuka skall besitta Jorden” – fred kommer att råda ännu en gång!


Försök att skydda barnen från denna felinformation som getts till dem genom deras utbildning. Deras unga sinnen måste skyddas och vägledas. Statens makt att ta bort barnen från deras kärleksfulla föräldrar är alarmerande. När ni för in själar till den här världen är det er plikt att älska och skydda dem, att vägleda dem tills de kan ta sina egna beslut. Alla har den absoluta rätten att välja den riktning deras liv skall ta.

Min kära, när jag gick över berättade jag för dig att ”ingenting är som det verkar vara.” Du lär dig varje dag att ingenting alls, oavsett det är religion eller regering, är vad de påstår att det är. Ni är alla offer i det största BEDRÄGERIET någonsin mot mänskligheten. De har kommit undan med det under så lång tid, men nu lyser sanningens ljus på dem. De är utsatta och avslöjade. Det är ingen vacker bild. Det är massbedrägeri i stor skala. Den mänskliga rasen har misshandlats brutalt av dessa som förklarar att de predikar kärlek och frid. Detta är raka motsatsen till fakta.


Inte undra på att de försöker undertrycka den verkliga sanningen. De matar också vissa människor med falsk information för att försöka skapa en falsk känsla av säkerhet för att hindra er från att hålla ett vakande öga på allting som händer runt om er. De är extremt smarta personer. De kom inte dit där de är idag genom att vara oförsiktiga. De tror att de har er fångade genom de finansiella problem de har skapat åt er.


Med vår hjälp och vägledning kommer vi att kunna befria er från lögnernas fängelse där ni nu existerar. Kom tillsammans med dessa som uppskattar sanningen. Hjälp dem att förstå att det finns en väg ut ur den här sorgliga röran. Ni är inte hjälplösa, kunskapen ni förvärvar nu är till för att befria er.


Forntida kunskap kommer också att komma fram nu och den kommer att visa på ett positivt sätt vad som gjordes mot er och hur ni kan återfå allt som togs ifrån er. Återigen vill jag påminna er om att det forntida Irland håller ovedersägliga bevis som kommer att förändra er värld för alltid. Premiärminister Enda Kenny skulle uppmuntras till att titta på bevisen, då kommer han att se allting i ett mycket annorlunda ljus. Mr Kenny har varit modig fram tills nu. Har han mod nog att ta nästa steg? Det är dags att kliva ut ur illusionen ni kallar liv.

Jag har bett dig om så mycket sedan min bortgång. Du har måst möta och handskas med ganska mycket. Det har inte varit lätt. Men resultaten, min kära, kommer att väga upp allt du har fått gå igenom för min skull. Friheten som sanningen ger kommer att överträffa även dina vildaste drömmar. Över hela världen kontaktar människor den andliga världen. De söker sanningen från alla håll, var och en av er spelar er egen unika roll i denna stora övergång till sanning.

Vi är på den rätta vägen, min kära, allt kommer nu tillsammans.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: GertieDear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, November 21, 2011

20 november 2011


20 november 2011


Min kära, vilken vecka det har varit för dig!  Där var du, ansikte mot ansikte med någon vars åsikter och trossystem skulle ha varit motsatsen till allt som du och jag står för.  Istället fann du en vetenskapsman med stor ryktbarhet, vars omfattande forskning stämmer helt med vad jag har avslöjat sedan min bortgång.  Detta möte skedde inte av en tillfällighet.  Det behövdes någon som kunde komma fram och vars begynnelse var liknande min egen, och som, liksom jag, hade visionen och intellektet att veta att vi måste befria oss själva från kontrollens kedjor, både mentalt och fysiskt, för att engagera oss fullt ut i den forskning vi drevs att göra.Hur intressant för dig att vi båda fann sanningen.  Jag levde med den precis som han nu lever med den.  Som du vet, min kära, det är inte en lätt väg.  Den var inte lätt för mig och jag måste nog säga att det är till och med värre för Gilad, eftersom kontrollsystemet som de trodde var oövervinnerligt faller isär, så de attackerar skoningslöst dessa som vågar ifrågasätta det.  Han valde, precis som jag, att födas in i det. Det är bara då som man förstår helt och hållet hur sinneskontroll är inblandad.  De är människor som är totalt drivna av materiella värden, som inte tillåts att ifrågasättas, och vars enda syfte är att äga och kontrollera samt manipulera alla omkring dem.  De använder RÄDSLA för att göra detta.Äntligen har mänskligheten öppnat sina sinnen för allt detta.  Människor minns vem de är.  En ras kan inte, och kommer inte, att härska över planeten Jorden.  Många av dem är också offer.  De misslyckades med att ifrågasätta eller undersöka det som de hade lärt sig att tro på.  De följde detta som fåren.  Kommer de alla att falla tillsammans eller kommer några att ha modet att söka den verkliga sanningen?  De kom till vår planet med intentionen att kontrollera den.  Ni, folket, lät det hända.  Det är nu dags att säga ”Nog är nog, detta är vår värld!” Jag har nämnt i det förflutna om polskiftet som kommer att ske.  Det är en del av övergången till Ljuset.  Förändringar måste ske så att de Mörka – de Onda som har förstört så mycket – kan tas bort.  De ropar på, även kräver, KRIG!  När det är krig så är de i kontroll.  De levererar vapnen.  De får sitt syre av liv från dödandet och lidandet från andra.  Sorgligt nog använder de vanliga människor till att utföra dödandet för dem, bara för att hålla sig vid makten.Är detta vad ni skaffade era barn till världen för att göra?  För att döda och lemlästa?  TÄNK!  Jag ber er alla att tänka noga på ansvaret för er själva och era familjer.  Djupt i era hjärtan vill ni ha en fredlig värld för alla människor.  Utan er hjälp skulle det inte finnas några krig!  De som kräver krig går inte i krig själva.  De behöver er till att utföra dödandet för dem.  Säkert vet ni tillräckligt för att se detta själva.  Ni är de 99 procenten!  Faktum är att NI har kontrollen!Bankerna misslyckas men fortfarande försöker de hålla sig fast vid makten.  Se er omkring! Vem kan ni lita på?  David Icke har ständigt varnat för detta under 20 års tid.  Se till ert samvete, er framtid är beroende av de beslut ni tar.Julen närmar sig… får jag föreslå att ni detta år försöker göra den till en tid av värde för familjen.  Försök att motstå att köpa in er till falska, materialistiska distraktioner.  Kom tillsammans i harmoni med dem runt om er.  Vad ni har fått lära er är inte alls den sanna historien om händelserna.  Mänskligheten har oavsiktligt köpt in sig på myten, och makten som hade kontrollen då höll myten levande.  De har tjänat stora pengar på det.  Vi kommer att ge er den sanna historien om Frälsaren.  Men ni är inte redo att ta emot den ännu.  Ni har för många andra viktiga saker att handskas med just nu.  Ni måste skydda er planet och era medmänniskor.Kärlek, ja kärlek, är alltid svaret.  Där det finns kärlek, där finns det ljus.  Där det finns ljus, där kan inte mörkret komma in.  Snälla, snälla ni, ta ombord detta.  Lev efter det!  När ni attackeras, hämnas inte, le och låt er inte köpas in i attacken.  Ni vet bättre.  Sanningen finns runt om er.  Tillåt inte er själva att bli lurade igen.  Säg NEJ till krig!  Tillsammans är ni starka.  Se på de oskyldiga ansiktena hos era barn.  Lova dem att ni kommer att hjälpa till med att skapa en bättre värld för dem, där de kommer att kunna leva i fred och harmoni med alla nationer.  Orsaken till att det finns så mycken disharmoni beror på människorna som har kontroll över era regeringar, och de är inte synliga för er.  Om de var det så skulle ni fullkomligt förstå vad ni har att göra med.Vi arbetar vid sidan av er, men ni ser oss inte då vi är i en annan nivå av medvetande.  De flesta av er är fortfarande på den tredje nivån och kan inte se eller höra oss.  Men det betyder inte för ett ögonblick att vi inte finns där.  Allt detta kommer att förändras när ni höjer er till den fjärde dimensionen.  Det kommer inte att finnas något gömställe för dem då.  Det är därför de gör allt i sin makt för att fördröja den oundvikliga höjningen till den femte dimensionen.  Vi lovar att det kommer att bli allting som ni kunde hoppas på att det skulle bli.  Vi är upptagna med att sätta allting på plats.  Vi tar också bort vissa personer från er planet som en förberedelse för den stora övergången.  Vi är inte bundna av tid.Vi arbetar hela tiden med att rädda er planet och alla de människor som önskar leva i fred.  Vi behöver stöd från de goda människorna på Jorden för att göra den här resan med oss.  Detta är tiden för sanning och harmoni.  Kom tillsammans så mycket som det är möjligt.  Var där för varandra.  Snart kommer kedjorna som har bundit er att försvinna.  Ni kommer att vara FRIA.  Fria äntligen, för att uppleva vem ni är och varför ni är på Jorden vid den här tiden.  Ni kommer att befrias från illusionen ni leddes till att tro på var allt som fanns.  Ni har så mycket att se fram emot och att få uppleva.  Det dröjer inte länge nu, ni är nästan framme!Fortsätt med det goda arbetet du gör, min kära!Din beundrande Monty.Översättning Gertie Dahlberg


                                                   
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available at

Monday, November 14, 2011

13 november 2011Montague 13 november 2011
  
 
Min kära, du lever i en tid av avslut och ny början, då fler människor vaknar upp tar de ställning mot de korrupta i samhället.  Det lyser ett ljus på tankekontrollen som har använts – och fortfarande används – för att hålla er som slavar och under kontroll.  De två bastionerna av kontroll har alltid arbetat tillsammans men lyckades hålla sin förbindelse hemlig för mänskligheten.  När nu mer information flödar ut och frågor ställs så förlorar de mer och mer, eftersom de inte kan handskas med den här oväntade situationen.  De kommer att skapa ”problem” som de hoppas skall ta bort intresse från deras korruption.  Ni är nu tillräckligt vakna och medvetna för att vägra falla för deras lögner.  Kom ihåg att korruptionen är över, så de kommer att attackera hänsynslöst för att försöka hålla sig fast vid vad de olagligt har förvärvat.  De är desperata nu.

Ni har övertaget nu, vet vem ni är.  Stå tillsammans i ljuset vid varje steg på vägen. Kom ihåg att kunskapen alltid har funnits där men den hölls dold för er. Vi fortsätter att arbeta med energi. Jag kunde aldrig drömma om att så mycket kunde uppnås genom att bara använda energi och ljudvågor.  Konstgjorda barriärer är på väg ner.  Människan kommer att ha en ny förståelse av livet och kroppen och hur den kan fungera när den inte är störd av dem som kontrollerar er.  Ni inleder nu ett strålande äventyr.  Jorden kommer att bli transformerad till en Ljusplanet av kärlek och frid.

Kom ihåg att genom den här kampen kommer slutresultatet att bli permanent, det är inte bara en kortsiktig sak.  Ni – alla ni som arbetar i Ljuset – är skaparna av den Nya Tidsåldern av Upplysning.  Ni skapar historia – verklig historia – inte lögnerna som lärts ut till er som historia. Allting som ni har fått lära er är motsatsen till sanningen.  Vad ni fått veta är bra för er är egentligen dåligt för er.  Ja, det är en chock att upptäcka att dessa som kontrollerar er egentligen är så ONDA!

Den unge man som du möter nästa vecka möter du med min välsignelse.  Ni har båda kommit från mycket olika håll till samma slutsatser.  Tillsammans slutför ni bilden.  Vad han påstår passar in i informationen som jag ständigt matar dig med.  Allt passar tillsammans som bitarna i ett pussel. Tillsammans kommer ni att stråla ut ljuset på sanningen.

Jag överraskade dig när du tvättade, dina tankar vandrade när jag sa högt i ditt öra att ”IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”. Sedan dess har jag förklarat allting för dig och du vet vem du måste tala med.  Den information du fick 11/11/11 är mycket viktig – använd den klokt!  Allt kommer tillsammans på ett fint sätt, min kära, precis som vi planerade när vi gick på den himmelska stranden i Inch, Co Kerry (Irland) för så många år sedan.  Även om vi talade om hur vi skulle kunna kommunicera så hade vi vid den tiden ingen aning om hur givande vår plan skulle visa sig vara.  Underskatta aldrig kraften av kärlek.  Med kärlek i ditt hjärta är allting möjligt.

Bankerna fortsätter, genom sina marionetter, att försöka åstadkomma den Nya Världsordningen. Återigen var det Irlands Kenny som insisterade på BEVIS.  Han vill se konkreta BEVIS.  Det skall bli intressant att se vad som händer där.  De nämner inte längre Irland ifall de skulle få obekväma och besvärliga frågor.  Hur intressant är inte det, min kära?  Mr Kenny har satt ett bra exempel som borde inspirera andra.  En ärlig politiker är en bristvara i er värld.  Han är ett föredöme för alla som vill att sanning och ärlighet skall råda.  Irland leder vägen, återigen, som det gjorde i gamla tider.

Energiförändringarna påverkar människor på olika sätt.  Det beror på hur öppna de är, och naturligtvis, hur avancerade de är.  De flesta har upplevt vissa förändringar.  Det har blivit så mycket lättare att kommunicera från detta rike.  Det är spännande för oss att kunna vara så involverade i den här Stora Övergången.  Jag skulle inte vilja missa ett enda ögonblick av det. Jag vill dela det med er: att känna er upprymdhet då allting förändras till det bättre för hela mänskligheten.  Detta är vår avsikt och vi kommer att uppfylla den.  Stöd alla dessa som söker rättvisa i er korrupta värld, där rättvisa kvävs och sanning är dold.  Detta kan inte, och kommer inte, att få fortsätta.  Jag vill påminna er, ännu en gång, att ni alla har tillräckligt med matvaror lagrade, då den Onda Kabalen kommer att försöka att kontrollera livsmedelsförsörjningen. Detta kommer att bli tillfälligt, då, så snart ni befinner i den Nya energin, mat inte kommer att vara så nödvändigt som det är nu.  Föda kommer att bli ett nöje, precis som choklad är nu.  Kommer du ihåg, min kära, hur jag älskade min choklad varenda dag?

Livet kommer att bli så mycket lättare.  Jag vet att det är svårt att föreställa sig att alla lever i harmoni, men när religioner och banker är borttaget så råder jämlikhet.  Sedan blir livet på Jorden en glädje, i motsats till den kamp det är nu.  Inga fler sjukdomar – de är för det mesta gjorda av människan i alla fall – åldrandeprocessen kommer att vara helt annorlunda.  Jag har aldrig tänkt på mig själv som gammal.  Konditionering av sinnet kommer inte längre att ske.  Sinnet kommer att användas, det kommer att utforskas till fullo.  Alla begränsningar kommer att tas bort när den fulla kraften av sinnet är återställd.

Din vän Tom (Total Sinnesdynamik) har talat med dig om sinnets kraft: hur sjukdom, förlamning på grund av hjärnblödning etc, kan vändas genom användande av sinnet och tankarna.  De som bestämde sig för att kontrollera mänskligheten kommer att få svara för vad de är ansvariga för.  De har begått den största synden mot den mänskliga rasen i Universums verkliga historia. Livet kommer att bli den underbara upplevelse som det var menat att vara.  Kärlek kommer att vara normen.  Föreställ er det!  Energin i era tankar kommer att snabbas upp.  Ni får det ni förväntar er i livet.  Som plakaten säger: Du är 99 %, du har 99 % av ENERGIN! Behöver jag säga mer? Tillsammans kommer ni att lyckas.  Det är skrivet så.

Min kära Veronica, lita på mig och min vägledning.  Jag kommer inte att svika dig. Tillsammans har vi uppnått så mycket och vi skall fortsätta att göra det.

Din beundrande make, Monty!

Översättning Gertie Dahlberg

  
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available at

Tuesday, November 8, 2011

6 november 2011


Montague den 6 november 2011 Min kära, du ser nu saker hända som jag talade med dig om kort efter min bortgång.  Det krävdes en modig man för att försvara sitt folk och sitt land.  Genom att göra detta väckte han oavsiktligt världen för vad som hade varit accepterat utan frågor under hundratals år.  En dag snart blir det ganska tydligt varför det måste vara Irland som lyste Sanningens ljus på korruptionen.  Mr Enda Kenny valdes för den här rollen.  Han är anförtrodd att fullfölja detta.Vad som behövs är att det irländska folket undersöker vem de är.  Först då blir det klart varför Vatikanen var tvungen att kontrollera deras utbildning och myndigheter och därmed säkerställa att de aldrig kunde få reda på vem de är.  Även er historia blev stulen.  Den var omplacerad och omskriven som om det hänt i ett annat land.  De bara justerade ett eller två namn och skapade en falsk historia för sig själva.Irland, det är dags att ta tillbaka vad som är er historia!  Det är dags att förstöra all den historia som Vatikanen prackat på er som gav en totalt falsk bild av vem ni är, och er viktiga plats i den verkliga historien i världen.  DEN FALSKA BOKFÖRINGEN hos bankerna, som fångade Irland, var noggrant planerad för att utöva ännu mer kontroll på det irländska folket.  Kabalen skröt till och med om att DE ÄGER IRLAND! Jag tror de brukade säga att ”det var Guds eget land”.  Irländarna sjunger om ”Den glömda rasen som ingen känner till”.  Det är dags för den rasen att veta vem de är.  Sanningen kan inte hållas gömd längre.  Ett stort brott har begåtts mot er.  Ert folk har lidit sedan Vatikanen satte sin fot på Irland, för alla dessa år sedan.  Missbruk av ert folk och ert land måste stoppas.  Det är dags att lära sanningen.Det ekonomiska strupgreppet på er värld var noggrant planerat.  Det finns ingen brist på pengar eller guld, det är bara i händerna på fel personer.  Era myndigheter skyddar er inte, de är en del av konspirationen.  De är en del av problemet, inte lösningen på det.  De är som skådespelare på en scen, de läser upp sina rader, försöker imponera på folk, hur hårt de arbetar på att försöka lösa problemen som de var inblandade i att skapa.  David Ickes ord var perfekta i hans förklaring av situationen.  Kabalens medlemmar är desperata eftersom allt nu kommer till sin spets.  Energin fortsätter att öka, och med den sanningsenergin.  Det är dags för förändring och förändring kommer det att bli.  Ni kan vara säkra på det.Ni har inte getts en sann bild.  Ni har bara att titta på vem som kontrollerar vad ni läser och ser för att veta varför.  Ni måste nu se på dessa som undersöker den verkliga sanningen.  Läs vad de har att säga – de har vigt sina liv för att få ut sanningen i det fria.  Gör en ansträngning och lyssna på vad de har att säga, undersök sedan saken själva.  Det är bara då som ni kommer att se själva hur sanningen hållits dold för er.  Veronica kan berätta för er att jag tillbringade all min tid med att söka efter sanningen.  Det var viktigt för oss att förstå varför Kabalen tyckte det var nödvändigt att ständigt uppfinna skäl för konflikter.När jag gick över till andevärlden blev alltsammans uppenbart klart och tydligt.  Då kunde jag ge en sann bild av vad som skedde.  Jag måste förklara för Veronica omfattningen av korruptionen och ge skälen till varför vi måste hjälpa människor att se det själva och försiktigt leda dem fram till sanningen.  Det var mycket för henne att ta på sig.  Jag var tvungen att visa alla bevisen för henne och övertyga henne om att sätta upp en Stiftelse.  Det var vid en tid då hennes hjärta brast. Min plötsliga bortgång – utan någon varning – var så svår för henne att bära.  Veronica och jag har arbetat under många livstider tillsammans.  Det är aldrig lätt för oss att vara ifrån varandra. Jag står fast vid allt jag sa i mitt tal på dagen då jag gifte mig med henne.  Vår kärlek blir djupare för varje dag.  Var snälla och lär er att se kärleken och ljuset.  Välkomna detta in i era liv.  Våga er på att gå ut ur fängelseburen.  Bli fria att leva era liv i kärlek och frid.Det finns ALDRIG en ursäkt för krig. Du är inte ett får.  Handla som den rationella varelse av Ljus du är.  Säg NEJ till krig.  Allt kan uppnås på ett fredligt sätt.  Köp inte in dig till den ständiga bluffen som påtvingas dig från alla vinklar.  Det är dags för sanningen, NU!  Tro mig när jag säger dig att där är ganska mycket som pågår bakom scenen som du inte är medveten om. Vi behöver överraskningsmomentet för att uppnå våra mål.Det finns de ibland er som försöker att få ett Avslöjande.  Jaa, min kära, regeringarna har ljugit så länge att de skulle tvingas förklara så mycket och de skulle inte veta var de skall börja, och just nu passar lögnerna bättre deras avsikter.  Snart nog kommer du att möta dina medmänniskor från andra planeter.  Våra planer är stora.  Vi behöver bara få rätt timing.  Det är dags att lita på ert Högre jag, tillåt inte er själva att svepas med av lögner, oavsett hur övertygande de är, eller de så kallade ”bevisen” som är producerade.  Det är dags för sanning och rättvisa.  Detta är vad vi kommer att säkerställa att ni får.Detta är en hektisk tid för dig, min kära.  Den är spännande också.  Snart kommer slöjan att lyftas helt och hållet.  Detta är ett stort projekt, min älskade.  Vi kommer att slutföra det.


Din beundrande make Monty


Översättning Gertie Dahlberg

  
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available at

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.