Followers

PERMISSION GIVEN BY MRS. MONTAGUE KEEN

I Veronica, widow of the late Montague Keen give permission to Maria Luisa de Vasconcellos to translate messages from Montague for her website. Montague Vernon Keen is a registered Trade Mark, I also hold the Copywrite No. 2366610

Monday, January 17, 2011

2011-01-16


Meddelande från Montague Keen till hans fru Veronica
Kanaliserat av Veronica, 2011-01-16Jag är medveten om din nedstämdhet, min kära. Ja, det är nu 7 år sedan jag gick till andevärlden, du har återupplevt varje ögonblick av den dagen. För mig, min kära, min bortgång var såsom själen hade planerat det, med dig vid min sida. Jag gjorde vad jag levde för, pratade om arbetet med andevärlden och livet efter detta. Andevärlden bara tog min sista suck och på ett par ögonblick gick jag från ett varelsetillstånd till ett annat, en verklig vacker erfarenhet. Det var dags för mig att ge mig iväg och fullborda mitt arbete på andra sidan. Att lämna dig var så svårt, det var en sådan chock för dig. Jag har aldrig lämnat dig, jag visar dig alltid att jag är med dig. Vi arbetar tillsammans nu såsom vi gjorde när jag var vid din sida. Mitt arbete nu är att hjälpa till att guida Mänskligheten ut ur mörkret och in i Ljuset och att föra våra två världar tillsammans, för att avlägsna alla mänskligt gjorda barriärer så att fullt medvetande återigen kan uppnås av alla Människor. Det finns många på denna sida av livet som arbetar mot detta. Det finns också de på jorden som outtröttligt arbetar mot detta och de blir förtalade utav den Mörka Kabalen. Det försöker till och med att hålla de som står för Sanningen till ansvar för situationer som helt klart orsakades av den Mörka kabalen, som i sin desperation att lyckas med sina planer orsakar så mycket skada på er Planet. De dödar helt i onödan dem som vågar stå i vägen. De har ingen Själ, Inga mänskliga känslor berör dem. De är helt i avsaknad av medlidande då de driver på i ett sista desperat försök att ta över er värld. De kommer inte att lyckas.

Sanningen kommer fram, det flödet kan inte stoppas. På detta sätt kommer fler människor att vakna upp till verkligenhet av vad som pågår. Den finansiella terrorismen fortsätter – dessa planer som sattes på plats för generationer sedan. Dumdristigt nog föll regeringarna in i de välplacerade fällorna. De trodde på de lögner och löften från dem vars ända plan var att förstöra dem, att föra dem på knä. Bara uppvaknandet av massorna kan stoppa detta, när ni väl vaknar upp till faktumet att ni leds som får till slakten. Stig tillbaka från den materialism som omger er, den är inte nödvändig, den har aldrig medfört lycka eller frid i sinnet. Kärlek och bara Kärlek kan nå Själen. Enbart detta medför fullbordan. Produkter annonseras på ett förförande sätt så att folk åtrår dem, medan de är speciellt konstruerade för att göra er antingen sjuka eller bankrutta. Det är bara när ni är fullt medvetna av utsträckningen av korruptionen som ni kommer att kunna göra rationella beslut.

Det är så lätt för dem att förföra folk, bort från den hederliga Vägen i Livet. Det hittar deras svaga punkter och spelar till detta. Folk behöver vara starka för att motstå detta. Löften om rikedomar och kändisskap förvrider så många sinnen och leder dem i fel riktning. Vägen utav Sanning och Ljus är inte en lätt väg, många faller av vägen. Ibland måste människor bortföras då de inte har karaktärsstyrkan att se saker och ting till sitt slut. Det krävs mod för att stå upp för sanningen. Ni tvingas att ha att göra med människor som saknar samvete, som dödar och mördar många för att uppnå sina mål. Det har gått så långt, min kära, att ni inte kan tro på någonting som sägs till er oberoende av hur många vetenskapsmän som ger det OK. Det har köpts, de är en del av Planen. Lita bara på er instinkt, ert Högre Självt kommer att guida er. När något känns fel och ser fel ut så är det fel. Det är så enkelt.

Sträck alltid ut en hand till de som är mindre lyckligt lottade och till de vars liv har blivit totalt förstörda av de katastrofer som de försöker att hantera. Er värld är i turbulens, det Goda slåss med det Onda. Även om det ibland ser ut som om det Onda vinner så är det inte så – det är deras sista desperata försök. Ingen regering har modet att stå upp mot detta. De har ingen makt. Det hela är ett låtsasspel. I själva verket så styr de inget alls. Dessa förskräckliga tider kommer bara att vara ett svagt minne när transformationen är fullbordad. Kom alltid ihåg att söka efter sanningen och då kommer ni att finna den. Kom samman i Kärlek och Harmoni och då kommer er styrka att växa. Ert Ljus kommer att utradera det förskräckliga Mörkret som omger er värld. Ät naturliga och biologiska produkter när ni kan, drick rent vatten, håll ers sinnen rena, undvik de distraktioner som noga läggs ut för att avleda er från Ljusets väg. Vi banar vägen för er. Vi kommer att avlägsna så många av hindren för er som vi kan. Håll ert fokus på Ljuset och låt Sanning guida er framåt på Guds väg. Min kärlek ger dig styrkan att gå framåt för att fullborda vårt arbete. Jag förblir din beundrande make, Monty.Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

Tuesday, January 4, 2011

2011-01-02


Ni är Kärlek och Ljus, det är därför som ni bryr er om era medmänniskor, ni vill skydda dem, alla ni som väljer att göra detta arbete är guidade enbart av Spiritualitet, era motiv är Ärevördiga och kan litas på.


När skiftet är fullbordat and Fred är återinfört och Mänskligheten lär sig att återigen leva i Harmoni med alla Guds Varelser då är det som ni kan uppskatta hur viktigt ert arbete är som ni utför idag för att detta skall ske. När fullt medvetande är återinfört så kommer alla barriärer att bortföras och allt bli möjligt.


Meddelande från Montague Keen till hans fru Veronica
Kanaliserat av Veronica

2011-01-02


Då detta nya och mycket viktiga år börjar ber vi på den Andliga sidan att ni blir medvetna om de Drakoniska Lagar som i hemlighet sätts på plats. Acceptera inte tanken att ni inte kan göra något åt det, att ni är hjälplösa, långt ifrån, ni är Själar som råkar vara inkarnerade på Planet Jord för att skydda Jorden från övertagande som sker runt omkring er. Vet detta faktum, ”Ni är många, de är få”, ni är Ljuset, de är Mörkret. Ni är Kärlek och Ljus, det är därför som ni bryr er om era medmänniskor, ni vill skydda dem, alla ni som väljer att göra detta arbete är guidade enbart av Spiritualitet, era motiv är Ärevördiga och kan litas på.


Lagar kan bara göras med gillande av folket och folket uttrycker inte sitt ogillande. Rädsla används, ni ges felaktig information då det gäller Naturliga Mediciner. Du vet min kära att Jorden producerar allt som den Mänskliga Kroppen någonsin skulle behöva. Naturen förser. Den Mänskliga Rasen överlevde under tusentals år genom att bara använda Naturliga Läkemedel och alla de hemska sjukdomarna som ni måste utstå existerade aldrig då. Den hjärntvätt som pågår inom detta område är kriminell och omänsklig, ni är alla Guds Varelser, bara Gud har bestämmande rätt över er. Knyt er till den Kärlek som omger er, var och en av er är viktiga i bilden. Var och en av er valde rollen ni skulle spela för att återställa Planet Jord till Ljuset innan ni återvände till Jorden. Omge er själva med Kärlek och Skratt, försök att föra in Ljus i livet till dem bland er som inte har vaknat upp än.


De enorma förändringarna som händer i er värld för att förbereda er for skiftet till Ljuset får den Mörka Kabalen att bli frenetiska och slå i all riktningar. De använder sig av pengar som aldrig existerade och fruktan för att övermanna er. De som har utmanat dem har överlevt och förblir i deras hem. I det ögonblicket då ni ger efter till Fruktan så har de er i sina händer. De har inget samvete, ni betyder inget alls för dem, ni kan kastas bort, de vill inte ha er i vad de anser vara ”Deras Värld”. Var inte rädda för dem, de kunde inte överleva om ni inte höll upp dem. Tänk på pyramiden, de är bara på toppen, ni alla upptar resten av pyramiden. När ni tar bort ert stöd så faller de. Tänk på detta, de behöver er, å andra sidan så BEHÖVER NI INTE DEM. De är i er Värld, men de kommer inte från er Värld. Vi ämnar inte stå på sidan om och se hur Planet Jord förstörs, och inte heller era vänner från andra planeter, de är redo att assistera er. De har varit fullt sysselsatta med att förhindra de Ondskefulla krafterna från att lyckas med att skapa det Tredje Världskriget. Då vissa arméer har chips så kan de bli kontrollerade av elektronik så att i en krigssituation all Mänsklig Känsla är avlägsnad - hemska saker utförs i ert namn. Vill ni verkligen leva i en sådan värld, ni och bara ni kan förändra det. Var och en av er behöver acceptera att det är er värld. Ingen människa bör vara utan mat, bostad eller värdighet.


Omger er själva med Kärlek. Med Kärlek i era Hjärtan så kommer ni aldrig att skada någon eller något. Be för Fred för hela Mänskligheten. Ja, ni är olika, en del ser annorlunda ut, har olika trossystem, men ni är alla Guds Skapelser, och alla Varelser av Ljuset. Ni har uppmuntrats att frukta vissa grupper – räkna bara hur många gånger i en Nyhetssändning som ni har hört orden Terrorist och Fiender. Det hjärntvättar er att acceptera det som fakta. Det finns inga fakta för att stödja vad de säger. Det är de som kontrollerar era regeringar som bestämmer vad ni blir informerade om. De försöker att hålla er i ett konstant tillstånd av Rädsla och Oro angående attacker på ert Land. Detta är fokusering varje dag i era tidningar och TV. Det finns ingen ärlighet. Det gör bara vad de blir tillsagda.


I England blir ni till och med informerade i domstol att ca fyra så kallade terrorister tog tåget kl 07.40 från Luton till London. Det tåget var inställt den dagen och även nästföljande tåg, så det skulle ha varit omöjligt för dem att vara i London vid de tidpunkterna som bomberna detonerade. Detta är ett perfekt exempel på hur folk bara accepterar vad de blir tillsagda utan att ställa frågor… Ni har tillgång till information, kontrollera själva, bli inte ledda som får.


När skiftet är fullbordat and Fred är återinfört och Mänskligheten lär sig att återigen leva i Harmoni med alla Guds Varelser då är det som ni kan uppskatta hur viktigt ert arbete är som ni utför idag för att detta skall ske. När fullt medvetande är återinfört så kommer alla barriärer att bortföras och allt bli möjligt.


Jag är en del av detta närverk. Vi önskar er alla Upplysning och Harmoni i era liv i detta år av 2011. Vi är tacksamma för er assistans med att öppna sinnen till sanningen.


Mina kära, ett speciellt tack till dig för din kärlek och hängivenhet till mig, din beundrande make, Monty.


Website:
The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan
- www.st-germain.seTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

Sunday, January 2, 2011

December 19, 2010


December 19, 2010

Veronica min kära, du är nästan överväldigad utav all den information och de bekräftelser som kommer till dig. Jag sa att de rätta människorna skulle komma till dig, du behöver inte leta efter dem. Vi valde dem och sedan guidade vi dem till dig. Din grupp formas nu på ett bra sätt. Vet att de största snillena som någonsin fanns på Jorden arbetar nu med mig, de är en del av laget på denna sida av livet. Vårt Projekt kommer att spela en stor roll med att införa Fullt Medvetande och återkomsten av Ljuset till Planeten Jorden. Det är därför som jag var tvungen att ge mig i väg när jag så gjorde så att jag kunde ordna till allt för att detta skulle hända. Att överge dig var det svårast jag någonsin gjorde. Smärtan var otrolig för oss båda. Nu förstår du fullt varför detta behövde ske. Vi kommer att fullborda vårt uppdrag, du och jag hade kommit överens om detta innan vi satte foten på Jorden.

Vägen mot kontroll och destruktion av Mänskligheten kunde inte tillåtas att hända. Den mörka Kabalen kan fortfarande inte tro att deras planer inte kommer att lyckas. Ljuset träder in i Människans Hjärta och Själ, han söker Sanningen, han kan inte längre avfärdas med lögner. Han kan nu se vad som ligger bakom orden som kommer från de vid Makten. Han ställer frågor. Ni upplever nu tider med stora förändringar, fullständig förändring, era bojor tas av, ni blir nu de Varelser av Ljuset som ni var när ni trädde in i denna värld. Kontrollen av era sinnen startade med föräldrar. Istället för att hjälpa er att uppnå er fulla potential så satte skolan igång att hjärntvätta er till att tro att ni var värdelösa likväl som hjälplösa. Bara de vid makten kunde förändra ting och ni var förväntade att se upp till dem. Ni uppmuntrades aldrig att fråga vem ni är, varför ni är i världen. Indoktrineringen från olika religioner åstadkom än mer kontroll. Deras intentioner var aldrig ärevördiga.

Kunskapen som kommer att avslöjas för er tidigt under 2011 kommer att föra in glädje, verklig glädje till Mänskligheten. Despoterna kommer att tappa Makten. Varje människa blir hel, oberoende var i världen han är. Denna transformering kommer att påverka alla och allt. Allt som sattes på plats för att separera och skapa skillnader för att förhindra att ni kommer samman kommer att försvinna. Ni kommer för första gången att uppleva frihet från den kontroll som binder er. Sanningen som har hållits gömd under hundratals år kommer att bli tillgänglig för alla att se.

Ni såg John Pilger’s film med förskräckelse om vad som verkligen händer i krig. Det finns ingen ära i att döda. Varje Människa har rättigheten att leva hans liv obehindrat av kraven från andra länder. Förspillandet av blod är priset de måste betala Satan, de bryr sig inte om vems blod. Förstå att blodsoffer är det pris de betalar för deras Kontroll och Makt. Djävulsdyrkare kommer reguljärt samman för att förspilla blod och på så sätt bekräfta att de är lojala till Satan.

När hör ni någonsin att någon vid makten säger att ni skall nå ut i Kärlek till de som är mindre lyckligt lottade än ni själva. Kärlek är den ända Sanningen allt annat är en Illusion. Under denna festliga säsong så når folk ut i kärlek, försök att behålla detta, känn kärleken det för till er, likväl som till de runt omkring er. Det finns ingen anledning till varför det inte alltid kan vår på det sättet. Det är var och ens sak att skapa harmoni runt omkring er. Hjälp andra att inse att leva i harmoni är så mycket lättare och lyckligare och att uppehålla sig med problemen i livet drar bara ned er. Jag ber att alla kommer samman och når ut för att be för Sanning, Fred och Harmoni. Sådana energier kommer att åstadkomma transformeringen. Mänsklighetens böner kommer att bli hörda. Be och ni skall få. Knacka på och det kommer att öppnas för er. Kärlek bör vara den drivande kraften som guidar er.

Alla som söker Ljuset kommer tillsammans att skapa ett bättre liv för Mänskligheten. Nätverket på denna sida av livet är djupt tacksamma till alla för de som har hjälpt att sprida Ljuset till andra. Min kära, när familjen kommer samman så vet att jag helt säkert kommer att vara där med er precis som under gamla tider och återigen njuta av Simons underbara rostade potatisar och den stora festen som han med kärlek preparerar för familjen. Låt inte det otjänliga vädret kasta en skugga över festligheterna. Vi har lagt märke till att ”de” nu kallar det ”Klimat Förändring”. ”Global Uppvärmning” hare varit en stor lögn, en konspiration för att höja skatterna och skapa olägenheter för alla.

Det kommer nu inte att dröja länge förrän allt faller på plats. Er värld kommer att blir förändrad för evigt. Alla har en roll att spela i detta på båda sidorna av livet.

Vi på denna sida av livet sänder kärlek till er alla. Min Kära, det blir svårt att arbeta, men så berikande. Jag är stolt att vara din beundrande Make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

December 11, 2010December 12, 2010
Allt i er värld håller på att förändras, folk vaknar upp till realiteten av den situation de befinner sig i. För att bli de fullt medvetna Varelser av Ljuset som ni så måste ni stiga tillbaka från allt som har förblindat och kontrollerat er under generationer. Se klart kontroll systemet som har hållit er i mörker och slaveri, det är inte utav Ljuset. Maktstrukturen exponeras nu utav de som står för Sanningen, kärleken till Gud, er skapare som välkomnar var och en av er tillbaka. Det fängelse som ni fann er själva i håller nu på att försvinna – Sanningen är Nyckeln. Vet att ni guidas, gå med er intuition, det är ert Högre Självt.

Ni har med avsikt letts bort från er sanna väg utav Ondskefulla Manipulatörer, vars enda målsättning var att ta över er värld. Det måste förstås att Anti-Sionism inte är Anti-Semitism, långt därifrån. Det finns många sajter där goda och ärliga Judar står förenade mot Sionism och de är rädda att de kommer att fördömas att vara en del av vad som i själva verket är ett Hemligt Samhälle. Det behövs förstås att det är dem som kontrollerar Globala Finanser och Handel vars girighet och korruption har fört er världs ekonomi på knä. Jag påpekade detta genast efter att jag gick över till andevärlden (för nästan 7 år sedan), men folk var då inte beredda att öppna sina ögon och så mycket lidande kunde ha undvikigts.

Fråga er själva hur bara ett fåtal personer kan ha makten att kontrollera er Nyhetsmedia, er regeringar, era banker, bara 2% av folket, och naturligtvis hjärnkontrollen genom att konstant föda er med begäret att söka materiella ting, vilket gör dem än rikare. De är ansvariga för den Spirituella demoraliseringen och moralisk korruption av mänskligheten, de har satt sig för att ta över Europa, de ekonomiska förhållandena i England och Tyskland kommer att sparas, men bara tills att Ryssland har erövrats och alla ansträngningar fokuseras nu på detta. Det hela är en del av deras plan för att omringa Europa, ni ser framför er EKONOMISKT ÖVERTAGANDE, vilket orsakar ekonomiska kriser och fullskalig destruktion överallt. Vi kommer inte att låta dessa planer att lyckas, men ni behöver vara medvetna om era fiender.

Visa kärlek och Förtröstan, kom samman i Ljus och Harmoni, välkomna Ljuset i era liv och er värld. Bli det guidande Ljuset som når fram till de som är mindre upplysta, guida dem framåt, öppna världen till Världen av Spiritualitet, det är rollen för alla utav er som väljer att arbeta i Ljuset. Forska er själva framåt, som min kära fru har gjort. Hon behövde förstå utsträckningen av kontrollen och det är inte lätt läst. David Lloyd George, Brittisk premiärminister under Första Världskriget sa att ”Om folk visste sanningen skulle kriget stoppas imorgon”. Det finns en osynlig Regering, som är den sanna Styrande Makten i er Värld. Detta kan uppnås tack vare manipulation av massorna och det sker genom ”falska verkligheter” och dess adoption av Nyhetsmedia.

Min Kära, du mår inte bra, du fortsätter, vårt arbeta är viktigt för dig. Min kärlek är din, och din familj. De spelade också en roll med att hjälpa mig då jag förde mig från en miljö till en annan. De hjälpte mig att bli fulländad – kom ihåg allt är möjligt.

Vi denna Festliga Tid så öppna era hjärtan, skicka kärlek till en värld som lider illa, bed för Upplysning, Frid och Harmoni för alla. Jag är för alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

December 5, 2010December 5, 2010

Ditt Hjärta brister min kära när du ser vad som bara kan beskrivas som FINANSIELL TERRORISM, våldtagandet och utrotandet av Irland. Detta är bara första steget i Zionisternas övertagande av er värld. Andra dumdristiga länder är i maskopi om detta och de tror att de är säkra när detta i själva verket är första steget av ett Globalt Övertagande från de som inte har något samvete, de drivs av Makt och att dominera världen är deras mål. De har FEMA lägren redo för de utav er som de vill göra sig av med.

Det är dags att komma samman, Be som ni aldrig har bett tidigare för det spirituella att komma till er räddning. Freden kommer när all negativitet är borta och spiritualitet återkommer. Var inte rädda för de korrupta, de blir exponerade, många kommer att finna det svårt att acceptera att de som de har beundrat, respekterat och sett upp till var i själva verket var korrupta utan like. Ni har alla blivigt hjärntvättade att tro och acceptera de som styr er utan att ställa frågor. Det är dags att vakna upp till verkligheten av situationens som ni nu befinner er i.

Folket i Kina vet vad som händer och vill inte ha något med det att göra. De som styr era banker och er värld har satt sig för att förstöra era större ekonomier och sedan tvinga er att acceptera deras villkor och kontroll. Det är den mest onda och avsiktliga förstörelsen av den Mänskliga Rasen som er Värld någonsin har upplevt. De kommer inte tillåtas att lyckas så sanningen om så många frågor nu är ute i det öppna och tillgänglig till alla de som ifrågasätter den officiella informationen – alla era regeringar är kontrollerade.

När ni återgår till Fullt Medvetande kommer mörkret att försvinna för alltid, de bland er som arbetar i Ljuset är arkitekter av den Nya Världen av Fred och våra två världar kommer samman i Harmoni.

Var snälla och förstå att min kära fru lider av influensa och har svårt med förbindelsen idag. Vi arbetar med henne på natten, vi ger henne information när hon sover, hon är helt öppen mot det spirituella och vi förser henne med information hela tiden. Vi för fram de som kommer att assistera när vi går vidare med våra Projekt, vi har valt folket med den rätta förmågan för att uppnå resultaten vi behöver. Vi i det Spirituella är vid er sida, vi guidar er till Ljuset, Fred är vårt Mål och bortförandet av de mörka för evigt.

Vila dig Mina Kära. Sanningen är där för alla som söker den. Jag förblir för evigt din Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


28 November 2010


November 28, 2010
Än en gång säger jag till dig att ”Inget är som det förefaller”, tro inte på vad ni sägs om de många konstruerade situationerna som är ämnade att skapa Rädsla och Kontroll. Kommer du ihåg Pyramiden, de på toppen behöver er Rädsla och Medgörlighet för att kunna fortsätta att Kontrollera er värld. Då fler bland er drar er tillbaka från den påtvingade dvalan och då den hypnotiska hjärnkontrollen som ni alla utsätts för upphör att fungera vaknar ni upp till Verkligheten av situationen som ni befinner er i. Ju mer ni når ut till varandra med Kärlek och Förståelse desto lättare blir Transformeringen. Vi lovar er att Sanningen kommer att sätta er fria, nu när ni ser sanningen flödande ut från så många håll och hur den nu förstås och blir accepterad. Detta är tiden för Sanningen och med Sanningen kommer den nya Verkligheten. De ända människorna som vill ha krig är de som behöver det för att skapa Rädsla och förhindra er från att veta vad de har haft för sig, för det är när Mannen på gatan känner till Sanningen och när han drar tillbaka sitt stöd som DERAS KORRUPTA VÄRLD KOMMER ATT KOLAPPSA FÖR ALLTID. Ni har blivit informerade om att de gjorde en överenskommelse för många år sedan att de skulle Avslöja Sanningen innan slutet av 2010. Detta är anledningen till att de är så desperata att starta ett nytt Krig nu med förhoppningen att det kommer att förhindra att Sanningen kommer ut. De fick all sin avancerade teknologi från dem som ni kallar Utomjordingar med förbehållet att vid slutet av 2010 så skulle de berätta om det. De kommer att åläggas att Ära detta Avtal. Det är lätt att skapa problem mellan två instabila nationer, det är en barnlek.

Folk faller för det varje gång – kommer de någonsin att lära sig? Att sätta folk upp mot varandra har varit framgångsrikt sedan tidernas begynnelse. Det är nu er sak att inte falla för det igen. Ni såg med förskräckelse vad som gjordes mot Irland förra veckan. Detta var en uppenbart konstruerad situation – så uppenbar för dem som är vakna. Irland behöll sin Suveränitet och vetorätt, men den mörka Kabalen behövde att alla länder i EU ger upp sitt oberoende så Bankerna användes för att skapa en falsk situation. Det kan påpekas att de högsta politikerna använde sig av N L P för att hjärntvätta de som de behövde kontrollera. De sände hela tiden icke verbala meddelanden. De lyckades med att Hjärntvätta ett Folk till vilket Frihet betyder så mycket till att gå med på deras krav. Irland var inte i Finansiella Svårigheter. Landet togs hänsynslöst. Titta på handsignalerna från dem som kontrollerar er. Det är mycket smart gjort. Politikerna använder sig av detta hela tiden. Det används på TV så det kommer faktiskt in i era hem. NI måste stå emot denna form av kontroll.

Älskling vi har gett dig så mycket information denna vecka. Vi behöver att folk förstår att den nya Soluppgången ligger strax runt hörnet. Det är er sak att avgöra hur snabbt som den kommer att träda fram. Ni måste alla vilja ha den. Be om Sanningens Ljus för att assistera er att öppna upp de vackra Varelser, som ni verkligen är. Kom samman i Kärlek och Harmoni. Det skapar Energin som är nödvändig för uppnå förskjutningen ut ur Mörkret. Ni var medvetna om detta när hela din familj kom samman för att fira lilla Ciara’s födelsedag. Energin var vacker och mäktig. Det visar precis hur lätt det är att skapa denna vackra energi.

Du har också fått den nödvändiga informationen för att helt och fullt förstå hur viktigt vårt projekt är. Nej, det var inte en tillfällighet att du plötsligt fann alla svaren till dina frågor och hur den Stora Bilden blev klar. De som kontrollerar er värld har gjort så under en så lång tid att det har tagits för givet att det är så som det skall vara. Det accepteras som norm. Era Politiker talar om Förändring när allt de gör är att använda andra ord för låtsas att de för in förändringar, när det i själva verket är det sista de vill göra. Ni alla vet djupt i era Själar att förändringen som är nödvändig är en total förändring av kontroll. De amerikanska och engelska Centralbankerna måste släppa kontrollen av ert banksystem. Ni behöver bara se vad de gjorde med Irland för att se varför.

Släpp lös den Vackra Energin som ni alla är. Denna Energi som är inom er Själ för evigt. Den är där i varje inkarnation. Den är er att använda eller förkasta, ert val. Ni fick fri vilja.

Vår tid tillsammans var underbar för oss. Tiden du har med din familj är också underbar för oss. Jag kommer att njuta av Energin då ni alla kommer samman idag för att göra Ciara’s veckoslut med en födelsedag mycket speciell. Sådana tider ger minnen av hennes familj som bär upp henne genom hela hennes liv. Alla behöver känna att de hör hemma och uppskattas, om det nu är den omedelbara familjen eller livets större familj. Ni är alla små bitar av det stora puzzlet av Livet, där var och en är viktig för det Hela.

Alla som bidrar till Transformeringen och som genom sitt arbete med att föra fram Sanningen och göra den tillgänglig till alla som söker den har en mycket viktig roll att spela i Människans liv. Deras arbete uppskattas på båda sidor av livet och deras roll är högst väsentlig.

Ta tid idag att njuta med din familj, njut av spänningen av den annalkande Julen och Energin det frigör. Med min kärlek som alltid omger dig, så förblir jag din beundrande make. Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

21 November 2010
November 21, 2010

Vi delar din glädje att se uppvaknandet av den Mänskliga Rasen då de förbereder att bli fullt medvetna Varelser. Då Ljuset kommer fram från deras Själar och de tar del av Sanningen som var förbjuden för dem, men som alltid var där inom dem. Full kunskap finns djupt inom varje mänsklig Varelse, det tar bara någon som David Icke för att hjälpa er att öppna upp det och göra er fria. Våra vänner i Holland, vi hade många glada stunder där, kommer snart att kunna lyssna till hans visdomsord, att ta del av hans kärlek till Mänskligheten och hans förbindelse till Allt som Är. Kom ihåg min kära att det inte kommer att bli lätt för dem som är helt inlåsta i kontrollsystemet, illusionen som ni tvingades att tro på var verklig. Ingen tycker om att medge att de var lurade, var tålmodig och låt dem komma till Ljuset i sin egen takt. Skicka dem kärlek och förståelse. Rädsla för konsekvenserna har kontrollerat så många liv, att släppa denna rädsla och lita på att det Spirituella guidar dem kommer att ta tid. När ni väl har öppnat hjärtat till era Spirituella guider och litar på deras ledning så frigör det så mycket av de gamla uppfattningarna. Vi är alla Spirituella, men ni råkar bara vara i en kropp på Jorden. Själen lever i evighet, den kan inte dö, det är bara kroppen som dör. De som är rädda för det Spirituella förstår eller vet inte helt klar vilka eller vad de är. Anden är Energi. Det finns en Ny Verklighet som väntar på er där krig inte har någon plats. Nå djupt in i era hjärtan, frige allt negativt, oberoende om det är ett personligt upplevt ont, ras eller religiösa sår. Det förgångna är det förgångna och det är dags att rena målarduken och vakna upp till alla möjligheter. Förbered att få kontakt med Varelser från andra Planeter, de kommer i Fred och Kärlek. Deras ända önskan är att assistera er, deras medmänniskor, att gå framåt i Ljuset. De försökte att ta kontakt för några år sedan, när jag undersökte Scole experimentet och vi såg dem på film. Du vet bara alltför väl hur upprörd jag var när jag gjorde mitt bästa för att övertyga de som var involverade att fortsätta vår forskning. De tillät dock Rädsla för det okända att förhindra den underbara möjligheten som vi gavs för att komma samman vid den tiden. Många av er runt om i världen känner och förstår dessa Varelser, ni ser dem som vänner, ni kommunicerar med dem och det finns inget att frukta. Ja, det tar mod att gå framåt och hänföra ert liv till att föra in sanning och Fred till en värld som är så full av orättvisor för så många. Lär er att skapa en bild i era sinnen en värld där Frid, Harmoni och Kärlek råder, ingen mer girighet, där ni aldrig kommer att bli kontrollerade av rädsla någonsin igen. Acceptera förändringarna som måste ske så att era kroppar återigen har fullt DNA, och ni kommer att uppleva en energi såsom ni aldrig har känt. Den gamla programmeringen kommer inte att kunna operera, ni blir fria, fria från kontroll. Den mörka Kabalen vägrar fortfarande att acceptera att deras styre har tagit slut, men slut är det minsann. De har gjort preliminära planer för deras tillbaka dragande, när allt annat misslyckas. De skulle inte kunna existera i Ljuset. De kan bara existera om ni tillåter er själva att bli kontrollerade av rädsla och våld. De behöver deras slavar att vara deras marionettdockor och lyda dem. Kärlek och Förtröstan är allt ni behöver för att gå framåt. Kom samman alla ni som arbetar i Ljuset och då kommer er kombinerade energi att uppmuntra dem som söker att komma till er. Era dörrar måste alltid vara öppna för dem som söker sanningen. Var Ett med naturen då det är möjligt – det länkar er till Allt som Är. Lär er att tänka på egen hand och låt inte andra kontrollera ert tänkande. Ta ansvar för ert eget liv. Fatta era beslut med kärlek och hänsyn till era medmänniskor. Jag kommer ihåg orden från en sång jag hörde för många år sedan – ”älska för inte krig” och den känslan registrerade med mig. Kärlek är den mäktigaste känslan som finns, öppna era hjärtan till det. My kärlek är din, din egen Monty.

Website:
The Montague Keen Foundation


Svensk översättning: Per Staffan -
www.st-germain.se


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on

14 November 2010
November 14, 2010


Veronica, då vi återigen sträcker oss tvärs över det som separerar oss så vet med säkerhet att vi på denna sida av Livet och speciellt nätverket strävar efter att åter införa Ljuset till er värld. När som ni för er ut ur Mörkret får ni kontroll över ert eget öde, kapabla att skapa liv som flödar över med Frid, Lycka och Kärlek för hela Mänskligheten. Ni är alla skapade i Guds liknelse, ni behöver sätta Andlighet tillbaka i ekvationen då kommer ni att förbättra er fysiska likväl som er mentala hälsa, era uppfattningar kontrollerar era kroppar, era sinnen och era liv. Ett positivt tänkande har en djupgående effekt på era liv.

Å andra sidan har negativt tänkande en negativ effekt på er hälsa och er lycka, använd denna kunskap för att skapa liv fyllda av god hälsa och fullbordan. Ni behöver lära er att växa in i fullt medvetande, glöm aldrig att Rädsla stänger av denna tillväxt. Var och en av er måste ställa er frågan om ni är redo att använda ert medvetna sinne för att skapa ett liv fyllt med hälsa, lycka och kärlek, allt detta utan hjälp av stödben eller droger. Det är bara en fråga om att upphöra med de arkaiska uppfattningarna som ni har anskaffat er från vetenskapen och nyhetsetablissemanget. Lär er att reflektera på egen hand, det självmedvetna sinnet är enormt kraftfullt, det kan undersöka och programmera uppförande, utvärdera det och medvetet förändra programmet, det kommer att vägra att ge efter för RÄDSLA som konstant används för att kontrollera er.

Ni har blivit konditionerade att tro att ni har fiender överallt, er Regering koncentrerar sig på Arméer och maskiner för dödandet, en hemskare än den andra. Krig har blivit accepterat som normalt, de dödande maskinerna finns över hela världen, ni blir tillsagda att krig är nödvändigt för att uppnå den fred ni alla längtar efter. Lär er att omfamna den Mäktiga Mänskliga Varelse som ni är, kom samman i Harmoni. Det stora uppvaknandet som nu händer för bort alla uppdelningar som tidigare separerade er. Ni är En Medvetenhet, framtiden för er värld är i era händer.

Låt Kärlek komma in i era liv, kärlek av naturen, öppna era ögon mot allt som omger er, ni har en vacker värld. Le mot dem ni möter, ett leende lyser upp ansiktet, ett leende ges alltid tillbaka, ett snällt ord ger en reaktion, det hjälper att avlägsna den rädsla som ni alla har vant er vid att acceptera i era liv. Er miljö representerar ”Allt som är”, var och en av er representerar en liten del av det hela….en liten del av Gud.

Många sjunger sången om Kärlekens makt, förstår de den mycket verkliga makten av Kärlek? Kärlek bryter ned alla barriärer, den når själen, när folk kommer samman på en själsnivå så upplever de en lycka långt bortom deras vildaste drömmar och känner den sanna betydelsen av livet. Ni inkarnerade inte för att döda era medmänniskor, kommer ni ihåg ”gör mot andra…”, vad har hänt med det koncept? När sist var människor uppmuntrade att tänka på något vackert och rent? Er Planet är på det sättet som den är på grund av era kollektiva tankar om den. Ni är medskyldiga i er brist på handlande varje gång som ni tittar åt ett annat håll, när ni ser en orättvisa.

Era tankar på en undermedveten nivå tillåter dessa saker att äga rum. Er press och TV spelar en stor roll i skapandet av negativitet, och gör er oavsiktliga medarbetare. Ni kommer att se detta helt klart då ni för er ut ur mörkret. Krig, Hat, Girighet, Kontroll och Förslavande kommer att bortföras för alltid. Ni har mycket att se framemot, det kommer när som våra världar kommer samman i Kärlek och Harmoni.

Min kärlek är hos dig nu liksom den var när jag fysiskt var vid din sida. Jag förblir din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Website: The Montague Keen Foundation


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

7 November 2010
November 7, 2010


Hälsningar min kära, Jag vill att du drar dig till minnes Abrahm Lincolns ord:

”Man kan lura en del människor hela tiden, och alla människor ibland, men man kan inte lura alla människor hela tiden”.

Tänk nu på vad George W Bush sa:

”Man kan lura en del människor hela tiden och det är dem som man skall fokusera sig på”.

Det finns spänning på båda sidor av livet på grund av den Enorma Uppvakningen som just har ägt rum tack vare David Ickes arbete som har tagit Sanningen till delar av världen som desperat behövde ett uppvaknande. Kemikaliespåren används som ett medel för att försöka att förhindra detta massuppvaknande, de besprutar er med kemikalier, utbränt uran är nu i er atmosfär. Ni har blivit så vana vid att se kemikaliespår att ni inte lägger märke till när de byter ut kemikalierna till än mer farliga kemikalier. Ni har en rättighet att andas ren luft, era skördar och mark behöver också vara fria från dessa kemikalier. Ni luras på så många nivåer.

Låt oss komma tillbaka till 9/11 som sattes upp utav den Mörka Kabalen för att skapa masshysteri och fruktan så att ni var redo att gå med nästan vad som helst som de begärde. Vem som helst med någon intelligens bör ställa sig själv frågan hur 2 flygplan gjorda av aluminium kunde ta sig igenom stål och cement och penetrera byggnader och få sådant stål att bli till damm!! Detta är inte möjligt. Det var en illusion, ni trodde på vad ni visades. Fråga er också hur det kunde komma sig att en TV Group var strategiskt placerad vid det exakta ögonblicket för träffen. Deras nästa plan för att åstadkomma Rädsla och Kontroll är en falsk Utomjordisk invasion, och detta kommer att hända snarare än ni kan tänka er. Kommer ni att luras av detta också. Utomjordingar, som ni kallar dem, har varit på er planet under många år för att assistera den mörka Kabalen. Riktiga Rymdskepp är enorma, bortom allt som ni kan tänka er. När de verkliga Rymdskeppen anländer på er planet kommer ni inte att ha några tvivel. Jorden skulle aldrig ha kunnat producera sådana skepp, de kommer med Fred och de kommer för att hjälpa till med att återställa ert fulla medvetande. Allt kommer att återställas till Fullt medvetande.

Mycket arbete har lagts ned på att återställa er RNA/DNA för att återuppbygga er genetiska uppsättning. Spiritualitet började sakta höja det globala medvetandet för att inte dra till sig uppmärksamhet från den mörka Kabalen. Detta krävde att er tredje DNA slinga skulle komma till liv och mutera. Detta började under 1980 talet och det var då som era kroppar öppnade upp sig till möjligheten att öppnas och aktivera och på så sätt hjälpa på er transformation. Kommunikations centra började aktiveras och ni blev högst medvetna om Högre Dimensioner. Du och jag var medvetna om att barn föddes med en aktiverad tredje DNA slinga, detta påbörjade uppbyggandet av en full uppsättning av 12 DNA slingor. Denna signal blev Global, de Mörka genteknikerna blev alarmerade och satte ihop en plan för att försöka att förhindra det oundvikliga. Det var då som de kom på idén med Kemikaliespår för att försöka att förhindra uppvaknandet. Då folk började att Vakna Upp, ändra riktning, göra sin röst hörd även om de vid den tiden inte fullt förstod vad som hände med dem, som till exempel i fallet David Icke. Vid år 2000 var 20% av Jordens befolkning engagerade i den Nya Verkligheten. Även om många av er går framåt och är fullt vakna så finns det fortfarande de bland er som saknar intelligensen att forska fram Sanningen. De tillåter rädsla att kontrollera sina liv, det håller dem säkert i sin lilla bubbla, helt kontrollerade och rädda att titta på utsidan av den. Den Gudomliga Transformationen av Mänskligheten har nått en punkt utan återvändo, det är oundvikligt. Tillsammans kommer vi att lyckas och fullt medvetande återställt. Michael Tsarion i ”Det Irländska Ursprunget av Civilisation”, ända fram till i dag, upplyser han även de som är rädda för förändringar. Han är en inspirerande presentatör av Sanningen.

Mörkret utförde en konspiration och har varit framgångsrika med att kontrollera Energin from Tallkottkörteln, för att försvaga dess signal, den producerar spirituell energi som skulle assistera er i ert uppvaknande. Barn stals för att inhämta sådan energi, deras signal stals. Varför är Tallkotten, vilken representerar Tallkottskörteln så framträdande i Vatikanen – de söker kontroll genom detta. Värdet av sådan energi är ovärderlig, det söks efter hela tiden. Era barn måste skyddas från sådana förskräckliga vilddjur.

Vakna upp till Ljuset, nå ut med Kärlek, tillåt denna gudomliga energi att flöda genom er hela varelse. Känn er skyddade. Ni har alla varit med om en förskräcklig resa. Det är dags att komma tillbaka till hem. Öppna upp er till Spiritualitet, vi är där för er. Det är dags att komma samman och dela er Energi och Kärlek. Omfamna den Nya Åldern.

Min kära Veronica, du kan inte fortsätta att arbeta utan en paus, det är inte möjligt att svara på de hundratals mail som du får. Jag är säker på att folk kommer att förstå. Ja, jag vet att jag brukade göra precis samma sak som du. Jag ber dig igen, var snäll och ta tid för dig själv. Min kärlek omger dig, din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Website: The Montague Keen Foundation


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

SHELDAN SVENSKA

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

AMIABLE CONTACT - SVENSKA

ROP PÅ HJÄLP FRÅN VÅR GALAKTISKA RYMDFAMILJ

SVENSKA: Ärkeängel Michael och Ashtar Sheran, 4 april 2011

SVENSKA: Adama - Dianne Robbins, 11 februari 2011

SVENSKA: St. Germain - Nancy Tate, 5 Maj 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

SVENSKA: Plejadiska Rådet via Solara An-Ra: Mars, 2011

SVENSKA: Från Dhammapadan, Mars 2011

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

SaLuSa

SVENSKA: Spirit Eagle, 15 Mars 2011

Ashtar, 8 mars 2011, Svenska

Ashtar Swedish, 28 december 2010

St. Germain in Swedish, 21 februari 2011

St. Germain in Swedish

Sananda Swedish, 28 januari 2011

SVENSKA: Moder/Fader Jord, 17 april, 2011

St. Claire, 2 februari 2011

SVENSKA HILARION VECKOVIS MEDDELANDEN

Sananda 15 februari 2011 in Swedish

Hathor Swedish, 3 januari 2011

St. Germain Svenska, 22 februari 2011

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life

Swedish - We are Beginning to Understand the Purpose of Life
click image

NEW MATTHEW

SVENSKA: St. Germain 12 april 2011

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.